Beszámoló: Motiválási lehetőségek a tanulási-tanítási folyamatban

A VMPE szervezésében szombaton, 2024. április 27-én az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában kihelyezett továbbképzést tartottak a Budapesti Pedagógiai Központ munkatársai, Bacsó Ildikó és Pusztai Katalin. A képzés központi témaköre a motiválási lehetőségek voltak, úgy a tanítási, mint a tanulási folyamatban.

A képzés három előadásblokkra volt lebontva. Az első blokkban a tanulási motiváció területeivel és jellemzőivel ismerkedhettek meg a résztvevők. Ezen belül pedig bemutatásra került az iskolának mint intézménynek az elengedhetetlen szerepe a tanulási motiváció kialakításában, fenntartásában és növelésében. Az előadók kitértek arra, hogy egy pozitív támogató légkör miért is elengedhetetlen bármilyen oktatási intézményben annak érdekében, hogy a diákok és a pedagógusok is megfelelően tudják végezni munkájukat. Ehhez pedig elengedhetetlen mindkét fél részéről a megfelelő együttműködés.

A második blokkban a képzés résztvevői a motiválási lehetőségek figyelembevételével megismerhették a tanulási folyamat fázisait. A tanulás során a diákok motivációjának fenntartása és növelése érdekében fontos, hogy visszajelzéseket kapjon a pedagógustól, amivel megerősítést kap, hogy jó úton halad. Az elvégzett tevékenységek során a diákok motivációjára kifejezetten jó hatással vannak a sikerélmények, ezért olyan környezetet kell teremteni a tanuláshoz, ahol a diák ki tud bontakozni és eredményesnek érzi a munkáját.

A képzés harmadik, azaz befejező blokkjában a pedagógusok a mindennapi gyakorlatban használható feladatokat és gyakorlatokat ismerhettek meg. Emellett az előadók olyan szakirodalmat is ajánlottak, melyekkel tovább bővíthetik a képzés során megszerzett tudásukat.

Írta: Juhász Judit
Fotók: Markó Laura