Beszámoló: TANOM Fejlesztő Programok – Az identitás határán

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete október 29-én, szombaton megtartotta akkreditált pedagógus továbbképzését, melynek központi tematikája az identitás megőrzése és továbbadása volt.

A z első előadó dr. Szőke Anna óvodapedagógus és néprajzkutató volt, aki Az identitás határán címmel tartott előadást a képzés résztvevői számára. Előadásában nagy hangsúlyt fektetett az identitás önmagunkban való tudatosítására, megőrzésére és továbbadásának fontosságára az utánunk jövő generációk számára. Elmondta, hogy Vajdaságban révén a vegyes közegnek és a vegyes házasságoknak többeknek kettős identitásuk van, míg megint mások választanak és csak egyikhez sorolják magukat.

Dr. Szőke Anna megannyi példán keresztül szemléltette hallgatóságával, hogy hogyan és miben tud megnyilvánulni identitásunk, ahogy azt is elmondta, hogy az identitástudat kialakításában nagy szerepet játszanak a pedagógusok, illetve az iskolai közeg is. Bátorította az összegyűlt pedagógusokat, hogy merjenek megmaradni magyarnak és ezt a magyarságtudatot, a szokásainkat, hagyományainkat merjék átadni tanítványainknak is. Valamint az előadónő felhívta a figyelmet a felgyorsult világ egyik igen jelentős problematikájára is, mégpedig arra, hogy a gyermekeket rengeteg inger veszi körül, ezért nehezebben találják meg önmagukat, identitásukat. Ennek a problémának a megoldásaként az szolgálhat, ha a szülő, a pedagógus, és a közeg, amelyben a gyermek nevelkedik közösségként ügyel és hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermek fejlődését segítse és már kisgyermekkortól támogassa identitása kialakulásában.

Az identitás határán című előadást Korenchy László, alelnök úr előadása követte, aki nemzeti értékeinkről tartott bemutatót. Előadásában elsősorban Vajdaság máig fennmaradt természeti és építészeti értékeit mutatta be, röviden kitért történetükre és kihangsúlyozta, mennyire fontos ezeknek az őseinktől ránk ruházott örökségeknek a megőrzése és ápolása.