Mesék bűvöletében – A XVIII. Vajdasági Suliszínház Fesztivál második, kispiaci elődöntőjéről

Hiába, a mesék megkerülhetetlenek, sőt elévülhetetlenek. És „bölcsőtől a sírig” nagyon-nagyon szerethetőek. Erről tett bizonyságot a XVIII. Vajdasági Suliszínház Fesztivál második elődöntője is, amelyet, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci Móricz Zsigmond tagintézetében 2017. december 11-én rendeztek meg.

A hat bemutatkozó gyermekszínjátszó együttes közül öt (!) népmese-,  műmese-, vagy meseregény-feldolgozással, illetve mesejátékkal lépett színre! Csak a hajdújárási-noszai Hinga Művelődési Egyesület kisszínészei mutattak be, Nyaralás, tenger nélkül címmel, Drubina Orsolya rendezésében, egy maguk kiötlötte diákjelenetet. Arról szól, hogy sok együttjátszás, civódás és kibékülés-sorozat után az osztály kirándulói saját bőrükön tapasztalják meg, hogy ahhoz, hogy egy kiránduláson jól érezzék magukat a bőrükben, egyáltalán nem létszükséglet a tenger, a habos fehér vitorlák és a lágyan susogó pálmafák nosztalgikus „csendélete”. Igaz, tulajdonképpen ebbe a jelenetbe is belopakodik a képzelet és a meseszerűség. Ugyanis a gyerekek váratlanul egy óriási – hóembert fedeznek fel a közelükben! Nosza, megindul a találgatás, honnan került oda, hogyan lehetne „kezelni”, stb. Voltaképpen valóság és mese keveréke ez a vidám jelenet is.

A kispiaci harmadikosok Micimackó csoportja Tilinkó Judit tanítónő rendezésében sokunk – egész generációk – nagy kedvencének, A. A. Milne Micimackójának mutatták be Füles születésnapja címmel egy dramatizált fejezetét. Érdekesség: osztályuknak hét tanulója van, ezért a jelenetben heten játszanak, vagyis teljes létszámban vannak jelen! A hatalmas tornatermet birtokba vevő népes diákközönség kíváncsian leste, mi mindent kap majd születésnapjára a Százholdas Pagony nevű meseerdő mélabúra hajlamos Füles nevű szürke csacsija, aki ezúttal arra panaszkodik, hogy mindaddig az égvilágon semmit, de semmit, „még egy nyavalyás Facebook-üzenetet sem” kapott! Hát erre fel nagy keresgélések, előkészületek kezdődnek. Maga Micimackó nagylelkűen egy egész nagy-nagy mézes bödönt szán erre a nemes célra… csak, sajnos, a kis pákosztos előzőleg bizony kinyalja belőle a mézet. Malacka meg egy hatalmas-hatalmas  égőpiros lufit cipel a tetthelyre. Ő viszont útközben elbotlik, s így a léggömbnek csak a siralmasan nyúló- lógó cafatkái jutnak az ünnepelt kezébe. „Legalább azt áruld el, milyen színű volt!” könyörög Malackának, a Nagy Ajándékozónak. Sebaj! A nézők fülig érő szájjal, kuncogva élvezték a fejleményeket. Ráadásul a Micimackó csoport díszlete olyan meseszerű és látványos volt, hogy a zsűri díszoklevéllel jutalmazta.

A kispiaci negyedikesek a hangzatos Csillagocskák nevet viselő színjátszó együttese Frady Endre A süket király című jelenetét mutatta be Ózsvár Edit és Kávai Bózsó Ildikó tanárnők rendezésében.  Szegény király süketsége számtalan keserves bonyodalmat, mulatságos félrehallást okoz. Például amikor ülőhellyel kínálják: „Tessék leülni!”, őfelsége tiltakozik: ”Nem akarok lehűlni.” Örökösei és alattvalói mindenféle furfangos, hasznosnak ígérkező gyógymóddal próbálkoznak. Végül, nagy sokára, hiszitek-e vagy sem, de – a zene gyógyítja meg! Azontúl már – örömében, megkönnyebbülésében – együtt énekelhet királyi udvarának aprajával és nagyjával.

