Beszámoló: TANOM – Hatékony technikák a tanulók megismerésére

A Vajdassági Pedagógusok Egyesülete által szervezett január 28-ai TANOM keretein belül a résztvevők egy visszatérő előadó, Duró Zsuzsanna előadását hallgathatták meg a hatékony tanulómegismerési technikák témakörben.

Duró Zsuzsanna előadása ez alkalommal is párbeszéd jellegű volt. Az elméleti téma és a megismerési technikák mellett mind az előadó, mind maguk a jelenlévő pedagógusok személyes tapasztalataikat is megosztották egymással.

Dr. Duró Zsuzsa, előadó

Az előadás során a spontán- és a tudatos megismerés technikájával is foglalkoztak. Ez a két megismerési folyamat segíti a pedagógust abban, hogy felismerje egy adott diák kompetenciáit. A kompetenciák alapján a diákok három csoportba differenciálhatók: a gyengébb képességűek-, az átlagosok- és az átlag feletti képességekkel rendelkező diákok csoportjába. Miután a pedagógus megállapítja a diákokról, hogy melyik csoportba tartoznak, könnyebben tud a képességeikhez mért feladatokkal szolgálni és nem lesznek irreálisan magas, illetve alacsony elvárásai egyes diákokkal szemben.

Mivel az iskolai tankönyvek a többségi diákcsoportra íródtak, azaz az átlagos képességű diákokra, a pedagógus feladata az, hogy a gyengébb képességekkel rendelkező diákokat felzárkóztassa egy átlagos diák szintjére. Az átlagon felüli kompetenciákkal rendelkező diákok számára pedig a képességeiknek megfelelő oktatást kell biztosítani, mindezt úgy, hogy egyik diák se érezze hátrányosan megkülönböztetve magát. Ezen elvárások kielégítésére hallhattak különböző tanácsokat, módszereket a továbbképzés résztvevői.

Természetesen az előadás során elhangzottak alapján egyértelművé vált, hogy az a pedagógus számára a differenciált oktatás jelentős plusz munkát és nagyobb energiabefektetést igényel, azonban az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy hosszútávon így lehetséges leginkább a hatékony tudásátadás.

Az előadás végén a résztvevők különböző kompetencia teszteket kaptak, melyeket munkájuk során felhasználhatnak a gyermekek képességeinek felmérésére.

– Írta Juhász Judit