TANOM 2018.10.27. beszámoló és képek

Október 27-én megrendezésre került a Pedagógus Egyesület által szervezett TANOM akkreditált továbbképzés. Csendes Éva „A tanulás forradalma” címmel tartott továbbképzést.

Az előadás azt volt hivatott bemutatni, hogy a mai világban milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie egy pedagógusnak ahhoz, hogy hatékonyan tudja végezni munkáját. Manapság nem elég, mindössze előadni az óra anyagát, ugyanis a fiatalság figyelmének lekötéséhez egyre több dolog szükséges. Mivel egy felgyorsult, digitális világban élünk, ahol egyszerre több érzékszervünket érik impulzusok, így ezt az oktatásba is be kell vezetni. Amellett, hogy digitális eszközöket alkalmazunk, szükséges az, hogy a diákokat bevonjuk az oktatás menetébe, aktívan részt kell venniük a tanulás folyamatában.

Csendes Éva elmondta, hogy az új oktatás szemléletek már több tudományágat is bevonnak a pedagógiai kutatások körébe. A diákoknak meg kell tanulniuk a tantárgyak közötti összefüggéseket, a pedagógusoknak pedig figyelmükbe kell venniük a diákok egyéni tanulási stílusát és ehhez alkalmazkodva kell átadniuk a tudást.

Az eddigi meglátásokkal ellentétben a modern tanulás fogalma a gyakorlatiasságot foglalja magába, a gyermek kerül az oktatási folyamat középpontjába, a személyes készségeknek, képességeknek megfelelően kell kialakítani a tanmenetet, valamint be kell vezetni a játékot, játékosságot a tanításba. A technikának, videójátékoknak, mobiltelefonoknak köszönhetően a gyermekek már a kezdetektől tapasztalás útján tanulnak, így később az iskolában, diákként sokkal könnyebben elsajátítják a tudást, ha az játékos gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül előadva. Mindezekre példákat, tantermekben, csoporttermekben alkalmazható játékokat próbálhattak ki a továbbképzésen résztvevő pedagógusok. Az előadás interaktivitása nagyban növelte a metódus hitelességét és a résztvevők mintegy játszva sajátíthatták el az új módszert, amit a későbbiekben alkalmazhatnak diákjaikon.

XIX. Vajdasági Suliszínház Fesztivál -Valkaisor

Eredmények:

1. Lúdas Matyi, Százszorszép ME csapata, Törökfalu (Továbbjutott)
2. Híradó. Táltos, Gunaras
3. Rózsa Sándor Ludaspusztán, Hinga ME, Hajdújárás, Nosza (Legjobb előadás, továbbjutott)

25 éves a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Interjú Nagy Margittal, a VMPE elnök asszonyával

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) negyedévszázados működését különféle sikeres akciók, rendezvények fémjelzik.

Milyen jellegű rendezvények által valósította meg az egyesület a célkitűzéseit? – kérdeztük Nagy Margit elnököt.

– Anyanyelv-ápolással indultunk el a megalakulásunk előtt, amikor az Újvidéki Diáksegélyező Egyesületben dolgoztam. 1993 óta tevékenykedünk az anyanyelv ápolása terén. Eleinte ötszáz gyerekkel, aztán négyszáz gyerekkel foglalkoztunk, jelenleg háromszázat ölel fel ez a programunk, mert fogy a népesség. A fő célunk ilyen módon elültetni a gyermekekben a magyar identitástudatot, illetve a keresztény gondolkodást. Ez nagyon nehéz a mai időkben, amikor nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek sem mutatnak érdeklődést sem a keresztény értékek iránt, sem pedig a magyarságuk nem érdekli őket. Nagyon nehéz a helyzet, azért kell olyan jellegű rendezvényeket, oktatási programokat kitalálni, amelyek valamilyen módon vonzzák őket. Ennek egyik formája az említett anyanyelv-ápolás, melynek keretében szemléket, táborokat szervezünk, és jutalmazzuk a gyerekeket a magyar kormány támogatásának köszönhetően. Nemcsak az anyanyelv-ápolásra tudunk hatni, hanem az irodalom szeretetére is az általános iskolások és a középiskolások körében, a Gion Nándor Olvasási Verseny és Tábor által. Ezenkívül vannak természettudományi rendezvényeink, amelyeknek a vezetője Muhi Béla fizikatanár. Most már nyugdíjba vonult, de teljes gőzzel dolgozik tovább. Ezt bizonyítja a legutóbbi 16. GENIUS Konferencia is. A gyerekeknek több versenyt, fizika, kémia tudománnyal kapcsolatos tábort szervez, előadóként is motiválni tudja a gyerekeket Szórád Endrével, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Eötvös-díjas tanárával.

