XXII. Apáczai Nyári Akadémia – Osztályfőnöki képzés

A XXII. Apáczai Nyári Akadémia osztályfőnöki képzésére 2022. július 17-22 között került sor az újvidéki Apáczai Diákotthon Leánykollégiumában, párhuzamosan a történelem és magyarság szakcsoporttal, ami a Fiúkollégiumban kapott helyet.

A hallgatók egy része, már vasárnap este elfoglalta szállását a kollégiumban, viszont az ünnepélyes megnyitóra hétfőn került sor.

Hétfő

A regisztráció és ünnepélyes megnyitó az Újvidéki Rádió és Televízió impozáns épületében és tanácskozó termében volt. Felcsendült a magyar nemzet Himnusza, valamint Harmat Károly ferences szerzetes áhítata, nyitotta meg az ANYÁt. Köszöntőt mondott Nagy Margit, a VMPE tiszteletbeli elnöke, Lukács Gabriella a VMPE elnök asszonya, az összes kárpát-medencei pedagógusszervezet nevében Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke köszöntötte a résztvevőket, valamint Kiss Dávid, az Elnöki Kabinet munkatársa.  Ezután a történelem és magyarság képzés vezetője Viola Lujza és az osztályfőnöki képzés szervezője Kávai Bózsó Ildikó is elmondta rövid köszöntőjét. Ezután kezdetét vette az előadások sorozata.

Első előadó Dr. Gloviczki Zoltán volt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Plenáris nyitó előadásának címe: Él a nemzet.

Dr. Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora

Az ebédet követően folytatódtak a plenáris előadások:

Kerekes Barnabás az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke Mindegy… című előadásával hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy bizony nem mindegy mennyire hagyjuk csorbulni nyelvünket.

Utána pedig Dr.habil Varga László, a soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja vezette be hallgatóit az örömpedagógia rejtelmeibe.

Késő délutánra a két szakcsoport már szétvált, ki-ki a maga helyén folytatta a munkát. Hozzánk Murányi Sándor érkezett Somoskőújfaluról, előadásában sorra járta miféle feladatköröknek kell eleget tennie az osztályfőnököknek, beszélt a szerepkörök fontosságáról, buktatóiról.

Este a két szakcsoport egy társas est keretében újra találkozhatott a Fiukollégiumban, a temerini Dalárda férfikórus koncertjén.

Dalárda férfikórus

Kedd

A délelőtti előadások sorát Molnár Zoltán nyitotta meg a modern problémák okairól és a kezelésük lehetőségeiről beszélt, ami sok hasznos információval látta el a hallgatókat.

Őt Dr. habil Varga László követte, a soproni Benedek Elek Pedagógiai kar dékánja, egyetemi docense ezúttal a Reflektív pedagógus – az értékteremtés szolgálatában címmel tartotta meg érdekfeszítő előadását, amelynek végén a meghatódott könnyek sem maradtak el.

Őt Kozma Szabolcs okleveles gyógypedagógus, logopédus követte. Előadása a Tehetséggondozás más kép/másképp címmel tudatosította, hogy néha változtatni kell a nézőpontunkon, elvárásunkon ahhoz, hogy felfedezzük tanítványainkban a tehetséget, mindazt, amiben jók, előadásának végén szintén a könnyeinkkel küszködve együtt énekeltünk.

Kozma Szabolcs, GYMSM Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének igazgatója

A délutáni részben szintén kapcsolódtunk a történelem és magyarság szakcsoporthoz, meghallgattuk a Védett Társadalom Alapítvány bemutatkozását.

Este a Lánykollégiumban természetfilm bemutató volt, Lukács Attila előadását és filmjét ismerhettük meg.

Szerda

A délelőtt Kozma Szabolcsé volt. A GYMSM Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének igazgatója, okleveles gyógypedagógus, oligofrenopedagógiai-logopédia szakos tanár két előadást is tartott a szenzoros integrációs terápiákról, illetve az integráció-inkluzió, szegregáció lehetőségeiről. Mindkét előadás sok apró gyakorlati fogással szolgált, ami az osztályfőnöki munka során jól alkalmazható.

Délután az ANYA résztvevői kirándulni mentek. Az úti cél Maradék volt, ott megismerhettük a magyar lakosság történelmét, a hétköznapjait, a megmaradásért való munkálkodásait, és az azt segítő korszerű infrastruktúrát. Utána megnéztük a krusedoli pravoszláv kolostort, valamint a tekijai templomot, a katolikusok havas boldogasszonyi zarándokhelyét.

Csütörtök

Az első előadást Bori Mária temerini iskolapszichológus tartotta. Ő egy nem rég készült felmérésének eredményét ismertette arról hogyan látják a pedagógusok a diákjaikat. Gondolatébresztő adatokat tárt elénk.

Utána dr. Kulcsár Sarolta következett.  A zentai irodalmár, kutató „Az vagyok, aki vagyok” címmel tartott előadást és azt követő műhelymunkát a diákok körében megfigyelhető identitáskeresésről, önbizalomhiányról és arról milyen is ez az osztályfőnök nézőpontjából.

Délután Mengyán Pletikoszity Ildikó pszichológus beszélt a gyerekek autodestruktív magatartásformáiról.

Utána Herédi Károly magyartanár tartott előadást az irodalmi szövegek szerepéről az osztályfőnök munkájában.  Ezt követően szintén ő, mint a Vajdasági ládafia című könyv társszerzője egy könyvbemutató keretében ismertette a kötetet és annak módszertanát.

Péntek

A délelőttöt Kávai Bózsó Ildikó magyartanár előadása és műhelymunkája kezdte, melynek során megismerkedtünk a drámapedagógia szerepével az osztályfőnök munkájában, és gyakorlatban is kipróbálhattuk milyen az, amikor a drámapedagógia elemeit alkalmazva járunk körül egy adott problémát.

 Utána az ANYA utolsó előadásában a természeté volt a főszerep. Lukács Attila és fia Lukács Áron mutatta be az Egretta Természetfotós Csoport munkáját, honlapját, gyönyörű fotóit, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet arra, milyen fontos figyelnünk, megismernünk és őriznünk a körülöttünk levő élővilágot.

Az osztályfőnöki képzés a továbbképzés kérdőíveken keresztül történő értékelésével, és a tanúsítványok kiosztásával zárult.

Összefoglaló

A XXII. Apáczai Nyári Akadémia osztályfőnöki képzésére 2022. július 17 – 22-ig került sor az újvidéki Apáczai Diákotthon Lánykollégiumában. Témája: Az osztályfőnök szerepe a modern oktatási rendszerben.   A téma sok oldalról való megközelítését és részletes körül járását összesen 18 előadás biztosította. Az előadások délelőtt 9 órától 13-ig és délután 15 órától 18-ig zajlottak. Az előadók magas fokú szakmai felkészültségükről tettek tanúbizonyságot.  Tartalmas előadások és jól szervezett műhelymunkák keretében bővíthette tudását a 18 résztvevő pedagógus. Az előadók Magyarországról és Vajdaságból érkeztek.  Akárcsak a résztvevők, akik zömét a vajdasági pedagógusok alkották, de érkezett hallgató Budapestről is. Szinte fele-fele arányban volt köztük pályakezdő fiatal és több éves tapasztalattal rendelkező kolléga is, szakiskolai és gimnáziumi szaktanárok, általános iskolai szaktanárok, valamint tanítók és óvodapedagógusok is képviseltették magukat. A résztvevők visszajelzéseiből megállapítható, hogy az előadások eleget tettek az elvárásoknak, a hallottakat hasznosnak, a munkájukban teljes mértékben beilleszthetőnek ítélték meg. Érdekesek, interaktívak és új gondolatokat ébresztőek voltak.  A kirándulás és a fakultatív programok lehetőséget nyújtottak a résztvevők ismerkedésére, barátkozására, a szakmai tapasztalatcsere mellett a sokat jelentő, egymást segítő emberi kapcsolatok kiépítésére is szolgáltak, amire igény is mutatkozott. Sőt az elemzés, értékelés során a résztvevők a továbbiakban kérik, hogy az előadásokat követően legyenek kerekasztal beszélgetések is, ahol kötetlenebb formában, de magas szakmaiság mellett járhatják körbe az adott témát.

 

Írta Kávai Bózsó Ildikó, szervező