Az Oktatási Hivatal látogatása Vajdaságban

A látogatás során olyan iskolákat és kollégiumokat látogattak meg, amelyek részesei voltak a Kárpát-medence tanintézményeit felölelő öt éves európai uniós finanszírozású projektnek.
 

A hivatal képviselői többek között a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskolát is körbejárták. A 2017 december 1-jén kezdődött EFOP-3.10.1 elnevezésű program fő célja a külhoni magyarság oktatási szervezeteivel, iskolákkal való kapcsolatteremtés, azok erősítése, az anyanyelvű oktatás sikeresebbé tétele. A számos aktivitást tartalmazó projektbe több ezer pedagógust, oktatási szakembert, diákot vontak be. Közös programok által az elmúlt években számos tanácskozásra, tapasztalatcserére, továbbképzésre, tanulmányi kirándulásokra is sor került. A projekt december 31-én zárul, azonban azt megelőzően Sopronban lesz egy közös konferencia, ahol a program eredményeit összegzik.

 

Az anyaországi Oktatási Hivatal három képviselője ezúttal Törökbecse mellett Újvidékre, Adára, Temerinbe, Szenttamásra, Muzslyára, Nagybecskerekre, valamint Ürményházára is ellátogatott, novemberben pedig az észak-bácskai régióban folytatják vajdasági körútjukat.

Forrás: Pannon RTV (https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-koruton-magyarorszagi-oktatasi-hivatal-kepviseloi