Lezajlott a nyolcadik Gion Nándor Olvasási Tábor

Az olvasni szerető általános iskolás tanulók gyűltek össze nyolcadik alkalommal az újvidéki Apáczai Csere János Fiúkollégiumban. Itt zajlott a Gion Nándor Irodalmi Tábor a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében. Azok a tanulók jutottak az öt napos ingyenes táborba, akik az elmúlt év novemberében megrendezett Gion Nándor Olvasási Versenyen a második, harmadik, negyedik vagy ötödik helyezést érték el. Az első helyezettek zánkai nyaralásra utazhatnak.

Az idén tíz 5. és 6. és tizenegy 7. és 8. osztályos diák élt a lehetőséggel, és játszott, írt és olvasott hétfőtől péntekig, sok kellemes élményt és barátot szerezve. Ők Óbecséről, Péterrévéről, Nagykikindáról, Zentagunarasról, Temerinből és Kispiacról érkeztek.

Az irodalmi és nyelvtani foglalkozásokon Romhányi József, Hász Róbert, Egri Mónika, Rejtő Jenő és Mikszáth Kálmán szövegeivel ismerkedtek, elemezték, és különböző szempontok szerint föl is dolgozták azokat. A nemrégen elhunyt Kányádi Sándor költészetével is foglalkoztak.

Sok szókincsbővítő nyelvi játékkal ismerkedtek, és logikai és irodalmi rejtvényeket fejtettek meg. Kirándultak Elemérre (Kiss Ernő honvédtábornok temetkezési helyére), Muzslán az Emmausz kollégiumot látogatták meg, ismerkedtek Nagybecskerek nevezetességeivel. Volt filmvetítés és újvidéki városnézés is.

A játékos és kézműves foglalkozásokon kívül volt íjász-bemutató is. A temerini Hunor Ijászegyesületet képviselve Törteli László és Turai László honfoglaláskori szokásokat, ruházatot és fegyvereket mutatott be; majd a gyerekek a nyilazást is kipróbálhatták.

A hét folyamán elért teljesítmény alapján legjobbak voltak 1. Zavarkó Teodóra (Temerin), 2. Cserevics Szintia és Farkas Baráti Réka (Zentagunaras), és 3. Kežić Henrieta (Temerin) a kiscsoportban. A nagyok közül szorgalmukkal és ügyességükkel helyezést érdemeltek ki: 1. Király Petra (Nagykikinda), 2. Fekete Emese (Péterréve), és Kúti Aurél (Péterréve).

Pénteken a hét folyamán tanultakból összeállított kérdésekre válaszoltak egy vetélkedő keretében a tanulók. A Pirosak (kicsik) csapatában a következő eredmények születtek: 1. Cserevics Szintia, 2. Farkas Baráti Réka (mindketten Zentagunarasról), és 3. Kežić Henrieta Temerinből. A Zöldek (nagyok) közül 1. Kúti Aurél (Péterréve), 2. Szerda Adrián (Óbecse) és 3. Goór Zsanett (Péterréve) értek el irigylésre méltó eredményt.

A diákok könyvből, iskolafölszerelésből és édességből álló ajándékcsomagot kaptak.

A díjkiosztás és értékelés utáni táborzáráson elhangzott, hogy az olvasást ezután is fontosnak tartják a résztvevők. Jövőre ugyanitt, vagy a középiskolásoknak rendezett olvasási versenyen és táborban találkoznak majd.

A szakmai foglalkozásokat Kollár Mária, Brindza Ildikó, Dulka Gyöngyi és Viola Lujza magyartanárok vezették. Segítségükre voltak Nagy Nikoletta és Bakos Bettina, akik a nem szakmai részt koordinálták. A VMPE szakszolgálata és önkéntesei pedig nagyban hozzájárultak a tábor gördülékeny lebonyolításához.

Viola Lujza

Forrás: https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22635/Ujvidek-Lezajlott-a-nyolcadik-Gion-Nandor-Olvasasi-Tabor.html

Fotó: Bakos Bettina, Nagy Nikoletta és Stanyó Gábor

XVIII. ANYA – „Tapasztald, hogy továbbadhasd!”

Környezetnevelési és környezetvédelmi szakmai és módszertani továbbképzés, 2018. július 16-20. Újvidék

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a magyarországi Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) idén hetedik alkalommal szervezte meg a ,,Tapasztald, hogy továbbadhasd!,, elnevezésű környezetnevelési és környezetvédelmi szakmai és módszertani továbbképzést osztálytanítók, óvónők és biológia szakos tanárok, illetve környezeti neveléssel is foglalkozó pedagógusok részére. Az idei év központi témája a magyar népi kultúra természettel való kapcsolata volt.

A továbbképzés az Apáczai Diákotthon telepi fiúkollégiumának kibővített szárnyrészében zajlott. Az egyhetes képzésen 30, különböző szakterületen dolgozó pedagógus vett részt: óvodapedagógus, gyógypedagógus, könyvtáros, biológus, vegyész, informatikus, tanító.

A megnyitón Szilágyi Zoltán református lelkész tartott rövid áhítatot, majd Nagy Margit elnök asszony, és Mécs Csaba a KOKOSZ elnöke köszöntötte a jelenlévő vendégeket és résztvevő pedagógusokat. Szabó Zsuzsanna népdalokkal növelte az ünnepi  hangulatot.

A programot Lendvai Mária előadása nyitotta meg, mely a jelenlévő pedagógusok gyógynövényismeretét gazdagította. Ételünk a gyógyszerünk c. interaktív foglalkozás alatt a gyógynövények gyógyhatású összetevőiről, rovarriasztó és kertgyógyító hatásáról hallottunk. A délutáni műhelymunkák keretében gyógyteák, körömvirágkenőcs, arcpakolás, álompárna és levendulabuzogány készült Molnárné Kiss Anikó és Lendvai Mária vezetésével.

A napot városnézéssel fejeztük be, ahol vendégeink megismerkedtek Újvidék nevezetességeivel.

Bernád Ilona keddi előadásaiban a gyermekek ápolásáról és neveléséről beszélt a magyar néphagyományunkban. A délutáni műhelymunka nemezeléssel és gyermekjátékok természetes anyagból való készítésével folytatódott.

Szerdai kirándulásunk a népi kultúra és a természet kapcsolatát ecsetelte. Kupuszinán megnéztük a tájházat és a templomot, majd megkóstoltuk a messze földön híres kupuszinai mákos rétest. Zomborban a Karmelita templomot és a megyeháza dísztermében lévő zentai csata képét csodálhattuk meg, majd a város központjában tettünk sétát. Doroszlón a népszerű zarándokhelyre, a szentkúthoz mentünk. A kegyhelyet Verebélyi Árpád esperes atya mutatta be. A  tartalmas ottlét után megnéztük a tájházat, majd népviseletbe öltöztettek egy fiatal lányt, mely hatalmas élmény volt számunkra. A napot egy Duna parti sétával fejeztük Gomboson.

Molnár Zoltán A húsvéti tojás mint az ősi kultúra hordozója c. előadásában a húsvéti tojáson megjelenő motívumokról beszélt. A kézműves foglalkozáson a pedagógusok megtanulták a tojásírást méhviasszal, a tojás berzselést festőnövények felhasználásával, és a gyertyamártás technikáját is.

Csütörtökön este a pedagógusok Temerinbe kirándultak ahol az Illés-napok keretein belül szervezett népzenei műsort tekintették meg.

A képzés utolsó napján a néphagyomány és az oktatási rendszer viszonyáról volt szó, majd a közös értékelés következett.

A résztvevők visszajelzése alapján sikeres képzés volt. A program megfelelő szakmai és gyakorlati elemet tartalmaz, melyet a gyakorló pedagógus mindennapi munkájában felhasználhat. A jövő évi képzés témája Összhangban a természettel – környezetvédelem lesz.

