Versenyfelhívás: XXIII. Kovács Sztrikó Zoltán Fizika-kémia Diákverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2023. november 28-án Szenttamáson kerül sor a diákversenyre.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2023. november 28-án 14 órai kezdettel Szenttamáson a  Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában megrendezi a vajdasági szintű kétfordulós XXIII. Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika-kémia Diákversenyt.

Az idei évtől a versenyre a tanulók három korosztályban nevezhetnek be. Az első korosztály a 4. osztályba járó alsós diákok, másik kategóriába az 5-6. és a 7-8. osztályos diákok tartoznak.  A tanulók tudásszintjüknek megfelelő kísérleti jellegű vizsgálatokat végeznek, a felkészülést önállóan vagy párban végezhetik.

Bejelentkezésként a verseny első, írásbeli fordulójára 2023. november 24-ig szakdolgozatot küldenek be elektronikusan a következő címre:

aniko.kanyo92@gmail.com

A szóbeli döntőre november 28-án kerül sor, ahol a diákok szakbizottság előtt mutatják be a kísérleteiket, valamint egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat.

Helyi szervező Ádám Renáta, főszervező Ortó Kanyó Anikó tanárnő.

A verseny célja a diákok megismertetése és érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt. Ez okból már az alsós diákok is csatlakozhatnak a versenyzőkhöz. A verseny másik célja tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása.

Az összejövetel egyúttal a természettudományi szaktanárok szakmai találkozója is.

Ezen a természettudományos jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt, mely nem csak a kémiához és fizikához kapcsolódhat, hanem a földrajhoz és biológiához is. A diákok egyedül vagy párban jelentkezhetnek. Felkészítő tanáruk közreműködésével az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek.

A szakdolgozat követelménye az alsós diákok részéről 2-5 kézzel írott A4 oldal, mely tartalmaz rajzokat is. A tanító nénik, lefényképezve küldhetik el a megadott címre. A felsős osztályok részére a szakdolgozat gépelt 7-15 A4 oldal, minek az első oldalán fel van tüntetve a munka címe, a diákok, a felkészítő tanár, az iskola és a verseny neve. A munka tartalmazhat, táblázatokat, grafikonokat, képeket valamint bevezető, gyakorlati részt, ami 12 –es betű méretű Times New Roman betű stílusban íródik. A dolgozatban röviden ismertetni kell a témakört, a kapcsolódó tudományos/műszaki ismereteket, majd az eszközök képi vagy grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket, a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a forrásmunkákat is!

Témaötletek:
– Kémia a konyhában
– Oldatok
– Fény
– Keverékek
– Indikátorok
– Gyógynövényt tartalmazó házi készítmények
– Egyéb, szabadon választott téma 

A verseny napján a csapatok és felkészítő tanáraik 14 órára érkeznek a vendéglátó iskolába. Magukkal hozzák az eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a szakmunkák bemutatásához. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat. Egy posztert hoznak, melyen szemléletesen bemutatják a munkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek, nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. Ez megkönnyíti az előadást, továbbá a verseny után a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt kiállítható.

Az összejövetel egyúttal a természettudományokat oktató tanárok  szakmai találkozója is. A korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető oktatás témakörei, a tankönyvek és tantervek kerülhetnek megvitatásra. A találkozón megjutalmazzák a legjobb kísérleti felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű újítást bemutató szaktanárt. 

Minden versenyző és felkészítő tanár is megfelelő oklevélben részesül. A legjobban teljesítő diákok szakmai kiránduláson vehetnek részt. Ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik. Támogató a Belügyminisztérium.

Bővebb információ Ortó Kanyó Anikótól kapható, a 0649700167 telefonszámon.

Részletes információk és aktualitások folyamatosan a következő honlapon találhatók meg: www.fokusz.info