2019-es Módosi tábor beszámolója

Anyanyelvápoló és hittantábort szerveztünk Módoson 2019. Július 15.-17. Között. A Táborban 26 gyermek vett részt.

Az előző évekhez hasonlóan, most is a KOEN által készített Vakációs Bibliahét anyagát vettük alapul a hittanoktatáshoz. Ezen belül új énekre tanítottuk meg a gyermekeket, színpadi előadásokkal tennük figyelemfelkeltőbbé a tanításokat és három bibliai történetet tanulmányoztunk. A 12 éves Jézus templomban való viselkedése alapján, arra tanítottuk a gyermekeket, hogyan legyenek példák a beszédben. A kősziklára épített ház és a jó gyümölcsöt termő fáról a példás magaviseletről tanultunk. Jézus kereszthalála és a szőlőtő és szőlővessző példázata, pedig a szeretetről tanított bennünket. Anyanyelvápolás keretén belül két csoportra osztva folyt a tanítás. A kezdő csoportban olyan fiatalok ismerkedhettek meg a magyar nyelvvel, akik származásnyelvüket eddig az alapvető kommunikáció szintjén se ismerték. Mivel ebben a csoportab főleg az 6 és 9 év közötti gyermekek voltak, ehhez a korosztályhoz megfelelő játékos, színes, motiváló tanítási eszközökkel tettük számukra vonzóbbá az idegennek tűnő anyanyelvüket. A haladó csoportban olyanokkal foglalkoztunk akik már írják, olvasság és jól értelmezik a magyar nyelvet. Ebben a csoportban jobban elmélyíthették a már meglévő tudásukat és ismerkedtek a magyar irodalom kimagasló szépségeivel. 

A tanításon kívül kézmüves foglalkozásokban tehették próbára ügyességüket a fiatalok, mindezáltal megfogható és maradandó emlékeket készítve a tábori élmenyekről. Miután intelektuális és fizikai éhségüket kielégítették a gyermekek, szervezett énekes, mozgásos játékokat készítettünk a számukra. 

 

A Tábort a következő csapat készítette: Kovács Enikő – lelkipásztor; Kis Eszter Anna – magyar mint idegen nyelv tanárnő; Kovács Csaba – teológus; Halász Hargita – animátor; Pozsonyi Tímea – kézműves foglalkozás vezető; Mrcsity Ábel Kornélia – óvónő; Balog Irénke – szakácsnő; Berényi Mónika – házmester.

 

A Tábor napirendje:

9.00 – Éneklés, ráhangoló játék, interaktív bibliai tanítás, aranymondás

9.45 – Tízórai

10.00 – Magyarórák kezdő és haladó csoportban

12.00 – Ebéd

13.00 – Játék, sport, kézműveskedés

15.00 – Uzsonna

16.00 – Nap zárása

 

Tavaly ezt írtuk a nyelvápolásról, talán itt szebben volt megfogalmazva és mindenképpek terjedelmesebben:

Nyelvápolás:

A módosi gyerekek nyelvismerete igen csekélyes, így az anyanyelvet ápolni, s nagyrészben újra tanulni igyekszünk a hét alatt. Több gyermek évközben anyanyelvoktatásra jár, így ők valamilyen előtudással rendelkeznek,s erre szándékozunk építeni a tábor ideje alatt.  A tábor azért különös és fontos nyelvápolásra, mert intenzíven több napon keresztül magyar nyelvi hatás éri őket. A tábor nyelve magyar, reggeltől délutánig magyar szót hallanak a vezetőktől, kisegítőktől , ami már nagymértékben hozzájárul a nyelv elsajátításához és tökéletesítéséhez. A gyermekek előtudásuknak megfelelően két csoportra lesznek bontva. A haladó csoportba azok fognak tartozni, akik már értik, s talán beszélik is a magyar nyelvet, a kezdő csoportba pedig azok, akik szeretnék a továbbiakban elsajátítani azt. Célzott magyar tanulás naponta egy-egy óra lesz, ahol szakszerű magyar tanár fog velük foglalkozni, koruknak megfelelően. A haladó csoportba a szókincs bővítése, valamint az írás és olvasás tanulásáé lesz a főszerep, míg a kezdőknél a cél a magyar nyelvvel való ismerkedés illetve annak megszeretése és az érdeklődés felkeltése. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak kognitív ismeretekkel gazdagodjanak a gyerekek a hét során, hanem érzelmileg is éljék át azt, amit szeretnénk átadni nekik. Ezért, a célzott foglalkozáson kívül a kinti játékokat is a magyar nyelv és kultúra szövi át. Népi játékokkal, énekekkel a gyerekek nemcsak a nyelvet fogják gyakorolni, de megérzik a magyar néphagyomány mélységét és gazdagságát.

 

Kovács Csaba, teológus

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”2019 Módosi tábor”]