Beszámoló: IX. Módszertani Konferencia

Beszámoló a IX. Módszertani Konferencia a Hétvégi Magyar Iskolák számára c. eseményről

 A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) idén újra megszervezte a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram keretein belül a Márton Áron ösztöndíj-módszertani konferenciát. A IX. Módszertani Konferencia a Hétvégi Magyar Iskolák számára c. esemény a diaszpórában, és a Kárpát-medencében, magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktatók számára lett  megszervezve, külön tekintettel a személyes és szakmai kötődésük erősítésére, valamint módszertani tudásuk megosztására és fejlesztésére. A program keretében számos értékes, és érdekes előadáson, műhelymunkán vehettek  részt a világ minden tájáról érkező  oktatók, anyanyelvápolók. A budapesti képzésnek a Népművészeti múzeum adott otthont az idén,  2023. május 11-14. között. 

A többéves hagyományokra visszatekintő továbbképzés idei témái a következők  voltak: 

– a tervezés és megvalósíthatóság kérdései, különös tekintettel a tananyagokra és tantervekre a jó gyakorlatok középpontba állításával,
– az oktatási folyamat lépései, a taneszközök és módszerek megfelelő használata,
– a tehetséggondozás kérdései,
– az egyes pedagógiai irányzatok helye és szerepe a XXI. századi elvárások fényében,
– óratervek, tanmenetek a Balassi-füzetek használatához.

A  konferenciát  Hernyes Zoltán főosztályvezető (KKM) nyitotta   meg, majd sor  került  a  hétvégi magyar iskolák bemutatkozására.

 Szilágyi Péter helyettes államtitkár (ME) a  Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának diaszpóraközösségeket támogató tevékenységéről tartott  ismertetőt, Hernyes Zoltán főosztályvezető (KKM) pedig az Ösztöndíjakról, a KKM diaszpórának kínált lehetőségeiről beszélt.

Részletes  tájékoztatást kaptunk a diaszpóraközösségeket támogató tevékenységekről, és  arról  a  közeljövőben létrejövő lehetőségről, azok számára, akik véglegesen vagy ideiglenesen hazatelepülnek Magyarországra, és egy egyablakos ügyintézéssel  minden kulcsfontosságú kérdésben választ is  kaphatnak a  Hazaváró Irodában (Welcome Office).

“Szilágyi Péter kiemelte: az iskolák a világjárványt megelőző mértékű létszámra álltak vissza, azt sok helyütt meg is haladták. Beszámolt arról, hogy összesen 250 iskola és gyermekközösség létezéséről tudnak a diaszpórában, és mintegy 150 hétvégi magyar iskolával állnak aktív kapcsolatban. A világ legtávolabbi pontjain is alakulnak hétvégi magyar iskolák – jelezte, és új helyszínkén említette, hogy tavaly Tokióban, Abu-Dzabiban, és Szingapúrban is indult rendszeres hétvégi magyar iskolai foglalkozás. Kiemelte a kolumbiai  magyar iskola megerősítését.”

Magyar Hírlap
Bővebben:
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20230512-szilagyi-peter-vilagszerte-erosodnek-a-hetvegi-magyar-iskolak?fbclid=IwAR27ZawpcZlDs6LolVJQyFe8s2Ad5gti2KjttVuq7eTGtZhCN0E20_O9n28

 

Sándor Ildikó néprajzkutató, mesemondó, egyetemi oktató

„Régi szokás szerint…” címmel  tartott  előadást. A változó ünnepi hagyományainkról  beszélt,  a változó  világunkban is  jelen levő  hagyományőrzésünk  óriási  jelentőségéről, az  ünnep meghitt  varázsáól,  a család-összetartó erejéről.  Tetszett,  hogy  a  tisztelt  tanárnő  nagyon  kedvesen  megemlítette  egyik  hallgatóját,  aki  a  megszólításban használta  a  régi  szokás  szerinti  üdvözlést (kend), amely  arra  a  területre  jellemző,  amelyről  származik.

Földiné Szűcs Krisztina ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék oktatója

Az Ünnepek a magyar mint idegen nyelv órán (9-10 éveseknek) címmel  tartott  foglalkozást, külön  tekintettel  a  Balassi-füzetek e  témában  való  használatára.

Röviden,  ami  elmondható  a műhelymunkáról: 
Különböző  megközelítés-különböző korosztály-egy téma.
Tetszett a kép/szókártyák  használata, a konkrét példa, hogyan dolgozzuk fel  különböző  korosztállyal egy  megadott  ünnep  témakörét.

 

Pap Andrea ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék oktatója

Ünnepi szókincs és a szövegértés fejlesztése (10-18 éveseknek)  című  műhelyéből  külön kiemelném a  nyelvi  kompetenciáról  hallottakat ( a köztesnyelvről,  a nyelvi tudatosságról,  a  nyelvi  készségek    fejlődéséről,  a  kétnyelvű  szocializációról, a származásnyelvről,    a  szóbeli és  írásbeli készségek, a nyelvi, grammatikai tudás, valamint a nyelvi tudatosság eltérő szintjéről), valamint,  mindezek figyelembe vételével az anyanyelvápolási órákon  használt  különböző  módszerek használatát.

 Boldizsár Ildikó, mesekutató, meseterapeuta, etnográfus  a   fantasztikus műhelymunkát tartott az önmegismerés  útmutatójairól,  amelyet a   mesekincsünkön, a mesepedagógián   keresztül mutatott  be. A mesének  és  az  ünnepnek  nagyon  fontos szerepe  van  az  oktatásban, az életünkben. 

A  Konferencia  anyaga a Balassi-füzetek (Ünnepeljünk együtt!), és  az  ünnepek  tematikája  körül épült  fel. A kötet a magyar ünnepeket és a hozzájuk kapcsolódó szokásokat dolgozza fel játékos feladatok formájában.

A Néprajzi Múzeum múzeumpedagógusai vezetésével számos műhelyfoglalkozásokon lehetett  részt  venni. A munka két  csoportban folyt, és úgy  csoportosult,  hogy  az óvodásokkal, és  a kisiskolásokkal foglalkozó oktatók  is  megtalálhatták  a  kellő módszertani  tartalmakat.

https://www.neprajz.hu/

A  szervezők  lehetővé  tették Hangdimenziók – Zenei utazások térben és időben című állandó kiállítás megtekintését a Magyar Zene Házában,  valamint a Nekünk írták a dalt! című időszaki kiállítást is.

https://zenehaza.hu/

A  Konferencián 39  résztvevő vett részt  (40 a  keretlétszám), négy  kontinensről, 21 országból (Németország, Románia, Csehország, USA, UK, Lengyelország, Szerbia, Románia, Szlovákia, Ausztria, Ausztrália,  Ciprus, Bulgária, Ukrajna. Kanada, Spanyolország, Kolumbia, Argentina, Írország, Brazília, és Bosznia-Hercegovina).

 Sokan a Kőrösi Csoma Sándor Programon  belül tevékenykednek a diaszpórában.

Útravalóul, egy  szép ajándékcsomagot  kapott  minden résztvevő.

 

Szerző: Monić Lídia
Fotók: Csordás Vivien, Monić Lídia