Tanom beszámoló 2024.02.24.

Szombaton, 2024.02.24-én kihelyezett továbbképzést tartott a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Ezúttal a temerini Kókai Imre Általános Iskola szolgált helyszínül, ahol a résztvevő pedagógusok a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karáról érkező előadók programjain vehettek részt.

Elsőként dr. habil Varga László tartott előadást, melyben a pedagógiai kultúraváltás kapta a központi szerepet. Elmondta, hogy a technika fejlődésével a diákok igényei és fókuszáló képességei megváltoztak, így a a hagyományos értelemben vett oktatás egyre kevésbé tudja lekötni a figyelmüket. A kizárólag frontális oktatással megvalósuló tudásátadás már nem bizonyul megfelelőnek. A mozgásos, változatos, tapasztalati úton történő tanulás sokkal hatékonyabb a mai gyermekek esetében. Az előadó azt is elmondta, hogy meglátása szerint az oktatásban fontos lenne hangsúlyt fektetni a társas kapcsolatok, illetve az empátia fejlesztésére is.

A következő előadást dr. Vida Gergő tartotta, aki a pedagógiai értékelés lehetőségeit mutatta be az SNI-s diákok esetében. Bemutatója során különböző kutatások eredményinek segítségével szemléltette a jelenleg a magyar oktatásban fellelhető fejlesztésre szoruló területeket. Emellett ismertette, milyen lehetőségek húzódhatnak egy-egy diák hirtelen teljesítménycsökkenése mögött, valamint azt is, hogy milyen vizsgálati lehetőségek állnak a pedagógusok rendelkezésére.

Dr. Pásztor Enikő a rugalmas alkalmazkodóképesség megalapozásáról tartott előadást a képzés résztvevőinek. Előadásában kitért arra is, hogy az alkalmazkodóképesség felnőtt korban is fejleszthető, de a legjobb már gyermekkorban megkezdeni a kialakítását, ugyanis a gyorsan változó világ ma már megköveteli, hogy a társadalom tagjai gyorsan alkalmazkodjanak új helyzetekhez.

A képzés utolsó előadója Varga Lívia volt, aki arról tartott előadást, hogy milyen a mai értelemben vett jó pedagógus. Elmondta, hogy a hierarchikus rendszer ma már nem megfelelő, a pedagógus inkább társ kell legyen a diák számára, és közösen kell elérniük, elsajátítaniuk az új tudást, mintegy csapatmunkát alkalmazva, segítve egymást. Kitért arra is, hogy fontos, hogy a diákok aktívan részt kell vegyenek a tanulási folyamatban, nem csak passzív hallgatóként, ezzel is elősegítve a tudás mélyebb beágyazódását.

Írta: Juhász Judit
Fotók: Markó Laura