Digitalizációt támogató együttműködés – 2023-2-HU01-KA220-SCH-000170055

2023-2-HU01-KA220-SCH-000170055

Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program.

A program előzetes költségvetése 26,2 milliárd euró. Ez csaknem kétszerese az elődprogram (2014–2020) pénzügyi keretösszegének.

A 2021–2027-es időszakra szóló program kiemelt hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására.

A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket. A program emellett:

– elősegíti a szociális jogok európai pillérét,
– végrehajtja az EU 2019–2027-es időszakra szóló ifjúsági stratégiáját,
– fejleszti a sport európai dimenzióját.

Az Erasmus+ célja

–  kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.

– A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával.

– A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.

– A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

Milyen tevékenységeket és szektorokat támogat az Erasmus+ program?

Az Erasmus+ mobilitási és együttműködési lehetőségeket kínál a következő területeken:

– Köznevelés
– Felsőoktatás
– Szakképzés
– Felnőtt tanulás
– Ifjúság
– Sport

A projekt azonosító száma: 2023-2-HU01-KA220-SCH-000170055

A projekt címe: Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban

A projekt megvalósítói:  

Koordinátor: Oktatási Hivatal 
Partnerek: Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Társult partnerek: Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség  

A támogatás összege (euró): 400.000 € 

A projekt megvalósítási ideje: 2024. április 1. – 2027. március 31. 

Felhívás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN 

A projekt célja:

Új digitális közoktatás-támogató megoldások európai összefogással történő fejlesztése: a digitális kompetenciák és ismeretek bővítése, a meglévő digitális módszerek összehangolása, közös bővítése a szervezetek által 7 országban bevont pedagógusok, iskolavezetők és köznevelési munkatársak széles körében. Ezek hozzájárulnak a digitális fejlődéshez és a digitális ökoszisztéma kiterjesztéséhez, valamint az intézmények rezilienciájának fokozásához az érintett 7 ország köznevelésében.  

Megvalósítandó feladatok: 

A projekt keretében 4 szakmai munkacsomag rendezvényei, fejlesztései valósulnak meg. 

1. Tudásmegosztás és fejlesztés 

A munkacsomag keretében 2 konferencia, illetve 30 fejlesztő workshop kerül megszervezésre és lebonyolításra. 

A konferenciák résztvevői elismert belső és külső szakemberek plenáris előadásain kaphatnak képet a projekttematika kurrens, releváns tudományos és szakmai hátteréről, illetve a projektmunka kiindulási és záróstátuszáról. A plenáris előadások mellett a 3 nagy horizontális témacsoport szekcióelőadásai nyújtanak mélyebb, a részleteket is érintő ismereteket, illetve lehetőséget az elhangzottak megvitatására, értékelésére, a projekt céljait és tevékenységeit érintő konzekvenciák levonására. 

A workshopokon a résztvevő országok pedagógusai, intézményvezetői és közoktatási szakértői vitathatják meg, formálhatják és fejleszthetik a projekt vállalásait, produktumait. Az első workshopokon kerül kidolgozásra a rövid és hosszú tréningek részletes tematikája, majd ezt követően a többi produktum is. 

2. Tréningek 

A munkacsomag keretében a projekttémákba betekintést nyújtó, a pedagógusok, intézményvezetők és más köznevelési szakemberek folyamatos képzését célzó hosszú (30 kontaktórás) tréningek és rövid (10 kontaktórás) tréningek kerülnek kifejlesztésre és lebonyolításra. 

3. Tanulmányutak 

A munkacsomag tevékenységei (6 tanulmányút) eredményeként a résztvevők tisztában lesznek egymás szervezeti, működési kereteivel, infrastruktúrájával, illetve betekintést nyernek a digitális eszközök, módszerek, tartalmak és rendszerek helyi tárába, alkalmazási területeibe, jógyakorlataiba. 

4. Disszemináció 

A munkacsomag keretében végzett tevékenységek célja a disszemináció, két, szakmailag strukturált, a vonatkozó projektvállalásokra reflektáló eredménytermék (1 digitális platform, tudástér és tudásmegosztó felület, tervezetten a Nemzeti Köznevelési Portálba integrálva, valamint 1 elektronikus és nyomtatott formában is megjelenő zárókiadvány) előállítása, illetve az eredményeknek a célcsoportok széles résztvevői körében való promotálása, a lehető legnagyobb elérés biztosítása. 

A projekt tervezett eredményei:  

– 2 megrendezett konferencia minimum 400 fő részvételével és 30 megrendezett workshop minimum 450 fő részvételével
– 24 db 10 órás és 12 db 30 órás megtartott tréning összesen 540 fő részvételével  
– 6 megrendezett tanulmányút 240 fő részvételével 
– 1 digitális tehetséggondozó diákverseny terve, anyagai 
– 1 online kompetenciamérés terve, anyagai 
– 2 tematikus okosgyűjtemény és 50 tanulási objektum 
– 1 digitális platform 
– 1 zárókiadvány 
– 2 sajtóközlemény 
– 5 honlap-aloldal 

Újdonságok

Digitalizációt támogató együttműködés

Fókuszban a digitális oktatási megoldások elterjesztése a köznevelésben – indul a több országon átívelő Erasmus+ projekt

Srpski>> 2024. április elsején startol a „Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban” című projekt megvalósítása, európai uniós támogatással, az Erasmus+ program keretében.

Tovább olvasom »