Összefoglaló: A játékalapú tanulás lehetőségei

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom ötödik alkalommal szervezte meg a Pedagógiai kihívások a XXI. században című szakmai konferenciát, amelynek fő témája ezúttal a Gamifikáció – a játékalapú tanulás lehetőségei volt.

 

A gamifikáció kifejezéssel egyre gyakrabban találkozhatunk az oktatás terén. A módszert nemzetközi szinten széleskörűen alkalmazzák, hazánkban viszont még csak most kezdenek ismerkedni vele a pedagógusok.

Az egynapos konferenciára augusztus 14-én, szombaton került sor Zentán, a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodában. A konferenciát az idén akkreditálva lett, így a résztvevők pontokat kaptak.

A konferencián hét előadást hallhatott a közönség, a gamifikáció különböző lehetőségeiről, gyakorlati példákról, hasznos tudnivalókról, alkalmazási lehetőségekről stb.

A rendezvény kezdetén Korenchy László, a VMPE alelnöke és Dr. Muhi B. Béla, a konferencia főszervezője és moderátora köszöntötte az egybegyűlteket.

A program a következő volt:

10.00-10.30 regisztráció
10.30 – Korenchy László, a VMPE alelnökének köszöntője; Dr. Muhi B. Béla főszervező köszöntője és előadása: A gamifikáció és a projektoktatás kapcsolata 
11.00 – Dr. Námesztovszki Zsolt: Gamifikáció alkalmazásának a lehetőségei az óvodától az egyetemekig
11.30 – Sutus Ágota: Játsszunk beszédet! Logopédia a mindennapokban és az oktatói-nevelői munka során
12.00-12.30 kávészünet
12.30 – Göblös Péter: Robotozás és kiterjesztett valóság az iskolában
13.00 – Molnár Róbert, Kárpáti István: Színházi elemek alkalmazása az oktatásban – drámajátékok, művészetpedagógia, színházi nevelés
13.30-14.30 – ebédszünet
14.30 – Kanyó Anikó: Játsszunk kémiát!
15.00 – Muhi Béla: Fizika – játék és oktatás
15.30-16.00 – A konferencia értékelése és zárása

Részlet Korenchy László megnyitó szövegéből: … Nem véletlen, hogy a néprajzosok annyi gyermekmondókát, szerep- és ügyességi játékot jegyeztek fel, ahogyan az sem a véletlen műve, hogy a gyermekeknek az életkornak megfelelő játéktárgyak állnak a rendelkezésére és így mindig olyan eszköz került a kezükbe, amelyek segítségével elsajátították azokat a képességeket, amiket sokszor csak felnőttkorukban hasznosítanak. Amennyiben elemezzük a játékok sokszínűségét, összefüggéseit, sokkal összetettebb rendszert találunk, mint ahogyan az az első ránézésre kirajzolódik. A mondókák, a szerepjátékok nemcsak a szép és a helyes kifejezés gyakorlását segítik, hanem mögöttük ott vannak az együttműködés és a társadalmi kapcsolatok elsajátításának az alapjai is. A szerepjátékok pedig differenciák. Sok szempontból a lányos és a fiús játékok szakmára, hivatásra, munkára hangolók, amelyek segítségével a felnőtt emberek társadalmával, gondolkodásuk módjával és annak értékeivel ismerkednek meg.

Forrás: http://www.fokusz.info/index.php?cid=1862959364&aid=1920245630

A program támogatója:

Összefoglaló: Kis Fürkész – döntő

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében tartották meg a Kis  Fürkész természetismereti – környezetvédelmi verseny döntőjét Újvidéken, az Apáczai Diákotthon fiúkollégiumában. A verseny magyarországi társszervezője a Somosi Környezetnevelési Központ és a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége volt.

           A  verseny  célja a  környezettudatos életszemlélet korai kialakítása a gyerekekben, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése, a magyar identitás megerősítése, magyar nyelv ápolása, megőrzése, a természettel kapcsolatos néphagyományok ismertetése

          A feladatok a természetismeret, környezettvédelem, madárismeretgombaismeret, gyógynövények, néphagyományok, fenntartható életmód témakörhöz kapcsolódnak.

          A versenyre 24 csapat  küldte be  a levelező förduló feladatsorát  Vajdaság több településéről. Szabadkáról, Óbecséről, Zentáról, Pacsérról, Szajánból, Szerbittabéről, Temerinből, Törökbecséről, Nagykikindáról, Bácstopolyáról és Bácsföldvárról  jelentkeztek a 4-5-6. osztályos tanulókból álló, háromtagú csapatok. A levelező forduló feladatainak értékelése alapján  12 csapat jutott a   döntőbe

          A döntő bevezető részében vendégelőadónk Lendvai Mária a beporzók fontosságáról, Bokodiné Kovács Katalin a gyógynövényekről, Molnár Anikó a pünkösdi néphagyományokról tartott előadást. Utána következett a versenyfeladatok  megoldása. Míg a zsüri (Lendvai Mária, Bokodiné Kovécs Katalin , Molnár Anikó, Csorba Éva, Bertalan Zsuzsanna) a feladatsorok értékelésével  volt elfoglalva, a résztvevők gyógykenőcsöt, tinktúrát készítettek, környezetvédelmi társasjátékot játszottak s nemezeltek. A felkészítő pedagógusok Molnár Zoltánnal a Somosi Környezetnevelési Központ alapítójával cserélhettek véleményt, s oszthatták  meg  tapasztalataikat a versennyel kapcsolatban.

           A verseny legsikeresebb csapata a Ravasz Rókák csapata Szerbittabéről, Szakál Éva , Nyitrai Dávid Víg Korinna, felkszítő tanáruk Jámbor Zsuzsanna. Második csapat lett az Öko-Bioészek, Kovács Petra, Szenes Márk és Steiner Arnold  Szajánból. Felkészítő tanáruk  Budai Gyémánt Anita, Harmadik a  temerini Vidrák csapata, Rencsár Ágnes, Rencsár Béla, Utcai Angéla. Felkészítő tanáruk Zelenka Angéla. Negyedik helyen végzett, s különdíjban részesült   a negyedik osztályos Kisgombák  csapata Temerinből, Barna Lúcia, Bollók Szabina, Vígh Zsombor, felkészítő tanáruk Kohanec Mónika.

Szerző: Bertalan Zsuzsanna

Sajtóhírek: 

https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/lezajlott-a-kis-f%C3%BCrk%C3%A9sz-elnevez%C3%A9s%C5%B1-verseny-d%C3%B6nt%C5%91je_1241185.html 

Fotók: Martinek Imre 

Összefoglaló – Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben

A Vajdasági Magyar Pedagógusok egyesülete május 22-én, szombaton ismét továbbképzést szervezett a pedagógusok számára. Ez alkalommal a Somosi Környezetnevelési Központ munkatársai tartottak előadást.

A jelenlévők először Molnár Zoltán előadásán vehettek részt, melynek címe Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben. Előadása során a pedagógusok egy új világszemléleti módba kaphattak betekintést. Ezen szemléletnek középpontjában a természet áll. Jelen szemléletet amiatt fontos elsajátítani, hogy egy jobb világot teremthessünk magunk köré, és ne feléljük azt. Az előadó kiemelte, hogy pedagógusként és emberként egyaránt fontos, hogy olyan közösséget alakítsunk ki, ami illeszkedik a természethez. A fiatalokban, gyermekekben ki kell alakítani azt a gondolkodásmódot, ami a természetből indul ki, és abba is torkolljon. Emellett a gondolkodásra, következménykalkulációra is meg kell tanítani a gyermekeket, hogy később maguk tudják meghozni a döntéseket, amik előre segítik a társadalom fejlődését. Környezettudatos nevelésre van szükség, ami nagy fokú tudatosságot követel meg az embertől, de ez az egyetlen módja annak, hogy megóvjuk bolygónkat.

Molnár Zoltán előadását követően a továbbképzés résztvevői Lendvai Mária A beporzók napja című előadását hallgathatták meg. Az előadás során nagy figyelmet kapott a beporzó rovarok nélkülözhetetlensége a természetben. Az előadónő kihangsúlyozta, hogy ezen rovarok száma az utóbbi 10-20 évben csökkenést mutat, és ez hosszú távon kifejezetten káros hatással lehet az ökoszisztémára. Mivel a természetben a növények nagy százalékának szüksége van beporzásra, így a rovarok hiánya hatással van a növények termékenységére is. Az előadónő megoldási lehetőségeket kínált arra, hogy mindazok, akik érdekeltek a probléma orvoslásában, hogyan tudnak otthonukban rovarbarát környezetet kialakítani.

A két előadást követően műhelymunkák vették kezdetüket, ahol a pedagógusok néphagyományokkal, és az egészségügyben használatos gyógynövényekkel ismerkedhettek meg közelebbről.  

Szerző: Juhász Judit

Fotók: Martinek Imre

Felvételi pályázat az Apáczai Diákotthonba a 2021/2022-es tanévre

Az újvidéki Apáczai Diákotthon pályázatot hirdet egyetemi hallgató, valamint középiskolás lányok és fiúk felvételére a 2021/2022-es tanévben

Pályázni a Felvételi jelentkezési lap kitöltésével lehet. A Felvételi jelentkezési lapot és az ott feltüntetett mellékleteket  postai úton az Apáczai Diákotthon, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54., vagy  szkennelve a nsvmpe@gmail.com e-mail címre várjuk.

A pályázat beérkezésének  határideje KÖZÉPISKOLÁSOK számára: 2021. augusztus 25.

A pályázat beérkezésének  határideje EGYETEMISTÁK számára: 2021. október 30.  (a jelentkezési határidő meghosszabítva)

További információkért keressék bizalommal munkatársainkat a Lánykollégiumban a +381 64 100 1794-es, a Fiúkollégiumban pedig a +381 21 4790 640-es telefonszámon, munkanapokon 8-tól 14 óráig. 

A Diákotthon 2000-ben nyitotta meg kapuit azon magyar ajkú fiatalok előtt, akik tanulmányaikat az Újvidéki Egyetemen folytatják. Intézményünk két különálló részre, egy lány- és egy fiúkollégiumra tagolódik. Névadója Apáczai Csere János, a magyar művelődés kiemelt személyisége, a tudományosság és nevelés úttörője, az első magyar enciklopédista. A kollégiumban 4 ágyas szobákra osztva 80 diák számára tudunk lakhatási lehetőséget biztosítani. Lakóinknak mosógéppel ellátott fürdőszobák állnak rendelkezésükre. Konyháink jól felszereltek, lehetőség van főzésre, sütésre, a hűtőszekrényekben pedig bármilyen friss- és fagyasztott étel tárolható. A tágas és kényelmes tanulószobákban lakóink zavartalanul tanulhatnak, ami során a több ezer kötetet számláló könyvtárunk is rendelkezésre áll. Minden bentlakónk számára biztosítjuk az ingyenes számítógép-használatot, a nyomtatás és a fénymásolás lehetőségét. A diákotthon egész területén kitűnő sebességű internet-szolgáltatás biztosított.

A diákotthon a Maradéki Református Egyházközség tulajdona, működtetője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Hetente ökumenikus jellegű áhítatokat és ismeretterjesztő előadásokat tartunk. Meghívott előadóink elismert vajdasági és magyarországi szakemberek. Szabadidős programjaink közé tartoznak a táncestek, filmvetítések, jótékonysági munkák, közös főzőcskézések, kulturális rendezvények látogatása. A nyári szünidőben a diákotthon lakói közös külföldi kiránduláson vehetnek részt, valamint nemzetközi oktatási programokhoz csatlakozhatnak.

A diákotthon nyelve a magyar, elvárásaink pedig: a keresztyéni értékek szerinti viselkedés, szorgalmas tanulás és a házirend betartása, az előadásokon való részvétel.

A kollégium eddigi lakóinak is újra kell pályázniuk. Az első alkalommal pályázó diákokat személyesen fogadjuk kollégiumi látogatásra, időpont egyeztetés után.

ANyA – 2. hét

2. Nap: Osztályfőnöki képzés

A kirándulás napja. A két szekció reggel együtt indult el a Tarcal hegyre. A kirándulás útvonalát Pece Rózsa és Korencsi László tervezte meg. Az első állomás az Ürögi hágó (Iriški Venac) volt. Itt a sok-sok éves fák adta hűvösben, a madárcsicsergéssel és az erdő apró zajaival gazdagítva hallgathattuk meg Kozma Szabolcs előadását. Kozma Szabolcs okleveles gyógypedagógus, oligofrenopedagógiai- logopédiai szakos tanár, GYMSM Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének igazgatója.  Szót értünk…Szó-beszéd című előadásából megtudhattuk, milyen nagy dolog is az, ha tudunk beszélni, milyen fontos szerepet játszanak benne az érzékszerveink, mi minden befolyásolhatja a beszédtanulást, sok technikát kipróbálhattunk, amivel segíthetünk a beszédfejlődésben. Előkerült a gitár, közösen énekeltünk. Az előadás szünetében ismerkedhettünk a Betűbazár Fejlesztő Könyvek és Játékok gazdag kínálatával, kipróbálhattuk a játékokat, lapozgathattuk a könyveket, és természetesen meg is vásárolhattuk azokat, amelyeknek majd igen nagy hasznát vesszük a gyerekekkel való munkánkban. A tartalmas délelőtt után újra felkerekedtünk, megálltunk Zmajevacon a kilátónál, gyönyörködtünk a tájban, majd az éhes csapat újra buszra szállt. Az ebédünket Vrdnik régi vasútállomásából kialakított éttermében költöttük el, utána pedig az uticélunk Rednek vára volt. Kellemesen fárasztó, hegyre kapaszkodó séta után felértünk a kalocsai érsekség 13. században épült várának maradványaihoz, megpihenhettünk a történelmi várrom árnyékában, miközben a gyönyörű táj adta a hátteret a fotózáshoz. Az utolsó állomáshelyünk a Stari Rakovac fölötti régi kőbánya (Beli Majdan) volt. Kellemesen elfáradva értünk vissza az Apáczai Diákotthon Lánykollégiumába, ahol még baráti beszélgetésekre is maradt erőnk.

3. Nap: Osztályfőnöki képzés

A délelőtti előadások sorát újra Kozma Szabolcs nyitotta meg, a komplett fejlesztés lehetőségeiről hallhattunk óvodától-iskoláig. Az izgalmas előadást különböző fejlesztő eszközök kipróbálása tette még érdekesebbé. Második előadónk Mengyán Pletikoszity Ildikó volt. A pszichológusnő Verseny és együttműködés az iskolában címmel tartott előadást, a hallgatóságát közben egy-egy problémamegoldó játékkal tette még érdeklődőbbé. A következő előadó dr. Muhi B. Béla egyetemi tanár volt. Tőle a projektoktatás elméleti és gyakorlati lehetőségeiről hallhattunk sok hasznos információt.  Ezután dr. Kulcsár Sarolta irodalmár érkezett hozzánk. Már előadásásnak címe is érdekfeszítő volt: Példatár osztályfőnököknek – Példák+képek=példaképek.  A délutáni előadások Bori Mária iskolai pszichológussal kezdődtek. Egy az elmúlt időben nekünk, osztályfőnököknek/osztálytanítóknak igencsak fontossá vált problémát járt körül a Digitális osztályfőnök című előadásával. Őt újra dr. Muhi B. Béla követte. Ezúttal szintén izgalmas témát dolgozott fel, hogyan játszva tanulni, vagyis megismertette velünk a gamifikáció (játékosítás) lehetőségeit az oktatásban. Este Lukács Attila operatőr, fényképész Séta a Deliblati homokpusztában című könyvének bemutatóján vehettünk részt, majd mi lehettünk az elsők, akik még a premier előtt megnézhették csodálatos természetfilmjét, amit édesapja emlékére forgatott.

3. Nap: Osztályfőnöki képzés

A napi munka Bori Mária pszichológus A szülő a gyermek és az iskola – itt is most című előadásával indult. Aktuális volt a téma, hiszen az elmúlt időszakban új kihívásoknak kellett megfelelni az oktatásban résztvevőknek. A hallottakat bővítette dr. Velisek-Braskó Ottilia az újvidéki Óvóképző Főiskola tanára Milyen kihívásokat hoz a 21. század 21. éve a gyerekek társas érzelmi fejlődésére című alőadásával. Ő sok mindenre rávilágított, még arra az érdekességre is, hogy mindezt a XXI. ANYÁN mondja el a hallgatóságának. Ebéd előtt még meghallgattuk Molnár Zoltánt is. Ő közoktatás szakértő, Somoskőújfaluról érkezett. Tőle a személyiségfejlesztés lehetőségeiről és zsákutcáiról hallhattunk gondolatébresztő tanítást. A délutáni előadások sorát ismét Bori Mária nyitotta meg. Ezúttal Kihívásaink – megoldásaink címmel járta körül az elmúlt időszak problémáit, és műhelymunka, vagyis csoportos közös gondolkodás segítségével adott hasznos válaszokat a sokunkban felmerült kérdésekre. Majd ismét dr. Velisek- Braskó Ottilia főiskolai tanár következett Paradigma váltás című előadásával, amit ő is csoportmunkákkal tarkítva tett még érdekfeszítőbbé. A napot Murányi Sándor gyógypedagógus, logopédus igencsak elgondolkodtató előadása zárta. A Somoskőújfaluról érkezett szakember Deviáns karrier helyett… címmel arról beszélt, hogy mik lehetnek az osztályfőnökök lehetésőgei és feladatai a tanulók egészséges szocializációjáért. Este fakultatív program keretében – közkívánatra Lukács Attila Sóskopóról forgatott természetfilmjét néztük meg, ezzel a filmmel szintén édesapjának, Lukács Sándornak állított emléket.

4. Nap: Osztályfőnöki képzés

Az XXI. ANYA osztályfőnöki képzés záró napja műhelymunkával indult. Kávai Bózsó Ildikó, magyartanárnő segítségével jártuk körül az osztályfőnök szerepeit a tehetséggondozásban. A csoportmunkák keretében a résztvevők még színészi tehetségüket is megmutatták. Ezt követően újra Molnár Zoltán előadása következett Egészséges lelkület – társadalmi elvárások címmel hallhattunk a szocializáció adta lehetőségekről, különböző nézőpontokról. Végezetül a XXI. Apáczai Nyári Akadémia osztályfőnöki továbbképzésének értékelése, tanúsítványok átvétele következett. A résztvevők ezután még kicsit beszélgettek, búcsúzkodtak majd sok új információval, hasznos gondolatokkal tarsolyukban tértek haza, élvezni a nyári szünidő adta lehetőségeket.

„Tapasztald, hogy továbbadhasd!”

Környezetnevelési és környezetvédelmi szakmai és módszertani továbbképzés

2021. július 12 – 17. Újvidék

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és  a magyarországi Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) idén tizedik alkalommal  szervezte  meg  a  ,,Tapasztald,  hogy  továbbadhasd!,, környezetnevelési és környezetvédelmi szakmai és módszertani továbbképzést. A műhelymunkák, csoportos foglalkozások, előadások és kirándulások  témája  ,, Globális fenntarthatatlanság (A mai világunk!),,  volt.

Az   Apáczai Diákotthon telepi fiúkollégiumának kibővített szárnyrésze  adott otthont az  egyhetes  képzésen 30 , különböző  szakterületen dolgozó a természet szeretete, védelme és nevelése iránt érdeklődő pedagógus részére.

            Az ünnepélyes nyitórendezvényt az Újvidéki Rádió és Televízió konferenciatermében tartottuk meg ,ahol ünnepi  műsor  keretében Lukács Gabriella  elnök asszony  köszöntötte a jelenlévő vendégeket és pedagógusokat, majd Dr. Maruzsa Zoltán (államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma) , Dr. Szili Katalin (miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, miniszterelnöki megbízott, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke)  és Vicsek Annamária (államtitkár, Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium) – köszöntői hangzottak el.

            Dr. Szili Katalin előadásában hangsúlyozta, a  fenntartható  fejlődés  arról  szól, hogy rendszerben  tekintjük a  gazdaságot, a társadalmat és  ökológiai kérdéseket. Az  egyéni  felelősségvállalás fontos. A   saját mikrokörnyezetünkben  számtalan olyan dolog van  amit  meg  tudunk  tenni.(pl.zárd el a csapot, kapcsold el  az égőt…). A nemzeti fenntartható fejlődés stratégia, felelősségi  rendszereken keresztül  fogalmazza  meg kinek mi a  teendője: az egyénnek, családnak,civil szervezeteknek, kormányzati szervezeteknek azon indikátorok tekintetében, mely  térmészeti, épített környezet, gazdaság – és szociális  területeken meg kell lépnie.

             Szántai Lajos műveltségkutató, a népmesék világába kalauzolta  a hallgatóságot  A fenntarthatóság és népi műveltség kapcsolatát a népmesék jelképvilágán keresztül magyarázta. A népmesébe bele kell nőni,hangsúlyozta. Amilyen a  nyelvünk olyan a  gondolkodásunk, amilyen a gondolkodásmódunk olyan az  anyanyelvünk.

             Molnárné Kiss Anikó, gyakorló óvodapedagógusként  példákkal alátámasztva mutatta be , hogyan alapozható meg fenntarthatóságunk  magyar népmesékkel . A  délutáni foglalkozáson bábok és hangszerek készültek természetes anyagokból

             Bokodiné Kovács Katalin a népdalainkban  megjelenő  gyógynövényekről beszélt. Népdalokat énekelve keltette fel a hallgatóság figyelmét , közben elmondta  milyen módon ismertethetjük meg e gyógynövények  a gyerekekkel. A gyakorlati részben illatpárnát készítettek  a pedagógusok

             Lendvai Mária, előadásainak  a  Fenntartható életvitel (Váltsuk aprópénzre tudásunkat)  és „Fenntarthatóság = szelektív hulladékgyűjtés?” címe már rámutatott arra, hogy aktívan kell cselekednünk. Nem csak egy látványos  akcióval , hanem rendszerszinten kell változtatni, kis lépésekkel. Csökkenteni ökológiai lábnyomunkat. Földünk  a  szükségleteinket ki tudja elégíteni,de  igényeinket nem.( csak a fontosat vásárolom, ha lehet megjavítom, komposztálok, ..) A szelektív hulladékgyűjtés csak végső  megoldás amikor már más  megoldás nincs.  A környezetnevelés kémiai, biológiai, társadalmi, kulturális alapjai megtalálhatóak minden tananyagban,csak a  pedagógusoknak kell a gyermekek életének pontjaihoz  kötni.

            Murányi Sándor gyógypedagógus előadásában a ,,Fenntarthatóság és népi kultúra a fogyatékosok környezeti nevelésében,, hangsúlyozta, hogy a pedagógusnak  több esélye van környezettudatos egyént nevelni fogyatékos  gyerekből, mint egy ép gyerekből.A fogyatékos gyerek őszinte, hiszékeny s az általa kedvelt pedagógus  szava *szent*. A fogyatékosság típusa határozza meg a népi kulturában való  részvétel formáját,lehetőségét. Közösségi játékok, szituációs játékok gyakorlatával, beszéd és mozgáskultúra fejlesztésével, felépítve az évkör ünneprendszerébe ( a keresztény kutúrára alapozva: karácsony, húsvét..) énekkel , néptánccal, zenével készültek az iskolai ünnepek megünneplésére.. A fogyatékosok részére  működtetett  mezőgazdasági  szakiskoláről  szólva megemlítette, hogy ott  fenntartható mezőgazdasági tevékenység  folyt  ahol  minden  visszaforgatható Környezetkímélő technikákat alkalmaznak. Az évkörnek megfelelően van felépítve a tanulás is, a gazdálkodás  s  az  ünnepek  is.

             Zaja Péter és Prágai Róbert, Visnyeszéplak, az önfenntartó falu polgáraiként saját tapasztalataikat  mondták  el. Bemutatták közösségüket, ezzel pedagógusaink betekintést nyerhettek mindennapjaikba . A jól működő közösség kulcsa, az alkalmazkodás. A közös munka  csiszolja  a közösséget eggyé. A település lakói tanfolyamokon próbálják elsajáttani  a  kézműves tevékenységek fortélyait. Hagyományos  növény-, állattenyésztéssel, gyümölcstermesztéssel, méhészkedéssel foglalkoznak.  Hagyománytisztelő közösség ahol az egyén az önazonosságát ,identitását a közösség által éli meg.

               Molnár  Zoltán közoktatási szekértő a mai világ globális fenntarthatatlanságáról tartott előadásában kifejtette ,hogy  a mai világban szinte semmit sem tehetünk úgy, hogy annak ne legyen környezeti következménye. Mi a megoldás? Fontos ,hogy odafigyeljünk, s a környezeti szempontokat a teljes  életciklusban vizsgáljuk. (*bölcsötöl-bölcsőig*). Fentarthatósági vizsgálattal megállapítjuk, valóban szükségleteket elégít ki, vagy csak igényeinket. Ha valóban szükségleteket, akkor együtt kell  meggondolni a gazdasági, társadalmi  s környezeti  szempontokat. Vannak ekölcsi-etikai vonatkozásai is a fenntarthatóságnak,tehát magunkból kell kiindulni, a helyes értékrendet kell kialakítani. Minél több ember él harmóniában természeti s társadalmi környezetével,annál kiegyensúlyozottabb lesz létezésünk

              Az előadást követően véleménycserére, a képzés értékelésére és a tanúsítványok kiosztására került sor. A huszonegyedik Apáczai Nyári Akadémia sikeresen végződött. Új tapasztalatok és tudás birtokában kezdünk neki a következő évi képzésünk szervezésének,

                                                                                                         Bertalan Zsuzsanna

                                                                                                          szervező