Vajdaság magyarságának nyomában – Kirándulás

Kollégiumunknak fontos a magyar önazonosság-tudat illetve annak ápolása. Elfogadhatatlan, hogy magyar anyanyelvű és önmagukat magyarnak valló diákjaink ne ismerjék a nemzetük történelmét. Hiszen kinek nincsen múltja, nincs is jövője. Szerencsére lehetőségünk adódott, 2019 december 14.-én, egy kis körutat szervezni a környéken.

Diákjaink először az aracsi pusztatemplomot látogatták meg. A vajdasági magyarság legősibb és legértékesebb műemléke évszázadok óta hirdeti a rónaságon a magyarok jelenlétét és keresztény hitét. A templom első írásos említése 1265-ből származik, és a régészkutatók szerint a templom a 12-13. században épülhetett egy korábbi keresztény templom romjaira Szent Miklós tiszteletére. Lakóink mécses gyújtással tisztelegtek az ősi emlék előtt.

Útjuk ezután Csúrogra vezetett, ahol tiszteletüket tették, az 1944-1945-ös ártatlan magyar áldozatok emlékére állított, Megtépázott Krisztus nevű szoborcsoport előtt. A Megtépázott Krisztus feszületből és egy apa-fiú szoborpárból álló alkotás bronzból készült. A gyermek-apa koncepció tükrözi a vérengzés brutalitását, ahol gyermekeket sem kíméltek. A fiú kérdően figyel az apjára, nem tudja, mi történik. Nem csak az apja arcát nézi, hanem a kilátástalan jövőjébe is tekint. Az emlékműben érezhető Isten jelenléte és a gyermek kiszolgáltatottsága, valamint a háború borzalma és brutalitása. Egy rövid ima és gyertyagyújtás után folytatták diákjaink az útjukat.

Következő és egyben utolsó megállónak Karlóca került fel az úti célok közé. 1699-ban itt írták alá a karlócai békeszerződést. A béke a törököket a Magyar Királyság területéről kiűző Habsburg – török háborút zárta le. Az aláírók az Oszmán Birodalom, valamint a Habsburg Monarchiát, a lengyel-litván államot, a Velencei Köztársaságot és Oroszországot is magában foglaló Szent Liga voltak. Az oszmánok átengedték az osztrákoknak Magyarország nagy részét, Erdélyt és Szlavóniát. A karlócai békével Magyarország nagy részén megszűnt az oszmán hódoltság, és lehetővé vált az ország területi, politikai és közigazgatási egyesítése. A békekötés megszabta, hogy az Oszmán Birodalomban a keresztény alattvalók vallásukat szabadon gyakorolhatják. Az aláírás helyszínén később kápolnát emeltek, mely a Békekápolna nevet viseli.

Minden helyszínen egy kis ismertetőt tartottunk a résztvevők számára, és visszatérve ők maguk egy rövid előadást a látottakról, otthonunk többi lakója számára. Számos történelmileg fontos hely van környékünkön. Reméljük, hogy idén is meg tudunk szervezni egy ehhez hasonló kis körutat.

Losonc Tibor

Somoskőújfalun jártak az Apáczai Diákotthon diákjai

Kollégiumunk lakói közül 10-en részt vettek a Somoskőújfalun megrendezésre kerülő, a somosi Környezetnevelési Központ által szervezett, fenntartható életmód a gyakorlatban elnevezésű konferencián, amely 2019 november 29 és december elseje között került megrendezésre. A konferencia főbb témái a környezetvédelem, az energiaforrások pazarlásának szabályozása illetve a Föld lakhatóságának megóvása volt.

Hosszas utazás után, Gyulai Iván (ökológus, biológiai-kémia szakos tanár, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke és az Intézet igazgatója) előadása nyitotta a konferenciát, melynek, főbb témájának a Földünk erőforrása és annak a pazarlása választotta. Igazán érdekes és tanulságos elődás volt, melynek vége egy nagyon érdekes és izgalmas beszélgetésbe torkollott.

Másnap délelőtt Molnár Zoltán, a somosi Környezetnevelési Központ elnöke, tartott egy rövid bemutatót, melyben a munkásságukról volt. Bemutatója után a környezetvédelemtől kezdve az oktatáson és földművelésen át egy, az egyetemistáink számára, rettentő érdekes és hasznos eszmecsere alakult ki. Nagy büszkeséggel töltött el minket, hogy milyen széleskörű rálátásuk van már most az életre diákjainknak.

Délután folyamán a somosi Környezetnevelési Központot nézték meg tanulóink. Beavatták őket a gazdaságos és környezettudatos kertészetbe. Leendő állatorvosainknak lehetőségük adódott megvillantani a tudásukat, a helyi állatorvos előtt, két tehén vérvétel alkalma alatt. Ezek után a szervezők egy túrával készültek, melyben a környező várakat és látványosságokat vehették diákjaink szemre.

Kollégiumunk számára fontos a magyar tudat és a vallás. Lakóink este, közösen a falu lakosaival, részt vettek az Adventi időszak kezdetén. Egy meghitt szentbeszéd után, meggyújtották a falu koszorújának első gyertyáját.

Vasárnapi nap folyamán Szlovákiába látogattak, Divény várába. Az utazás után egy utolsó előadás erejéig ismét összeültek, amit egy értékelő követett.

Fáradtan, de élmény dúsan tértek haza lakóink. Itthon egy előadás keretén belül bemutatták a többi lakónknak is, hogy milyen tudással és világnézettel tértek haza. Reméljük, hogy idén is megrendezésre kerül a konferencia és ismét módunkba fog állni minél több résztvevőt biztosítani kollégiumunkból.

Losonc Tibor

 

Beszámoló – TANOM 01.18.

Az iskola, a szülő és a pedagógus kapcsolata

2020. január 18-án, szombaton lezajlott az új esztendő első TANOM továbbképzése, amelynek ezúttal a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola adott otthont. A kollektíva tanítói, felsős tanárai, illetve vezetősége közül összesen 30 személy vett részt a szemináriumon. Pusztai Katalin és Bacsó Ildikó, a budapesti Oktatási Hivatal munkatársai egy rendhagyó, játékos foglalkozás keretén belül dolgozták fel a témát.

Kiemelték elsősorban a tanárok önismereti készségeinek fejlesztését, az oktatásban használatos kommunikációs fajtákat. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a tanárok egymás közötti kapcsolatára is, hiszen az iskola működéséhez nélkülözhetetlen a kollektíva összhangja. Ahhoz, hogy együtt tudjanak dolgozni, meg kell ismerniük egymást. A pedagógusok visszajelzése alapján az ilyen és ehhez hasonló továbbképzések remek alkalmat kínálnak erre, kiszakítva őket a mindennapi stresszes és rohanó munkából.

Az előadók több interaktív foglalkozás keretén belül szimulálták a konfliktusokat, amik iskolán belül, illetve iskola és a szülők között merülhetnek fel. A konfliktuskezelési technikákba is betekintést nyerhettek, bár a tökéletes megoldás receptjét inkább a gyakorlat hozza, az elmélet helyes ismeretében. Kiemelték a metakommunikáció jelentőségét, hiszen a konfliktus esetén a szavak mellett nagyon fontosak az egyén gesztusai is.

A pedagógusok szerepjátékon keresztül élhették bele magukat akár a gyermek, akár a szülő, de még az igazgató helyébe is, ami által más szemszögből figyelhettek meg egy adott problémát. Az ideális megoldások mellett ezekben a reális szituációkban hoztak igazán érdekes ötleteket.

A továbbképzés jó hangulatban zajlott, pozitív visszajelzések érkeztek, mint a pedagógusok, mint pedig az előadók részéről. Az üzenete az együttűködés, a jó kommunikáció, a konfliktusok helyes és hatékony kezelésére hívja fel a tanárok figyelmét, hiszen az iskola, a szülő és a pedagógus közös célja, hogy a gyermeket minőségi oktatásban, megfelelő nevelésben részesítse.

Szedlár Ágnes

 

Kalmár László Matematikaverseny

A versenyt egy új, őszi időpontban szervezzük meg! 
Természetesen a járványügyi helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérjük.

A jelentkezések már rögzítve lettek, és minden versenyző abban az évfolyamban indul el ősszel, amiben most tavasszal jelentkezett. Tehát, aki 3. osztályos most és jelentkezett a versenyre, az ősszel már igaz, hogy 4. osztályos lesz, de a Kalmár verseny 3. osztályos feladatsorát fogja megoldani.

Természetesen az új jelentkezőket is fogadunk a versenyre.