TUDOK – 2022 Felhívás

A Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK 2022) felhívását és a rendezvény plakátját közöljük. Célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás irán

 
 

A vajdasági regionális TUDOK lebonyolítását évek óta Muhi Béla fizikatanár rendezi, megkeresi a szervező iskolát, majd a verseny helyi szervezőjét is, akivel megbeszéli a tennivalókat. Megjelenteti a versenyfelhívást, majd kinevezi a szekciókat és szakembereket kér fel a zsűrizésre. A hazai versenyen rendszeresen megjelennek Kutató Diákokért Alapítvány képviselői is. A vajdasági regionális döntőn továbbjutó versenyzők a nemzetközi jellegű országos döntőre juthatnak ki, kiutazásukat ugyancsak meg kell szervezni. Minderről részletes tájékoztatást adunk a honlapunkon: www.fokusz.info – Diákoldal

Tekintettel a világméretű járványhelyzetre (COVID – 19), meg kellett változtatni a verseny eddigi menetét. Tavaly és ezúttal is másként alakulnak a versenyzési szabályok.   

A Kutató Diákokért Alapítvány koordinátora, Kollár Andrea az idén is megküldte a Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK 2022) felhívását és a rendezvény plakátját. A korábbi évekhez hasonlóan ezt nyilvánosságra hozzuk, hogy értesüljenek az érintett iskolák, tanárok és diákok.

A felhívás elérhető a www.kutdiak.hu oldalon keresztül is.

 

Történelmi kitekintések

Írta: Martinek Imre

Közös szakmai konferenciát tartott újvidéken magvető havának (október) 30. napján a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (VMHT) és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE).

A helyszín az Apáczai Diákotthon telepi fiúkollégiuma volt, ahol a TANOM (tanítók és más oktatási szakemberek oktató-nevelő munkája) Fejlesztő Program részeként megvalósuló továbbképzés szervezői és előadói ezúttal egy újabb időtálló / múltvallató időutazásra invitálták az egybegyűlteket.

Az elhangzott szakmai értekezések gerincét az 1941 és 1944 közötti időszakban jegyzett délvidéki magyar uralom főbb mozzanatainak (előzményeinek és lefolyásának, illetve epilógusának) bemutatása képezte, de egy helytörténeti előadás révén a törökbecsei Rohonczy-birtok fénykorába és bukásába is betekintést nyerhettünk.

Az október végi konferencia szakmai közreműködői Surányi Roland, a VMHT elnöke; Lukács Gabriella, a VMPE elnök asszonya; dr. Mészáros Zoltán, a szabadkai Történelmi Levéltár munkatársa, történész; dr. Ózer Ágnes, nyugalmazott újvidéki muzeológus és aktív történész; dr. Szakály Sándor a budapesti VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója; Besnyi Károly bácskossuthfalvi helytörténész, a VMHT oszlopos tagja, valamint Korenchy László, a VMPE alelnöke voltak.

Helyszíni beszámolónk teljes formátuma lapunk nyomtatott számában lesz olvasható.    

A fotókat a szerző készítette.

Az anyanyelvápolók novemberi találkozója

Fotók: Martinek Imre

A program támogatója:

Az Oktatási Hivatal látogatása Vajdaságban

A látogatás során olyan iskolákat és kollégiumokat látogattak meg, amelyek részesei voltak a Kárpát-medence tanintézményeit felölelő öt éves európai uniós finanszírozású projektnek.
 

A hivatal képviselői többek között a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskolát is körbejárták. A 2017 december 1-jén kezdődött EFOP-3.10.1 elnevezésű program fő célja a külhoni magyarság oktatási szervezeteivel, iskolákkal való kapcsolatteremtés, azok erősítése, az anyanyelvű oktatás sikeresebbé tétele. A számos aktivitást tartalmazó projektbe több ezer pedagógust, oktatási szakembert, diákot vontak be. Közös programok által az elmúlt években számos tanácskozásra, tapasztalatcserére, továbbképzésre, tanulmányi kirándulásokra is sor került. A projekt december 31-én zárul, azonban azt megelőzően Sopronban lesz egy közös konferencia, ahol a program eredményeit összegzik.

 

Az anyaországi Oktatási Hivatal három képviselője ezúttal Törökbecse mellett Újvidékre, Adára, Temerinbe, Szenttamásra, Muzslyára, Nagybecskerekre, valamint Ürményházára is ellátogatott, novemberben pedig az észak-bácskai régióban folytatják vajdasági körútjukat.

Forrás: Pannon RTV (https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-koruton-magyarorszagi-oktatasi-hivatal-kepviseloi

 

Felhívás: Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 2021/2022

A verseny támogatója:

Felhívás: XVIII. Egri Csillagok Országos és Határon Túli Tehetségkutató Rajzverseny

Eger Megyei Jogú Város és az Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

„EGRI CSILLAGOK” elnevezéssel, – immár – 18. alkalommal rajzversenyt hirdet 8. osztályos ifjú alkotók részére.

Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének illusztrálása révén kutatja a tehetséges ifjú diákokat, egyúttal lehetőséget kínál a tehetséggondozásra. A pályázat célja, hogy fejlesszük a vizuális képzelőerőt, a rajzi kultúrát, amit a versenyprogram során fakultatív műhelyfoglalkozásokkal segítünk elő.

Résztvevők köre: a versenyen részt vehet minden 14-15 év közötti (általános iskola 8. osztály) gyermek, aki magyar vagy kettős állampolgársággal rendelkezik.

 

Első forduló: illusztráció beküldése. Határidő: 2021. december 07.

Maximum 2 db illusztráció készítése a regény cselekményéből kiragadott jelenet ábrázolásával.

Mérete: A/4

Technika: kreatív grafikai eljárások (linómetszet, papírmetszet, monotípia, tuskimosás, vegyes technika).

Elbírálás szempontjai:

 • alkalmazott technika nehézsége és adekvát használata
 • választott jelenet ábrázolásmódja a regényben lévő leírásokhoz képest
 • vizuális kommunikációs eszközök alkalmazása
 • ötletesség, eredeti megoldások

Versenyből való kizárás:

 • beküldési határidő be nem tartása
 • nem a témának megfelelő alkotás
 • nem a megadott méretben készült alkotás

Az első forduló értékelése után, a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevező intézmények 2021. december 10-ig elektronikus értesítést kapnak.

Második forduló (döntő): gyakorlati feladat a döntő napján: 2022. január 08.  szombat

(Versenyt megelőző fakultatív tehetséggondozó foglalkozás: 2022. január 07. péntek)

A második fordulóra a legeredményesebb 50 pályázót hívjuk be, ahol az általános iskolásoknak helyben kell megoldani egy feladatot, mely a regényből kiragadott szöveges részlet illusztrációjaként kell hogy elkészüljön 120  perc alatt.

 

 

Elbírálás szempontjai:

 • alkalmazott technika nehézsége és adekvát használata
 • választott téma megjelenítése (stilizáció, karakterérzék)
 • vizuális kommunikációs eszközök alkalmazása
 • térbeli viszonyok ábrázolása (tónusérték, perspektíva)
 • ötletesség, eredeti megoldások

Versenyből való kizárás:

 • nem önálló munkavégzés
 • nem a témának megfelelő alkotás
 • nem a megadott méretben készült alkotás

 Díjazás: az első három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül.

 

A zsűri fenntartja a jogot különdíj odaítélésére.

Verseny vándorserlegét viheti haza a legtöbb sikeres versenyzőt indító iskola (képviselője).

 

Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény postai úton nem küldi vissza a nevező iskoláknak, hanem későbbi kiállításokhoz archívásra kerülnek. A versenyzők a versenyen való részvétellel hozzájárulnak, hogy a pályaművek a kiíró intézmény promócióiban szerepelhetnek, további szerzői jogaikról lemondanak. 

A pályaművek beadásának módja: postai úton az iskola címére vagy személyesen

3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

A pályamű hátoldalára az alkotó nevét és a pályamű címét kérjük feltüntetni.

A kitöltött Nevezési lapot a küldemény mellékleteként kérjük postázni.

A nevezési lap letölthető honlapunkról: www.eventus.hu

 

Gion Nándor olvasási verseny középiskolások számára – módosított időpont!

Tekintettel arra, hogy a vajdasági középiskolák távoktatásban kezdték meg a második félévet, a verseny időpontja közel áll ehhez az alaphelyzethez, a szervezők úgy döntöttek, hogy későbbi időpontra halasztják a megmérettetést. A döntésüket előzetes egyeztetés során támogatták a már bejelentkezett iskolák tanárai, igazgatói. Ennek megfelelően a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a középiskolás korosztálynak meghirdetett Gion Nándor olvasási versenyt középiskolások számára 2022. február 25-én (pénteken) rendezi meg Újvidéken 10:00 órai kezdettel az Apáczai Fiúkollégiumban (VMPE, 21000 Újvidék, Bogdan Šuput utca 16).


A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése. Mivel a versenyzők a csapat eredményéért küzdenek, a versenynek közösségépítő szerepe van. Célja továbbá az olyan tanulókat is sikerélményhez juttatni, akik szeretik az irodalmat, és szívesen olvasnak, de pl. nyelvi versenyen vagy fogalmazási pályázaton, szavalóversenyeken stb. nem vesznek részt.
A verseny menete: A verseny résztvevői 3 fős csapatokat alakítanak. A csapat tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. Egy-egy tanulónak legkevesebb két művet el kell olvasnia. A döntőben a csapat 6 irodalmi műből kapja a teszteket, ill. a feladatlapokat aszerint, hogy melyik 5 címet húzza ki a sorsoláskor, tehát gyakorlatilag öt felmérőt tölt ki, mivel a választási lehetőséget meghagyva 1 könyv lemarad a végső listáról. 2 könyvről tesztet kapnak és 3 olvasmányból feladatlapot. A csapatok egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapon dolgoznak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldják meg a feladatokat, és lehetőségük lesz a csapatmunkára.

A könyvek beszerzése kapcsán a lentebb feltüntetett e-mailen érdeklődjenek. Minden könyvhöz hozzá tudnak jutni Vajdaságban a versenyzők!

 

Díjazás: A legjobbak könyvjutalomban részesülnek, illetve minden versenyző jogot nyer az Irodalmi és Művészeti Élménytáborunkban való részvételre, melyet a nyári szünidőben, 2022. július második felében szervezünk meg Újvidéken.

Az olvasandó művek listája

Elsősök és másodikosok csoportja

 1. Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért
 2. H. Kleinbaum: Holt Költők Társasága
 3. Gabriel Garcia Marquez: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája
 4. Nagy Abonyi Árpád: Hermész tenyerén (útirajzok)
 5. Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának
 6. Mándy Iván: A pálya szélén

Harmadikosok és negyedikesek

 1. Vladimir Kecmanović: Az ágyú forró volt
 2. Dallos Sándor: A nap szerelmese
 3. Totth Benedek: Holtverseny
 4. Mathias Énard: Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról
 5. Vida Ognjenović: Hűtlenek
 6. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója 1935-1946 – az 1935/1936-os évek

 

Jelentkezési határidő: 2022. február 18. (péntek)

A verseny időpontja 2022. február 25.  – Újvidék – Apáczai Diákotthon

Jelentkezni lehet a következő címen: VMPE, 21000 Újvidék, Bogdan Šuput utca 16.

e-mail: nsvmpe@gmail.com (office) és a k.smitedit@gmail.com (Kovács Smit Edit, koordinátor)

A verseny támogatója:

Összefoglaló – Anyanyelvápolás

Beszámoló

(2021. szeptember  25.)

Nagy örömünkre, ebben a tanévben is megindult a munka az anyanyelvápolás terén.

Tízenhat   helyszínen  végzik  odaadó tevékenységüket  a  pedagógusaink.

 

A VMPE keretében működő anyanyelvápoló csoportok és vezetői a 2021/2022-es  iskolaévben:

Beodrán és Homokréven  Szirák Katalina,

Bókán,  Nezsényben,   Módoson  és  Surjánban  Molnár  Urbán Éva,

Csonoplyán Krizsán  Valéria,

Erzsébetlakon  és  Titelen  Tóth  Eleonóra,

Magyarittabén  Tóth  Erzsébet,

Maradékon és Nyékincán Kovács Csaba és Kovács Hargita,

Muzslyán Tóth-Lendvai  Heléna és  Győri  Csilla,

Nemesmiliticsen Szabó Márta,

Üményházán Móricz  Elvira,

Törökbecsén Erős Molnár Angéla

Az óvodapedagógusokat, akik az óvodai program keretein belül foglalkoznak anyanyelvápolással, a következő előadásra várjuk.

Mgr. Viola  Lujza búcsúzott  tőlünk.

Nagy  Margit,  a VMPE  tiszteletbeli  elnökasszonya  megköszönte  sokévi  odaadó  és  önzetlen munkáját. Mgr. Viola  Lujza magas  szakmai  elkötelezettségről  és  elhivatottságról  tett  tanúbizonyságot  éveken  keresztül.  Az anyanyelvápolással  megbízott  személy volt a VMPE keretein   belül. Köszönetüket  nyilvánították  ki  még Lukács  Gabriella  elnökasszony  és  Korenchy  László alelnök, majd  ezt követően Mgr. Viola  Lujza szólt  az  egybegyűltekhez.

