Karácsonyi áhítat az Apáczai Diákotthonban

2021. december 21-én, kedd este sor került a hagyományos karácsonyi áhítatra az Apáczai Diákotthonban. 

Az ökumenikus áhítatot Kovács Csaba maradéki segdlelkész tartotta, majd Lukács Gabriella, a VMPE elnöke mondott ünnepi beszédet. Az egybegyűlt tanulókat Nagy Margit, a Diákotthon igazgatója is köszöntötte az ünnep alkalmából, beszédében a szeretetre, összetartozásra és a karácsony valódi lényegére hívta fel a figyelmet.

A Diákotthon alkalmi műsorát Džigurszki Igor, az Apáczai Diáktanács elnöke vezette, amelyben az egyetemisták és középiskolások közös irodalmi-zenés összeállítását hallhatta a közönség.  

Békés, szeretetteljes ünnepet és boldog új esztendőt kiván az Apáczai Diákotthon lakóközössége!

4. Vállalkozz okosan! diákverseny – beszámoló

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2021. december 18-án, negyedik alkalommal szervezte meg a Vállalkozz okosan! diákversenyt az általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben.
A verseny szervezésében együttműködött a Pro Scientia Naturae Alapítvány. A verseny célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető gazdasági, vállalkozói, pénzügyi ismereteket annak érdekében,
hogy felnőttként jobban eligazodjanak az üzleti világában, tudatos döntéseket hozzanak, és esetleg vállalkozóként érvényesüljenek. A verseny hozzájárul a tanulók tudásának bővítéséhez, a csapatszellem erősítéséhez,
a kreativitás és az innovációs készség fejlesztéséhez. 

A verseny általános iskolás diákoknak volt meghirdetve (5-8 osztály). A diákok csapatban dolgoznak mentor (tanár) segítségével. A csapatok 2-4 főből álltak. Minden csapatnak egy üzleti tervet kellett elkészíteni, melyben bemutatták ötletüket, képzeletbeli vállalkozásukat. Az idei versenyre egy sportfelszerelést gyártó vagy szolgáltató vállalat üzleti tervét kellett elkészíteni. A verseny helyszíne ezúttal a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda volt, Zentán.

Támogató a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. Az idei versenyre 15 csapat jelentkezett Vajdaság különböző iskoláiból. A zsűri tagjai, Dr. Kulcsár Sarolta, a Pro Scientia Naturae Alapítvány programkordinátora, vállalkozó, és Dr. Muhi. B. Béla, egyetemi tanár, a verseny főszervezője voltak. Az eredmények a következők lettek:

1. díj
Crocks Rox csapat
Bárány Petra
Kisutcai Ivett
Farkas Larissza
Petőfi Sándor Ált. Isk., Óbecse
Felkészítő tanár: Sándor Magdolna

2. díj
Gym Paradise csapat
Molnár Ákos
Halla Réka
Szabó Kevin
Samu Mihály általános iskola, Óbecse
Felkészítő tanár: Surányi Roland

3. díj
Némó csapat
Siles Jessica
Prošić Katarina
Samu Mihály általános iskola, Óbecse
Felkészítő tanár: Surányi Roland
és
Gold Ski csapat
Malčić Blanka
Repecki Réka
Urbán Viktória
Horvát Fanni
Petőfi Sándor Általános Iskola, Zenta
Felkészítő tanár: Kormányos Katona Gyöngyi

Különdíj
Gólyatalp csapat
Klima Babett
Terék Irisz
Ferenczi Orsolya
Petőfi Sándor Ált. Isk., Óbecse
Felkészítő tanár: Sándor Magdolna
és
Actív Tennis csapat
Borsi Balázs
Mihók Dániel
Beszédes Henrik
Móra Károly Átalános Iskola, Szaján
Felkészítő tanár: Tápai Róbert

Összetartozunk, Trianon 1918 – 2020

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Budapesti Magyarságkutató Intézettel együttműködésével egy igen figyelemreméltó vándorkiállítást szervez a vajdasági iskolákban.

A kiállítás 24 roll-up pannón, szemléletes képek, korabeli dokumentumok és újságcikkek segítségével  mutatja be  az I világháborút lezáró eseményeket 1918 tól 1920 ig. Teszi ezt tárgyilagosan, pontosan mindenféle politikai és ideológiai magyarázat nélkül. A kisérő szövegek kiegészítik a bemutatott eseményeket, így mindenki számára érthetővé vállnak az akkori történelmi események. Ám nem csak a sötét múltat látjuk itt. A bemutató két pannója már arról tudósít, hogy ezek a történelmi események, melyek egy évszázada meghatározták az itt élő nemzetek sorsát, nem a megsemmisülésről szólnak, hanem az újjáépítésről. Ezért aki csak teheti, szánjon időt arra, hogy megtekintse e kiállítást.

Temerin, Kókai Imre Általános Iskola, 2021. 12. 2-6.

Látogatók száma: 300 (diákok és tanáraik)

Óbecse, Samu Mihály Általános Iskola, 2021. 12. 7-13.

Surányi Roland történelemtanár nyilt órát tartott.  A Becsei TV felvette az előadást és egy későbbi időpontban kerül adásba.

Látogatók száma: 300

Sajtó: https://vojvodjanski.com/hu/tvbecej/kozelet/2021/12/10/tortenelmi-vandorkiallitas-nyilt-a-samu-mihaly-altalanos-iskolaban 

Óbecse, Petőfi Sándor Általános Iskola, 2021. 12. 13-16.

Látogatók száma: 230

Ada, Cseh Károly Általános Iskola, 2021. 12. 20-23.

A Magyarságkutató  Intézet a  békediktátum aláírásának 101. évfordulója alkalmából a magyarországi történéseket az I. világháborútól a Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséig ismertető tárlatát több rendhagyó történelemóra keretein belül sikerült megtekintenie az adai Cseh Károly Általános Iskola  felsős tanulóinak. A megnyitón a kiállítási anyagot Korenchy László a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület alelnöke  méltatta.

A történelmi roll-up sorozat 24 részből állt Trianon előzményeit, a trianoni döntést, annak százéves hatásait mutatta be. A tanulók  folyamatában követhették végig a Monarchia felbomlásához vezető eseményeket, a trianoni döntés hatásait, ezáltal átfogó képet kaphattak a magyar történelem ezen időszakáról. Az információkon korhűek és hitelesek voltak.

Iskolánk tanulói nevében köszönjük a lehetőséget, hogy a kiállítási anyagot megtekinthettük.

Látogatók száma:  200

Szenttamás, Jovan Jovanović Zmaj, 2022. 01. 19.

2022. január 19-én iskolánk berkeiben rendhagyó előadásra került sor. Az előadás témája a trianoni békediktátum volt. Vitéz Korenchy László nyugdíjazott pedagógus, 24 mind kinézetében, mind pedig tartalmában, kiváló minőségű panellel érkezett. Két előadást tartott a témára, előbb az öt-hatodikos diákjainknak, majd valamivel bővebben és részletesebben a hét-nyolcadikos diákjainknak.

Az előadást mind a diákok, mind az összes többi résztvevő figyelemmel és érdeklődéssel követte. Élvezetes volt. Köszönet László úrnak, a VMPE-nek és a Magyarságkutató intézetnek hogy részesei lehettünk ennek a csodának!

szerző: Kiss Csaba, történelemtanár

Törökbecse, Miloje Čiplić Általános Iskola, 2022. 03. 08.

Ürményháza, Helyi Közösség díszterme, 2022. 03. 13.

Nemesmilitics, 2022. 04. 01.

Szabadka, Svetozar Marković Gimnázium, 2022. 05. 09.

Muzslya, Szervó Mihály Általános Iskola, 2022.05.19.

Bajsa, 2022.05.21.

Temerin, 2022.06.04.

Kis Fürkész természetvédelmi és természetismereti verseny

Kis Fürkész természetvédelmi és természetismereti verseny

címen természetismereti – természetvédelmi versenyt hirdet
4-5-6. osztályos tanulók számára

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A feladatok a következő témakörökhöz kapcsolódnak: természetismeret, természetvédelem, madárismeret, gombaismeret, gyógynövények, néphagyományok, fenntartható életmód, terepi feladatok.

A versenyre jelentkező csapatok egy feladatsor kitöltésével regisztrálnak (az első forduló online formában zajlik).
 A csapatok jelentkezését a következő elektronikus címre várjuk: nsvmpe@gmail.com jelentkezési határidő: 2022. február 15. (amikor a kitöltött feladatsort is csatolni kell). Elbírálást követően a döntőbe a legügyesebb csapatok kerülnek, maga a rendezvény pedig közvetlen verseny formájában 2022. április  8-án Újvidéken kerül megrendezésre. A kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalomban részesülnek. A versenyre iskolánkként több csapat is jelentkezhet.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá:

  • A felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát, elektronikus címét (amely elérhetőségeken tudjuk tartani a kapcsolatot);
  • Az iskola pontos nevét, címét;
  • A csapattagok nevét, osztályát;
  • A csapat nevét.
A verseny koordinátora: Bertalan Zsuzsanna bertalan.zsuzsa@gmail.com
 

A szakmai ellenőrzést végzi:

Molnár Zoltán (KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ). A feladatokat összeállítják: Bokodiné Kovács Katalin (Hagyományőrző Egyesület Baj); Molnár Zoltán (KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ); Molnárné Kiss Anikó (Somosi Környezetnevelési Központ); A VMPE versennyel megbízott munkatársai.

A felkészüléshez szükséges segédanyag, illetve az első forduló feladatsora letölthető: 

A verseny támogatója:

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny – lezajlott a vajdasági elődöntő

Sikeresen lezajlott a 2021/2022-es tanévre meghirdetett Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny vajdasági elődöntője. A tanulók 3 helyszínen, Szabadkán, Zentán és Újvidéken mérhették össze tudásukat. Szabadkán a Svetozar Marković Gimnázium adott otthon a rendezvénynek, Zentán a Thurzó Lajos  Művelődési-Oktatási Központ szervezésében a Bolyai TGK-ban zajlott a program, míg Újvidékének a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének központjában, az Apáczai Diákotthonban versenyeztek a résztvevők. Idén Vajdaságból összesen 27 középiskolás versenyző jelentkezett.  

 Az idei verseny rendhagyó módon a magyarországi, megyei elődöntőkkel összhangban zajlott, ugyanazon a napon. A tollbamondás szövegét hagyományosan, egy hangfelvétel segítségével dolgozták fel a versenyzők, míg a feladatlapok kitöltése az Erkel Ferenc Gimnázium Moodle oldalán történt. A feladatok és a tollbamondás ellenőrzését idén egységesen a gyulai szervezők végzik majd. Az országos dontőn, 2022 februárjában a tartomány legjobbjai képviselhetik majd Vajdaságot.   

A verseny helyi megbízott szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogatója pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

Felhívás: XVI. Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaverseny

XVI. Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében a
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2022. március 19-én immár 16. alkalommal rendezi meg a 
Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaversenyt.

Vendéglátó Horgoson a Kárász Karolina Általános Iskola lesz. A diákokat 2022. március 14-ig kell bejelenteni a következő elektronikus címen: genius.konferencia@gmail.com
A következő adatokat kell megadni: a versenyző neve, iskola, helység, osztály, mentor és annak elérhetőségei.

Ez a fizikaverseny emléket állít Ribár Béla vajdasági akadémikus professzornak, aki példamutató volt a tudományban és a fiatalok segítésében egyaránt. A verseny nemzetközi jellegű, a legjobb eredményt elért tanulók a magyarországi Eötvös Loránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny döntőjére jutnak el.

A verseny során négy forduló lesz: gondolkodtató, számításos, valamint kísérleti, kísérletelemező feladatokat oldanak meg a tanulók. A fizikatörténeti feladat témája
 Bay Zoltán világhírű tudós élete és munkássága. Végül háromtagú szakbizottság értékeli a diákok eredményét.

 

A verseny célja a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás serkentése, a természettudományos és műszaki ismeretek fontosságának a kiemelése. A Ribár Béláról elnevezett verseny hagyományosan a fizikatanárok szakmai találkozója is.

Mindegyik tanuló oklevelet és ajándékot kap. A felkészítő tanárok is oklevélben részesülnek. Ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik.

A vajdasági verseny helyi szervezője Balázs Piri Diana fizikatanárnő, főszervezője Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke. A rendezvény támogatója az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma. Médiatámogató a www.fokusz.info

A járványügyi helyzetet figyelni kell, és az előírásoknak megfelelően fokozott figyelmet kell majd fordítani a higiéniára. 

A verseny támogatója:

XXIII. Fizika-kémia Diáktábor

XXII. Fizika-kémia általános iskolai tehetséggondozó diáktábor

Több, mint két évtizede kerül megrendezésre Vajdaságban az általános iskolai fizika és kémia diáktábor, ahová a tehetségesnek mutatkozó tanulók kapnak meghívást

A huszonharmadik hagyományos általános iskolai fizika-kémia tehetséggondozó diáktábornak 2022. január 21-től 24-ig a pacséri Moša Pijade Általános Iskola ad otthont.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom keretében hagyományosan a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete rendezi meg ezt a szaktábort. A szervezők a helyi és környező iskolákból mintegy húsz diákra számítanak. A csoport összeállításában kikérik a szaktanárok véleményét és javaslatát.  

A kiválasztott általános iskolás tehetséges diákok szakelőadásokat hallgatnak, kísérleteznek, fejtörő játékokban vesznek részt.

A pacséri XXIII. Fizika-kémia Általános Iskolai Tehetséggondozó Diáktábor helyi szervezője Kanyó Anikó kémia szakos tanárnő, főszervezője Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke.

A tehetséggondozó diáktábor elsődleges célja a tehetségnevelés. A tanulók a szokásos általános iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve új fogalmakkal ismerkednek meg, kísérleteznek, megfigyelnek és tanulmányoznak egyes természeti jelenségeket, így az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása terén is fejlődhetnek. Nevelési cél a közösségi programok és a csoportmunka gyakorlása, kísérletezéskor a megfelelő viselkedés elsajátítása, a megfigyelési szempontok betartása, a szükséges készségek fejlesztése. A tábor célja a barátkozás, a játszva tanulás is.

A foglalkozásvezetők tapasztalt szakemberek lesznek. Az elméleti és gyakorlati jellegű szakmai programok mellett játékos vetélkedők, kreatív feladatmegoldó foglalkozások, terepmunkák is lesznek.

A diákcsapat összeállítása után mindenki megkapja majd a részletes programtervet.

A XXIII. fizika-kémia tehetséggondozó diáktábor résztvevői oklevélben részesülnek, ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik. A diákokat kiválasztó és elkísérő tanárok is elismerésben részesülnek.

A rendezvény támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Médiatámogató a www.fokusz.info  

A tábor támogatója: