Az Oktatási Hivatal látogatása Vajdaságban

A látogatás során olyan iskolákat és kollégiumokat látogattak meg, amelyek részesei voltak a Kárpát-medence tanintézményeit felölelő öt éves európai uniós finanszírozású projektnek.
 

A hivatal képviselői többek között a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskolát is körbejárták. A 2017 december 1-jén kezdődött EFOP-3.10.1 elnevezésű program fő célja a külhoni magyarság oktatási szervezeteivel, iskolákkal való kapcsolatteremtés, azok erősítése, az anyanyelvű oktatás sikeresebbé tétele. A számos aktivitást tartalmazó projektbe több ezer pedagógust, oktatási szakembert, diákot vontak be. Közös programok által az elmúlt években számos tanácskozásra, tapasztalatcserére, továbbképzésre, tanulmányi kirándulásokra is sor került. A projekt december 31-én zárul, azonban azt megelőzően Sopronban lesz egy közös konferencia, ahol a program eredményeit összegzik.

 

Az anyaországi Oktatási Hivatal három képviselője ezúttal Törökbecse mellett Újvidékre, Adára, Temerinbe, Szenttamásra, Muzslyára, Nagybecskerekre, valamint Ürményházára is ellátogatott, novemberben pedig az észak-bácskai régióban folytatják vajdasági körútjukat.

Forrás: Pannon RTV (https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-koruton-magyarorszagi-oktatasi-hivatal-kepviseloi

 

Felhívás: Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 2021/2022

A verseny támogatója:

Felhívás: XVIII. Egri Csillagok Országos és Határon Túli Tehetségkutató Rajzverseny

Eger Megyei Jogú Város és az Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

„EGRI CSILLAGOK” elnevezéssel, – immár – 18. alkalommal rajzversenyt hirdet 8. osztályos ifjú alkotók részére.

Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének illusztrálása révén kutatja a tehetséges ifjú diákokat, egyúttal lehetőséget kínál a tehetséggondozásra. A pályázat célja, hogy fejlesszük a vizuális képzelőerőt, a rajzi kultúrát, amit a versenyprogram során fakultatív műhelyfoglalkozásokkal segítünk elő.

Résztvevők köre: a versenyen részt vehet minden 14-15 év közötti (általános iskola 8. osztály) gyermek, aki magyar vagy kettős állampolgársággal rendelkezik.

 

Első forduló: illusztráció beküldése. Határidő: 2021. december 07.

Maximum 2 db illusztráció készítése a regény cselekményéből kiragadott jelenet ábrázolásával.

Mérete: A/4

Technika: kreatív grafikai eljárások (linómetszet, papírmetszet, monotípia, tuskimosás, vegyes technika).

Elbírálás szempontjai:

 • alkalmazott technika nehézsége és adekvát használata
 • választott jelenet ábrázolásmódja a regényben lévő leírásokhoz képest
 • vizuális kommunikációs eszközök alkalmazása
 • ötletesség, eredeti megoldások

Versenyből való kizárás:

 • beküldési határidő be nem tartása
 • nem a témának megfelelő alkotás
 • nem a megadott méretben készült alkotás

Az első forduló értékelése után, a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevező intézmények 2021. december 10-ig elektronikus értesítést kapnak.

Második forduló (döntő): gyakorlati feladat a döntő napján: 2022. január 08.  szombat

(Versenyt megelőző fakultatív tehetséggondozó foglalkozás: 2022. január 07. péntek)

A második fordulóra a legeredményesebb 50 pályázót hívjuk be, ahol az általános iskolásoknak helyben kell megoldani egy feladatot, mely a regényből kiragadott szöveges részlet illusztrációjaként kell hogy elkészüljön 120  perc alatt.

 

 

Elbírálás szempontjai:

 • alkalmazott technika nehézsége és adekvát használata
 • választott téma megjelenítése (stilizáció, karakterérzék)
 • vizuális kommunikációs eszközök alkalmazása
 • térbeli viszonyok ábrázolása (tónusérték, perspektíva)
 • ötletesség, eredeti megoldások

Versenyből való kizárás:

 • nem önálló munkavégzés
 • nem a témának megfelelő alkotás
 • nem a megadott méretben készült alkotás

 Díjazás: az első három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül.

 

A zsűri fenntartja a jogot különdíj odaítélésére.

Verseny vándorserlegét viheti haza a legtöbb sikeres versenyzőt indító iskola (képviselője).

 

Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény postai úton nem küldi vissza a nevező iskoláknak, hanem későbbi kiállításokhoz archívásra kerülnek. A versenyzők a versenyen való részvétellel hozzájárulnak, hogy a pályaművek a kiíró intézmény promócióiban szerepelhetnek, további szerzői jogaikról lemondanak. 

A pályaművek beadásának módja: postai úton az iskola címére vagy személyesen

3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

A pályamű hátoldalára az alkotó nevét és a pályamű címét kérjük feltüntetni.

A kitöltött Nevezési lapot a küldemény mellékleteként kérjük postázni.

A nevezési lap letölthető honlapunkról: www.eventus.hu

 

Gion Nándor olvasási verseny középiskolások számára – módosított időpont!

Tekintettel arra, hogy a vajdasági középiskolák távoktatásban kezdték meg a második félévet, a verseny időpontja közel áll ehhez az alaphelyzethez, a szervezők úgy döntöttek, hogy későbbi időpontra halasztják a megmérettetést. A döntésüket előzetes egyeztetés során támogatták a már bejelentkezett iskolák tanárai, igazgatói. Ennek megfelelően a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a középiskolás korosztálynak meghirdetett Gion Nándor olvasási versenyt középiskolások számára 2022. február 25-én (pénteken) rendezi meg Újvidéken 10:00 órai kezdettel az Apáczai Fiúkollégiumban (VMPE, 21000 Újvidék, Bogdan Šuput utca 16).


A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése. Mivel a versenyzők a csapat eredményéért küzdenek, a versenynek közösségépítő szerepe van. Célja továbbá az olyan tanulókat is sikerélményhez juttatni, akik szeretik az irodalmat, és szívesen olvasnak, de pl. nyelvi versenyen vagy fogalmazási pályázaton, szavalóversenyeken stb. nem vesznek részt.
A verseny menete: A verseny résztvevői 3 fős csapatokat alakítanak. A csapat tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. Egy-egy tanulónak legkevesebb két művet el kell olvasnia. A döntőben a csapat 6 irodalmi műből kapja a teszteket, ill. a feladatlapokat aszerint, hogy melyik 5 címet húzza ki a sorsoláskor, tehát gyakorlatilag öt felmérőt tölt ki, mivel a választási lehetőséget meghagyva 1 könyv lemarad a végső listáról. 2 könyvről tesztet kapnak és 3 olvasmányból feladatlapot. A csapatok egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapon dolgoznak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldják meg a feladatokat, és lehetőségük lesz a csapatmunkára.

A könyvek beszerzése kapcsán a lentebb feltüntetett e-mailen érdeklődjenek. Minden könyvhöz hozzá tudnak jutni Vajdaságban a versenyzők!

 

Díjazás: A legjobbak könyvjutalomban részesülnek, illetve minden versenyző jogot nyer az Irodalmi és Művészeti Élménytáborunkban való részvételre, melyet a nyári szünidőben, 2022. július második felében szervezünk meg Újvidéken.

Az olvasandó művek listája

Elsősök és másodikosok csoportja

 1. Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért
 2. H. Kleinbaum: Holt Költők Társasága
 3. Gabriel Garcia Marquez: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája
 4. Nagy Abonyi Árpád: Hermész tenyerén (útirajzok)
 5. Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának
 6. Mándy Iván: A pálya szélén

Harmadikosok és negyedikesek

 1. Vladimir Kecmanović: Az ágyú forró volt
 2. Dallos Sándor: A nap szerelmese
 3. Totth Benedek: Holtverseny
 4. Mathias Énard: Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról
 5. Vida Ognjenović: Hűtlenek
 6. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója 1935-1946 – az 1935/1936-os évek

 

Jelentkezési határidő: 2022. február 18. (péntek)

A verseny időpontja 2022. február 25.  – Újvidék – Apáczai Diákotthon

Jelentkezni lehet a következő címen: VMPE, 21000 Újvidék, Bogdan Šuput utca 16.

e-mail: nsvmpe@gmail.com (office) és a k.smitedit@gmail.com (Kovács Smit Edit, koordinátor)

A verseny támogatója:

Összefoglaló – Anyanyelvápolás

Beszámoló

(2021. szeptember  25.)