Bertalan Zsuzsanna, főszervező

Fotó: Stanyó Gábor

XVIII. ANYA – Történelem és magyarság

A Történelem és magyarság tanári továbbképzés 2018. július 09 – 14. között zajlott az Apáczai Diákotthon Bogdan Šuput utcai épületében.

Két nemzeti évforduló, a Mátyás-év és az I. világháború befejezésének centenáriuma határozta meg a továbbképzés történelmi témakörét. Az utóbbihoz, következményként kapcsolódik a trianoni békediktátum, valamint a két világháború közötti Magyarország helyzete. Európa sorsát napjainkban is meghatározó téma is elhangzott a politikai iszlámról.

Az irodalmi, irodalomtörténeti és nyelvészeti – nyelvhelyességi előadások képezték a magyartanárok részére kialakított programot.

Elhangzott még keresztény antropológia tárgyköréből is egy, korunkban sokakat érintő előadás.

Az egybegyűltek egy percnyi néma főhajtással tisztelegtek az elhunyt anyaországi dr. Tőkéczki László tanár úr emléke előtt, aki nagy támogatója és tizenhét évig rendszeres előadója volt a továbbképzésünknek. Ezt követően nt. Orosz Attila bácskai református esperes tartott áhítatot.

Nagy Margit elnök asszony megnyitó szavai után a Történelem és magyarság című továbbképzés egy hete alatt 12 történelmi tárgyú előadás hangzott el a magyarországi legjelesebb szakemberek tolmácsolásában (dr. Újváry Zsuzsanna: Mátyás király és kora, dr. habil Zakar Péter: Görgei Arthur, Vajda Tamás: Délvidéki egyetemi hallgatók szerveződése és Herczeg Ferenc (1920-1941), dr. habil Ujváry Gábor: A történelmi Magyarország fölbomlásának kulturális következményei, és Felsőoktatás-politika a két világháború közötti Magyarországon , dr. habil Szakály Sándor: Magyarország a II. világháborúban), illetve fiatal tudósok is bemutatkoztak (Miski Péter: Az erdélyi fejedelmi tanács működése Teleki Mihály korában, dr. Balogh Gábor: Magyarország az I. világháborúban, Incze Nikoletta: A politikai iszlám, dr. Szilágyi Mária: Nemesek Bánátban – a Csekonicsok). A Délvidék – Vajdaság Trianontól napjainkig témával Dulka Andor foglalkozott, illetve a ’44-es magyarellenes vérengzésekről egy csurogi túlélő vallomását is megtekintették a résztvevők.

Az hét folyamán 7 irodalmi és nyelvi kérdésekkel foglalkozó előadás hangzott el (dr. Pomozi Péter: Madarak voltunk, földre szálltunk…– Vajdasági népi gyermekmondókáink történeti, néprajzi és anyanyelv-pedagógiai szemmel, dr. Miklós Péter: Irodalom, nemzetpolitika, rendszerváltás. Csoóri Sándor világa, és Nemzet és költészet a tizenkilencedik században. Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany „politikai” lírájának árnyalatai, dr. Urbán László és Bíró Erzsébet: Patriotizmus a magyar irodalomban, mgr. Viola Lujza: Hol hibázunk? dr. Magyari Sára: A bor (román-magyar) nyelvi képéről, dr. Császtvay Tünde: Ködképek a szabadság láthatárán. Egy rendszerváltás irodalmi intézmény- és kapcsolathálózata – a korai dualizmus irodalmának gazdasága és főbb problematikái). Volt pedagógiai tárgyú előadás (dr. Urbán László: A 21-ik század pedagógiája). Bemutatkozott három civil szervezet: a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (Pecze Rózsa és Korenchy László), és a START Tanácsadó és Továbbképző Iroda (Szövérdfi-Szép Zoltán). Dr. Versegi Beáta – Mária nővér előadása, a Lehetőségek kiégésen innen és túl minden pedagógus és más foglalkozású ember számára is hasznos lehet.

A Fórumon megismerkedtünk a különböző régiókból, országokból érkező pedagógusok szakmai problémáival, a borkóstolóval egybekötött RoVinHud borszalon bemutatón pedig a társadalmi felelősségvállalás és a borkultúra összefüggéseiről hallottunk (Szövérdfi-Szép Zoltán).

Szerdán kirándultunk a karlócai Békekápolnához és a tekijai Mária-kegyhelyre, és sétát tettünk Karlóca és Újvidék központjában.

A továbbképzés tartalmas, magas színvonalú és sokszínű volt.

Dulka Andor

Megkezdődött az XVIII. Apáczai Nyári Akadémia

TÖRTÉNELEM ÉS MAGYARSÁG

A hétfőtől péntekig tartó szakmai konferencia első munkanapjának nyitányában elsőként a továbbképzés főszervezője Dulka Andor tanár úr mondott köszöntőt. Egyúttal percnyi néma főhajtásra szólítva fel az egybegyűlteket az elhunyt felvidéki Paulisz Boldizsár, az anyaországi dr. Tőkéczki László tanár úr, illetve Kányádi Sándor emléke előtt tisztelegve. Őt követően nt. Orosz Attila bácskai református esperes tartott áhítatot, Jakab apostol levelének harmadik fejezete, 1–12. soraira építkezve. Bartuc Éva, az adai Műszaki Iskola negyedikes tanulója a Ha én rózsa volnék… kezdetű ikonikus dalt tolmácsolta. Végül Nagy Margit, a VMPE elnök asszonyának gondolatot és szunnyadó öntudatot egyaránt ébresztő köszöntője következett. Korokat és helyzeteket állítva egymással megméredzkedő párhuzamba.

Az első nap folyamán elhangzó előadások (és tolmácsolói):

Mátyás király és kora (dr. J. Újváry ZsuzsannaPázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Budapest)

Az erdélyi fejedelmi tanács működése Teleki Mihály korában (Miski Péter doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Budapest)

Magyarország az I. világháborúban (Balogh Gábor, Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság, Budapest)

A politikai iszlám (Incze Nikoletta, Politikai Iszlám Tanulmányok Központja, Budapest)

Madarak voltunk, földre szálltunk… — Vajdasági népi gyermekmondókáink történeti, néprajzi és anyanyelv pedagógiai szemmel (Pomozi Péter, Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Budapest)

A július 13-ig tartó továbbképzés első munkanapja vitafórummal egybekötött esttel zárult.

Forrás: http://hetnap.rs/cikk/Tortenelem-es-magyarsag-26914.html

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

A Természettudományi szekció első napján emlékéremmel tüntették ki a GENIUS tehetséggondozó mozgalommal együttműködő legszorgalmasabb pedagógusokat.  Genius Arany Mentor életműdíjban részesült: Szórád Endre és Vass Ferenc. Genius Arany Mentor díjban részesült: Balázs Piri Diana, Esztelecki Péter, Kőrösi Gábor, Mengyán Pletikosić Ildikó, Velisek Klára, Kormányos Róbert, Kőrösi Sóti Beáta, Vujičić Sava és Raffai Valéria.

Előadást tartott Dr. Róka András, Muhi Béla, Dr. Kováts-Németh Mária, Foltán László és dr. Szijártó István.

Fotó: Martinek Imre és Lukács Attila

Mátyás király Csonoplyán

    Szórakoztató szóra késztető anyanyelvi tábor

2018. június 25-29. között a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület jóvoltából Csonoplya adott helyet az anyanyelvi tábornak. Az egész heti program a Mátyás király emlékév szellemében zajlott. A táborban nyolc nyugat-bácskai településről 56 gyermek vett részt: Őrszállásról, Bácsgyulafalváról, Zomborból, Szilágyiból, Bácskertesről, Nemesmilíticsről, Csonoplyáról és három Budapestről érkező kisdiák is csatlakozott a táborhoz. A vendéggyerekek helyi és nemesmilíticsi családoknál voltak elhelyezve, gazdag program várt rájuk.

Hétfőn megismerkedtek a falu múltjával, jelenével, a templommal, és a két kápolnával, melyeket fel is kerestek. Itt segítségünkre volt Horváth Endre helyi plébános.

Kedden délelőtt Ódri Teréz biológus adott ízelítőt a gyerekeknek mindarról, hogyan kell a gyümölcsfákat óvni, védeni és nemesíteni. Amíg az egyik csoport a környezetismerettel, addig a másik a Mátyás mesékről tanultakkal foglalkozott Szítás Mária vezetésével. Délután pedig Rajcsányi Jolán és Nagy Szilvia kézművességgel szórakoztatta a gyerekeket. Megismerték a papírfonás technikáját, ünnepi képeslapokat készítettek kollázspapírból. Azonban a nap fénypontja a megtisztulás jelképeként ismert Szent Iván napi tűzugrálás volt, Bosnyák Annamária irányításával.

Szerdán a csoport bezdáni kirándulásra indult, ellátogattunk a helyi katolikus templomba, ahol Zélíty atya ismertette a tudnivalókat. Majd kisétáltunk a Duna partra, megtekintettük a zsilipet, annak jellegzetességeivel Kapitány Károly tanár úrnak köszönve ismerkedtek meg a gyerekek. Majd ellátogattunk a batinai csata emlékére felépített múzeumba is. Sajnos az időjárási körülmények miatt a mini állatkertbe nem tudtunk ellátogatni, így haza kellett utazni. De továbbra sem ültünk ölbe tett kézzel, mert Szabó Gábor tanár jóvoltából a táborlakóknak ökológiai és leleményességi játékokban volt részük.

A következő napon filmet néztünk, a gyerekek árgus szemekkel figyelték és izgulták végig a kis Vuk sorsát.Ezt követte a csonoplyai tájház megtekintése, ahol a Rajcsanyi család ismertette a gyerekekkel a régi paraszti családok életét és munkáját. Különböző háztáji eszközökkel kerültek kézközelbe. Az újabb irodalmi foglalkozást  Lennert Moger Tímea és Szitás Mária vezette. Megismertették a versírás szabályait és a táborozókkal közösen verset írtak. Az agyat megdolgoztató irodalmi óra után Szitás Tamás és Emma sportjátékokkal szórakoztatták a gyerekeket. A napot a  Litvai Karolina vezette  táncház zárta.

Végül elérkezett az utolsó tábornap is, amikor a gyerekeknek be kellett mutatniuk mindazt, amit a hét folyamán megismertek és feladatul kaptak. Ugyanis csoportokban dolgoztak és egy-egy beszámolót kellett készíteniük Mátyás király életéről, munkásságáról,  de ki kellett tölteniük egy tesztlapot is. A gyerekek kreativitása jutott kifejezésre a kosztümös felvonulásban. Csapatonként kellett egy lánynak és egy fiúnak beöltözni reneszánsz kori ruházatba és végig vonulni a kifutón. Reneszánsz zenére táncot is mutattak be.  Ezt követte Mátyás király kedvenc ételének ismertetése. Volt csapat, amely el is készítette az ízletes túros tortát. Zárásképpen pedig minden csoport egy-egy Mátyás királyról szóló népmesét dramatizált, saját feldolgozásban. A díszletet, a jelmezt, a szereposztást a gyerekek önállóan végezték el, és igen hangulatos előadások sikeredtek. Búcsúzásként mindenki a táncházban tanult lépésekkel ment fel a színpadra. Mondhatjuk hogy igen sikeres, élményekben gazdag tábort zártunk magunk mögött, ezt igazolták a búcsúkönnyek is. Hiszen megannyi új barátra talált mindenki. De a könnyek mellett ott volt a  remény, hogy talán sikerül jövőre is újra együtt eltölteni egy gondtalan, szép hetet. A tábor szervezője és irányítója Krizsán Valéria és  Szabó Márta tanítónő volt.

Krizsán Valéria