Gion Nándor Olvasási Verseny – képes beszámoló

Összefoglaló – Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben – a karácsonyi ünnepkör szemléletében

Írta: Martinek Imre

Ünnepre is hangolódtató szakmai továbbképzés helyszíne volt az újvidéki Apáczai Diákotthon telepi fiúkollégiuma november 20-án, enyészet havának negyedik szombatján.

A Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben című akkreditált szeminárium részecskéinek egybekapcsolásáról a somoskőújfalui Somosi Környezetnevelési Központ munkatársai (Lendvai Mária, Bokodiné Kovács Katalin és Molnárné Kiss Anikó) gondoskodtak, Molnár Zoltán szervezeti elnök vezetésével.

Az egész napos összejövetelen elhangzó, tudományos tényekre, illetve személyes tapasztalatokra egyaránt támaszkodó előadásokat műhelymunkák tették teljessé. Alkalmasint a küszöbön álló karácsonyi ünnepkör szemléletében.

A program a Tanítók és Más Oktatási Szakemberek Oktató-nevelő Munkája (TANOM) keretében, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) szervezésében, valamint az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma háttértámogatásával valósult meg.

Helyszíni beszámolónk teljes terjedelmét lapunk december 1-jei nyomtatott számában olvashatják.

A mellékelt fotókat Burnát Norbert és a szerző készítették. 

 

 

Letölthető tartalom:

XXI. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny

XXI. Kovács Sztrikó Zoltán
fizika-kémia diákverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2021. december 18-án Zentán kerül sor a diákversenyre

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2021. december 18-án,
9 órai kezdettel Zentán a Thurzó Lajos Általános Iskolában megrendezi a vajdasági szintű kétfordulós XXI. Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika-kémia Diákversenyt.

A tanulók felkészülésként önállóan vagy párban kísérleti jellegű vizsgálatokat végeznek. Bejelentkezésként a verseny első, írásbeli fordulójára 2021. december 15-ig szakdolgozatot küldenek be elektronikusan a következő címre:

genius.konferencia@gmail.com

 

A szóbeli döntőn december 18-án szakbizottság előtt mutatják be a kísérleteiket. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat.

Helyi szervező Kálmán Róbert, főszervező Muhi Béla,
 a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke.

 

A verseny célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása. Az összejövetel egyúttal a fizika és a kémia szakos tanárok hagyományos szakmai találkozója is.

Ezen a műszaki-természettudományos jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt. Három szakterület van: fizika, kémia és interdiszciplináris témakör. A diákok egyedül vagy párban jelentkezhetnek. Felkészítő tanáruk közreműködésével az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek. Minderről néhány oldalas szakdolgozatot írnak, és ezzel jelentkeznek a versenyre. A szervezők elvárják, hogy a szakmunka címoldalán szerepeljen a tudományterület (fizika, kémia vagy interdiszciplináris), a dolgozat címe, a diákok és a felkészítő tanárok neve és elérhetősége, az iskola adatai.

 A dolgozatban röviden ismertetni kell a témakört, a kapcsolódó tudományos/műszaki ismereteket, majd az eszközök képi vagy grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket, a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a forrásmunkákat is.

A verseny napján a csapatok és felkészítő tanáraik 9 órától érkeznek a vendéglátó iskolába. Magukkal hozzák az eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a szakmunkák bemutatásához. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat. Egy posztert is hoznak, melyen szemléletesen bemutatják a munkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek, nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. Ez megkönnyíti az előadást, továbbá a verseny után a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt kiállítható.

 

Az összejövetel egyúttal a fizika és a kémia szakos tanárok hagyományos szakmai találkozója is. A korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető oktatás témakörei, a tankönyvek és tantervek kerülhetnek megvitatásra. A találkozón megjutalmazzák a legjobb kísérleti felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű újítást bemutató szaktanárt.  

Mindegyik versenyző és a felkészítő tanárok is megfelelő oklevélben részesülnek. Ajándékkönyvekről hagyományosan a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik. Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Részletes információk és aktualitások folyamatosan a következő honlapon találhatók meg: www.fokusz.info

A verseny támogatója:

Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny

Felhívás

Tisztelt Intézményvezető, érdekelt Kollégák!

Örömmel tudatjuk, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Stiefel Eurocart KFT. és a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola ismét meghirdeti részvételi díj mentes online versenyét, amely tiszteletét rója le azon magyar kutatók emléke előtt, akik életük során maradandót alkottak az emberiség számára. Annak érdekében, hogy ez a speciális tudásanyag a benne rejlő pozitív személyiségformáló erővel közkincsé váljon, kerül meghirdetetésre a

Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny

Benevezési határidő: 2021. december 06.

Benevezni négyfős csapatokkal lehet 5-6. évfolyam, illetve 7-8. évfolyam kategóriában.

A verseny három fordulóban kerül megrendezésre.

Az első fordulóra 2022. február közepén kerül sor.

Ezen a benevezett iskolák egy közös februári időpontban, saját iskolai környezetükben, egy internetes tesztet töltenek ki. .

A honlapon található tájékoztató szerint legjobb eredményt elérő magyarországi és külhoni csapatok tavasszal a második fordulóban küzdenek meg egymással, majd az innen továbbjutók májusban, egy végső összecsapásban mérik össze erejüket.

Részletesebb tájékoztató megtalálható az alábbi honlapon:

http://tarnokiskola.hu/oktanyag/framsetokt.htm

A Magyar feltalálók, Magyar tudósok, Magyar felfedezőknél olvasható az ismeretanyag a kutatókról, az MFTF verseny linkre kattintva pedig bővebben olvashatunk a versenyről, illetve ugyanitt tehető meg az internetes regisztráció is.

A felmerült kérdésekkel, problémákkal pedig az egrif@index.hu e-mail címre írva Egri Ferenchez fordulhatnak.

Kérjük az intézményvezetőt, hogy tájékoztassa az iskola érdekeltjeit a verseny lehetőségéről.

Reméljük, hogy a tudomány nagyjainak munkásságát bemutató verseny méltó helyet foglal majd el a diákok oktatási-nevelési folyamatában.

Üdvözlettel:

A szervezők nevében:
Egri Ferenc

Magyar nyelvi tájkép a Kárpát-medencében – A Magyarságkutató Intézet pályázata

A Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja 2021-ben meghirdeti 

Magyar nyelvi tájkép a Kárpát-medencében

című pályázatát 11–19 éves diákok, valamint felkészítő tanáraik számára!


A pályázat célja, hogy a tanulók…

 • ismerjék meg közelebbről az anyanyelvünket érő idegen nyelvi hatásokat;
 • gondolkodjanak el a magyar nyelvet formáló külső hatások okain és következményein;
 • lehetőséget kapjanak arra, hogy közelebbről vegyék szemügyre az anyanyelv identitáskifejező és -formáló szerepét.

A pályázat két fő témája:

 1. Angol szavak, kifejezések magyar táblákon, feliratokon
 2. Két- és többnyelvű táblák, feliratok

 

 1. Angol szavak, kifejezések magyar táblákon, feliratokon

 

 1. Felkészülés

 

Felkészítő tanárod segítségével ismerkedj meg az idegen szó és a jövevényszó fogalmával, a kettő közti különbséggel, valamint az esszé műfajával! Ezeknek írott forrásokban (tankönyvek, szótárak) is utánanézhetsz, de mindenképp kérd tanárod segítségét, magyarázatát is!

 

 1. Gyűjtés

 

Készíts fotókat bármilyen, Magyarországon megjelenő, angol szavakat, kifejezéseket tartalmazó feliratokról, táblákról!

A gyűjtéshez segítségként néhány ötlet:

 • (cég)névtáblák
 • reklámtáblák
 • feliratok
 • plakátok
 • hirdetések

Csak saját fotókat fogadunk el.
Figyelj(ünk) arra, hogy csak szabadon fényképezhető feliratot, táblát rögzíts!

 

 

 

 1. Esszé

 

Készíts egy esszét a gyűjtött anyagról és az angol kifejezések térhódításáról legalább 2, legfeljebb 4 oldal (6000-12000 leütés) terjedelemben! A következőkre mindenképp figyelj:

 1. Fogalmazásodnak adj címet!
 2. Fogalmazásodban fejtsd ki, hogy melyik gyűjtött kifejezés, mondat helyett használnál más, magyar vagy a magyar nyelv szabályainak jobban megfelelő kifejezéseket, mondatokat! Tegyél javaslatokat, ajánlj példaszerű megoldásokat is!
 3. Írd le röviden azt is, hogy szerinted mit lehetne tenni, hogy a magyar megfelelő terjedjen el az említett esetekben!

Gondolatébresztő kérdések az esszé további részéhez:

 • Mi az oka annak, hogy a magyarban egyre több angol (eredetű vagy szerkezetű) kifejezés jelenik meg?
 • Veszélyezteti-e nyelvünket az angol nyelv térhódítása?
 • Vannak-e előnyei és hátrányai az angol kifejezések megjelenésének? Melyek ezek?
 • Milyen személyes tapasztalataid vannak? Hol találkozol a mindennapjaid során angol kifejezésekkel? Te milyen gyakran használod őket?

 1. Két- és többnyelvű táblák, feliratok

 

 1. Felkészülés

 

Felkészítő tanárod segítségével ismerkedj meg a kétnyelvűség és többnyelvűség fogalmával, az ezekhez szorosan kapcsolódó fogalmakkal, valamint az interjú műfajával! Ezeknek írott forrásokban (tankönyvek, szótárak) is utánanézhetsz, de mindenképp kérd tanárod segítségét, magyarázatát is!

 1. Gyűjtés

Készíts fotókat olyan többnyelvű feliratokról, táblákról, amelyeken magyarul is olvasható az adott felirat! A gyűjtést kétnyelvű környezetben valósítsd meg, tehát ott, ahol a magyar nyelv kisebbségi helyzetben van (pl.: Felvidék, Kárpátalja, Erdély stb.)!

A gyűjtéshez segítségként néhány ötlet:

 • táblák (hivatalos útjelző táblák, utca-, helységnévtáblák, névtáblák, reklámtáblák, épületek hivatalos táblái)
 • feliratok (hirdetések, plakátok, kereskedelmi egységek feliratai)

Csak saját fotókat fogadunk el.
Figyelj(ünk) arra, hogy csak szabadon fényképezhető feliratot, táblát rögzíts!

 1. Interjú

A gyűjtött fotóid segítségével készíts egy 5-10 perces interjút a kétnyelvű táblák megítéléséről! Az interjú alanya legyen a kétnyelvű környezet lakója, és járuljon hozzá nevének közléséhez (l. a kitöltendő adatlapot)! Majd készíts ebből a beszélgetésből egy legalább 2, legfeljebb 4 oldalas (6000-12000 leütés) elemzést a következők szerint:

 1. Írj rövid bevezetőt a gyűjtés, az interjú előkészítéséről, megvalósulásáról!
 2. Jegyezd le az interjú fő kérdéseit, az azokra adott válaszokat idézd szó szerint, végül pedig mindegyik választ értékeld is, egészítsd ki saját gondolataiddal!
 3. Írásodat a tanulságok levonásával, összefoglalással zárd, és saját véleményedet is fejtsd ki a kétnyelvű feliratokról!

Néhány (minta)kérdés az interjúhoz:

 • Mit gondol, szükség van itt (az adott településen, tájegységen) kétnyelvű feliratokra?
 • Ha igen, miért fontos, hogy magyarul is megjelenjenek a feliratok?
 • Elegendő kétnyelvű felirat van? A feliratok száma változott-e az idők során? Milyen irányú a változás: csökkent vagy nőtt az ilyen feliratok száma?
 • Ha Önnek kellene készítenie táblát, feliratot (például bolthoz, hirdetéshez), minek alapján választaná ki annak nyelvét?

FIGYELEM!

Csak eredeti, saját gyűjtést és szellemi munkát fogadunk el!

 

Formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, egyszeres („szimpla”) sorköz, margóbeállítások: bal 2,5 cm, jobb 2,5 cm, fent 2,5 cm, lent 2,5 cm; doc vagy docx formátum

A bírálóbizottság tagjai: a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontjának munkatársai

Értékelés: A tartalmi és formai szempontból legjobbnak minősített, legeredetibb pályázatok díjazásban részesülnek. Így például a képek felbontását és lényegmegragadó voltát, a fogalmazások címét, a gyűjtés eredetiségét is figyelembe vesszük a bírálatkor. A pályázó személyes állásfoglalásának, véleményének értékelésekor nagy súllyal esik latba a forma és a stílus is. A formailag nem megfelelő, hiányos munkákat a bizottság nem tudja értékelni.

A nyertesek jutalmazása (kategóriánként):

 1. helyezett: 50.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
 2. helyezett: 30.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
 3. helyezett: 20.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék

Különdíj: A bírálók különdíjat oszthatnak ki könyv- és tárgyajándék formájában.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. március 6. vasárnap

Az eredményhirdetés napja: 2022. április 11. hétfő, A magyar költészet napja

A pályázat benyújtása, kötelező mellékletei:

 • a pályázat saját gyűjtésű képei
 • pályázati esszé, illetve interjú
 • pályázati adatlap
 • pályázati nyilatkozat
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata (18 év alatti pályázó esetében a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata)
 • az interjúalany hozzájáruló nyilatkozata
 • a felkészítő tanár hozzájáruló nyilatkozata.

A pályázati anyagot és a kitöltött tartozékokat postán és elektronikusan is be kell küldeni a következő címre:

Magyarságkutató Intézet, 1051 Budapest, Nádor utca 36.

nyelvipalyazat@mki.gov.hu

Jelige (az elektronikus levél tárgya): Magyar nyelvi tájkép

Csak a formailag megfelelő, hiánytalanul kitöltött (aláírással és dátummal ellátott) pályázati tartozékokat tudjuk elfogadni!

 

További információért a fent megadott e-mail-címre írjanak.

Szeretettel várjuk a pályázati anyagokat!

A felhívás részletes szövege és a szükséges űrlapok:

Mintaprojekt- és óravázlat-készítő pályázat pedagógusoknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2022. április 25. és 29. között hirdeti meg a jövő évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. A Témahét küldetése, hogy a fenntarthatósági életszemléletet az iskolákból kiindulva eljuttassa a diákokhoz, és a diákokon keresztül közvetítse a családok és az egész társadalom felé, ezért 2022-ben kiemelten kezeljük az egyéni, a kisközösségi és a társadalmi felelősségvállalás lehetőségeit.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Fenntarthatósági Témahét során, a környezeti-gazdasági-társadalmi fenntarthatóság kérdéskörét 3 kiemelt témával járjuk körbe, amelyek a 2021/2022-es tanévben a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás. Ezek mellett a hulladék, mint állandó téma is megjelenik.

Mintaprojekt- és óravázlat-készítő pályázat pedagógusoknak

A pályázat a 2022. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét keretén belül kerül meghirdetésre, kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. A pályázaton a fenntarthatóság pedagógiájában jártas pedagógusok mintaprojektek és óravázlatok kidolgozásával vehetnek részt, amelyek témája illeszkedik a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét témáinak valamelyikéhez:

 • VÍZ (pl. természetes élővizek védelme, ivóvíz, vízgazdálkodás, vízlábnyom)
 • EGÉSZSÉGVÉDELEM (pl. fenntartható táplálkozás, iskolakert-program)
 • FELELŐS FOGYASZTÁS (pl. körforgásos gazdálkodás, tudatos vásárlás, fenntartható divat, fogyasztóvédelem)

A szakmai zsűri által a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre kiválasztott mintaprojektek és óravázlatok publikálásra kerülnek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon és a pályaművek szerzői egyenként bruttó 70 000 forintos díjazásban részesülnek.

A pályázat beküldési határideje: 2021. december 15. szerda, 15.00 óra

Kérjük, vegyen részt pályázatunkon, illetve buzdítsa erre kollégáit is!

 https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek 

 

Pedagógus-kérdőív a 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórájáról

Kérjük, hogy 2021. november 30-ig szánjon néhány percet az alábbi kérdőív kitöltésére, amelyben kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére a 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórája programsorozattal kapcsolatban. Válaszait előre is köszönjük!

https://www.survio.com/survey/d/J9H7J5F6X1I6K7Z7S

 

Kérjük, továbbra is kísérje figyelemmel honlapunkat és Facebook-oldalunkat, hogy a friss hírekről folyamatosan értesüljön!
Bármilyen felmerülő kérdésben a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen kereshet bennünket.

 Üdvözlettel:

 

PontVelem Nonprofit Kft.
a Fenntarthatósági Témahét, a ZöldOkos Kupa
és a Világ Legnagyobb Tanórája szervezője

 

Mit tudsz Torontál vármegyéről – beszámoló

Helytörténeti és honismereti múltvallatás enyészet havának 13. napján

Írta: MARTINEK Imre

A régmúltnak iskolás korú vallatói legutóbb enyészet havának (november) 13. napján találkoztak újfent egymással Ürményházán. A Mit tudsz Torontál vármegyéről? elnevezésű helytörténeti és honismereti vetélkedő keretében, mely immár huszonegyedik éve van jelen közösségünkben.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) és az Ürményházi Ifjúsági Klub (ÜIK) közös szervezésében megvalósuló vetélkedő legutóbbi etapjában egy-egy helyi (Ürményháza védelmezői, felkészítő: Huszka Endre), szajáni (Szajáni betyárok, felkészítő: dr. Zsoldos Ferenc) és torontálvásárhelyi (Torontáli betyárok, felkészítő: Onjin Hartig Viktória) csapat, valamint két temerini (Töri-törők és Töri-szakik, felkészítő: Zséli Kornélia) és négy óbecsei (Bácskai Vadlányok; Furfangos ördögök; Töri-molyok és Bácskai hősök, felkészítő: Surányi Roland) formáció mérte össze lexikális tudását. S persze a szerencséjét is…dobókockájuk minden egyes fordulásánál.

Az eseményről lapunk november 20-i nyomtatott számában tervezünk bővebben beszámolni. Addig is meséljenek a szerző fotói.

A verseny támogatója:

A VMPE évi közgyűlése

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2021. december 4-én, szombaton, 10:00 órai kezdettel évi közgyűlést tart az újvidéki Apáczai Diákotthon fiúkollégiumában (Bogdan Šuput u. 16, Újvidék)

A közgyűlésen Pályaválasztás címmel előadást tart Mengyán Pletikosić Ildikó pszichológus

A közgyűlés keretén belül a résztvevőknek lehetősége nyílik az oktatással kapcsolatos észrevételeik, tapasztalataik megosztására, illetve bemutatásra kerül a VMPE évi tevékenysége is

Tisztelettel kérünk minden jelenlegi és csatlakozni kívánó VMPE tagot, hogy jöveteli szándékát legkésőbb 2021. december 2-ig jelezze munkatársaink felé, az alábbi űrlap kitöltésével:

https://forms.gle/oSrkB4XYj8w883sc7

A járványhelyzetre való tekintettel kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi előírásokra

Minden érdeklődő tanügyi dolgozót szeretettel várunk!

TUDOK – 2022 Felhívás

A Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK 2022) felhívását és a rendezvény plakátját közöljük. Célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás irán

 
 

A vajdasági regionális TUDOK lebonyolítását évek óta Muhi Béla fizikatanár rendezi, megkeresi a szervező iskolát, majd a verseny helyi szervezőjét is, akivel megbeszéli a tennivalókat. Megjelenteti a versenyfelhívást, majd kinevezi a szekciókat és szakembereket kér fel a zsűrizésre. A hazai versenyen rendszeresen megjelennek Kutató Diákokért Alapítvány képviselői is. A vajdasági regionális döntőn továbbjutó versenyzők a nemzetközi jellegű országos döntőre juthatnak ki, kiutazásukat ugyancsak meg kell szervezni. Minderről részletes tájékoztatást adunk a honlapunkon: www.fokusz.info – Diákoldal

Tekintettel a világméretű járványhelyzetre (COVID – 19), meg kellett változtatni a verseny eddigi menetét. Tavaly és ezúttal is másként alakulnak a versenyzési szabályok.   

A Kutató Diákokért Alapítvány koordinátora, Kollár Andrea az idén is megküldte a Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK 2022) felhívását és a rendezvény plakátját. A korábbi évekhez hasonlóan ezt nyilvánosságra hozzuk, hogy értesüljenek az érintett iskolák, tanárok és diákok.

A felhívás elérhető a www.kutdiak.hu oldalon keresztül is.

 

Történelmi kitekintések

Írta: Martinek Imre

Közös szakmai konferenciát tartott újvidéken magvető havának (október) 30. napján a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (VMHT) és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE).

A helyszín az Apáczai Diákotthon telepi fiúkollégiuma volt, ahol a TANOM (tanítók és más oktatási szakemberek oktató-nevelő munkája) Fejlesztő Program részeként megvalósuló továbbképzés szervezői és előadói ezúttal egy újabb időtálló / múltvallató időutazásra invitálták az egybegyűlteket.

Az elhangzott szakmai értekezések gerincét az 1941 és 1944 közötti időszakban jegyzett délvidéki magyar uralom főbb mozzanatainak (előzményeinek és lefolyásának, illetve epilógusának) bemutatása képezte, de egy helytörténeti előadás révén a törökbecsei Rohonczy-birtok fénykorába és bukásába is betekintést nyerhettünk.

Az október végi konferencia szakmai közreműködői Surányi Roland, a VMHT elnöke; Lukács Gabriella, a VMPE elnök asszonya; dr. Mészáros Zoltán, a szabadkai Történelmi Levéltár munkatársa, történész; dr. Ózer Ágnes, nyugalmazott újvidéki muzeológus és aktív történész; dr. Szakály Sándor a budapesti VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója; Besnyi Károly bácskossuthfalvi helytörténész, a VMHT oszlopos tagja, valamint Korenchy László, a VMPE alelnöke voltak.

Helyszíni beszámolónk teljes formátuma lapunk nyomtatott számában lesz olvasható.    

A fotókat a szerző készítette.

Az anyanyelvápolók novemberi találkozója

Fotók: Martinek Imre

A program támogatója: