Tőkéczki László emlékére

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Jób 19,25

Elhunyt Tőkéczki László. Személyében kiváló tudóst, barátot, segítőt veszítettünk el. Csodálatos felebaráti szeretete a krisztusi szeretet igazi példája volt. Művei értékesek, előadásai nemcsak nálunk, Kárpát-medence szerte óriási népszerűségnek örvendtek.

Életrajzi adatai: Szikszón született 1951. szeptember 23-án. 1975-ben szerzett történelem–német szakos tanári diplomát az ELTE-n.

Tevékenysége: Az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékének volt a docense, a Hitel szerkesztője, a Valóság főszerkesztője részt vett a Protestáns Szemle szerkesztésében. A Duna TV alapító kuratóriumának tagja volt, Az 1998-ban alapított Református Tehetséggondozó Alapítvány elnöke, és alapító tagja a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítványnak. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) alelnöke volt. Évek óta évente kb. 100 előadást tartott Magyarországon és a kisebbségi magyarság körében tudományos, egyházi, politikai és közművelődési felkérésekre. A Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzője, majd főgondnoka volt.

Művei:

  1. Prohászka Lajos; OPKM, Bp., 1989 (Magyar pedagógusok)
  2. Magyar liberalizmus; vál. Tőkéczki László; Századvég, Bp., 1993 (Modern ideológiák)
  3. Magyar konzervativizmus. Hagyomány és jelenkor; szerk. Tőkéczki László; Battyhány Lajos Alapítvány, Bp., 1994
  4. Polgári múlt – polgári jelen?; Konrad Adenauer Alapítvány Bp. Képviselete, Bp., 1995 (Alapítványi kiadványok)
  5. Történelem, eszmék, politika; Kairosz, Szentendre, 1999
  6. A múltból örökölt ország; Századvég, Bp., 2000 (Tollforgó)
  7. Tisza István eszmei, politikai arca; Kairosz, Szentendre, 2000
  8. Szárszó 1992-2001. A református értelmiségi konferenciák előadásai; szerk. Albert Gábor, Tenke Sándor, Tőkéczki László; Magyarországi Református Egyház, Bp., 2002
  9. Történelmi arcképek. Politikus portrék a dualizmus korából; XX. Század Intézet–Kairosz, Bp., 2002
  10. Tisza István: Válogatott politikai írások és beszédek; vál., szerk., jegyz. utószó Tőkéczki László; Osiris, Bp., 2003 (Millenniumi magyar történelem. Politikai gondolkodók)
  11. Kell-e az államot lerombolni?; Kairosz, Bp., 2005
  12. Vázsonyi Vilmos eszmei-politikai arca; XX. Század Intézet, Bp., 2005
  13. Történelmi arcképek II. Magyar politikusportrék a két világháború közötti időszakból; XX. Század Intézet, Bp., 2013
  14. Díjai: A Magyar Érdemrend középkeresztje, Széchenyi-díj