Robotika az oktatásban – beszámoló a Vándorobot Program képzéséről

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében február 9-én és 10-én két pedagógus és egy szakmai referens vett részt azon a kétnapos akkreditált felkészítő továbbképzésen, melyet az Abacusan Stúdió határon átívelő program keretében tett lehetővé számukra. Ez egy iskolákat támogató, oktatással foglalkozó non-profit szervezet, akik tematikájuk középpontjaként a robotika tanításának lehetőségeit tűzték ki célul, miközben közelebb hozza a gyermekekhez a robotika élményét.

Sugár Sára ügyvezető és Büti István gazdasági és szervezési vezető köszöntő beszédében elmondták, hogy az Abacus Stúdió 2008-ban kezdte meg működését, és 2014 óta nonprofit Kft-ként nyújtja szolgáltatásait. A gyermekek számára óvodás kortól egészen felnőtté válásig nyújtanak ismeretbővítő, gazdagító tehetséggondozó és kompetenciafejlesztő szolgáltatásokat, különféle informális oktatási módszerek segítségével. Arra törekszenek, hogy a tematika kiválasztása, a feladatok összeállítása, a foglalkozások munkaformáinak megtervezése a szociális kompetenciák, a szövegértés, a finommotorikus készségek, a logikus gondolkodás, a környezettudatosság fejlesztése köré csoportosuljanak.

A továbbképzés középponti témája az Abacusan-GE VándoRobot Program megismerése köré összpontosult. Ez a pedagógusok számára egy 30 órás felkészítő tréning biztosítását jelentette, mellyel stabil alapot teremthettek a köznevelési intézmények számára térítésmentesen megvalósuló 10 hetes, robotika oktatási projekt megvalósításához.

A Vándorobot Program továbbképzése

A továbbképzés gyakorlati részét Szandavári Balázs IT manager, oktató, az ArTec szakértője vezette. A résztvevő pedagógusok gyakorlati feladatok megoldása során ismerkedhettek meg az Abacusan-ArTeC eszközcsomag tartalmával, a készlet alkalmazásával, programozásával, mely a Scratch alapú program használatával valósítható meg. Ez a programozási nyelv blokkok egymásba építésével számos tematika megvalósulását teszik lehetővé. Sokrétűségük kognitív és interperszonális kompetenciák fejlesztéséhez járulnak hozzá.

A Vádorobot Program továbbképzése

Az elsajátított tudás minőségét egy záró vizsgafeladat megoldása jelentette, melynek tematikája a katasztrófahelyzetet teremtő program köré összpontosult. Munkafeladatként a robotikai foglalkozás megtervezését, a robot megépítését, programozását és a hozzá kapcsolódó projekt terv megírását tűzték ki célul.

Farkas Krisztina martketing és kommunikációval megbízott munkatárs a folyamatos mentori kapcsolattartás fő koordinátora. Beszámolt eddigi munkájuknak eredményességéről, melynek hozadéka számos tanítási tartalmakhoz kapcsolódó tematikai tervek, csoportmunkához kapcsolódó kész vázlatok, melyekben a robot és annak programozása játszik fő szerepet. Mindezeket a tartalmakat videóanyagokkal tette szemléletesebbé.

Szandavári-Csurgó Cintia feltárta a programozási lehetőségek még szélesebb tárházát a Sphero Indi színkódos autó használatával

A Sphero Indi programozható színkódos autó

Hálásan köszönjük a lehetőséget az Abacusan Stúdiónak, hogy pedagógusaink részt vehetnek a VándoRobot Programban.

– Írta Kohanec Mónika