Nagy örömünkre, ebben a tanévben is megindult a munka az anyanyelvápolás terén.

Tízenhat   helyszínen  végzik  odaadó tevékenységüket  a  pedagógusaink.

 

A VMPE keretében működő anyanyelvápoló csoportok és vezetői a 2021/2022-es  iskolaévben:

Beodrán és Homokréven  Szirák Katalina,

Bókán,  Nezsényben,   Módoson  és  Surjánban  Molnár  Urbán Éva,

Csonoplyán Krizsán  Valéria,

Erzsébetlakon  és  Titelen  Tóth  Eleonóra,

Magyarittabén  Tóth  Erzsébet,

Maradékon és Nyékincán Kovács Csaba és Kovács Hargita,

Muzslyán Tóth-Lendvai  Heléna és  Győri  Csilla,

Nemesmiliticsen Szabó Márta,

Üményházán Móricz  Elvira,

Törökbecsén Erős Molnár Angéla

Az óvodapedagógusokat, akik az óvodai program keretein belül foglalkoznak anyanyelvápolással, a következő előadásra várjuk.

Mgr. Viola  Lujza búcsúzott  tőlünk.

Nagy  Margit,  a VMPE  tiszteletbeli  elnökasszonya  megköszönte  sokévi  odaadó  és  önzetlen munkáját. Mgr. Viola  Lujza magas  szakmai  elkötelezettségről  és  elhivatottságról  tett  tanúbizonyságot  éveken  keresztül.  Az anyanyelvápolással  megbízott  személy volt a VMPE keretein   belül. Köszönetüket  nyilvánították  ki  még Lukács  Gabriella  elnökasszony  és  Korenchy  László alelnök, majd  ezt követően Mgr. Viola  Lujza szólt  az  egybegyűltekhez.

Az anyanyelvápolási órák szervezési kérdésekről és a felmerülő kezdeti nehézségekről beszélgettünk a bemutatkozás és A magyar nyelv érdekességei című előadás után. 

 

Igényesen és helyesen beszélni alapkövetelmény. 

Az előadás  keretein  belül,  említésre  kerültek  A MAGYAR HELYESÍRÁS  SZABÁLYAI   tizenkettedik kiadásán  alapul  változások, amelyek kivonatát  elkaphatták  a  jelenlevők, valamint  a  helyesírást  ellenőrizhető portálakról is  beszéltünk és  ezek  online elérhetőségeiről (https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest?hw1-type=helyes_e&q=SZ).

Molnár Róbert a Suliszínház Fesztivál előkészületeiről beszélt. Ebben  az  évben  is  nagy  segítségére  lesz  az anyanyelvápolóknak  a  megfelelő  darabok  kiválasztásánál,  valamint  rendezésénél. Már  október  hónap  folyamán  esedékesek  az  első  terepi  látogatások.

Ezt követően az anyanyelvápolók kérdéseket tehettek fel és a felmerülő gondokat vitathatták meg.

Lukács Gabriella elnökasszony ösztönző szavaival fejeződött be a találkozás.

 

       Monić  Lídia,

       az anyanyelvápolás  koordinátora

XXI. „Mit tudsz Torontál vármegyéről?” történelmi vetélkedő általános iskolások részére

 

Megtartásának időpontja: 2021. november 13. (szombat)

A vetélkedő helyszíne: az ürményházi helyi közösség terme

Címe: 26363 Ürményháza, Tito marsall utca 64. – Szerbia

Történelmünk iránt érdeklődő 5-8. osztályos tanulók háromtagú csapatait várjuk. Az érdeklődőknek elküldjük az anyagot a fölkészüléshez. 

Nevezési cím: violam29@freemail.hu

és violalujza54@gmail.com

A nevezéseket 2021. november 5-ig várjuk! 

A verseny támogatója: