TANOM 2019.09.14. – Beszámoló

 

Duró Zsuzsa: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

Az idei év első, a VMPE által szervezett pedagógus továbbképzése került megrendezésre szeptember 14-én szombaton az Apáczai Diákotthon fiúkollégiumában. Rendhagyóan a képzést az anyanyelvápoló csoport ülése előzte meg, majd őket Duró Zsuzsa előadása követte, melynek központi témája a tehetséges diákok foglalkoztatása, fejlesztése volt.

Az előadónő kezdetben ismertette azokat a tulajdonságjegyeket, amelyek által felismerhető egy tehetséges diák. Miután a pedagógus felismeri a diákban ezeket a jegyeket fontos, hogy a megfelelő módon kezelje a helyzetet, és igyekezzen a diák teljesítményéből a legtöbbet kihozni. Zsuzsa hangsúlyozta, hogy a nem megfelelő módszerek alkalmazásával az adott gyermek lelki világa akár maradandóan is sérülhet. Elmondta azon módszereket, megfigyelési szempontokat, ami alapján egy pedagógus be tudja határolni a diák teljesítőképességét és ezzel megelőzhető a gyermek túlterhelése.

A statisztikák alapján ma egy osztály 15-20 százalékát tehetségígéretes diákok alkotják. Ezen diákok már rendelkeznek velük született adottságokkal is, amik a megfelelő környezeti hatások meglétével alakíthatóak képességgé. Elsődleges szocializációs közeg a család. Nagyon fontos, hogy a jó adottságokkal rendelkező gyermek olyan családi közegben szocializálódjon, ahol a képességek fejlesztése elismeréssel jár, ugyanis az otthon látott példa nagyban meghatározza egy diák iskolai teljesítményét.

Nem minden képesség egy időben mutatkozik meg. Elsőként a zenei képesség jelenik meg egy gyermek esetében, ez már az óvodáskorra datálható. A legfontosabb az, és ezt az előadó is több esetben hangsúlyozta, hogy a felismerés után nem feltétlenül az hat pozitívan a gyermekre, ha folyamatos nyomás alá van helyezve. Sokkal fontosabb megadni a lehetőséget a számára, útbaigazítani, de az irányítást nem szabad kivenni a kezei közül. A saját tempójában kell fejlődnie, mert a túlzott terhelés idővel kiégést eredményezhet. Nem lehet minden gyermek minden területen (tantárgyból) kiemelkedő. Minden tárgyból lehet jó, de legfeljebb 2-3 tárgy az, ahol túlterhelés nélkül tud kiemelkedő eredményt elérni.

Juhász Judit

 

2. Vállalkozz okosan! diákverseny

Versenyfelhívás

 

Verseny általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a hagyományos Diák Menedzsment Bajnokság és a Fogyasztóvédelmi Diákverseny mellett második alkalommal hirdeti meg a Vállalkozz okosan! diákversenyt az általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben.

A verseny célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető gazdasági, vállalkozói, pénzügyi ismereteket annak érdekében, hogy felnőttként jobban eligazodjanak az üzleti világában, tudatos döntéseket hozzanak, és ez által is teljesebb életet élhessenek. A verseny hozzájárul a tanulók tudásának bővítéséhez, a csapatszellem erősítéséhez, a kreativitás és az innovációs készség fejlesztéséhez.

A verseny általános iskolás diákoknak van meghirdetve (5-8 osztály). A diákok csapatban dolgoznak mentor (tanár) segítségével. A csapatok 2-4 főből állnak. Minden csapatnak egy tervet kell elkészíteni, melyben bemutatják ötletüket, vállalkozásukat.

Az idei versenyre egy olyan vállalat és termék üzleti tervét kell elkészíteni, amely környezetbarát, egészséges vagy energiatakarékos.

A versenyre november 15-ig lehet jelentkezni a következő e-mail címen: menedzsment.bajnoksag@gmail.com. Itt fel kell tüntetni a tanulók és a mentor nevét, az osztályt, továbbá az iskolát. A részletes tájékoztatást e-mailben küldjük ki a jelentkezőknek.

A verseny november 30-án, szombaton lesz megtartva Újvidéken, a Sonja Marinković Általános Iskolában (Puskin utca 28.).

Bővebb információk a verseny főszervezőjétől, Dr. Muhi B. Béla egyetemi tanártól kaphatók e-mailben, illetve a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete irodájában a következő telefonszámokon: 021 548 259 és 021 479 0640.

TANOM 2019.10.26. – Vass Dorotea – Hogyan alakul ki az osztályközösség?