Az egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a pedagógusképzésre is. Az Apáczai Nyári Akadémiát minden évben megrendezzük, négy szekcióban (történelem és magyarság, természettudományok, biológia, valamint pedagógia/osztályfőnöki továbbképzés). A tapasztalatok továbbadása a gyerekeknek, a környezetvédelmi nevelés nagyon fontos. Magyarországról nagyon sok előadó jön. Az utóbbi környezetvédelmi továbbképzés nagyon sikeres volt: óvónők, tanítónők jelentkeznek, tanárok is. Ez a nyári képzés kétszer egyhetes. Az első héten két témában működünk, a második héten szintén kettőben. A táborban hagyományápolás is van. Egyébként a pedagógusaink részt vesznek az erdélyi Bolyai Nyári Akadémián, és el szoktak látogatni a felvidéki nyári akadémiákra is.

Az említett programjainkon kívül kiemelném a Vajdasági Magyar Tankönyvtanács munkáját. Elnöke Muhi Béla, Ismeretterjesztő füzetek néven ad ki tankönyvpótló kiadványokat.

Honnan ered az Apáczai Diákotthon megalakításának gondolata?

– Az Apáczai Diákotthon megalakításának gondolata akkor merült fel bennem, amikor még az Újvidéki Rádióban dolgoztam, s jártam a vidéket. Ugyanakkor jutott eszembe az anyanyelvápolás szükségessége, amikor a magyar diákok nehezen jutottak be az újvidéki egyetemi otthonokba. Akkor még nemzetiségi szempontból is figyeltek arra az illetékesek, hogy kit vesznek fel. 1999-ben pályáztam az Apáczai Közalapítványnál egy diákotthon létrehozására. Előbb egy egyszerű, kis családi házra kaptunk támogatást, aztán bővültünk, és 16 év alatt majdnem minden évben építkeztünk, telket vásároltunk, pályáztunk. Most két telephelyen vannak épületeink: a város központi részében van a lánykollégiumunk. Tíz lánnyal indultunk, most már több mint negyven férőhelyünk van. A Telepen a fiúkollégium legutóbbi épületét 2016-ban adtuk át szép rendezvény keretében, amelyre eljöttek a magyarországi támogatóink. A fiúkollégiumot már arra a célra is szántuk, hogy ott különböző rendezvényeket tudjunk lebonyolítani megfelelő teremben.

Mivel csökken az egyetemisták száma, és az újvidéki Európa Kollégium felépítése óta nyilván hozzánk kevesebben jelentkeznek, mi középiskolásokat is felveszünk. Meg kellett változtatnunk a kollégiumunk szerkezetét: a kiskorú diákok miatt egész napos ügyeletet vezettünk be, délelőtt, délután és éjszaka felügyelünk rájuk. Főtt ételt is biztosítunk a számukra, természetesen mindezt a magyar állam támogatásával, mivel ebben más nem támogat bennünket. A gyerekek potom áron, ötven dinárért kapnak ebédet. Ezt az összeget is csak azért kérjük tőlük, mert ha ingyen ebédelnek, azt nem becsülik meg. Úgy gondolják, ami ingyen van, az nem is olyan jó, s akkor nem igénylik a főtt ételt.

Mi várható a mai jubileumi ünnepségen?

– Az ünnepségen pedagógusgyűrű-díjakat fogunk kiosztani a határon túli pedagóguskollégáknak. A romániai, a kárpátaljai, a szlovákiai és a horvátországi pedagógusszervezetek kapnak egy-egy Kárpát-medencei pedagógusgyűrű-díjat, mert gyűrűként vesszük körül az anyaországot. A hazai pedagógusok magyar pedagógusgyűrűt kapnak, mert ők délről, Délvidékről vannak. Azok kapnak gyűrűt, akikkel eddig együttműködtünk, akik hűségesen kitartottak mindenféle visszahúzó hatás ellenére is, és akikkel a mai napig együtt tudunk működni. A kitüntetés diplomából és gyűrűből áll, amelyre rá vésettük: VMPE 25.

Az ünneplő pedagógusegyesület, illetve az elnöke mire a legbüszkébb?

– A gyerekekre vagyunk a legbüszkébbek, mert értük vagyunk, értük élünk. A legnagyobb elégtétel számomra, amikor látom, hogy a gyerekek boldogok. A verseny után ölelkeznek, örömükben majdnem visítanak. Büszke vagyok, amikor a táborokban a résztvevők jól érzik magukat, haladnak a magyar nyelv tanulásával. Óvodásokkal is foglalkozunk Újvidéken, Nagybecskereken, és most Maradékon is, ahol mi kezdtük el annak idején a munkát, de most a Református Egyház vezetésével már magyar egyházi óvoda létezik. Még nincs akkreditálva, de hamarosan az is meg fog történni. A gyerekek a mi jövőnk. Ami elkeserít engem, hogy egyre kevesebb a gyerek. Családostól mennek külföldre az emberek, mert nem tudnak megélni a bevételeikből, vagy ha meg tudnak élni, jobb megélhetésre vágynak. És elviszik a gyerekeket…

A további tervek?

– A pedagógusegyesületet 25 éve vezetem. Idős vagyok, ezért a vezetéséről lemondok. A december elsejei közgyűlésünkön a közösségünk megválasztja az új elnököt, aki tovább vezeti az egyesületünket. A kollégium vezetését egyelőre megtartom, mert pillanatnyilag nincs olyan emberem, akinek nyugodt lélekkel át tudnám adni. Fiatal munkatársaink vannak, akik Újvidéken fejezték be az egyetemi tanulmányaikat, nálunk laktak, ügyesek, okosak, továbbá van, aki máshonnan jött. Egy-két évig várok, hogy legyen olyan emberünk, akire ezt a felelős munkát át rá lehet bízni, s akkor átadom a kollégium vezetését. Hetvenhárom évesen már fárasztó számomra a rengeteg utazás Erdélybe, Kárpátaljára, Szlovákiába, Horvátországba… Sokszor én vezetem a gépkocsit. A kollégákkal nagyon jóban vagyunk, öröm velük a találkozás. Róluk jutott eszembe a pedagógusgyűrű ötlete. Hát nem csodálatos dolog, hogy mindannyian ugyanazért a célért harcolunk!? Hasonló rendezvényeink vannak, és nagyszerűen megértjük egymást. S amikor valakinek évfordulója van, igyekszünk eljutni az ünnepségre – mondta Nagy Margit.

Bozsoki Valéria Magyar Szó, 2018. október 20.

 

Szabó Gabriella műsorvezető

Bagi Natália, az Apáczai Diákotthon lakója

A Szólj, síp, szólj! népznei vetélkedőn
díjazott székelykevei népdalosok
 Barna Léda, muzslyai szavaló
Kormányos Ákos muzslyai szavaló
A Suliszínház Fesztivál  kikindai díjazott fellépőinek előadása
Sziveri Emese muzslyai szavaló
A Szólj, síp, szólj! népznei vetélkedőn díjazott  csantavéri zenekar
Nagy Margit, a VMPE elnöke
Nagy Margit és Dr. Lőrincz Zoltán Államtitkár helyettes (EMMI)
Burus Siklódi Botond,
 a Romániai Magyar Pedagógusok Szöveteségének elnöke

 

 

 

 

Kárpát-medencei Magyar Pedagógusgyűrű Díj
Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke

Vörös Mária  a Szlovákiai Magyar Pedagógusok

 Szöveteségének mb. elnöke és Fekete Irén

 

 

 

Martinek Imre felvételei

XIX. Vajdasági SULIszínház FESZTivál VMPE

43203580_339285710159057_2734352016594698240_n

 

Elődöntő, Valkaisor/Sterijino/, 2018-X-27 /szombat/

 

 

14.00

Százszorszép ME csapata, Törökfalu

Lúdas Matyi – Fazekas Mihály műve alapján továbbgondolták a gyerekek

Rendező: Monzák Péter

14.35

Táltos, Gunaras

Híradó

Szerző: Gurbity Gruber Klaudia

Rendező: Miklós Adél

15.10

Hinga Művelődési Egyesület, Hajdújárás, Nosza

Réceruca színjátszó csoportja

Rózsa Sándor Ludaspusztán

Szerző: Móricz Zsigmond és helyi mondák alapján

Rendező: Greguss Zalán

15.40

Kevi csapata

kerekasztal

 

Mátyás király kamerája

 

Elindult Mátyás király kamerája!

Videós pályázat indul középiskolás diákok számára a Mátyás király Emlékévhez kapcsolódóan. 2018. november 5-ig várják a három fős magyarországi és határon túli csapatok jelentkezését, akik saját szemszögből mutathatják be Mátyás királyt és korszakát egy rövid, általuk készített videó formájában. A három legjobb csapat értékes nyereményekben részesül, de díjazzák a Facebook közönségszavazásának győztesét is.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, valamint az OTP Fáy András Alapítványa videós pályázatot hirdet középiskolás diákoknak a Mátyás király Emlékév alkalmából. A pályázatra a három fős, magyarországi és határon túli csapatok jelentkezését egyaránt várják, de minden csapatnak rendelkeznie kell egy kísérőtanárral. A verseny kiemelt célja, hogy a középiskolások közelebb kerüljenek Mátyás királyhoz és a reneszánszhoz, valamint, hogy a témában közös gondolkodásra inspirálja a diákokat és tanáraikat.

A kétfordulós pályázat első körében a zsűri pontozza a beérkezett videókat, és kiválasztja azt a tíz csapatot, akik a második körben is részt vehetnek. A kiválasztott csapatok a Magyar Tudományos Akadémia székházában rövid prezentáció keretében mutathatják be témaválasztásuk okait, filmkészítési technikájukat. A prezentációkat a szakmai zsűri ugyancsak pontozza, és a két pontszámból alakul ki a végleges eredmény. A döntőben sor kerül a 10 legjobb film levetítésére is. A három legjobb csapat értékes nyereményekben részesül, de díjazzák a Facebook közönségszavazásának győztesét is.

A versenyre 2018. november 5-ig lehet jelentkezni a http://matyaskiraly.btk.mta.hu/ oldalon.

A zsűri tagjai: Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, a verseny védnöke, E. Kovács Péter történész (MTA BTK TTI), Horváth Richárd történész (MTA BTK TTI), Pálosfalvi Tamás történész (MTA BTK TTI), Szaszkó Elek, a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium tanára, történész, Borsody István filmrendező, szerkesztő (RTL Klub), Velancsics Béla, az MTA Kommunikációs Főosztály munkatársa és Haga Ferenc, az OTP Fáy András Alapítvány képviselője.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a jubileumi, 25. Betlehemi jászolkiállításon való részvételre

[pdf-embedder url=”http://www.vmpe.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/25.-Betlehemi-jászol-pályázati-felhívás.pdf” title=”25. Betlehemi jászol – pályázati felhívás”]

Herba Medica Tanulmányi Verseny

[pdf-embedder url=”http://www.vmpe.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/verseny-felhivas-20182019a-1.pdf” title=”verseny-felhivas-20182019a”]

Akkreditált továbbképzés óvónőknek és tanítóknak Október 27.