Beszámoló: TANOM – A kreativitás fejlesztése

Január 20-án a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezésre került az idei első pedagógus továbbképzés, melynek helyszínéül a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános iskola szolgált. Az érdeklődő pedagógusok dr. Duró Zsuzsanna előadásán vehettek részt, melynek témája a diákok kreativitásának fejlesztése volt.

Duró Zsuzsanna előadása során nagy figyelmet fektetett arra, hogyan ismerjék fel a pedagógusok a gyermekben rejlő készségeket és hogyan tudják azokat képességekké fejleszteni. Kihangsúlyozta, hogy nem csak a gyermek erősségeire kell koncentrálni, hanem a gyengeségeire is. A pedagógusnak fel kell ismernie ezeket, és tennie kell azért, hogy legalább egy átlagos szintre fejlődjön a gyermek.

Továbbá szó esett arról is, hogy mi minden befolyásolhatja egy gyermek fejlődését. A család, mint elsődleges szocializációs tér van a legnagyobb hatással a gyermek személyiségére, valamint az iskolához és tanuláshoz való hozzáállására. A pedagógus kötelessége megtalálni annak módját, hogy az esetleges hátráltató tényezők ellenére is felkeltse a gyermek érdeklődését az iskola iránt és, hogy ez által a készségek képességé fejlődjenek. Emellett a pedagógus feladata az is, hogy a diákoknál felismerje melyik tanulási móddal sajátítják el a legkönnyebben a tananyagot és biztosítania kell e módok alkalmazását az oktatás során. Az előadó felhívta a figyelmet arra is, hogy a diákok képességein túl a személyiségük fejlődésére is figyelmet kell fordítani, hogy az oktatási intézményből kikerülve a közösség hasznos tagjaivá tudjanak válni.

Az előadó kiemelte a gyermekek differenciálásának fontosságát is, vagyis meg kell ismerni a gyermekek személyiségét. A diák típuskategóriájának megállapítása után a pedagógus fel tudja mérni, hogy milyen feladatot adjon fel a számára, és meg tudja határozni, hogy a feladatot milyen módszerekkel kell elvégezni az adott anyag lehető legjobb és leggyorsabb elsajátításának érdekében. Emellett olyan légkört kell termeteni az osztály- vagy csoporttermekben, melyek ösztönzőleg hatnak a diákokra, így több diák fog késztetést érezni arra, hogy jobban teljesítsen és valamiben jeleskedni tudjon.

Az előadás végén Duró Zsuzsanna olyan teszteket mutatott be a résztvevőknek, melyek alkalmazásával könnyebbé válik a tehetséges diákok felismerése. Illetve olyan teszlapokat is bemutatott, melyek segítséget nyújthatnak a pedagógus számára annak felmérésében, hogy az adott osztály vagy csoport, amivel dolgozik milyen összetételű, melyik diák milyen személyiségjegyekkel bír, és ez által hogyan egyszerűsíthető az osztály közösségé kovácsolása.

Írta: Juhász Judit
Fotók: Lukács Gabriella és Markó Laura

A továbbképzés támogatója: