XX. Apáczai Nyári Akadémia – második hét

1. NAP

Osztályfőnöki képzés – hétfő (2020. 07. 13.)

Az osztályfőnökök képzése egy ünnepélyes megnyitóval indult az Apáczai Diákotthon Lánykollégiumában. Az egybegyűlteket köszöntötte Lukács Gabriella elnök asszony, valamint Muhi Horváth Gabriella nyugalmazott tanár, az Osztályfőnöki szekció alapítója. Molnár Zoltán somoskőújfalui közoktatási szakértő tolmácsolta Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnökének köszöntő szavait a délvidéki magyar testvérekhez. A megnyitón továbbá vendégül láttunk néhány tehetséges fiatal előadót is, akik az évek során aktívan részt vettek a VMPE versenyein és kiemelkedő minősítésben részesültek. Ivánovics Viktor tambura-ének előadásában Tisza-menti népdalokat hallhattunk, majd Sziveri Éva temerini végzős diák szavalta Randóti Miklós: Nem tudhatom című művét. A diákok műsorát Szabó Zsuzsanna zárta kalotaszegi népdalokkal. Az ünnepélyes megnyitó keretén belül az Osztályfőnöki képzésen végzett sokéves kitartó munkájukért kitüntették Muhi Horváth Gabriella nyugalmazott tanárnőt és Bori Mária temerini iskolapszichológust. 

A délutáni foglalkozásokat Bori Mária iskolapszichológus indította, amelyen a távoktatással kapcsolatos tapasztalatok fényében folytatott eszmecserét a jelenlévő pedagógusokkal. A délután folyamán vendégünk volt Murányi Sándor gyógypedagógus is, aki a sajátos nevelési igényű gyermekek és az őket körülvevő környezet, az őket érő hatások szemszögéből próbálta arra keresni a választ, hogy miből is adódik ez a fajta oktatási mód. A szeminárium hétfői utolsó előadója Molnár Zoltán közoktatási szakértő, aki Somoskőújfaluról érkezett hozzánk és a projektoktatás előnyeiről, hátrányiról, illetve lehetőségeiről beszélt. Az esti program szakmai társalgás, Molnár Róbert újvidéki színművész vezetésével. 

 

 

„Tapasztald, hogy továbbadhasd” környezetnevelési képzés – Hétfő (2020.07.13.)

Hétfőn kezdetét vette az Apáczai Nyári Akadémia második felvonása, mely a természet szeretete, védelme és nevelése iránt érdeklődők számára kedveskedik műhelymunkákkal, terepgyakorlatokkal, csoportos foglalkozásokkal, előadásokkal és kirándulással. hét első napját egy ünnepélyes megnyitóval kezdtük. Ezt a jeles eseményt követte egy kézműves foglalkozás Molnárné Anikó óvodapedagógus, népi játszóház vezető szervezésében, melynek során az érdeklődők megismerkedhettek a nemezelés fortélyaival. délután folyamán két előadó kötötte le a hallgatóság figyelmét érdekesebbnél, érdekesebb gondolatokkal, tényekkel. Elsőként Murányi Sándor címzetes igazgatót, logopédust köszönthettük köreinkben, aki a sajátos nevelési igényű gyermekek és a távoktatás közötti összefüggésekről beszélt. szemináriumunk hétfői utolsó előadója Géczi Gábor fizikus volt, kinek prezentációja a„Lesz-e új vidék Újvidéken?” címet viselte.

[Best_Wordpress_Gallery id=”57″ gal_title=”XX. ANyA 2/1″]

2. NAP

Osztályfőnöki szekció – kedd (2020. 07. 14.)

A kedd reggel Dr. Szőke Anna, óvodapedagógus-néprajzkutató előadásával indult, aki arról beszélt, milyen nemzetmegtartó és erősítő ereje lehet egy osztályfőnöki órának. Ezt követően Molnár Zoltán somoskőújfalui közoktatási szekértő beszélt a fenntarthatóság fogalmának értelmezéséről. A délelőttöt Murány Sándor gyógypedagógus-logopédus zárta. Ebéd után Dr. Szőke Anna óvodapedagógus-néprajzkutató délelőtti előadásának folytatását hallhatták a jelenlévő pedagógusok. A délután további része az Egyesületünk képzéseinek jól ismert iskolapszichológusaié volt, Mengyán Pletikoszity Ildikó Csoportdinamikával kapcsolatos gondolatait és interaktív előadását hozta el az Akadémiára, majd Bori Mária beszélt a csoport, csapat, közösség és iskola kapcsolatairól. A képzés az egészségügyi elvárásoknak megfelelően zajlik minkét helyszínen. 

 

„Tapasztald, hogy továbbadhasd” környezetnevelési képzés – Kedd (2020.07.14.)

 

A keddi nap délelőttje folyamán a tanulás és a tapasztalatcsere, a természetben történő kikapcsolódással volt ötvözve. Pedagógusaink Molnárné Kiss Anikó vezetésével a Duna-partra látogattak, amely a terepmunka helyszíne volt. Délután Murányi Sándor címzetes igazgató, logopédus folytatott eszmecserét a hallgatósággal. Prezentációja a „150 év alatt sem lettünk törökké” címet viselte.  Az este folyamán Molnárné Anikó óvodapedagógus, népi játszóház vezető kötötte le az érdeklődők figyelmét kézműves foglalkozással. 

[Best_Wordpress_Gallery id=”59″ gal_title=”XX. ANyA 2/2″]

3. NAP

Osztályfőnöki és Tapasztald, hogy továbbadhasd! szekció – szerda (2020. 07. 15.) – Közös kirándulás

A szerdai nap hagyományosan a kirándulás ideje, az idén Titelre látogattunk, mely a Tisza és a Duna összefolyásánál található löszdombon épült. A domb mintegy negyven méternyire emelkedik ki a környezetéből. Több ezer éve lakott terület, sajátos növény és állatvilága van. 1910-ben 2413 szerb, 1163 német, 1858 magyar lakosa volt, 2002-ben pedig 4180 szerb, 582 magyar és 250 jugoszláv.  A magyar történelem szempontjából is jelentős hely. A monda szerint a honfoglalás előtt itt volt Zalán bolgár fejedelem székhelye. A XI. században Szent László és öccse, Lambert herceg ezen a helyen társaskáptalant alapít. Lambert herceget 1097-ben itt is temetik el.  A titeli prépostságnak papneveldéje, híres könyvtára és levéltára volt. Nevezetes titeli prépostok: Kaboli László (1325), ő az első, név szerint említett magyar orvos, valamint Bakócz Tamás bíboros és esztergomi érsek (aki majdnem pápa lett), 1480-ban titeli prépostként kezdte pályafutását. Tüdőrév a középkori Titel-Szalánkemén átkelőhely. 1526-1688-ig török uralom. Az 1699-es karlócai békeszerződésig többször gazdát cserél. A békeszerződés értelmében megtiltják a vár javítását, köveit és tégláit a XVIII. század elején szerveződő határőrvidék kaszárnyáinak és lakóházainak építéséhez használják fel. A sajkási határkerület egészen 1873-ig katonai igazgatás alatt áll. 1849-ben Perczel Mór sikertelenül ostromolja.  Három temploma van, a katolikus, a pravoszláv és az evangélikus, az utóbbi romos állapotban. A második világháború végén a németeket kitelepítik. A magyar lakosság is különféle megtorló intézkedéseket szenved el.  Az egykori vár területén épült Fájdalmas Szűzanya-kápolna (Schmidtmayer Ferenc és neje, Zsigray Mária emelték 1892-ben, fiatalon elhunyt lányuk emlékére) szintén romos állapotban van, ugyanúgy, mint a temetőben található, 1868-ban épült Őrangyalok kápolnája. Szintén a titeli temetőben található gróf Leiningen Westerburg Ármin sírja, akinek fő érdeme a Titel-környéki mocsarak lecsapolása és a töltések építése.  Titelen működik a Tiszavirág Magyar Művelődési Egyesület, amelynek jelentős érdemei vannak a helyi magyarság összetartásában és kultúrájának ápolásában. 

[Best_Wordpress_Gallery id=”61″ gal_title=”XX. ANyA 2/3″]

4. NAP

Tapasztald, hogy továbbadhasd! szekció – csütörtök (2020. 07. 16.)

A csütörtöki nap első előadójaként Molnár Róbert újvidéki színművészt köszönthettük, aki a tehetségfelfedezés-, gondozásról tartott előadást, a saját tapasztalatai alapján. A délután folyamán Lukács Attila fényképész, operatőr számolt be a „Séta a delibláti pusztán”  c. könyvéről, mindemellett azt is megtudhattuk tőle, mi a folyamata a természetfotózásnak, milyen viszontagságokkal kell megküzdenie az alkotónak a terepen.  

 

Osztályfőnöki szekció – csütörtök (2020. 07. 16.)

A csütörtök reggel Dr. Velisek-Braskó Ottilia előadásával indult, aki az oktatási átmenetekről beszélt. Kiemelte az egyes változások fontosságát, az egyes oktatási szintek közötti átfedést, a tervszerű átmenetet az óvodából az iskolalába, az általánosból középiskolába, majd a középiskolából az egyetemre és a munkaerőpiacra. Ezután Dr. Muhi B. Béla egyetemi tanár tartott előadást a gazdasági és vállalkozói ismeret tanításáról, illetve bemutatta a VMPE e témával kapcsolatos versenyeit. Dr. Kulcsár Sarolta irodalmár szavaival zárult a délelőtti foglalkozás, aki arra kereste a választ, hogy a nevelésben hogy tudjuk alkalmazni az irodalmi műveket. A délután Molnár Róbert színművész drámapedagógiai foglalkozásával kezdődött, majd Dr. Sági Zoltán MD, neuropszichiáter, főorvos, csoportanalitikus, pszichoterapeuta beszélt a tramáról és a posttraumás személyes növekedésről.  

[Best_Wordpress_Gallery id=”63″ gal_title=”XX. ANyA 2/4″]

 

5. NAP

Tapasztald, hogy továbbadhasd! szekció – péntek (2020. 07. 17.)

A péntek reggel Harkai Ákos és Miklós Csongor előadásával indult, akik az Arcus Környezetvédő Egyesületet képviselték akadémiánkon. Ez egy olyan civil szervezet, amely már több, mint 30 éve munkálkodik a természetért, a környezetünkért és a fiatalság környezetvédelmi kutatásának védelméért. Az előadást követően véleménycserére, a képzés értékelésére és a tanúsítványok kiosztására került sor. A huszadik Apáczai Nyári Akadémia sikeresen végződött. Új tapasztalatok és tudás birtokában kezdünk neki a következő évi szervezésnek. 

 

Osztályfőnöki szekció – péntek (2020. 07. 17.)

Az osztályfőnöki képzés utolsó napján Muhi Béla nyugalmazott fizikatanár tartott előadást a Waldorf-módszerről. Ezt követően Lukács Gabriella főszervező foglalta össze a héten elhangzott gondolatokat és értékelte a képzést. Elmondta, nagy örömére szolgál, hogy a rendezvény gördülékenyen zajlott, az egészségügyi előírásoknak megfelelően. Büszkeségre ad okot, hogy a krízishelyzetben is tudunk minőségi képzést nyújtani a pedagógusoknak, az új ismeretek elsajátításnak a korona vírus sem szabhat határt. 

[Best_Wordpress_Gallery id=”65″ gal_title=”XX. ANyA 2/5″]