Beszámoló: Implom József Helyesírási Verseny – döntő

2023. február 24-én sikeresen lezajlott az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny.
Az online megtartott elődöntőből hat vajdasági tanuló jutott a döntőbe: Bátor Antal,  Kežić Zsóka (Kosztolányi Dezső Gimnázium, Szabadka – Varga Anikó), Apró Bogács Zsóka (Kosztolányi Dezső Gimnázium, Szabadka – Varga Anikó – Berényi Zita), Kovács Anita (Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, Zenta – Mészáros Krisztina), Vígh Melánia (Nagybecskereki Gimnázium, Nagybecskerek – Kapusi Pap Kornélia) és Volford Éva (Zentai Gimnázium, Zenta – Juhász Aranka).
A háromnapos rendezvény kísérőprogramjaira és a versenyre Gyulán került sor az Erkel Ferenc Gimnázium szervezésében.
A határon túli diákok külön kategóriában versenyeztek, tudásukat tollbamondás területén és a Moodle felületen keresztül írt helyesírási tesztek megoldásával mutatták meg.
 
A döntőn való részvételt a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete tette lehetővé.

Versenyfelhívás: XXXVIII. Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedő

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya, és az Újvidéki Rádió, harmincnyolcadik alkalommal hirdeti meg az általános iskolások népzenei vetélkedőjét. A jelentkezők különböző kategóriákban és korcsoportokban versenyezhetnek. 3-5 perces műsorral léphetnek föl, a csoportok létszáma azonban nem haladhatja meg a tizenötöt. A táncházi zenekarok mintájára alakult együtteseknél az átlagéletkor számít. A vetélkedőről készült hangfelvételt az Újvidéki Rádió a különböző műsoraiban be is mutatja.

A vetélkedőt 2023. április 1-én, szombaton tartjuk a törökbecsei Művelődési Házban.
Ezúttal a rendezvény társszervezője még a törökbecsei Jókai Mór Művelődési Egyesület.

Jelentkezési határidő: 2023. március 3.

A benevezéseket Google űrlap formájában várjuk, vagy postai úton:
21000, Novi Sad, Bogdan Šuput utca 16. címre, a VMPE székházába. A borítékra írják rá: 38. Szólj, síp, szólj!

rtvlogo

Amennyiben papíralapú jelentkezést választanak, akkor kérjük feltüntetni a következőket: név, lakcím, telefon, település irányítószámmal, iskola vagy művelődési egyesület neve, osztály, a felkészítő neve, az összeállítás címe, énekes vagy hangszeres kategória, hangszerek, csoportok esetén a tagok száma. A jelentkezési lap a VMPE honlapján is elérhető.
Jelentkezési link:
https://forms.gle/odf6sZd2wNxsyRLs9

Bővebb tájékoztatás a 064-81-95-216-os mobiltelefonon kapható, Szabó Gabriellánál.

Versenyfelhívás: XVI. Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság

Az üzleti világban való érvényesülésre, a szakmai ismeretek elsajátítására, egy vállalat létrehozására és menedzselésére való felkészülést nem lehet túl korán elkezdeni. Az üzleti tervezés az egyik legnagyobb kihívás amellyel a vállalkozó szembesül. Nehéz feladat, hiszen a jövőbe kell tekinteni, hogy egy hosszú távon működőképes és nyereséges vállalkozás létrejöjjön.

A középiskolás diákoknak szóló versenyen a tanulók egy képzeletbeli vállalat menedzserének szerepét töltik be, ennek a vállalatnak az üzleti tervét kell elkészíteni.

A diákok önállóan vagy párban jelentkezhetnek, mentor segítségét is igénybe vehetik.

A legjobbak meghívást kapnak a verseny második fordulójára, a szóbeli döntőre, és itt mint jövendőbeli menedzserek be kell hogy mutassák üzleti elképzelésüket, tervüket, a vállalat működésével kapcsolatos szervezési feladatokat. 

A verseny minden résztvevője oklevelet kap, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár. 

A versenyhez kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jellegű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon.

Az üzleti tervet, a jelentkező diákok adataival együtt, 2023. május 1-ig kell elküldeni emailben a következő címre: menedzsment.bajnoksag@gmail.com

A döntő május 13-án lesz megtartva a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogató a Belügyminisztérium, főszervező: Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár

Versenyfelhívás: XI. Vajdasági Fogyasztóvédelmi Diákverseny

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg a tartományi szintű általános és középiskolás diákversenyt, melynek témája a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megfigyelés, kutatás, elemzés. A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a fogyasztóvédelem, a tudatos vásárlás, az egészségmegőrzés, a környezetvédelem, az emberi jogok érvényesítése iránt.

A diákok önállóan vagy párban kell, hogy kutatást végezzenek, vizsgálhatják mindazon tényezőket, melyek a fogyasztók jogaival, érdekeivel ellenkeznek, nem etikusak, veszélyeztetik az egészséget és a környezetet, továbbá tetten érik a törvénytelenségeket, visszaéléseket, rámutatnak a lehetséges megoldásokra.

A téma megközelíthető a közgazdaságtan, a jogtudomány, a biológia, a kémia, a környezetvédelem, az orvostudomány és más szakterületek szempontjából is. A diákok mentor segítségét vehetik igénybe.

A beérkezett szakdolgozatok alapján a legjobbak meghívást kapnak a verseny második részére, a szóbeli döntőre, ahol szakemberekből álló versenybizottság értékeli a kutatásokat.

A verseny minden résztvevője oklevelet kap, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár. 

A versenyhez kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jellegű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon.

A dolgozatokat, a jelentkező diákok adataival együtt, 2023. május 1-ig kell elküldeni emailben a következő címre: fogy.verseny@gmail.com

A döntő május 13-án lesz megtartva a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogató a Belügyminisztérium, főszervező: Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

Robotika az oktatásban – beszámoló a Vándorobot Program képzéséről

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében február 9-én és 10-én két pedagógus és egy szakmai referens vett részt azon a kétnapos akkreditált felkészítő továbbképzésen, melyet az Abacusan Stúdió határon átívelő program keretében tett lehetővé számukra. Ez egy iskolákat támogató, oktatással foglalkozó non-profit szervezet, akik tematikájuk középpontjaként a robotika tanításának lehetőségeit tűzték ki célul, miközben közelebb hozza a gyermekekhez a robotika élményét.

Sugár Sára ügyvezető és Büti István gazdasági és szervezési vezető köszöntő beszédében elmondták, hogy az Abacus Stúdió 2008-ban kezdte meg működését, és 2014 óta nonprofit Kft-ként nyújtja szolgáltatásait. A gyermekek számára óvodás kortól egészen felnőtté válásig nyújtanak ismeretbővítő, gazdagító tehetséggondozó és kompetenciafejlesztő szolgáltatásokat, különféle informális oktatási módszerek segítségével. Arra törekszenek, hogy a tematika kiválasztása, a feladatok összeállítása, a foglalkozások munkaformáinak megtervezése a szociális kompetenciák, a szövegértés, a finommotorikus készségek, a logikus gondolkodás, a környezettudatosság fejlesztése köré csoportosuljanak.

A továbbképzés középponti témája az Abacusan-GE VándoRobot Program megismerése köré összpontosult. Ez a pedagógusok számára egy 30 órás felkészítő tréning biztosítását jelentette, mellyel stabil alapot teremthettek a köznevelési intézmények számára térítésmentesen megvalósuló 10 hetes, robotika oktatási projekt megvalósításához.

A Vándorobot Program továbbképzése

A továbbképzés gyakorlati részét Szandavári Balázs IT manager, oktató, az ArTec szakértője vezette. A résztvevő pedagógusok gyakorlati feladatok megoldása során ismerkedhettek meg az Abacusan-ArTeC eszközcsomag tartalmával, a készlet alkalmazásával, programozásával, mely a Scratch alapú program használatával valósítható meg. Ez a programozási nyelv blokkok egymásba építésével számos tematika megvalósulását teszik lehetővé. Sokrétűségük kognitív és interperszonális kompetenciák fejlesztéséhez járulnak hozzá.

A Vádorobot Program továbbképzése

Az elsajátított tudás minőségét egy záró vizsgafeladat megoldása jelentette, melynek tematikája a katasztrófahelyzetet teremtő program köré összpontosult. Munkafeladatként a robotikai foglalkozás megtervezését, a robot megépítését, programozását és a hozzá kapcsolódó projekt terv megírását tűzték ki célul.

Farkas Krisztina martketing és kommunikációval megbízott munkatárs a folyamatos mentori kapcsolattartás fő koordinátora. Beszámolt eddigi munkájuknak eredményességéről, melynek hozadéka számos tanítási tartalmakhoz kapcsolódó tematikai tervek, csoportmunkához kapcsolódó kész vázlatok, melyekben a robot és annak programozása játszik fő szerepet. Mindezeket a tartalmakat videóanyagokkal tette szemléletesebbé.

Szandavári-Csurgó Cintia feltárta a programozási lehetőségek még szélesebb tárházát a Sphero Indi színkódos autó használatával

A Sphero Indi programozható színkódos autó

Hálásan köszönjük a lehetőséget az Abacusan Stúdiónak, hogy pedagógusaink részt vehetnek a VándoRobot Programban.

– Írta Kohanec Mónika

Beszámoló: TANOM – Hatékony technikák a tanulók megismerésére

A Vajdassági Pedagógusok Egyesülete által szervezett január 28-ai TANOM keretein belül a résztvevők egy visszatérő előadó, Duró Zsuzsanna előadását hallgathatták meg a hatékony tanulómegismerési technikák témakörben.

Duró Zsuzsanna előadása ez alkalommal is párbeszéd jellegű volt. Az elméleti téma és a megismerési technikák mellett mind az előadó, mind maguk a jelenlévő pedagógusok személyes tapasztalataikat is megosztották egymással.

Dr. Duró Zsuzsa, előadó

Az előadás során a spontán- és a tudatos megismerés technikájával is foglalkoztak. Ez a két megismerési folyamat segíti a pedagógust abban, hogy felismerje egy adott diák kompetenciáit. A kompetenciák alapján a diákok három csoportba differenciálhatók: a gyengébb képességűek-, az átlagosok- és az átlag feletti képességekkel rendelkező diákok csoportjába. Miután a pedagógus megállapítja a diákokról, hogy melyik csoportba tartoznak, könnyebben tud a képességeikhez mért feladatokkal szolgálni és nem lesznek irreálisan magas, illetve alacsony elvárásai egyes diákokkal szemben.

Mivel az iskolai tankönyvek a többségi diákcsoportra íródtak, azaz az átlagos képességű diákokra, a pedagógus feladata az, hogy a gyengébb képességekkel rendelkező diákokat felzárkóztassa egy átlagos diák szintjére. Az átlagon felüli kompetenciákkal rendelkező diákok számára pedig a képességeiknek megfelelő oktatást kell biztosítani, mindezt úgy, hogy egyik diák se érezze hátrányosan megkülönböztetve magát. Ezen elvárások kielégítésére hallhattak különböző tanácsokat, módszereket a továbbképzés résztvevői.

Természetesen az előadás során elhangzottak alapján egyértelművé vált, hogy az a pedagógus számára a differenciált oktatás jelentős plusz munkát és nagyobb energiabefektetést igényel, azonban az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy hosszútávon így lehetséges leginkább a hatékony tudásátadás.

Az előadás végén a résztvevők különböző kompetencia teszteket kaptak, melyeket munkájuk során felhasználhatnak a gyermekek képességeinek felmérésére.

– Írta Juhász Judit

VIII. Pedagógiai kihívások a XXI. században – akkreditált szakmai konferencia

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalommal és a Pro Scientia Naturae Alapítvánnyal együttműködve, nyolcadik alkalommal szervezi meg a Pedagógiai kihívások a XXI. században című akkreditált szakmai konferenciát, amelynek fő témája ezúttal az oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában.

A fenntartható fejlődés a jövőről való gondolkodást meghatározó paradigma, amelyben a környezettel, a társadalommal és a gazdasággal kapcsolatos megfontolások egyensúlyban vannak az általános fejlődés és egy magasabb életszínvonal elérése érdekében. A konferencia célja, hogy rámutasson a fenntarthatóságra való nevelés fontosságára, illetve arra, hogyan építhető be ez az általános és középiskolai oktatásba. A témáról hazai és magyarországi előadók tartanak előadásokat, melyeket vitafórum követ.

Az egynapos akkreditált konferenciára április 1-én, szombaton kerül sor Zentán, a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodában.

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje március 15.

Regisztrálni a genius.konferencia@gmail.com címen lehet. A konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, főszervezője Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

Versenyfelhívás: Kalmár László Matematikaverseny

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2022/2023. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENYT. Az idei lesz, sorrendben az ötvenkettedik verseny, mely Magyarország legrégebbi általános iskola szintű matematika versenye.

A vajdasági fordulót idén is a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi. A versenyre minden érdeklődő, matematikát szerető általános iskolás jelentkezését várjuk, 3.-tól 8. osztályig.

A verseny célja: a matematikai ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése. A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, illetve a mindennapokban. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3.-8. osztályos diákok körében, matematikai ismeretek mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny rendszere:  a verseny határon túliak számára kétfordulós, megyei (a mi esetünkben vajdasági) és magyarországi szervezésű.

Megyei/ területi forduló, Újvidéken kerül megszervezésre, természetesen az aktuális járványügyi intézkedések szerint. A pontos helyszínről később értesítjük a jelentkezőket.

A versenyre az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni:
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék
Kapcsolattartó: Losonc Tibor
tel: 0694030011
e-mail: losonctibor95@gmail.com

Jelentkezéskor küldjék el a versenyző diák teljes nevét, melyik osztályba jár és melyik iskolát képviseli, valamint a felkészítő tanár illetve szülő nevét és elérhetőségét.

A megyei fordulóra történő jelentkezés határideje: 2023. március 6. (hétfő)

A megyei forduló időpontja: 2023. március 17(péntek), 16:00

Amennyiben a versenyző megkülönböztetett bánásmódot igényel (pl. feladatsor nagyítása), kérjük, a jelentkezéskor jelezze.

Megyei forduló időpontjáról telefonon illetve e-mailben kaphatnak pontos információt.

A 3.-4. osztályos diákok versenyfeladatának megoldására 60 perc,

az 5.-8. osztályos diákok számára 90 perc áll rendelkezésre. Elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele a verseny egyik fordulójában sem engedélyezett.

Fontos információk a feladatok megoldásához:

 • Minden feladat 7 pontot ér.
 • Minden állítást szükséges indokolni, kivéve akkor, ha a feladat szövege azt tartalmazza, hogy “nem szükséges indoklás”.
 • Az eredmény puszta közlése (ha nem szerepel az, hogy “nem szükséges indoklás”) 1 pontot ér.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. Az előző évek versenyfeladatai és megoldásai elérhetőek a https://www.kalmarverseny.hu/ linken.

A versenyről bővebben a TIT Kalmár László Matematika verseny honlapján, olvashatnak, illetve a Pedagógusok Egyesületénél érdeklődhetnek.

Eredményes versenyzést kívánunk!

Magyar zászló és címer rajz- és esszépályázat

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet felhívása

I. A magyar zászló és címer ünnepe

A zászló és a címer egy közösség, egy nemzet összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – a Himnusz mellett –
a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hirdet.

II. Pályázatok témakörei

A pályázók – a Magyar zászló és címer témakör mellett – a magyar történelem és irodalom alábbi két kiemelkedő eseményének bicentenáriumára emlékezve „Isten, áldd meg a magyart!” jelmondat mentén is benyújthatják pályázataikat:

 • 200 éve, január 1-jén született a magyar irodalomtörténet, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőse, Petőfi Sándor;
 • ugyancsak két évszázada annak, hogy 1823 januárjában Kölcsey Ferenc szatmárcsekei birtokán megírta legnagyobb hatású költeményét Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból címmel, mely később – Alaptörvényben is rögzített – nemzeti imádságunkká vált.

III. Műfajok

A pályázatok két műfajban (rajz és esszé), a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra.

1. Rajzpályázat

Korcsoportok:

 1. korcsoport: Óvoda
  2. korcsoport: Általános Iskola I-II. osztály
  3. korcsoport: Általános iskola III-IV. osztály
  4. korcsoport: Általános iskola V-VI. osztály
  5. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
  6. korcsoport: Középiskola
  7. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.)

Az ünnepi rajzpályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:

A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, a Himnuszt, valamint Petőfi Sándor életét és/vagy munkásságát, valamint az általa megformált irodalmi és történelmi szereplők ábrázolását a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes) technikájával megjelenítheti, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva.

A benyújtott pályamunka az 1-3. korcsoportban (Óvoda, Általános Iskola I–II. és III–IV. osztály) A4–es formátum, a 4-5. korcsoportban (Általános iskola V–VI. és VII–VIII. osztály) maximum A3–as formátum,
a 6-7. korcsoportban (Középiskola és Egyetem) pedig szabadon választott formátum lehet.

Mindegyik kategóriában a pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet.

2. Esszépályázat

Korcsoportok:

 1. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
  2. korcsoport: Középiskola
  3. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.)

Az ünnepi esszépályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:

A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, a Himnuszt, valamint Petőfi Sándor életét és/vagy munkásságát, valamint az általa megformált irodalmi és történelmi szereplőket jelenítheti meg az esszé műfajában 4000–10000 leütésben, azt tetszése szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben írásban ábrázolva.
A pályamunka WORD és PDF formátumban digitális úton küldhető be. Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be!

IV. A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.

A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött pályázat esetében – az e-mail szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

 • a pályamű címét
 • a pályázó nevét
 • a pályázat műfaját
 • a pályázó korcsoportját
 • a pályázó elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím)
 • a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
 • a tanintézmény pontos, hivatalos megnevezését és e-mail elérhetőségét
 • a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola pontos, hivatalos nevét és e-mail elérhetőségét.

 

A pályázatok beküldésének módja:

A rajzpályázat esetében:

 • a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre:

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
1368 Budapest Pf.: 178.

vagy

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
1054 Budapest, Nagysándor József utca 8.
,

míg

 • a diaszpórában élő pályázók scannelve, elektronikus formában a rajz@nski.gov.hu e-mail címre

küldhetik pályázataikat.

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: essze@nski.gov.hu

A művek beérkezési határideje 2023. február 17., péntek déli 12.00 (CET).

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.

Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

A rajzpályázat esetében felhívjuk a kedves pályázók és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy scannelt formában – a földrajzi távolság miatt – csak
a diaszpórában
(pl. Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon) élő magyar fiatalok pályázatait fogadjuk el! A Kárpát-medencéből – így Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Székelyföldről, Kárpátaljáról, Délvidékről és Őrvidékről – érvényes pályázatot csak postai úton fogadunk el, ugyanis a díjazott rajzok kiállításra kerülnek a pályázat lezárulta után!

V. A díjazottak elismerése

A pályamunkák műfajonként és korcsoportokként kerülnek elbírálásra.
A pályázat kiírói a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.

A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek) szintén elismerésben részesülhetnek.

Rajzpályázat:

Az 1-5 korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 15 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 150 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

Esszépályázat:

Az 1. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 15 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 2. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 3. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 150 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

 

VI. Védnökök és zsűritagok

A pályázat fővédnöke:
Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes

A pályázat védnökei:
Dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára
Németh Szilárd kormánybiztos
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

A pályázat mindenkori és tiszteletbeli védnöke:
Wittner Mária ’56-os szabadságharcos

A rajzpályázat zsűrije:

A zsűri elnöke:
L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

A zsűri tagjai:
Erfán Ferenc Boksay József-díjjal és Erdélyi Béla-díjjal kitüntetett kárpátaljai festőművész, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;
Rényi Krisztina Ferenczy Noémi-díjas, IBBY-díjas, a párizsi „Oktogon” grafikai nagydíjjal kitüntetett grafikusművész;
Molnár János, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett festőművész, grafikusművész;
Tóth Norbert, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet főtanácsosa, kurátor;

A zsűri mindenkori és tiszteletbeli elnöke:
Jankovics Marcell Kossuth-díjas, Leonardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetett grafikusművész, filmrendező, Magyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze.

Az esszépályázat zsűrije:

A zsűri elnöke:
Takaró Mihály Magyar Örökség Díjas, Erdélyi Magyar Örökség Díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és József Attila-díjjal kitüntetett író, irodalom-történész, tanár.

A zsűri tagja továbbá:
Dr. Sebők Melinda MTA Kutatói Pályadíjas, Bonis Bona-díjas irodalom-történész, tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi docense.

VII. Egyéb tudnivalók:

A díjazottak névsorát a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi közzé legkésőbb március 16-án, a magyar zászló és címer emléknapján. A díjazottak a díjak átadásának részleteiről külön tájékoztatást is kapnak majd. A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu e-mail címen, valamint a
+36 1 896 7547-es telefonszámon kérhetőek.