A palicsi Miroslav Antić Általános Iskola harmadikosainak színjátszó csoportja nagy fába vágta a fejszéjét: Jadranka Mandić rendezésében monodrámával készült! Bizony, a hivatásos színészek is azt vallják, a monodráma „kemény”, embert próbáló műfaj. Az ember fia (vagy lánya) egy szál magában áll a színpadon, nincs akire „támaszkodjon”, aki, ha kell, kisegítse. Szerencsére Danka Liliben olyan talpraesett, tehetséges kisszínészre leltek, aki nemcsak hiba nélkül „bevágta” A kiskakas gyémánt félkrajcárja hatalmas, hosszú szövegét, hanem ékes-szép magyar nyelven, remekül artikulálva adta elő, sőt produkcióját kristálytiszta szoprán hangú énekszóval és tűzrőlpattant tánccal is kísérni, színezni tudta.

A kispiaci ötödikesek Nevenincs Társulata Kávai Bózsó Ildikó tanárnő rendezésében a mindannyiunk által kedvelt Tündérszép Ilona és Árgyélus című magyar népmese dramatizált változatát mutatta be látványosan, egyedi módon. A szereplők olyan művészi-bűvészi koreográfiával jelenítették meg a „díszletet”, hogy a fekete trikós szereplőknek mindig elhittük, hogy pillanatnyi, olykor nyaktörő csoportosulásuk éppen az aranyalmafát jelképezi-e, a sötét erdők félelmetesen susogó fáit, bokrait, földalatti járatokat vagy egyebeket, ahol a szegény szerelmes Árgyélus királyfi éppen elveszettnek hitt szerelmét, Tündérszép Ilonát keresi, akit a gonosz boszorkány rejtett el előle, miután levágta aranyhajának egy tincsét. Előadásuk olyan látványos, művészien kidolgozott és átélt játékú volt, hogy a bírálóbizottság: Nagy Margit, a VMPE elnöke, Takarics Róbert író, főszervező, és Jódal Rózsa író, a zsűri elnöke a rendezésért, és a koreográfiáért is dicsérő oklevéllel jutalmazta őket, s őket jelölte ki az egyik továbbjutó együttesnek, akit a gálaműsorra várnak.

A hajdújárási-noszai Hinga Művelődési Egyesület diákszínjátszói Tasnádi István Farkas kontra Piroska című mesejelenetét mutatták be Pesitz Mónika rendezésében. Játékuk fergeteges volt és magával ragadó. Az író a jól ismert mesét szinte sarkaiból kifordítva, az irónia és szarkazmus eszközeit bőven használva egy bírósági tárgyalás keretében ugrasztja egymásnak a Farkast, Piroskát, és a Nagymamát, akik mind a maguk igazát bizonygatják a szigorú bírónőnek, s ez az igazság bizony cseppet sem egyértelmű… A dolgokat bonyolítja, hogy nem is egy, hanem két Farkas ágál a színen. A dinamikus, remek rendezésben és sokszínű színészi megformálásban közönség elé kerülő jelenetet a zsűri végül a kispiaci elődöntő másik „legjobb”, tehát a végső megmérettetésre, a gálára szintén továbbjutónak ítélte.

A délután folyamán számos átélt, remekül megformált, lelkes gyermekszínészi alakítást láttunk, sok szép, kifejező beszédet hallottunk. Dicsérő oklevelet mindezért hatan kaptak: Polákovics Anita (Malacka a Füles születésnapjában, Kispiac); Biacs Balázs (Zajos Lajos, a király elsőszülöttje, A süket király, Kispiac);  Nagy Albert, akit, rendhagyó módon, két  külön előadásban nyújtott más-más szerepéért jutalmaztak(Szemüveges Fiú a hajdújárásiak-noszaiak Nyaralás, tenger nélkül című jelenetében, valamint Farkas  a szintén hajdújárásiak-noszaiak Farkas kontra Piroska című jelenetében); Danka Lili, a palicsiak monodrámájának Mesélője; valamint Visnyei Zsófia és Szabó Nettina, Boszorkányok a kispiaciakTündérszép Ilona és Árgyélus című jelenetében).

Jódal Rózsa

Oktatási gondok Vajdaságban

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete minden évben összegzi a pedagógusok visszajelzéseit a vajdasági magyar iskolákból. A VMPE 2017. december 9-én megtartott évi közgyűlésén a pedagógusok közössége a következő oktatási gondok megoldását kéri az illetékes szervektől…

Oktatási gondok Vajdaságban – VMPE – 2017

Hatékony tanulómegismerési technikák

2017. november 4.

A Vajdassági Pedagógusok Egyesülete által szervezett november 4-i TANOM óvodapedagógiai és tanári továbbképzés keretein belül az érdeklődők először Viola Lujza anyanyelv-ápolási előadásán vehettek részt. Az előadás témája a szövegértés segítése volt az alsós diákok körében. A továbbiakban a résztvevők Duró Zsuzsanna előadását hallgathatták meg a hatékony tanulómegismerési technikák témakörben.

Duró Zsuzsanna előadása ez alkalommal is interaktív jellegű volt. Az elméleti téma és a megismerési technikák mellett mind az előadó, mind maguk a jelenlévő pedagógusok személyes tapasztalataikat is megosztották egymással.

Az előadás során a spontán- és a tudatos megismerés technikájával is foglalkoztak. Ez a két megismerési folyamat segíti a pedagógust abban, hogy felismerje egy adott diák kompetenciáit. A kompetenciák alapján a diákok három csoportba differenciálhatók: a gyengébb képességűek-, az átlagosok- és az átlag feletti képességekkel rendelkező diákok csoportja. Miután a pedagógus megállapítja a diákokról, hogy melyik csoportba tartoznak, könnyebben tud a képességeikhez mért feladatokkal szolgálni és nem lesznek irreálisan magas, illetve alacsony elvárásai egyes diákokkal szemben.

Mivel az iskolai tankönyvek a legnépesebb diákcsoportra íródtak, azaz az átlagos diákokra, a pedagógus feladata az, hogy a gyengébb képességekkel rendelkező diákokat felzárkóztassa egy átlagos diák szintjére. Az átlagon felüli kompetenciákkal rendelkező diákok számára pedig a képességeiknek megfelelő oktatást kell biztosítani, mindezt úgy, hogy egyik diák se érezze hátrányosan megkülönböztetve magát. Ezen elvárások kielégítésére hallhattak különböző tanácsokat, módszereket a továbbképzés résztvevői.

Az előadás végén a résztvevők különböző kompetencia teszteket kaptak, melyeket munkájuk során felhasználhatnak a gyermekek képességeinek felmérésére.

Juhász Judit

Fotó: Stanyó Gábor

A pedagógus helye a társadalomban

2017. október 7.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által október 7-én ismét megszervezésre került a TANOM továbbképzés. Elsőként mgr. Viola Lujza tartotta meg anyanyelv-ápolási előadását, majd dr. Duró Zsuzsanna pedagógus és gyermekpszichológus beszélt a pedagógusok helyéről és szerepéről a társadalomban.

Bevezetőként a pedagógiát mint hivatást ismertette, hogy mivel is áll szemben az, aki erre a pályára szándékozik lépni. Előadása könnyed hangvételéből adódóan interaktív jellegű volt a kezdetektől fogva. A hallgatóságot könnyedén vonta be az előadás menetébe és mintegy diskurzus alakult ki a pedagógia előnyeiről és hátrányairól. Konkrét példák hangzottak el melyek mind a szakma előnyeit, mind hátrányait jól szemléltették. Az előadás folyamán e hátrányokra, vagy inkább nehézségekre igyekeztek megoldást találni tapasztalati ismereteik alapján úgy a résztvevők, mint az előadó is.

Az idők folyamán az oktatás célja és a pedagógus szerepe is változott a társadalomban, de egy valami állandó maradt: a pedagógus referenciaszemély. Tudnia kell megteremteni azt a demokratikus környezetet egy osztály- vagy csoportteremben, amelyben a különböző személyiségű diákok egyaránt meg tudják találni a módját, hogy érvényesülni és fejlődni tudjanak, legyen szó introvertált vagy extrovertált személyről. Mire van szüksége ma egy pedagógusnak az önmegvalósításhoz és mire van szüksége egy diáknak ugyanezen cél eléréséhez? Hogyan tudja a pedagógus a diákot hozzásegíteni ahhoz, hogy meg tudja valósítani céljait? Az előadó mindezt Maslow piramiselméletén keresztül ismertette közönségével.

Az előadás folyamán elhangzottak különböző tanácsok, ahhoz, hogy hogyan tudja egy pedagógus motiválni a diákokat, hogyan kezeljen különböző konfliktushelyzeteket, hogyan tartsa meg tekintélyét a diákokkal szemben.

A résztvevők két szakmai önismereti tesztet is kitöltöttek, mely által saját szakmai hozzáállásukat, személyiségüket tudják fejleszteni.

Juhász Judit

Fotó: Kraszulyák Zalán

A beilleszkedési zavarok típusai, mérése és kezelési lehetőségei

2017. szeptember 30.

2017. szeptember 30-án, szombaton megtartották az idei tanév első továbbképzését. Az előadónő Fazekasné Fenyvesi Margit, gyógypedagógus és főiskolai tanárnő volt, előadását megelőzően Viola Lujza tanárnő tartott szakmai megbeszélést az anyanyelv-ápolási tanárokkal. Az anyanyelvápolók beszámoltak a nyári táborok eseményeiről, illetve megbeszélték az új terveket.

Az előadás két részből állt, az első részben a jó pedagógus ismérvei volt a téma, mire kell figyelnie, ha gond van a tanulókkal. A pedagógusok sajnos sokszor félvállról veszik a munkájukat, nem is gondolva arra, hogy egy-két mulasztás milyen következményeket vonhat maga után. Nagyon sok esetben a gyermekek szüleivel is nehéz együttműködni. Ekkor kell lépnie a pedagógusnak vagy nevelőnek.

A továbbiakban az agresszióról beszéltünk, és annak különböző formáiról. Ez a gyorsan fejlődő világ gyakoribbá teszi az agressziót, annak tudatosan/véletlenül is megjelenő különböző formáit. Ezt kellene elkerülni, mert nagy hatással van a gyermekekre.

Az előadás második részében önismereti gyakorlatot végeztünk, majd az előadó teszteléssel kapcsolatos útmutatást, tanácsokat adott. Majd közösen arról beszéltünk, hogy mely tanulónak vannak leggyakrabban magatartás zavara. Velük külön kell foglalkozni, habár nem szabad elkülöníteni a csoporttársaiktól, mert rossz hatással lenne rájuk. Nehéz és hosszú folyamat, ám mindig eredményes. Az előadó bemutatta a hiperaktív, a magatartászavaros, a diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás, hallássérült, enyhén értelmi fogyatékos, mozgásfogyatékos, és az autista gyermekek esetét. Számos személyes példán keresztül ismertette mindezt, így sokkal könnyebben értették meg a résztvevők az adott problémákat.

A tartalmas továbbképzés végén új tudásanyaggal gazdagon távozhattak a tanárok.

Kraszulyák Orsolya

Fotó: Stanyó Gábor

Kincses Tarisznya Tábor

Beszámoló a nemesmiliticsi, 2017.06.26-30. között megtartott táborról

2017. június 30.

18 éve indult útjára a Kincses Tarisznya Tábor a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület szervezésében évente más-más helyszínen. Idén Nemesmilitics adott otthont a tábornak. A Kincses Tarisznya Tábor célja sok-sok kinccsel térjen haza minden kedves táborozó, ismerje meg a település népeit, szokásait, népeinek életét, kultúráját, népi mondókáit, népmeséit, népdalait.

A táborlakókkal csapatokat alakítottunk ki és a tábor ideje alatt mindenki saját csapatával együtt versenyezhetett, végezhette el a feladatokat, pontokat kellett összegyűjteni. Táborzáráskor a pontok összesítése után a győztes csapatok jutalomban részesülnek.

Az idei táborban 55 gyerek vett részt 2017. június 26-a és 30-a között. A vendégeket a nemesmiliticsi kultúrotthonban vártuk. Őrszállásról, Csonoplyáról. Bácsgyulafalváról, Szilágyiról, Zomborból, Bajmokról, Budapestről érkeztek a gyerekek a helybeliek fogadták a vendéget. A táborlakókkal csapatépítő játékokkal kezdtük a foglalkozásokat. Csapatalakítás után megismerkedtünk falunk történetével, múltjával. A betelepített nemes családokról hallhattunk érdekes előadást. 1752-1818-ig épült a római katolikus templom, jövőre ünnepli fennállásának 200. évfordulóját. A kápolna csodálatos szépsége valóságos élmény volt mindenki számára, a környező települések templomtornya fentről jól látható. A falu tájházában megismerkedtünk a régmúltban használt mezőgazdasági gépezettel, a falu mindennapjaiban használt eszközökkel.

Lovas kocsikkal jártuk be a település tájait: halastó környékét, a festői nemesmiliticsi fürdő területét, a lóversenypálya területét. Környezetünk megóvása céljából plakátok készítésével hívtuk fel a figyelmet. Papírrepülő dobáló versenyen mérték össze a csapatok az ügyességüket. Néptáncos lányaink segítségével táncoltunk. A falujátékban sok érdekes feladatot kellett megoldani. A jelmezes felvonulás vacsora után vette kezdetét, a táborozók apraja és nagyja felvonult.

Ügyességi, állatismereti és nyelvi játékokban, beszédkészség fejlesztő gyakorlatokban, sport vetélkedőn mérhették össze tudásukat, erejüket a csapatok. Nagy élmény volt a gyerekek számára Micsik Béla bácsi hangszer bemutatója: trombita, dünnyögő, tambura, citera, tekerő… A napot élménydús diszkóval zártuk.

Péter és Pál nap alkalmából Szent misén vettünk részt a helyi Kisboldogasszony templomban. A misét Egedi Antal plébános celebrálta. Kirándulással folytattuk a napot. Ellátogattunk Bácskertesre ahol részletes tájékoztatást kaptunk a faluban élő palóc népekről, szokásaikról. A zombori gyermekkönyvtárban lapozgattuk át a legújabb és legérdekesebb könyveket. Utunk hazafelé vezetett, frizura versennyel zártuk a napot.

A heti aktivitások bemutatása: Ügyességi játékok, nyelvi játékok vették kezdetét. Rendezzünk várjátékot! címmel a csapatok életre keltették a király, királykisasszonyok,lovagok, és az udvarhölgyek világát. A jelmezekhez ruhákat, fegyvereket, eszközöket készítettek. A csapatok tábortánccal zárták az idei 18. Kincses Tarisznya Tábort. A hét eseményeit egy rövid kisfilm segítségével mutattuk be: A képek önmagukért beszélnek címmel.

Előadók: Horváth Ódri Márta, Egedi Antal, Janda Kornél, Janovits Tar Erika, Klinocki Zsaklina, Szitás Mária, Knézi Marina, Szabó Gábor, Bagi Brigitta, Grécs Adrianna, Micsik Béla, Csizmadia János, Knézi Josip, Kemény Andreasz.

Köszönet a tábort támogatóknak: a táborozó gyerekek szüleinek, a helyi közösségnek, a csonoplyai étkezdének, a Német László Kultúregyesületnek, a Testvériség Egység Általános Iskolának. A falu apraja és nagyja hozzájárult a tábor színvonalához.

Külön köszönet a táborban a segítségért: Kocsis Norbertnak, Purda Bertoldnak, Galac Dórának, Purda Noéminek.

Szabó Márta, főszervező

Fotó: Szabó Márta

Szórakozva tanultunk Ürményházán

2017. június 24. , Vajdaság MA

Már több mint két évtizede szervezi a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a Szórakoztató Szóra Késztető Anyanyelvápoló táborokat, évente más helyszínen. Az idén az Ürményházi Ifjúsági Klub vállalta a házigazda szerepét.

Az idei táborban 47 gyerek (óvodás korosztálytól nyolcadikosig) vett részt 2017. június 19-e és 23-a között az ürményházi foglalkozásokon. A vendégek Muzslyáról, Beodráról, Magyarittabéről, Versecről, Nezsényből és Szegedről érkeztek, és a falubeli hasonló korú gyerekek fogadták őket.

A hétfői ismerkedési, csapatépítő és ügyességi játékok és csapatalakítás után délelőttönként nyelvi és logikai játékokat játszottak, a magyar történelem fontos eseményeiről hallhattak (és láthattak) előadásokat. A nándorfehérvári csata, Szent László és Arany János elevenedtek meg a beszélgetések nyomán.

Az idén van Ürményháza telepítésének kétszázadik évfordulója. Ennek a jegyében zajlott a tábor foglalkozásainak nagy része is. Sok adattal ismerkedhettek meg a résztvevők a falu történetéből. A megszerzett tudásuknak nagy hasznát vehették a falujáráskor és a vetélkedőn is. A falujárás az idén eltért a már megszokottól: nem csak elrejtett borítékokat kellett megtalálni, és a benne rejlő feladatokat megoldani, hanem az előre megadott nyomtatott képek helyszíneit megtalálni, és ott szelfit készíteni a csapatról. Naponta volt énekpróba, népdalokat tanultak. Délutánonként kézműveskedtek és sportoltak.

A traktoros kirándulás egy helyi vállalkozás, a Bíró család telephelyére vezetett. Itt a legkorszerűbb mezőgépekkel ismerkedtek a gyerekek. Meglátogattuk a Móricz vágóhidat is. Megkoszorúztuk az ún. „Nagykörösztöt”, ahová először telepítették a falut. A templomkertben egy tuját ültetettek el a táborlakók, a 200. évfordulóra emlékezve.

Vendégünk volt Micsik Béla, aki „dünnyögőt” készített a gyerekekkel, este pedig a színházteremben hangszer-bemutatóval szórakoztatta a nagyközönséget. Csütörtökön este tábortűznél kolbászt sütögettek a vendégek és házigazdák, és volt rögtönzött diszkó is. A tábor a szokásos pénteki vetélkedővel és Ki mit tud?-dal zárult. Mind a két csapat (Sobri Jóska és Rózsa Sándor) szép eredményt ért el.

A táborban a gyerekekkel Dulka Andor (történelemtanár), Dulka Gyöngyi (magyartanár), Dulka Árpád (földrajz-biológia szakos tanár, citeraoktató), Móric Elvira (pedagógus), Stanjo Karolina (spanyoltanár), Sztojanovszki Mónika (tanítónő), és Viola Lujza (magyartanár) foglalkoztak. Kisegítők voltak az óvodások anyukái, valamint Szkumpia Veronika és Takács Margit.

A tábort támogatta az Evelin szódavíz, Móric Elvira és családja, Drobac Julianna, Nagy József, Bakos Béla és a helyi vadászegyesület. Köszönet érte!

Viola Lujza

Fotó: Viola Lujza

XXI. Kőketánc

Óbecse: Megtartották a 21. Kőketánc énekes népi játék- és néptáncvetélkedőt

2017. május 26-27. vajma.info

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör adott otthont idén a Kőketánc énekes népi játék- és néptáncvetélkedőnek, amelyet ezek a hétvégén tartottak, május 26-án és 27-én. A versenyzőket – összesen 62 csoportot -, akik Vajdaság 30 településéről érkeztek, Szabó Gabriella, a verseny megálmodója köszöntötte a szervezők, vagyis a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) népzenei szakosztálya nevében.

“A VMPE nagyon jó partnerre talált az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör vezetőségében, akik hosszú évek óta partnerek a szervezésben, illetve a rendezvény helyszínét is biztosítják. De köszönjük a segítséget a támogatóinknak is”, mondta Szabó Gabriella, aki bemutatta a zsűri tagjait is: Lukács Lászlót és Lukácsné Haránt Esztert, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetőit, valamint Czékmánné Fejes Katalin nyugalmazott népdaltanárt.

ÉNEKES NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK
EZÜST:
– Pöttöm néptánccsoport, Aranykapu ME, Ada
– Kenderkóc gyermekcsoport, Petőfi Sándor MK, Óbecse
– Pitypang gyermekcsoport, József Attila ME és Dózsa György ÁI, Gunaras
BRONZ:
– Parapács táncegyüttes, Jókai Mór MME, Törökbecse
– Tücskök-bogarak csoport, Szirmai Károly MME, Temerin
– Szederice, Samu Mihály ÁI, Óbecse
– Ispiláng néptánccsoport, Zenta, Thurzó Lajos KK
– Fürtike gyermekcsoport, dr. Kiss Imre MK, Péterréve
– Pitypalatty gyermekcsoport, Tisza Mente KNE, Péterréve
– Talentum TME és a Palics MME közös óvodás csoportja, Szabadka

ALSÓS NÉPTÁNCCSOPORTOK
ARANY:
– Petrence táncegyüttes, Petőfi Sándor MK, Óbecse
– Cselefendi táncegyüttes, Petőfi Sándor ME, Kishegyes
– Füzike gyermek-táncegyüttes, Vadvirág HK, Ada
EZÜST:
– Recefice csoport, Tisza Néptáncegyesület, Magyarkanizsa
– Kisbekecs táncegyüttes, Petőfi Sándor MK, Óbecse
– Nagycifra táncegyüttes, Népkör MMK, Szabadka
– Kiscifra táncegyüttes, Népkör MMK Szabadka
– Recefice néptánccsoport, Szirmai Károly MME, Temerin
– Csiripiszli táncegyüttes, Kodály Zoltán MMK, Topolya
BRONZ:
– Kisvackor tánccsoport, Gaál Ferenc MME, Kelebia
– Ispiláng néptánccsoport, Zenta, Thurzó Lajos KK
– Apróka táncegyüttes, Jókai Mór MME, Törökbecse
– Kitrákotty néptánc-csoport, Petőfi Sándor MME Bácsgyulafalva
– Tűzrevalók táncegyüttes, Vajdasági MNKK, Újvidék
– Csiribiri, Ady Endre ME, Tornyos
– Petőfi Sándor ME, Torda
– Napraforgó gyermek néptánccsoport, Népkör MMK, Kúla
– Libabál néptánccsoport, Ludas Matyi ME, Ludas
– Bóbita csoport, Csobolyó ME, Mohol

FELSŐS NÉPTÁNCOSOK
KIEMELT ARANY:
– Csiperke táncegyüttes, PSMK, Óbecse
ARANY
– Turbolya csoport, Tisza Néptáncegyesület, Magyarkanizsa
– Szélszirom táncegyüttes, Kodály Zoltán MMK, Topolya
EZÜST:
– Ciróka tánccsoport, Móra Ferenc MME, Csóka
– Ibolya, gyermek néptánc csoport Népkör MMK, Kúla
– Gyöngyszem néptánccsoport Tisza Mente KNE, Péterréve
– Vackor táncegyüttes, Petőfi Sándor ME, Kishegyes
– Csillagvirág táncegyüttes, Vadvirág HK, Ada
BRONZ:
– Hajdina táncegyüttes, Jókai Mór MME, Törökbecse
– Vackor néptánccsoport, Petőfi Sándor MME, Bácsgyulafalva

VEGYES KORCSOPORT
ARANY:
– Ispiláng néptánccsoport, Thurzó Lajos MK, Zenta
EZÜST:
– Csicsergők gyermekcsoport, Tisza Mente KNE, Péterréve
– Kalamajka néptánccsoport, Ady Endre MK, Bácskossuthfalva
– Pintyőke táncegyüttes, dr. Kiss Imre MK, Péterréve
– Csipetkék, Hunyadi János ÁI, Csantavér
BRONZ:
– Kópé táncegyüttes, Petőfi Sándor MK, Óbecse
– Tulipán néptánccsoport, Ady Endre ME, Magyarcsernye
– Virgonc néptáncegyüttes, Bartók Béla MME, Horgos
– Suttyó táncegyüttes, Pitypang Néptáncegyesület, Szenttamás.

Koncz Erzsébet

Fotó: Lukács Attila