Történelem és magyarság képzés

Hétfőn az ünnepélyes megnyitót az Újvidéki Rádió és Televízió székházában tartottuk meg. A VMPE elnökasszonya, Lukács Gabriella mondott köszöntőt, majd őt követte Klemm József az RTV igazgatója. Harmat Károly atya áhítatát is figyelemmel hallgatták a pedagógusok. Magyarországi, szakmájukban kimagasló és elismert előadók osztották meg tapasztalataikat: dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó,  Dan-Megyeri Tamás a KOKOSZ ügyvezetője tartott előadást,  dr. prof. Zakar Péter a SZTE rektor helyettese, dr. Halbritter András Albert az Iskolakertekért Alapítvány munkatársa. Hegedűjátékot és szavalatot is hallhattunk. A Történelem és magyarság továbbképzés résztvevői az Apáczai diákotthon leánykollégiumában folytatták előadásaikat, ahol  dr. Dávid Nóra a SZTE ókortörténeti tanszékének tanára tartott előadást „miben hittek az emberek Jézus korában – A Közel-Kelet vallásai a kereszténység születésekor témában”. Az előadáson mintegy húsz hallgató vett részt.

Csoportkép - első heti megnyitó

Kedden, Dr. Fráter Zoltán (ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) a „hazafias” Babitsról hallhattunk egy érdekes előadást. Később Blankó Miklós (Anyanyelvápolók Szövetsége) „Halló, Rádió! Hallgatói kérdések a Kossuth rádió Édes anyanyelvünk című műsorában” című előadását hallhattuk, amely a különböző a magyar nyelven belül értelmezhető szavak problémájára hívja fel a figyelmet. Prof. Dr. Szilágyi Zsófia (SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék): „e megtöretett kis trianoni csonka hazában” – Móricz Zsigmond és Trianon című előadását hallhattuk. Utána egy élménypedagógiai módszert próbálhattunk ki a gyakorlatban, amelyet mint magyar órán mint történelem órán is használni lehet, Tojzán Ákos az Óbecsei Városi Múzeum igazgatójának vezetésével. Végül a napot Lukács Imre temerini néprajzkutatóval zártuk aki saját népi hangszeres gyűjteményét mutatta be. Az előadásokon átlagban több mint 20 hallgató vett részt.

Szerdát a Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle bemutatásával kezdtünk melyet Baráth Gábor Gergely tartott. Később Dr. Császtvay Tünde (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és a Kodolányi János Egyetem tanára) Petőfi, aki nem ismeri az elmúlást című előadását hallhattuk. őt dr. habil. Ujváry Gábor (Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár) Trianon és a magyar történetírás című előadása következett. Ebéd után pfor. Dr. Bence Erika (Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék) A Tragédia értelmezési és oktatási modelljei a digitális világban című előadását illetve DR. habil. Dévavári Zoltán (Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár): A délvidéki magyar kisebbségpolitika két évtizede (1918-1941) hallhatták a résztvevők. Az előadásokon átlagban mintegy 18 hallgató vett részt.

Csütörtökön Berényi Emőke (irodalomterapeuta, a Híd folyóirat főszerkesztője) tartott előadást és foglalkozást  „Ne csak a tankönyvet olvasd, magadat is!” címmel. Őt Dr. habil. Schirm Anita (SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék) követte a Hangolódjunk a hangokra! című előadásával és foglalkozásával. Az előadásokon átlagban mintegy 17 hallgató vett részt. A nap hátralevő részében a résztvevők egy ismeretterjesztő újvidéki kiránduláson vettek részt melynek két fontos állomása volt. Először az újvidéki Mária neve katolikus templom és katolikus Porta történetével ismerkedhettek meg, később pedig a Vajdasági múzeum állandó tárlata által egész Vajdaság múltjával az őskortól kezdve napjainkig.

Írta: Surányi Roland, szervező
Fotók: Lukács Attila és Lukács Áron