TIT Kalmár László Matematikaverseny

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2018/2019. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENYT. Ez sorrendben a negyvennyolcadik verseny, mely Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye.

A vajdasági fordulót idén is a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi. A versenyre minden érdeklődő, matematikát szerető  általános iskolás jelentkezését várjuk, 3.-tól 8. osztályig.

A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matematika tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny rendszere:  a verseny határon túliak számára kétfordulós, megyei (a mi esetünkben vajdasági) és magyarországi szervezésű.

1 . Megyei/ területi forduló,
 melyet Újvidéken szervezünk meg. A pontos helyszínről később értesítjük az érdeklődőket.
A versenyre az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni:

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék
Kapcsolattartó: Forgács Enikő
tel: 0637056688
e-mail: nsvmpe@gmail.com

Jelentkezéskor küldjék el a versenyző diák(ok) teljes nevét, melyik osztályba jár és melyik iskolát képviseli, valamint a felkészítő tanár illetve szülő nevét és elérhetőségét.

A megyei fordulóra történő jelentkezés határideje: 2019. március 8.

Amennyiben a versenyző megkülönböztetett bánásmódot igényel (pl. feladatsor nagyítása), kérjük, a jelentkezéskor jelezze.

Megyei forduló időpontjáról telefonon illetve e-mailben kaphatnak pontos információt. 

A 3-4. osztályosok versenyfeladatának megoldására 60 perc,
az 5-8. évfolyamosok számára 90 perc áll rendelkezésre. Elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele a verseny egyik fordulójában sem lehetséges.

A dolgozatok javítása a versenyközpontban történik, Budapesten.

2. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Budapesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt nyújtó versenyzők jutnak be.
Szinte minden évben eljut ide pár diák Vajdaságból is.
A vidékről érkező versenyzőknek a szállás és étkezés díjmentes, a kísérők számára önköltséges.

Az országos döntő időpontja: 2019. május 24-25. /péntek délután és szombat délelőtt/ két feladatfordulóval, melynek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

Fontos információk a feladatok megoldásához:

  • Minden feladat 7 pontot ér.
  • Minden állítást szükséges indokolni, kivéve akkor, ha a feladat szövege azt tartalmazza, hogy „nem szükséges indoklás”.
  • Az eredmény puszta közlése (ha nem szerepel az, hogy „nem szükséges indoklás”) 1 pontot ér.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. Az előző évek versenyfeladatai és megoldásai  elérhetők a http://www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu/versenyfeladatok linken. 

A versenyről bővebben a TIT Kalmár László Matematika verseny honlapjan, www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu olvashatnak, illetve a pedagógus egyesületnél érdeklődhetnek.

 

Eredményes versenyzést kívánunk!

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék