Beszámoló: Jutalmazz a szavaiddal! – szemléletvéltó kommunikációt fejlesztő program

TANOM 2023.10.28.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szombaton továbbképzést tartott az újvidéki Apáczai Diákotthon Fiúkollégiumában.

A képzés középpontjában a kommunikációfejlesztés állt. A program vezetői Török Tímea  és Tóth Ildikó Katalin voltak, akik SuTTogó Matricák  megálmodójaként egy olyan megoldásfókuszú szemlélet elsajátítását tárták a pedagógusok elé, amit az osztály-, és csoporttermekben is kitűnően hasznosíthatnak. Előadásuk mindvégig interaktív jellegű volt és játékos feladatokon keresztül mutatták be mindazt, amit a SuTTogó Matricák nyújtani tudnak. 

Egy olyan megerősítő visszajelzéses módszert, minek révén a matricák használói megismerhetik saját erősségeiket, nyomon tudják követni fejlődésüket, és ez által egy tiszta képet kaphatnak önmagukról, egészséges önképet tudnak kialakítani. Török Tímea kihangsúlyozta, hogy egy gyermek fejlődése során nagyon fontos, hogy kialakuljon a belső motivációja és ebben nagy szerepet játszanak a pedagógusok is.  Ahogy arra is kitért, hogy a pedagógusnak is fontos ismerni saját erősségeit, így célzottan tudja fejleszteni azokat, valamint a megfelelő önismeret révén mások erősségeit is könnyebben felismeri. Ezen erősségeknek köszönhetően pedig hatékony, előrevivő visszajelzéseket tud adni a diákoknak, gyermekeknek, ami érdemben tud hozzátenni azok fejlődéséhez, megerősödéséhez. Tóth Ildikó Katalin pedig különböző kommunikációs technikákat mutatott be, melyek segítségével egészséges és biztonságos közeget teremthetünk, ami által a gyermekek könnyebben megnyílnak és szabadon elmondhatják problémáikat, gondolataikat és kifejezhetik érzéseiket.

A jelenlévő pedagógusok olyan feladatokon keresztül gyakorolhatták mindezt, amiket valós helyzetekben is bármikor alkalmazhattak, valamint a kommunikáció egy olyan formáját is elsajátíthatták, amivel nem kész megoldásokat kínálnak a diákok problémáira, inkább azt segítik elő, hogy a gyermekek saját maguk ismerjék fel a megoldásokat. Ez által a későbbiekben sokkal önállóbban, és magabiztosabban állhatnak egy megoldásra váró problémához, feladathoz, ugyanis megtanulják körüljárni a problémát és önerőből megkeresni a megfelelő megoldást.

A továbbképzés interaktív jellegének és a játékos feladatoknak köszönhetően a jelenlévők könnyedén, szinte észrevétlenül gazdagodhattak új, értékes tudással.

Írta: Juhász Judit