Az anyanyelvápolási órák szervezési kérdésekről és a felmerülő kezdeti nehézségekről beszélgettünk a bemutatkozás és A magyar nyelv érdekességei című előadás után. 

 

Igényesen és helyesen beszélni alapkövetelmény. 

Az előadás  keretein  belül,  említésre  kerültek  A MAGYAR HELYESÍRÁS  SZABÁLYAI   tizenkettedik kiadásán  alapul  változások, amelyek kivonatát  elkaphatták  a  jelenlevők, valamint  a  helyesírást  ellenőrizhető portálakról is  beszéltünk és  ezek  online elérhetőségeiről (https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest?hw1-type=helyes_e&q=SZ).

Molnár Róbert a Suliszínház Fesztivál előkészületeiről beszélt. Ebben  az  évben  is  nagy  segítségére  lesz  az anyanyelvápolóknak  a  megfelelő  darabok  kiválasztásánál,  valamint  rendezésénél. Már  október  hónap  folyamán  esedékesek  az  első  terepi  látogatások.

Ezt követően az anyanyelvápolók kérdéseket tehettek fel és a felmerülő gondokat vitathatták meg.

Lukács Gabriella elnökasszony ösztönző szavaival fejeződött be a találkozás.

 

       Monić  Lídia,

       az anyanyelvápolás  koordinátora

XXI. „Mit tudsz Torontál vármegyéről?” történelmi vetélkedő általános iskolások részére

 

Megtartásának időpontja: 2021. november 13. (szombat)

A vetélkedő helyszíne: az ürményházi helyi közösség terme

Címe: 26363 Ürményháza, Tito marsall utca 64. – Szerbia

Történelmünk iránt érdeklődő 5-8. osztályos tanulók háromtagú csapatait várjuk. Az érdeklődőknek elküldjük az anyagot a fölkészüléshez. 

Nevezési cím: violam29@freemail.hu

és violalujza54@gmail.com

A nevezéseket 2021. november 5-ig várjuk! 

A verseny támogatója:

Gion Nándor Olvasási Verseny az általános iskolások felső tagozatai számára

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete az idén is olvasási versenyt hirdet az általános iskolások felsős tagozatai számára. A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél többen könyvet vegyenek a kezükbe, vagy kedvet kapjanak ahhoz, hogy az internet segítségével éljenek az elektronikus könyvtár nyújtotta lehetőséggel.

A verseny résztvevői 3 fős csoportokat alakítanak. A csoport tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül, négy-négy könyvet kell elolvasni.

Továbbra is számítunk a pedagógusok, magyartanárok, könyvtárosok, szülők segítségére az olvasás, a könyvek és egyben a Gion Nándor olvasási verseny népszerűsítésében. A legjobb csapatok értékes jutalomban részesülnek.

A tartományi döntő 2021 november végén lesz Újvidéken.

Jelentkezési határidő 2021. november 10.

A budapesti Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. jóvoltából a könyvek elektronikusan is elérhetőek.

Az olvasandó művek listája V-VI. osztályosok számára:

Kertész Erzsi: Panthera 1. – A hógömb fogságában
Szabó Borbála: A János-vitéz-kód
Wéber Anikó: Örökszerda
Gion Nándor: Az angyali vigasság

 

VII-VIII. osztályosoknak:

Mán-Várhegyi Réka: Szupermenők
Tasnádi – Jeli – Gimesi: Időfutár 1. – A körző titka
Szabó Magda: Születésnap
Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért

Érdeklődni, jelentkezni a következő e-mail címen lehet: habramjutka@gmail.com

A verseny támogatója:

Felhívás: 4. Vállalkozz okosan! diákverseny – a határidő lejárt

Verseny általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a hagyományos Diák Menedzsment Bajnokság és a Fogyasztóvédelmi Diákverseny mellett negyedik alkalommal hirdeti meg a Vállalkozz okosan! diákversenyt az általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben.

A verseny célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető gazdasági, vállalkozói, pénzügyi ismereteket annak érdekében, hogy felnőttként jobban eligazodjanak az üzleti világában, tudatos döntéseket hozzanak, és esetleg vállalkozóként érvényesüljenek. A verseny hozzájárul a tanulók tudásának bővítéséhez, a csapatszellem erősítéséhez, a kreativitás és az innovációs készség fejlesztéséhez.

A verseny általános iskolás diákoknak van meghirdetve (5-8 osztály). A diákok csapatban dolgoznak mentor (tanár) segítségével. A csapatok 2-4 főből állnak. Minden csapatnak egy üzleti tervet kell elkészíteni, melyben bemutatják ötletüket, vállalkozásukat.

Az idei versenyre egy sportfelszerelést gyártó vállalat üzleti tervét kell elkészíteni.

A versenyre november 1-ig lehet jelentkezni a következő e-mail címen: menedzsment.bajnoksag@gmail.com. Itt fel kell tüntetni a tanulók és a mentor nevét, az osztályt, illetve az iskolát.

A részletes útmutatót és a segédanyagokat a felkészüléshez e-mailben küldjük ki a jelentkezőknek.

A verseny decemberben lesz megtartva, a vírusjárványtól függően élőben vagy elektronikus formában. A verseny pontos időpontját később közöljük.

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma, főszervező: Dr. Muhi B. Béla.

A verseny támogatója:

Összefoglaló: A játékalapú tanulás lehetőségei

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom ötödik alkalommal szervezte meg a Pedagógiai kihívások a XXI. században című szakmai konferenciát, amelynek fő témája ezúttal a Gamifikáció – a játékalapú tanulás lehetőségei volt.

 

A gamifikáció kifejezéssel egyre gyakrabban találkozhatunk az oktatás terén. A módszert nemzetközi szinten széleskörűen alkalmazzák, hazánkban viszont még csak most kezdenek ismerkedni vele a pedagógusok.

Az egynapos konferenciára augusztus 14-én, szombaton került sor Zentán, a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodában. A konferenciát az idén akkreditálva lett, így a résztvevők pontokat kaptak.

A konferencián hét előadást hallhatott a közönség, a gamifikáció különböző lehetőségeiről, gyakorlati példákról, hasznos tudnivalókról, alkalmazási lehetőségekről stb.

A rendezvény kezdetén Korenchy László, a VMPE alelnöke és Dr. Muhi B. Béla, a konferencia főszervezője és moderátora köszöntötte az egybegyűlteket.

A program a következő volt:

10.00-10.30 regisztráció
10.30 – Korenchy László, a VMPE alelnökének köszöntője; Dr. Muhi B. Béla főszervező köszöntője és előadása: A gamifikáció és a projektoktatás kapcsolata 
11.00 – Dr. Námesztovszki Zsolt: Gamifikáció alkalmazásának a lehetőségei az óvodától az egyetemekig
11.30 – Sutus Ágota: Játsszunk beszédet! Logopédia a mindennapokban és az oktatói-nevelői munka során
12.00-12.30 kávészünet
12.30 – Göblös Péter: Robotozás és kiterjesztett valóság az iskolában
13.00 – Molnár Róbert, Kárpáti István: Színházi elemek alkalmazása az oktatásban – drámajátékok, művészetpedagógia, színházi nevelés
13.30-14.30 – ebédszünet
14.30 – Kanyó Anikó: Játsszunk kémiát!
15.00 – Muhi Béla: Fizika – játék és oktatás
15.30-16.00 – A konferencia értékelése és zárása

Részlet Korenchy László megnyitó szövegéből: … Nem véletlen, hogy a néprajzosok annyi gyermekmondókát, szerep- és ügyességi játékot jegyeztek fel, ahogyan az sem a véletlen műve, hogy a gyermekeknek az életkornak megfelelő játéktárgyak állnak a rendelkezésére és így mindig olyan eszköz került a kezükbe, amelyek segítségével elsajátították azokat a képességeket, amiket sokszor csak felnőttkorukban hasznosítanak. Amennyiben elemezzük a játékok sokszínűségét, összefüggéseit, sokkal összetettebb rendszert találunk, mint ahogyan az az első ránézésre kirajzolódik. A mondókák, a szerepjátékok nemcsak a szép és a helyes kifejezés gyakorlását segítik, hanem mögöttük ott vannak az együttműködés és a társadalmi kapcsolatok elsajátításának az alapjai is. A szerepjátékok pedig differenciák. Sok szempontból a lányos és a fiús játékok szakmára, hivatásra, munkára hangolók, amelyek segítségével a felnőtt emberek társadalmával, gondolkodásuk módjával és annak értékeivel ismerkednek meg.

Forrás: http://www.fokusz.info/index.php?cid=1862959364&aid=1920245630

A program támogatója:

Összefoglaló: Kis Fürkész – döntő

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében tartották meg a Kis  Fürkész természetismereti – környezetvédelmi verseny döntőjét Újvidéken, az Apáczai Diákotthon fiúkollégiumában. A verseny magyarországi társszervezője a Somosi Környezetnevelési Központ és a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége volt.

           A  verseny  célja a  környezettudatos életszemlélet korai kialakítása a gyerekekben, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése, a magyar identitás megerősítése, magyar nyelv ápolása, megőrzése, a természettel kapcsolatos néphagyományok ismertetése

          A feladatok a természetismeret, környezettvédelem, madárismeretgombaismeret, gyógynövények, néphagyományok, fenntartható életmód témakörhöz kapcsolódnak.

          A versenyre 24 csapat  küldte be  a levelező förduló feladatsorát  Vajdaság több településéről. Szabadkáról, Óbecséről, Zentáról, Pacsérról, Szajánból, Szerbittabéről, Temerinből, Törökbecséről, Nagykikindáról, Bácstopolyáról és Bácsföldvárról  jelentkeztek a 4-5-6. osztályos tanulókból álló, háromtagú csapatok. A levelező forduló feladatainak értékelése alapján  12 csapat jutott a   döntőbe

          A döntő bevezető részében vendégelőadónk Lendvai Mária a beporzók fontosságáról, Bokodiné Kovács Katalin a gyógynövényekről, Molnár Anikó a pünkösdi néphagyományokról tartott előadást. Utána következett a versenyfeladatok  megoldása. Míg a zsüri (Lendvai Mária, Bokodiné Kovécs Katalin , Molnár Anikó, Csorba Éva, Bertalan Zsuzsanna) a feladatsorok értékelésével  volt elfoglalva, a résztvevők gyógykenőcsöt, tinktúrát készítettek, környezetvédelmi társasjátékot játszottak s nemezeltek. A felkészítő pedagógusok Molnár Zoltánnal a Somosi Környezetnevelési Központ alapítójával cserélhettek véleményt, s oszthatták  meg  tapasztalataikat a versennyel kapcsolatban.

           A verseny legsikeresebb csapata a Ravasz Rókák csapata Szerbittabéről, Szakál Éva , Nyitrai Dávid Víg Korinna, felkszítő tanáruk Jámbor Zsuzsanna. Második csapat lett az Öko-Bioészek, Kovács Petra, Szenes Márk és Steiner Arnold  Szajánból. Felkészítő tanáruk  Budai Gyémánt Anita, Harmadik a  temerini Vidrák csapata, Rencsár Ágnes, Rencsár Béla, Utcai Angéla. Felkészítő tanáruk Zelenka Angéla. Negyedik helyen végzett, s különdíjban részesült   a negyedik osztályos Kisgombák  csapata Temerinből, Barna Lúcia, Bollók Szabina, Vígh Zsombor, felkészítő tanáruk Kohanec Mónika.

Szerző: Bertalan Zsuzsanna

Sajtóhírek: 

https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/lezajlott-a-kis-f%C3%BCrk%C3%A9sz-elnevez%C3%A9s%C5%B1-verseny-d%C3%B6nt%C5%91je_1241185.html 

Fotók: Martinek Imre 

Összefoglaló – Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben

A Vajdasági Magyar Pedagógusok egyesülete május 22-én, szombaton ismét továbbképzést szervezett a pedagógusok számára. Ez alkalommal a Somosi Környezetnevelési Központ munkatársai tartottak előadást.

A jelenlévők először Molnár Zoltán előadásán vehettek részt, melynek címe Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben. Előadása során a pedagógusok egy új világszemléleti módba kaphattak betekintést. Ezen szemléletnek középpontjában a természet áll. Jelen szemléletet amiatt fontos elsajátítani, hogy egy jobb világot teremthessünk magunk köré, és ne feléljük azt. Az előadó kiemelte, hogy pedagógusként és emberként egyaránt fontos, hogy olyan közösséget alakítsunk ki, ami illeszkedik a természethez. A fiatalokban, gyermekekben ki kell alakítani azt a gondolkodásmódot, ami a természetből indul ki, és abba is torkolljon. Emellett a gondolkodásra, következménykalkulációra is meg kell tanítani a gyermekeket, hogy később maguk tudják meghozni a döntéseket, amik előre segítik a társadalom fejlődését. Környezettudatos nevelésre van szükség, ami nagy fokú tudatosságot követel meg az embertől, de ez az egyetlen módja annak, hogy megóvjuk bolygónkat.

Molnár Zoltán előadását követően a továbbképzés résztvevői Lendvai Mária A beporzók napja című előadását hallgathatták meg. Az előadás során nagy figyelmet kapott a beporzó rovarok nélkülözhetetlensége a természetben. Az előadónő kihangsúlyozta, hogy ezen rovarok száma az utóbbi 10-20 évben csökkenést mutat, és ez hosszú távon kifejezetten káros hatással lehet az ökoszisztémára. Mivel a természetben a növények nagy százalékának szüksége van beporzásra, így a rovarok hiánya hatással van a növények termékenységére is. Az előadónő megoldási lehetőségeket kínált arra, hogy mindazok, akik érdekeltek a probléma orvoslásában, hogyan tudnak otthonukban rovarbarát környezetet kialakítani.

A két előadást követően műhelymunkák vették kezdetüket, ahol a pedagógusok néphagyományokkal, és az egészségügyben használatos gyógynövényekkel ismerkedhettek meg közelebbről.  

Szerző: Juhász Judit

Fotók: Martinek Imre

Felvételi pályázat az Apáczai Diákotthonba a 2021/2022-es tanévre

Az újvidéki Apáczai Diákotthon pályázatot hirdet egyetemi hallgató, valamint középiskolás lányok és fiúk felvételére a 2021/2022-es tanévben

Pályázni a Felvételi jelentkezési lap kitöltésével lehet. A Felvételi jelentkezési lapot és az ott feltüntetett mellékleteket  postai úton az Apáczai Diákotthon, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54., vagy  szkennelve a nsvmpe@gmail.com e-mail címre várjuk.

A pályázat beérkezésének  határideje KÖZÉPISKOLÁSOK számára: 2021. augusztus 25.

A pályázat beérkezésének  határideje EGYETEMISTÁK számára: 2021. október 30.  (a jelentkezési határidő meghosszabítva)

További információkért keressék bizalommal munkatársainkat a Lánykollégiumban a +381 64 100 1794-es, a Fiúkollégiumban pedig a +381 21 4790 640-es telefonszámon, munkanapokon 8-tól 14 óráig. 

A Diákotthon 2000-ben nyitotta meg kapuit azon magyar ajkú fiatalok előtt, akik tanulmányaikat az Újvidéki Egyetemen folytatják. Intézményünk két különálló részre, egy lány- és egy fiúkollégiumra tagolódik. Névadója Apáczai Csere János, a magyar művelődés kiemelt személyisége, a tudományosság és nevelés úttörője, az első magyar enciklopédista. A kollégiumban 4 ágyas szobákra osztva 80 diák számára tudunk lakhatási lehetőséget biztosítani. Lakóinknak mosógéppel ellátott fürdőszobák állnak rendelkezésükre. Konyháink jól felszereltek, lehetőség van főzésre, sütésre, a hűtőszekrényekben pedig bármilyen friss- és fagyasztott étel tárolható. A tágas és kényelmes tanulószobákban lakóink zavartalanul tanulhatnak, ami során a több ezer kötetet számláló könyvtárunk is rendelkezésre áll. Minden bentlakónk számára biztosítjuk az ingyenes számítógép-használatot, a nyomtatás és a fénymásolás lehetőségét. A diákotthon egész területén kitűnő sebességű internet-szolgáltatás biztosított.

A diákotthon a Maradéki Református Egyházközség tulajdona, működtetője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Hetente ökumenikus jellegű áhítatokat és ismeretterjesztő előadásokat tartunk. Meghívott előadóink elismert vajdasági és magyarországi szakemberek. Szabadidős programjaink közé tartoznak a táncestek, filmvetítések, jótékonysági munkák, közös főzőcskézések, kulturális rendezvények látogatása. A nyári szünidőben a diákotthon lakói közös külföldi kiránduláson vehetnek részt, valamint nemzetközi oktatási programokhoz csatlakozhatnak.

A diákotthon nyelve a magyar, elvárásaink pedig: a keresztyéni értékek szerinti viselkedés, szorgalmas tanulás és a házirend betartása, az előadásokon való részvétel.

A kollégium eddigi lakóinak is újra kell pályázniuk. Az első alkalommal pályázó diákokat személyesen fogadjuk kollégiumi látogatásra, időpont egyeztetés után.

ANyA – 2. hét

2. Nap: Osztályfőnöki képzés

A kirándulás napja. A két szekció reggel együtt indult el a Tarcal hegyre. A kirándulás útvonalát Pece Rózsa és Korencsi László tervezte meg. Az első állomás az Ürögi hágó (Iriški Venac) volt. Itt a sok-sok éves fák adta hűvösben, a madárcsicsergéssel és az erdő apró zajaival gazdagítva hallgathattuk meg Kozma Szabolcs előadását. Kozma Szabolcs okleveles gyógypedagógus, oligofrenopedagógiai- logopédiai szakos tanár, GYMSM Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének igazgatója.  Szót értünk…Szó-beszéd című előadásából megtudhattuk, milyen nagy dolog is az, ha tudunk beszélni, milyen fontos szerepet játszanak benne az érzékszerveink, mi minden befolyásolhatja a beszédtanulást, sok technikát kipróbálhattunk, amivel segíthetünk a beszédfejlődésben. Előkerült a gitár, közösen énekeltünk. Az előadás szünetében ismerkedhettünk a Betűbazár Fejlesztő Könyvek és Játékok gazdag kínálatával, kipróbálhattuk a játékokat, lapozgathattuk a könyveket, és természetesen meg is vásárolhattuk azokat, amelyeknek majd igen nagy hasznát vesszük a gyerekekkel való munkánkban. A tartalmas délelőtt után újra felkerekedtünk, megálltunk Zmajevacon a kilátónál, gyönyörködtünk a tájban, majd az éhes csapat újra buszra szállt. Az ebédünket Vrdnik régi vasútállomásából kialakított éttermében költöttük el, utána pedig az uticélunk Rednek vára volt. Kellemesen fárasztó, hegyre kapaszkodó séta után felértünk a kalocsai érsekség 13. században épült várának maradványaihoz, megpihenhettünk a történelmi várrom árnyékában, miközben a gyönyörű táj adta a hátteret a fotózáshoz. Az utolsó állomáshelyünk a Stari Rakovac fölötti régi kőbánya (Beli Majdan) volt. Kellemesen elfáradva értünk vissza az Apáczai Diákotthon Lánykollégiumába, ahol még baráti beszélgetésekre is maradt erőnk.

