Különböző képességek fejlődésének menete, illetve fejlesztése

2018. március 17.

Március 17-én a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezésre került az idei harmadik pedagógus továbbképzés. Az eddigiekhez híven elsőként most is mgr. Viola Lujza foglalkozott az anyanyelv-ápolókkal. Ezt követően dr. Duró Zsuzsanna tartott előadást Különböző képességek fejlődésének menete, illetve fejlesztése címmel.

Előadása során nagy figyelmet fektetett arra, hogyan ismerjék fel a pedagógusok a gyermekben rejlő készségeket és hogyan tudják azokat képességekké fejleszteni. Kihangsúlyozta, hogy nem csak a gyermek erősségeire kell koncentrálni, hanem a gyengeségeire is. A pedagógusnak fel kell ismernie ezeket, és tennie kell azért, hogy legalább egy átlagos szintre fejlődjön a gyermek.

Továbbá szó esett arról is, hogy mi minden befolyásolhatja egy gyermek fejlődését. A család, mint elsődleges szocializációs tér van a legnagyobb hatással a gyermek személyiségére, valamint az iskolához és tanuláshoz való hozzáállására. A szülők így nagyban előre tudják mozdítani, de akár hátráltathatják is a gyermek teljesítményét. A pedagógus kötelessége megtalálni annak módját, hogy a hátráltató tényezők ellenére is felkeltse a gyermek érdeklődését az iskola iránt és, hogy ez által az ő készségei képességé fejlődjenek. Emellett a pedagógus feladata az is, hogy a diákoknál felismerje melyik tanulási móddal sajátítják el a legkönnyebben a tananyagot és biztosítania kell e módok alkalmazását az oktatás során.

Az előadó kiemelte a gyermekek differenciálásának fontosságát is, vagyis meg kell ismerni a gyermekek személyiségét. A személyiségjegyek több típusba sorolhatók: kreatív, jó képességű, tanulási nehézségekkel küzdő-e, valamely alapképesség színvonala alacsonyabb vagy magasabb az átlagnál stb. A diák típuskategóriájának megállapítása után a pedagógus fel tudja mérni, hogy milyen feladatot adjon fel a számára, és meg tudja határozni, hogy a feladatot milyen módszerekkel kell elvégezni az adott anyag lehető legjobb és leggyorsabb elsajátításának érdekében.

Az előadás végén a résztvevők a differenciálásra felhasználható eszközökből és módszerekből készített táblázatot kaptak, amellyel a gyakorlatban is könnyen alkalmazhatják majd az előadáson hallottakat. Duró Zsuzsanna ezen kívül további, tanulási szokásokat meghatározó tesztlapokat is szétosztott. Ezekkel a diák és a pedagógus is könnyebben megismerheti a csoportját és így eredményesebbé, könnyebbé válhat egy-egy óra anyagának elsajátítása illetve átadása.

Juhász Judit

Fotó: Kraszulyák Zalán