Beszámoló: Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben

Az elmúlt hétvégén a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete újabb továbbképzést tartott, melynek központi tematikáját a fenntartható életmódra való nevelés lehetőségei képezték. A képzés előadói a Somosi Környezetvédelmi Központ munkatársai voltak, akik már számos alkalommal jártak nálunk és előadásaik mindig nagy népszerűségnek örvendenek. Az ez alkalommal megtartott foglalkozásaikat a húsvéti ünnepkör és a tavaszi időszak beköszöntése köré építették.

 

Első előadóként Barabás Györggyel találkozhattak a képzés résztvevői, aki a Földanya tojása címmel tartott előadást. Előadása során a résztvevők megismerkedhettek a húsvéti tojások hagyományos motívumainak jelentésével és számos szimbólum eredetével. Előadását Molnárné Kiss Anikó bemutatója követte, aki a hagyományos húsvéti népszokások éltethetését mutatta be, és azt, hogyan vihetők be már korai gyermekkortól kezdve az óvodai foglalkozásokra és segíthetik a gyermekek identitástudatának erősítését. Az előadónő számos olyan a gyakorlatban is kipróbált programlehetőséget mutatott be, ami a gyermekeket játszva tanítja a néphagyományok részletes ismeretére.

A harmadik előadó Lendvai Mária volt, aki a tavaszi természetjárást hozta el a program résztvevőinek. Elmondta, mennyire fontos tisztelni a természetet és ismertette azokat a tudnivalókat, amiket egy túra során figyelembe kell venni. Előadásában kitért még arra is, hogy a természet szeretetét és tiszteletét hogyan, milyen módszerekkel lehet népszerűsíteni úgy a gyermekek, mint a felnőttek körében. Lendvai Máriát Kovácsné Bokodi Katalin előadása követte, aki a tavasszal megtalálható és begyűjthető gyógynövényeket mutatta be, illetve ismertette azok hatását és lehetséges felhasználási módjaikat.

Az előadásokat műhelymunkák követték, ahol a  képzés résztvevői elsajátíthatták a  természetes alapanyagokból, környezetkímélő technikával készülő húsvéti dekorációk készítését.

Versenyfelhívás: XXII. Kovács Sztrikó fizika-kémia diákverseny

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete idén 22. alkalommal szervezi meg a Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika-kémia Diákversenyt.

A verseny célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása. Ezen a műszaki-természettudományi jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt. Három szakterület van: fizika, kémia és interdiszciplináris témakör. A diákok egyedül vagy párban jelentkezhetnek. Felkészítő tanáruk közreműködésével az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek. Minderről néhány oldalas szakdolgozatot írnak, és ezzel jelentkeznek a versenyre. A szervezők elvárják, hogy a szakmunka címoldalán szerepeljen a tudományterület (fizika, kémia vagy interdiszciplináris), a dolgozat címe, a diákok és a felkészítő tanárok neve és elérhetősége, az iskola adatai.

 A dolgozatban röviden ismertetni kell a témakört, a kapcsolódó tudományos/műszaki ismereteket, majd az eszközök képi vagy grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket, a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a forrásmunkákat is.

A verseny napján a csapatok és felkészítő tanáraik magukkal hozzák az eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a szakmunkák bemutatásához. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat. Egy posztert is hoznak, melyen szemléletesen bemutatják a munkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek, nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. Ez megkönnyíti az előadást, továbbá a verseny után a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt kiállítható.

Jelentkezési határidő: április 21. (péntek)

A versenyre az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni:
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék
Kapcsolattartó: Losonc Tibor
tel: 069 40 30 011
e-mail: losonctibor95@gmail.com

Az idei verseny helyszíne: „Jovan Jovanović Zmaj” Általános Iskola, Szenttamás.
A verseny időpontja: április 26 (szerda), 16:00

Oktatási Vásár 2023 – Temerin

Szombaton az Apáczai Diákotthon is részt vett a Kókai Imre Általános Iskola által
szervezett pályaválasztási napon Temerinben.
Az intézményt a kollégium két nevelőtanára, Juhász Judit és Habram Judit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnök asszonya, Lukács Gabriella, és az Egyesület munkatársai, Kabács Szilvia és Markó Laura képviselték.
A Kókai Imre Általános Iskola harmadik alkalommal szervezett pályaválasztási napot, minek célja, hogy a temerini és a környező települések 7. és 8. osztályos diákjai minél széleskörűbben tudjanak tájékozódni a továbbtanulási és lakhatási lehetőségekről.
Emellett első kézből kaphassanak információt azokkal a magyar nyelven is működő középiskolákkal és kollégiumokkal kapcsolatban, amik felkeltették érdeklődésüket.
A rendezvényen számos intézmény képviseltette magát, akik színes bemutatókkal, és
számos jótanáccsal látták el az érdeklődő diákokat.

Nyílt nap az Apáczai Diákotthonban

Kedves Szülők, Diákok és Pedagógusok!

Az általános iskolák 8-dik osztályosai számára egyre közeledik a pályaválasztás napja.
Éppen ezért, az Apáczai Diákotthon kitárja kapuit azok előtt, akik Újvidéken szeretnének továbbtanulni és április 1-jén egy nyílt nap keretein belül betekintést enged a kollégium életébe.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk április 1-jén, szombaton 12 órától 13 óráig az Apáczai diákotthon Fiú- és Lánykollégiumában, ahol találkozhatnak a nevelőkkel, tájékoztatást kaphatnak a pályázás menetét illetően és minden a bentlakással kapcsolatos kérdésükre választ kaphatnak.

Apáczai Diákotthon Lánykollégium: Ćirpanova u. 54., Újvidék
Apáczai Diákotthon Fiúkollégium: Bogdan Šuput u. 16., Újvidék

Beszámoló: Gion Nándor Olvasási Verseny

Kilencedik alkalommal szerveztük meg a Gion Nándor Olvasási Versenyt Középiskolások számára 2023. március 10-én az újvidéki Apáczai Fiúkollégium épületébe.

A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése. Mivel a versenyzők a csapat eredményéért küzdenek, a versenynek közösségépítő szerepe is van. Célja továbbá az olyan tanulókat is sikerélményhez juttatni, akik szeretik az irodalmat, és szívesen olvasnak, de pl. nyelvi versenyen vagy fogalmazási pályázaton, szavalóversenyeken stb. nem vesznek részt.

5 város 10 középiskolájából összesen 16 csapat versenyzett, amit 47 tanuló alkotott. Egy csapatban csak 2 versenyző indult, mert a harmadik tag lebetegedett.

Pénteken délelőtt 9:30 órakor volt a gyülekező az Apáczai Fiúkollégiumban (Újvidék, Bogdan Šuput 16.). A regisztrációt követően Nagy Margit, a VMPE tiszteletbeli elnöke üdvözölte a versenyzőket és kísérő tanáriakat, majd megnyitotta a versenyt. 10:00-kor Kovács Smit Edit ismertette a verseny célját és menetét, majd megkezdődött a feladatok sorsolása.

A verseny menete: A verseny résztvevői 3 fős csapatokat alakítottak. A versenyre való felkészülés során a csapat tagjai előre megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el a feladott listán szereplő könyvek közül. Egy-egy tanulónak legkevesebb két művet el kell olvasnia. A döntőben a csapat az 5 irodalmi műből sorsolás útján kapja meg, melyekből ír teszteket, ill. melyekből feladatlapokat. 2 könyvről tesztet kaptak és 3 olvasmányból feladatlapot. A csapatok egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapon dolgoztak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldhatták meg a feladatokat, és lehetőségük volt a megbeszélésre, a csapatmunkára.

Az olvasandó művek listája volt:

Elsősök és másodikosok csoportja

– Rejtő Jenő: A 14 karátos autó
– Hiro Arikawa: Az utazó macska krónikája
– Gion Nándor: A virágos katona
– Gerog B. Marwell: Világok útvesztője
– Nagy Abonyi Árpád: Hermész tenyerén

Harmadikosok és negyedikesek

– Vladimir Kecmanović: Az ágyú forró volt
– Tóth Krisztina: Akvárium
– Mathias Énard: Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról
– Murakami Haruki: Kafka a tengerparton
– Borbély Szilárd: Nincstelenek

10:25 órára összeállt minden csapat számára a versenycsomag aszerint, melyik műveket húzták ki maguknak. Két nagy teremben dolgoztak tanári felügyelet alatt: a földszinti tanácsteremben és az emeleti számítógépes tanulói teremben. A tesztek kidolgozására összesen 90 percet kaptak.

Az írás befejeztével uzsonna és szabadidő várta a résztvevőket a kollégium udvarában, amíg a szervezők tanári segítséggel kijavították a munkáikat. A javítás 13:15-kor fejeződött be, majd 13:45-kor megtörtént a díjkiosztás is a következő eredmény szerint:

1-2. osztályos kategória

I. helyezés: szabadkai Bosa Miličević Közgazdasági Középiskola csapata Szabadkáról:
Szögi Fanni, Varga Johanna és Sors Nikoletta. Felkészítőjük: Piszanity Ibolya tanárnő.
II. helyezés: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium csapata Zentáról:
Csanádi Petra, Horváth Noémi és Balázs Korinna. Felkészítőjük: Mezei Zsófia
III. helyezés: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium csapata Zentáról:
Basarić Petra, Lázity Leila és Király Ella.  Felkészítőjük: Mezei Zsófia

3-4. osztályos kategória:

I. helyezés: Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium csapata Szabadkáról:
Kollár Laura, Cserevics Szintia és Salamon Lilla. Felkészítőjük: Király Noémi tanárnő.

II. helyezés: Vegyészeti-Technológiai Iskola csapata Szabadkáról:
Bicskei Helga, Rajčić Petra és Vuković Sztella. Felkészítőjük: Lódi Gabriella.

III. helyezés: a Gimnázium csapata Zentáról:
Volford Éva és Berta Fanni. Felkészítőjük: Juhász Aranka tanárnő.

A díjazott tanulók a következő könyveket kapták ajándékba az emléklapok mellé:

I-II. középiskolás kategória

I. helyezettek – Hermann Hesse: Sziddhártha – Helikon Zsebkönyvek 66.
II. helyezettek – Edgar Allan Poe: A fekete macska – Trubadúr Zsebkönyvek 10.
III. helyezettek – Rainer Maria Rilke Történetek a Jóistenről

III-IV. középiskolás kategória

I. helyezettek – Marlen Haushofer: A fal
II. helyezettek – Howard Phillips Lovecraft: Onnan túlról – Helikon Zsebkönyvek 74.
III. helyezettek – Lovas Ildikó: Amikor Isten hasba rúg, Forum Könyvkiadó

Írta: Kovács Smit Edit, szervező

Az identitás határán – kontúrok

Az oktatásbeliek újabb szemináriumi alkalma valósult meg ez év kikelet havának első szombatján Újvidéken a TANOM Fejlesztő Program keretében. A helyszín változatlanul a szervező intézménynek, azaz a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) központja volt: az Apáczai Diákotthon telepi fiúkollégiuma.

A szerkezetileg két egységre tagolt szakmai találkozó első részében prof.dr. Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese tartott előadást Katolikus papok az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban munkacímmel, azt követően pedig pódiumbeszélgetésre került sor. Dulka Andor nyugalmazott történelemtanár vezetésével / moderálásával. Az utóbbi esemény apropóját két, a közelmúltban megjelent ún.tankönyvpótló kiadvány (hivatalos nevén: történelemtankönyv-kiegészítő az általános iskolák felső tagozatának) szolgáltattta, mely kötetek bemutatásának élményéből az egybegyűltek első kézből, vagyis maguktól a szerzőktől – Hardi Irsai Angéla újvidéki, illetve Wilhelm József doroszlói történelemtanároktól részesülhettek.

A magyarság középkori, illetve XX.századi történelmét górcső alá helyező kötetek a Magyarországi Köznevelési Államtitkárság támogatásával jelentek meg Újvidéken a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete / a Vajdasági Magyar Tankönyvtanács gondozásában, Nagy Margit az Apáczai Diákotthon igazgató asszonyának szerkesztésében. A lektorálást Szabó Angéla végezte, a tördelés (külön-külön) Pál Anikó és Tóth Karolina munkája, a borítók pedig Koliger Endre szerkesztésében készültek. Nyomdai munkálatok: Panonia-print Nyomda, Topolya. 2022.

A pódiumbeszélgetésen elhangzó szakmai konkrétumok “jegyzőkönyvét” lapunk nyomtatott számában tervezzük megosztani olvasóinkkal. Egy későbbi időpontban. Az viszont máris publikus, hogy az idei, sorrendben XXIII. Apáczai Nyári Akadémia (ANyA), dátumilag július 3-a és 7-e közötti időszakban tervezett Történelem és magyarság nevű szekcióját már egy teljesen megújult és megfiatalodott összetételű szervezői csapat vette pártfogásba. A további és minél további folytatásban reménykedve.

Írta és fényképezte: Martinek Imre
a Hét Nap Online cikkje

Versenyfelhívás: XXI. GENIUS konferencia

Magyarkanizsán a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban  2023-ben huszonegyedik alkalommal rendezik meg a tehetséges általános iskolások és középiskolás diákok hagyományos GENIUS vajdasági szintű versenyét.

Az első forduló írásbeli jellegű. A diákok önállóan vagy párban eredeti kutatási jellegű szakmunkával jelentkezhetnek a következő témákban:

– Természet és műszaki tudományok, alkalmazott informatika
– Biológia, Orvostudományok, Pszichológia
– Társadalom, Szociológia, Helytörténet, Történelem
– Fotó és Grafika

 A szakdolgozatot munkacímmel, szakterülettel, a szerző(k) és az esetleges mentorok (segítők) elérhetőségeivel, az iskola adataival együtt elektronikus formában 2023. április 30-ig kell beküldeni a következő címre: genius.verseny@gmail.com

A word dokumentum terjedelme ne haladja meg a 10 megabájtot.

A szóbeli megmérettetés konferencia jellegű, melyre május 13-án kerül sor a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban (Széles Utca 70.). A diákok magukkal hozzák, és a szakbizottságnak átadják a dolgozatuk egy kinyomtatott és aláírt példányát. 

A megnyitó ünnepség 9.30 órakor kezdődik majd, és 10 órától lesznek a prezentációk, melyek időtartama legfeljebb 10 perc lehet.

A GENIUS konferencia és vajdasági szintű verseny a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében zajlik, szervezői idén Korenchy László és Bajusz Koncz Ágnes. Támogatónk a magyarországi Belügyminisztérium. A rendezvény célja a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás serkentése és támogatása. A résztvevők hagyományosan oklevelet kapnak, könyvjutalomban és más ajándékokban részesülnek.

Részletes információk folyamatosan a www.fokusz.info honlapon találhatók meg. Ugyancsak itt tájékozódhatunk a korábbi versenyekről, beszámolókról, felkészülési tanácsokról stb.

A szakdolgozat megírásához és a szóbeli prezentációhoz segítséget lehet találni itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1938354131

A GENIUSa tehetséges diákokért mozgalom több vajdasági civil szervezet, iskola, valamint pedagógusok, különböző szakemberek együttműködésével 2003 tavaszán indult. Vezetője Muhi Béla fizikatanár, ismeretterjesztő előadások, diákversenyek, tehetséggondozó diáktáborok, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerzője és szerkesztője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja. A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal (www.kutdiak.hu) és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

Versenyfelhívás: Kaptár rajzpályázat

Rajzpályázat a Méhek Világnapja alkalmából Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és fejlesztésre továbbá a természet és környezet védelmére is.

Miért fontosak a méhek?

87 alapvető haszonnövényünk – többek között az alma, az eper, a paprika, a hagyma, a búza, a kávé és a kakaó – termése függ a beporzástól.

Egyetlen háziméh átlagosan napi 7000 virágot látogat meg, és ahhoz, hogy a kolónia (vagy az ember) 1 kg tápláló mézhez jusson, 4 millió virágról kell összegyűjteni a virágport.

A virágokat beporzó méhek nélkül az élelmiszer-alapanyagok mintegy fele eltűnne, és milliók élete kerülne veszélybe.

méhek világnapja május 20-án van.

A rajzpályázat témája

A méhek életmódja, tevékenysége, jelentősége. Tanulmányozd a méheket, használd a fantáziádat, jelenítsd meg a méhek életét és munkásságát. Jelenítsd meg a munkádon, miért fontosak számunkra a méhek, hogyan védhetjük őket, vagy mi veszélyezteti őket.

Rajzolj, fess, légy kreatív!

Fontos tudnivalók

– A Kaptár rajzpályázaton részt vehetnek a Kárpát –medence, valamint a világ magyar ajkú óvodáskorú, és iskoláskorú diákjai, eddig meg nem jelent, és más versenyeken, és a közmédiában nem publikált alkotásokkal;

– Egy tanuló kizárólag egy alkotással nevezhet;

– Formátum: A4-es vagy 4-es számú blokk;

– Egy-egy tanintézményből, művelődési körből küldött pályázatok száma nincs korlátozva

– Rajzolási technikák: szabadon választott technika, rajzolás, festés, kollázs (ne küldjetek munkákat, amelyeken magvak, levelek, szerves anyagok vannak felragasztva);

– Küldés módja: a kész alkotásokat a VMPE címére küldjétek be:

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE)

21000 Novi Sad, Bogdan Šuput u. 16.

(vagy hozzátok be személyesen);

– Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a következő adatokat:

Név

 

Település irányítószámmal

 

Ország

 

Iskola vagy művelődési egyesület neve

 

Iskola vagy művelődési egyesület cím

 

Osztály

 

Tagozat

 

Felkészítő neve

 

Felkészítő e-mail címe

 

Felkészítő telefonszáma

 

Alkotás neve

 

Nevezési kategória

 

 

A pályázati munkák beérkezésének határideje: 2023.április 30.

A beérkezési határidőt figyelembe véve, legyenek szívesek időben postázni pályázatukat. Az április 30. után érkezett vagy hiányos információkkal ellátott pályázati műveket nem áll módunkban elfogadni.

Kategóriák

Óvodások

Alsós korosztály
       – Első-második osztály
       – Harmadik-negyedik osztály

Felsős korosztály
      – Ötödik-hatodik osztály
      – Hetedik-nyolcadik osztály

Középiskola
      – Művészeti középiskolások
      – Gimnáziumok és szakközépiskolák

Az alkotások beküldésével a beküldő hozzájárul, hogy a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett MTT – KAPTÁR RAJZPÁLYÁZAT elnevezésű rendezvényen/programon a gyermek által készített rajzot vagy festményt az Egyesület a nyilvános tájékoztatás céljából megjelentesse. Továbbá hozzájárul, hogy az Egyesület megbízásából a rajz vagy festmény közösségi médiákon (Facebook, Instagram), az Egyesület honlapján, illetve az írott sajtóban történő terjesztésére is sor kerüljön.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a rajzot vagy festményt  kereskedelmi célokra nem használja fel, azok kizárólag a tájékoztatásra, illetve a(z) KAPTÁR  RAJZPÁLYÁZAT népszerűsítésére szolgálnak. A megadott személyes adatokat a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete bizalmasan kezeli.
A pályamunkák nem lesznek visszaküldve.

Információkért bizalommal forduljanak a főszervezőhöz:
Volas Cibula Eleonóra: 064-244-78-96, voci.nora@gmail.com