Összefoglaló – Kríziskezelés

Március 27-én a VMPE újabb továbbképzést tartott a pedagógusok részére. A képzés előadója Mengyán Pletikoszity Ildikó volt, előadásának témája pedig a kríziskezelés.

Az előadáson résztvevő pedagógusok megismerhették azokat a krízistípusokat, amik mindannyiunk életében jelen vannak, az úgynevezett fejlődési kríziseket, valamint az előadónő bemutatta melyek azok a válságok, amik az akcidentális krízisek közé tartoznak. Az előadás során nagy hangsúlyt kapott a különböző fejlődési krízisek kedvező és kedvezőtlen kimenetele, illetve az, hogyan tudják a pedagógusok felismerni és megfelelően kezelni a hétköznapokban.

Az előadónő elmondta, hogy egy pedagógus, csak akkor tud másokon segíteni, ha ő maga is mentálisan egészséges, ezért fontos, hogy megfelelően kezeljék és feldolgozzák az őket ért stresszhatásokat. A mentális egészség megőrzése emellett segít megelőzni az esetleges kiégést. Természetesen minden fejlődési kornak megvannak a maga nehézségei, a maga “kötelező” krízisei, amik által felkészülhet az egyén az olyan váratlan krízishelyzetekre, mint például egy családtag elvesztése okán érzett gyász.

Az előadás során elhangzott, hogy jelen esetben, kifejezetten fontos, hogy minél jobban körbejárjuk, megismerjük ezt a témát, mivel a már hosszabb ideje elhúzódó vírushelyzet lelkileg is megterhel mindenkit, egy folyamatos stressz. Mengyán Pletikoszity Ildikó elmagyarázta, hogy általánosságban az emberek jobban kezelik a hirtelen jött nagyobb intenzitású krízist, mint a hosszú ideig tartó alacsony intenzitásút. Emiatt tartja fontosnak, hogy jelen helyzetben kellőképp oda kell figyelni a mentális egészségre.

Szerző: Juhász Judit

Összefoglaló – ÁBRAkadÁBRA

Február 27-én a VMPE szervezésében továbbképzést tartottak az Apáczai Diákotthon fiúkollégiumában. A továbbképzés témája Mezei-Belovai Irén és Vencel Valentina könyvbemutatója volt. A képzést az anyanyelvápolók gyűlése előzte meg.

Az ÁBRAkadÁBRA című matematika és képzőművészet tematikára épülő könyv ötödik osztályos diákok számára íródott. A szerzők hangsúlyozták, hogy ez könyv nem kizárólag erre a két tantárgyra korlátozódhat. A benne szereplő feladatok alapul szolgálhatnak más tantárgyak színesebbé télteléhez is. Maga a könyv végigkíséri az ötödik osztályos tananyagot matematikából és képzőművészetből is, összegzi az addig tanultakat. 

TANOM Továbbképzés – Kríziskezelés

               Panta rhei – mondta Hérakleitosz, azaz minden folyik, utalva ezzel arra, hogy minden állandó változásban van. Ha a dolgok változnak, folyamatosan alkalmazkodnunk kell hozzájuk, de van, hogy a változások jócskán igénybeveszik a megküzdési kapacitásainkat. A gyorsuló világunkban ez talán hatványozottan érvényes, kérdés, hogy tudjuk-e tartani a lépést? A különböző életszakaszokban jelentkező kríziseken túl olykor szembe kell néznünk olyan válságokkal is, amelyek váratlanok vagy akár a globalizáció folytán szinte mindenkit érintenek. Hogyan tudjuk megőrizni a mentális egészségünket? Hogyan tudjuk a krízishelyzetet sérülés nélkül túlélni? Kijöhetünk-e a krízisből megerősödve? Hogyan segítsünk másokat krízishelyzetben? – A képzés ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ. 

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2021. március 27-én, szombaton, 10 órai kezdettel TANOM pedagógus továbbképzést szervez az újvidéki Apáczai Diákotthon fiúkollégiumában (Bogdan Šuput u. 16).

Előadó: Mengyán P. Ildikó, pszichológus

Az előadás témája: Kríziskezelés

Ezt megelőzően, 9 órától mgr. Viola Lujza tanárnő tart előadást az anyanyelvápolási oktatóknak.

Jelentkezni kizárólag jelentkezési lapon lehet!

A kitöltött jelentkezési lap beküldhető villámpostán a nsvmpe@gmail.com címre. További információk a VMPE irodában a 021/4790-640-es számon (munkanapokon 08-14 óráig). Bejelentkezési határidő 2021. 03. 25., 12 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A járványhelyzetre való tekintettel kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi előírásokra.

XX. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2021. április 10-én Zentán kerül sor erre a jubiláris diákversenyre…
MUHI Béla       a szerző cikkei

FIGYELEM!  Az iskolai aktivitások halmozódása miatt módosult a verseny időpontja!

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2021. április 10-én 9 órai kezdettel Zentán a Thurzó Lajos Általános Iskolában megrendezi a vajdasági szintű kétfordulós XX. Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika-kémia Diákversenyt.

Mindenképpen alkalmazkodnunk kell az aktuális járványügyi előírásokhoz. 

A tanulók felkészülésként önállóan vagy párban kísérleti jellegű vizsgálatokat végeznek. Bejelentkezésként a verseny első, írásbeli fordulójára 2021. április 6-ig szakdolgozatot küldenek be elektronikusan a következő címre: genius.konferencia@gmail.com

A szóbeli döntőn március 27-én szakbizottság előtt mutatják be a kísérleteiket. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat.

Helyi szervező Kálmán Róbert tanár, főszervező Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke.

A verseny célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása, a természettudományos ismeretek népszerűsítése.

Ezen a műszaki-természettudományos jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt. Három szakterület van: fizika, kémia és interdiszciplináris témakör. A diákokat egyedül vagy párban kell bejelenteni. Felkészítő tanáruk közreműködésével az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek. Minderről néhány oldalas szakdolgozatot írnak, és ezzel jelentkeznek a versenyre. A szervezők elvárják, hogy a szakmunka címoldalán szerepeljen a tudományterület (fizika, kémia vagy interdiszciplináris), a dolgozat címe, a diákok neve és osztálya, a felkészítő tanár neve és elérhetősége, az iskola adatai. A dolgozatban röviden ismertetni kell a témakört, a kapcsolódó tudományos ismereteket, majd az eszközök képi vagy grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket, illetve a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a forrásmunkákat is.

A verseny napján a csapatok és felkészítő tanáraik 8 órától érkeznek a vendéglátó iskolába. Magukkal hozzák az eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a bemutatáshoz. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat. Egy posztert is hoznak, melyen szemléletesen bemutatják a munkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek, nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. Ez megkönnyíti az előadást, továbbá a verseny után a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt kiállítható.

Az összejövetel egyúttal a fizika és a kémia szakos tanárok hagyományos szakmai találkozója is. A korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető oktatás témakörei, a tankönyvek és tantervek kerülhetnek megvitatásra. A találkozón megjutalmazzák a legjobb kísérleti felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű újítást bemutató szaktanárt.

Mindegyik versenyző és a felkészítő tanárok is megfelelő oklevélben részesülnek. Ajándékkönyvekről hagyományosan a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik. Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Részletes információk és aktualitások folyamatosan a következő honlapon találhatók meg: www.fokusz.info

XIX. GENIUS konferencia

Erre a hagyományos konferenciára és versenyre a tehetséges diákok április 26-ig jelentkezhetnek

A GENIUS konferencia és vajdasági szintű verseny a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében zajlik, főszervezője Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom vezetője. Támogató a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A rendezvény célja a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás serkentése és támogatása.

A diákok önállóan vagy párban kutatási jellegű szakmunkával jelentkezhetnek. Mentor segítségét is igénybe vehetik. Alsó korhatár nincs, azok a diákok is jelentkezhetnek, akik az tavalyi iskolaévben érettségiztek. Olyan érettségi szakdolgozatok is számításba jöhetnek, melyek eredeti ötleteket, kutatásokat tartalmaznak. A természettudományos és humán területek mellett műszaki jellegű témák is számításba jöhetnek.

A felmutatott teljesítményt témakörök szerinti szekciókban értékeli a rangos szakbizottság. A legjobbak meghívást kapnak, hogy kiselőadás formájában mutassák be az eredményeiket.

A szakdolgozatokat 2021. április 26-ig kell beküldeni elektronikus formában a következő címre: genius.konferencia@gmail.com

Itt fel kell tüntetni a diákok adatait, az évfolyamot, az iskolát, a témakört, a mentor adatait. A word dokumentum terjedelme ne haladja meg a 10 megabájtot.

Mindegyik résztvevő oklevelet kap és könyvjutalomban részesül, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár.

Részletes információk a www.fokusz.info honlapon találhatók, illetve a főszervezőtől kaphatók (tel. 021 47 90 640). A honlapon megtalálható néhány régebbi versenymunka, továbbá felkészülési tanácsok, az előző konferenciák beszámolói stb.

Lezajlott az általános iskolás Gion Nándor Olvasási Verseny

Az Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2021. február 20-án tizenegyedik alkalommal szervezte meg a vajdasági magyar gyerekek olvasási versenyét, a Gion Nándor Olvasási Versenyt. Az általános iskolák felsősei számára meghirdetett versenyre 68 gyerek érkezett, többek között Óbecséről, Zentáról, Zentagunarasról, Temerinből, Szenttamásról, Ürményházáról, Magyarittabéról és Újvidékről. A vetélkedőre, mint eddig is az újvidéki Nikola Tesla Általános Iskolában került sor.

 

Külön köszönet a budapesti Pagony és Kolibri gyerekkönyvkiadóknak, hogy elektronikusan elérhetővé tették a könyveket!  Az esemény szervezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. 

A diákok könyvjutalommal tértek haza, a legjobbak nyári tábort nyertek. Az olvasási versenybe bárki bekapcsolódhat. Egy csapathoz hárman kellenek. A kis létszámú tagozatok miatt a diákok akár a közösségi oldalakat is felhasználhatják csapatformálásra és az olvasási feladatok felosztására, mivel a versenyre való felkészüléshez nem feltétlenül szükséges a fizikai együttlét.

Habram Judit (főszervező)

 

Lezajlott az Implom verseny döntője Szabadkán

A járványhelyzet és a szigorítások ellenére is sikeresen lezajlott a 2021-es Implom József Középiskola Helyesírási Verseny. A vajdasági elődöntőkre 2021. január 21-én került sor Zentán, Szabadkán és Újvidéken. A hagyományos tollbamondás megírására a helyszínen került sor hangfelvételről, míg a tesztfeladatok kitöltése online felületen történt. Az elődöntőről 6 tanuló jutott tovább a döntőbe.

A magyarországi főszervezők sajnálatukat fejezték ki, mind az anyaországi, mind pedig a Kárpát-medencei döntősök felé, ugyanis a versenyt nem tudták megszervezni a megszokott formában, Gyulán. A háromnapos rendezvény kísérőprogramjai teljes egészében az online térbe kerültek át, amely elérhető az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium honlapján és a Facebook-on keresztül is. Magát a versenyt az iskolák házon belül tarthatták meg, így esett a választás Vajdaságban a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumra. Az intézmény hosszú évek óta töretlen lelkesedéssel vesz részt az Implom versenyen, tanulói pedig több ízben is rangos elismerésekkel tértek haza.

A döntő fordulóra és kísérő rendezvényeire 2021. február 25-26-án került sor, az elődöntőhöz hasonlóan online tesztírással és a helyszínen írt tollbamondással. A megnyitón Hajdú Ágnes a Svetozat Marković Gimnázium magyartanára köszöntötte a résztvevőket és felkészítőpedagógusaikat. Kiemelte, hogy a jelen lévő döntősök már mind győztesek és büszkén képviselhetik Vajdaságot a Kárpát-medencei döntőn. Az anyaországi támogatók jóvoltából értékes könyvcsomagban részesültek a tanulók és a pedagógusok is. A rendezvény hitelességét a biztonsági előírások mellett több felügyelő tanár is szavatolta, jegyzőkönyvvel biztosítva a szabályok betartását. A versenyen részt vett a Nagybecskereki Gimnázium tanulója, Víg Melánia (felkészítő pedagógusa Kapusi Papp Kornélia), Zentáról a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képviseletében Nagy Daniella, Apró Dorottya és Csízik Boglárka (felkészítő pedagógusuk Dr. Katona Edit), valamint Szabadkáról a Svetozar Marković Gimnáziumból Német Kristóf (felkészítője Hajdú Ágnes) és az Ivan Sarić Műszaki Iskola tanulója Sebastian Áron (felkészítője Szabó Cibolya Teréz). 

A hagyományos eredményhirdetés, a tollbamondások kiértékelése miatt később kerül megrendezésre, a szervezők nemzeti ünnepünkre, március 15-re időzítették az élő közvetítéssel egybekötött gálaműsort.

Szedlár Ágnes
program koordinátor
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete