OktOpusz – 2023-1-HU01-KA220-SCH-000152750

OktOpusz - 2023-1-HU01-KA220-SCH-000152750

OktOpusz Kárpát-medencei oktatásszakmai műhely fejlesztése és működtetése

FIGYELEM: Megnyílt a projektbe való jelentkezés!

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program.

A program előzetes költségvetése 26,2 milliárd euró. Ez csaknem kétszerese az elődprogram (2014–2020) pénzügyi keretösszegének.

A 2021–2027-es időszakra szóló program kiemelt hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására.

A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket. A program emellett:

– elősegíti a szociális jogok európai pillérét,
– végrehajtja az EU 2019–2027-es időszakra szóló ifjúsági stratégiáját,
– fejleszti a sport európai dimenzióját.

Az Erasmus+ célja

–  kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.

– A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával.

– A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.

– A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

Milyen tevékenységeket és szektorokat támogat az Erasmus+ program?

Az Erasmus+ mobilitási és együttműködési lehetőségeket kínál a következő területeken:

– Köznevelés
– Felsőoktatás
– Szakképzés
– Felnőtt tanulás
– Ifjúság
– Sport

A projekt alapvető célja, a határon túli magyar pedagógusok szakértői bázisának létrehozása, a szakértői kompetenciák fejlesztése, a kisebbségi magyar oktatás fejlődése és a többségi társadalommal, annak oktatási intézményrendszerével történő együttműködés szakmai alapon történő megalapozásának elősegítése.

A fejlesztésben résztvevő partnerországokban élő magyar kisebbségek identitásának, kultúrájának fennmaradásában kulcskérdés az oktatás. Romániában az 1 440 000 fős, Szerbiában pedig 293 000 fős kisebbség részére jogilag rendezett a magyar nyelvű oktatás megszervezése, magyar iskolák fenntartása, magyar nyelvű tankönyvek kiadatása. Ahhoz, hogy fennmaradhasson, fejlődhessen a kisebbségi magyar nyelvű oktatás rendszere elengedhetetlen, hogy a saját rendszerükben gyakorlatot szerzett szakemberek kerüljenek be azokba a szakértői körökbe, melyek hatással vannak, nem csak a saját intézményhálózatuk fejlődésére, hanem a többségi állam szakmai, oktatáspolitikai terveinek, elképzeléseinek alakítására is.

Az Innovatív Pedagógiai Műhely szakemberei közel egy évtizede működnek együtt a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel, és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületével különböző oktatás tartalmi fejlesztések, képzések megvalósításában.

Az Innovatív Pedagógiai Műhely mind Magyarországon, mind Romániában több alkalommal szervezett és vezetett olyan szakmai műhelyeket, melyeken a határon túli magyar pedagógus szervezetek képviselőivel közösen gondolkodtunk fejlesztési lehetőségekről, irányokról. Itt érlelődött meg az elhatározás, hogy a legfontosabb stratégiai cél az anyaország határain kívül működő magyar pedagógus szervezetek saját szakértői körének megerősítése, kompetenciáinak fejlesztése.

Arra az elhatározásra jutottunk, hogy egy olyan formalizált rendszert alakítunk ki, amiben a helyi szakembereket tudjuk olyan helyzetbe hozni, hogy saját maguk legyenek a folyamatos fejlődés, az állandó szakmai megújulás generálói. Célunk, egy olyan szakértői képzési, önképzési rendszer kialakítása, mely ezt a célt szolgálja.

A projekt időtartama alatt többször is tartunk olyan disszeminációs rendezvényeket, szakmai műhelyeket, ahol a többi Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezet vezetőit szakembereit is vendégül látjuk közös gondolkodásra, eszmecserére. A szakértői adatbázist pedig természetesen úgy alakítjuk ki, hogy ahhoz a későbbiekben is tudjanak csatlakozni az érdeklődő szervezetek és szakemberek.

Újdonságok

ERASMUS+

Felhívás: Csatlakozás az OktOpusz II projektbe (Erasmus+)

Felhívás pedagógusoknak a projektbe való becsatlakozásra A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2024 januárjától partnerszervezetként kapcsolódott be az „OktOpusz Kárpát-medencei oktatásszakmai műhely fejlesztése és működtetése” című 2023-1-HU01-KA220-SCH-000152750 számú ERASMUS+ projektbe. A

Tovább olvasom »