3. Nap: Osztályfőnöki képzés

A délelőtti előadások sorát újra Kozma Szabolcs nyitotta meg, a komplett fejlesztés lehetőségeiről hallhattunk óvodától-iskoláig. Az izgalmas előadást különböző fejlesztő eszközök kipróbálása tette még érdekesebbé. Második előadónk Mengyán Pletikoszity Ildikó volt. A pszichológusnő Verseny és együttműködés az iskolában címmel tartott előadást, a hallgatóságát közben egy-egy problémamegoldó játékkal tette még érdeklődőbbé. A következő előadó dr. Muhi B. Béla egyetemi tanár volt. Tőle a projektoktatás elméleti és gyakorlati lehetőségeiről hallhattunk sok hasznos információt.  Ezután dr. Kulcsár Sarolta irodalmár érkezett hozzánk. Már előadásásnak címe is érdekfeszítő volt: Példatár osztályfőnököknek – Példák+képek=példaképek.  A délutáni előadások Bori Mária iskolai pszichológussal kezdődtek. Egy az elmúlt időben nekünk, osztályfőnököknek/osztálytanítóknak igencsak fontossá vált problémát járt körül a Digitális osztályfőnök című előadásával. Őt újra dr. Muhi B. Béla követte. Ezúttal szintén izgalmas témát dolgozott fel, hogyan játszva tanulni, vagyis megismertette velünk a gamifikáció (játékosítás) lehetőségeit az oktatásban. Este Lukács Attila operatőr, fényképész Séta a Deliblati homokpusztában című könyvének bemutatóján vehettünk részt, majd mi lehettünk az elsők, akik még a premier előtt megnézhették csodálatos természetfilmjét, amit édesapja emlékére forgatott.

3. Nap: Osztályfőnöki képzés

A napi munka Bori Mária pszichológus A szülő a gyermek és az iskola – itt is most című előadásával indult. Aktuális volt a téma, hiszen az elmúlt időszakban új kihívásoknak kellett megfelelni az oktatásban résztvevőknek. A hallottakat bővítette dr. Velisek-Braskó Ottilia az újvidéki Óvóképző Főiskola tanára Milyen kihívásokat hoz a 21. század 21. éve a gyerekek társas érzelmi fejlődésére című alőadásával. Ő sok mindenre rávilágított, még arra az érdekességre is, hogy mindezt a XXI. ANYÁN mondja el a hallgatóságának. Ebéd előtt még meghallgattuk Molnár Zoltánt is. Ő közoktatás szakértő, Somoskőújfaluról érkezett. Tőle a személyiségfejlesztés lehetőségeiről és zsákutcáiról hallhattunk gondolatébresztő tanítást. A délutáni előadások sorát ismét Bori Mária nyitotta meg. Ezúttal Kihívásaink – megoldásaink címmel járta körül az elmúlt időszak problémáit, és műhelymunka, vagyis csoportos közös gondolkodás segítségével adott hasznos válaszokat a sokunkban felmerült kérdésekre. Majd ismét dr. Velisek- Braskó Ottilia főiskolai tanár következett Paradigma váltás című előadásával, amit ő is csoportmunkákkal tarkítva tett még érdekfeszítőbbé. A napot Murányi Sándor gyógypedagógus, logopédus igencsak elgondolkodtató előadása zárta. A Somoskőújfaluról érkezett szakember Deviáns karrier helyett… címmel arról beszélt, hogy mik lehetnek az osztályfőnökök lehetésőgei és feladatai a tanulók egészséges szocializációjáért. Este fakultatív program keretében – közkívánatra Lukács Attila Sóskopóról forgatott természetfilmjét néztük meg, ezzel a filmmel szintén édesapjának, Lukács Sándornak állított emléket.

4. Nap: Osztályfőnöki képzés

Az XXI. ANYA osztályfőnöki képzés záró napja műhelymunkával indult. Kávai Bózsó Ildikó, magyartanárnő segítségével jártuk körül az osztályfőnök szerepeit a tehetséggondozásban. A csoportmunkák keretében a résztvevők még színészi tehetségüket is megmutatták. Ezt követően újra Molnár Zoltán előadása következett Egészséges lelkület – társadalmi elvárások címmel hallhattunk a szocializáció adta lehetőségekről, különböző nézőpontokról. Végezetül a XXI. Apáczai Nyári Akadémia osztályfőnöki továbbképzésének értékelése, tanúsítványok átvétele következett. A résztvevők ezután még kicsit beszélgettek, búcsúzkodtak majd sok új információval, hasznos gondolatokkal tarsolyukban tértek haza, élvezni a nyári szünidő adta lehetőségeket.

„Tapasztald, hogy továbbadhasd!”

Környezetnevelési és környezetvédelmi szakmai és módszertani továbbképzés

2021. július 12 – 17. Újvidék

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és  a magyarországi Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) idén tizedik alkalommal  szervezte  meg  a  ,,Tapasztald,  hogy  továbbadhasd!,, környezetnevelési és környezetvédelmi szakmai és módszertani továbbképzést. A műhelymunkák, csoportos foglalkozások, előadások és kirándulások  témája  ,, Globális fenntarthatatlanság (A mai világunk!),,  volt.

Az   Apáczai Diákotthon telepi fiúkollégiumának kibővített szárnyrésze  adott otthont az  egyhetes  képzésen 30 , különböző  szakterületen dolgozó a természet szeretete, védelme és nevelése iránt érdeklődő pedagógus részére.

            Az ünnepélyes nyitórendezvényt az Újvidéki Rádió és Televízió konferenciatermében tartottuk meg ,ahol ünnepi  műsor  keretében Lukács Gabriella  elnök asszony  köszöntötte a jelenlévő vendégeket és pedagógusokat, majd Dr. Maruzsa Zoltán (államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma) , Dr. Szili Katalin (miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, miniszterelnöki megbízott, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke)  és Vicsek Annamária (államtitkár, Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium) – köszöntői hangzottak el.

            Dr. Szili Katalin előadásában hangsúlyozta, a  fenntartható  fejlődés  arról  szól, hogy rendszerben  tekintjük a  gazdaságot, a társadalmat és  ökológiai kérdéseket. Az  egyéni  felelősségvállalás fontos. A   saját mikrokörnyezetünkben  számtalan olyan dolog van  amit  meg  tudunk  tenni.(pl.zárd el a csapot, kapcsold el  az égőt…). A nemzeti fenntartható fejlődés stratégia, felelősségi  rendszereken keresztül  fogalmazza  meg kinek mi a  teendője: az egyénnek, családnak,civil szervezeteknek, kormányzati szervezeteknek azon indikátorok tekintetében, mely  térmészeti, épített környezet, gazdaság – és szociális  területeken meg kell lépnie.

             Szántai Lajos műveltségkutató, a népmesék világába kalauzolta  a hallgatóságot  A fenntarthatóság és népi műveltség kapcsolatát a népmesék jelképvilágán keresztül magyarázta. A népmesébe bele kell nőni,hangsúlyozta. Amilyen a  nyelvünk olyan a  gondolkodásunk, amilyen a gondolkodásmódunk olyan az  anyanyelvünk.

             Molnárné Kiss Anikó, gyakorló óvodapedagógusként  példákkal alátámasztva mutatta be , hogyan alapozható meg fenntarthatóságunk  magyar népmesékkel . A  délutáni foglalkozáson bábok és hangszerek készültek természetes anyagokból

             Bokodiné Kovács Katalin a népdalainkban  megjelenő  gyógynövényekről beszélt. Népdalokat énekelve keltette fel a hallgatóság figyelmét , közben elmondta  milyen módon ismertethetjük meg e gyógynövények  a gyerekekkel. A gyakorlati részben illatpárnát készítettek  a pedagógusok

             Lendvai Mária, előadásainak  a  Fenntartható életvitel (Váltsuk aprópénzre tudásunkat)  és „Fenntarthatóság = szelektív hulladékgyűjtés?” címe már rámutatott arra, hogy aktívan kell cselekednünk. Nem csak egy látványos  akcióval , hanem rendszerszinten kell változtatni, kis lépésekkel. Csökkenteni ökológiai lábnyomunkat. Földünk  a  szükségleteinket ki tudja elégíteni,de  igényeinket nem.( csak a fontosat vásárolom, ha lehet megjavítom, komposztálok, ..) A szelektív hulladékgyűjtés csak végső  megoldás amikor már más  megoldás nincs.  A környezetnevelés kémiai, biológiai, társadalmi, kulturális alapjai megtalálhatóak minden tananyagban,csak a  pedagógusoknak kell a gyermekek életének pontjaihoz  kötni.

            Murányi Sándor gyógypedagógus előadásában a ,,Fenntarthatóság és népi kultúra a fogyatékosok környezeti nevelésében,, hangsúlyozta, hogy a pedagógusnak  több esélye van környezettudatos egyént nevelni fogyatékos  gyerekből, mint egy ép gyerekből.A fogyatékos gyerek őszinte, hiszékeny s az általa kedvelt pedagógus  szava *szent*. A fogyatékosság típusa határozza meg a népi kulturában való  részvétel formáját,lehetőségét. Közösségi játékok, szituációs játékok gyakorlatával, beszéd és mozgáskultúra fejlesztésével, felépítve az évkör ünneprendszerébe ( a keresztény kutúrára alapozva: karácsony, húsvét..) énekkel , néptánccal, zenével készültek az iskolai ünnepek megünneplésére.. A fogyatékosok részére  működtetett  mezőgazdasági  szakiskoláről  szólva megemlítette, hogy ott  fenntartható mezőgazdasági tevékenység  folyt  ahol  minden  visszaforgatható Környezetkímélő technikákat alkalmaznak. Az évkörnek megfelelően van felépítve a tanulás is, a gazdálkodás  s  az  ünnepek  is.

             Zaja Péter és Prágai Róbert, Visnyeszéplak, az önfenntartó falu polgáraiként saját tapasztalataikat  mondták  el. Bemutatták közösségüket, ezzel pedagógusaink betekintést nyerhettek mindennapjaikba . A jól működő közösség kulcsa, az alkalmazkodás. A közös munka  csiszolja  a közösséget eggyé. A település lakói tanfolyamokon próbálják elsajáttani  a  kézműves tevékenységek fortélyait. Hagyományos  növény-, állattenyésztéssel, gyümölcstermesztéssel, méhészkedéssel foglalkoznak.  Hagyománytisztelő közösség ahol az egyén az önazonosságát ,identitását a közösség által éli meg.

               Molnár  Zoltán közoktatási szekértő a mai világ globális fenntarthatatlanságáról tartott előadásában kifejtette ,hogy  a mai világban szinte semmit sem tehetünk úgy, hogy annak ne legyen környezeti következménye. Mi a megoldás? Fontos ,hogy odafigyeljünk, s a környezeti szempontokat a teljes  életciklusban vizsgáljuk. (*bölcsötöl-bölcsőig*). Fentarthatósági vizsgálattal megállapítjuk, valóban szükségleteket elégít ki, vagy csak igényeinket. Ha valóban szükségleteket, akkor együtt kell  meggondolni a gazdasági, társadalmi  s környezeti  szempontokat. Vannak ekölcsi-etikai vonatkozásai is a fenntarthatóságnak,tehát magunkból kell kiindulni, a helyes értékrendet kell kialakítani. Minél több ember él harmóniában természeti s társadalmi környezetével,annál kiegyensúlyozottabb lesz létezésünk

              Az előadást követően véleménycserére, a képzés értékelésére és a tanúsítványok kiosztására került sor. A huszonegyedik Apáczai Nyári Akadémia sikeresen végződött. Új tapasztalatok és tudás birtokában kezdünk neki a következő évi képzésünk szervezésének,

                                                                                                         Bertalan Zsuzsanna

                                                                                                          szervező

 

ANyA – 1. hét

1. Nap: Történelem és magyarság képzés

A nyitórendezvény után a két továbbképzés különvált.
A Történelem és magyarság hallgatói a délután folyamán még Vajda Tamás, a Szegedi Tudományegyetem levéltárának igazgatója előadását követhették, aki sok-sok adattal beszélt a kutatásairól „1920-1929 közötti szegedi egyetemi hallgatók származási helyei” címen.
A másik hétfői előadó dr. habil. Miklós Péter PhD volt, a Kodolányi János Egyetem címzetes egyetemi tanára, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ szakmai tanácsadója, aki a „Szétfejlődésről” beszélt, vagyis a Kárpát-medencei magyar „irodalmak” művelődéstörténeti kérdéseit boncolgatta. Az est fórummal, kötetlen bemutatkozással és beszélgetéssel zárult.

2. Nap: Történelem és magyarság képzés

Kedden délelőtt három előadás hangzott el. Ezek közül kettő történelmi témájú. Dr. J. Újváry Zsuzsanna, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi docens, a Kortárs Női reflexiók Fórumának tudományos főmunkatársa: „Országunk most már nyitva áll a török előtt vízen és szárazon…” – Nándorfehérvár elvesztése 1521-ben címmel évfordulós témához nyúlt. És dr. Vizi László Tamás, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese Teleki, Bethlen, Bánffy. A három erdélyi gróf küzdelme a magyar nemzeti érdekek védelmében 1918 – 1920-ban. 

A harmadik dr. Major Gyöngyi közgazdász filozófus, főiskolai docens, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja újszerű előadása volt Hagyomány, tehetséggondozás és a nemzetpolitika aktuális kérdései címen, ahol korunk nagyon időszerű kérdéseiről esett szó. A délután folyamán két könyvbemutató is volt: dr. Pomozi Péter, a budapesti ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének docense, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója a Keleti palóc betyármesék és hiedelemmondák című tudományos forrásmunkát mutatta be. 

Utána az évente visszatérő témával, a délvidéki magyarok ellen elkövetett 1944/45-ös atrocitásokkal foglalkozott két előadás is: Wendelin Gruber jezsuita szerzetes könyvét, A vörös sárkány karmai között címűt és a Keskenyúton Alapítványt mutatta be Dulka Andor nyugalmazott történelemtanár. Majd egy filmvetítésre is sor került: A keresztállító ember II. című vallomást nézhették meg a továbbképzés résztvevői. Az est a nagybecskereki katonatemető Szent György lovagok által felújított keresztje történetével zárult.

2. Nap: Természettudományi képzés

Az első kézpési nap a biológia, valamint a biológia oktatásának módszertanára épült. A nap első felében Pecze Vukajlović Natália topolyai biológus előadását hallhatták a résztvevők, amelyeket érdekes szakmai gyakorlatokkal és a projektoktatást fejlesztő ötletekkel egészített ki az előadó. Natália rávilágított a házi feladatok fejlesztő és nevelő szempontjaira, valamint konkrét példákon mutatta be a tanulük projektmunkára való motiválását is. Kiemelte, a kutatói, valamint a személyre szabott házi feladatok fontosságát a tanuló egyéni kompetenciáinak fejlesztésében. 

A nap második felében a Szegedi Mozaik Kiadó Kft. munkatársai, Nagyistván Zsolt és Radnai Teréz kapcsolódtak be a képzésbe zoom konferencián keresztül. Zsolt bemutatta az innovációkkal és újdonságokkal teli MozaBook felületet, amely kiváló eszköze lehet úgy a digitális tanóráknak, mint az egyéni, otthoni munkának. Különösen nagy hangsúlyt fektetett a digitális könyvek nyújtotta lehetőségekre akár a távoktatásban, akár a hagyományos, tantermi, formális oktatás aspektusában. 

A biológia módszertanának témakörét folytatva Dr. Borsos Évát hallhatták a résztvevők, aki a tantárgy kerti, konyhai alkalmazásáról és jelentőségéről beszélt. A módszertani előadás megannyi gyakorlattal hozta közelebb a tananyag absztakt tartalmát a hallgatósághoz, amelynek különösen fontos eszköze a játék volt. A pedagógusok számára világossá vált, hogy a nagy mennyiségű, vagy éppen nehezebb tartalom is könnyen elsajátíthatóvá válik, ha egy játékkal, vagy egy izgalmas kísérlettel egészítjük azt ki.  

3. Nap: Történelem és magyarság képzés

A szerdai nap szakmai szempontból rövid volt.

A délelőtt folyamán elhangzott J. Újváry Zsuzsanna érdekfeszítő előadása a pestisjárványokról és pandémiákról. A tömérdek hivatkozással, adattal, történettel és festménnyel illusztrált előadás végigvezette a járványok történetét a kora középkortól a XIX. századig.

A magyar nyelv Trianon előtt és után a Kárpát-medencében című könyvbemutató után közös gondolkodásra szólította föl a hallgatókat Pomozi Péter tanár úr.

Ebéd után a szokásos szakmai kirándulás következett. Az idén Rednek várát és a Tarcal egyéb magyar vonatkozású helyeit vettük sorra. Megnéztünk egy régi vasútállomást, egy kaszinót, a bányászok házsorátés temetőjét… A Jazak forráshoz is ellátogattunk. A kirándulást Pecze Rózsa és Korenchy László vezette.

3. Nap: Természettudományi képzés

A természettudományi képzés második napja a tantárgyak közötti kompetenciák és kapcsolatok fejlesztésére fektetett hangsúlyt. A résztvevők láthatták, hogy lehet szó akár mérnöki, akár gazdasági, akár informatikai, sőt akár irodalmi, vagy mezőgazdasági témakörökről, minden mindennel összefüggésbe hozható, különösen akkor, ha a projektmunkák szempontjából vizsgáljuk meg a különböző szakterületeket.

Elsőként Dr. Muhi B. Béla egyetemi tanár előadását hallhatták a pedagógusok, amelyben összegyűjtötte a projektoktatás és a sikeres projektmunka legfontosabb ismérveit. Szó esett a VMPE által szervezett gazdasági, vállalkozástervezési és fogyasztóvédelmi versenyeiről is, amelyekben különösen nagy szerepet játszik a projekt alapú tanulás, tanítás. 

A nap második előadójaként Esztelecki Péter informatikus beszélt a tantárgyak keretén belül alkalmazható kreatív ötletekről és a tartalom átadását megkönnyítő praktitákról. Szó esett arról is, hogy a tanulük a hétköznapi példákkal tudnak igazán közel kerülni egy-egy absztrakt tananyaghoz, ami nagyban hozzájárul ezek gyors és zökkenőmentes elsajátításához. 

A harmadik előadó Dr. Zélity Attila gépészmérnök volt, aki először járt az Apáczai Nyári Akadémián, arra kereste a választ, hogy hogyan és miként tudja a pedagógus felismerni a tanulóban rejlő mérnöki tehetséget és alkalmasságot. Elmondta, mit jelent mérnöknek lenni, milyen szempontok alapján szükséges néznünk elsősorban az adott pályát és milyen tulajdonságok megléte, vagy fejlesztése szükséges a sikeres mérnöki végzettséghez. Előadását több közvetlen tapasztalattal is alátámasztotta. 

A képzési nap utolsó tantermi előadását Dr. Kulcsár Sarolta és Dr. Lengyel László, a Pro Scientia Naturae Alapítvány munkatársai tartották. Mindeketten a tantárgyakon átívelő kompetenciafejlesztés témakörről beszéltek, Sarolta az elméleti, László pedig a gyakorlatban is megvalósuló aspektusáról. Kiemelték, hogy a munkaerőpiac elvárása, illetve a folyamatos tudástár bővítés, továbbképzések mekkora horderővel bírnak a jelenvaló, rohamosan fejlődő világban és gazdaságban. Bemutattak néhány befejett és futó projektet is, amelyek a vajdasági magyar tanulók és gazdák, valamint a kisvállalkozók kompetenciáinak a fejlesztésére születtek. 

A második képzési nap délutáni programja kirándulás volt, amelynek keretén belül a csoport (a Történelem és magyarság képzés résztvevőivel együtt) Rednek település nevezetességeit és környékét tekintették meg. 

4. Nap: Történelem és magyarság képzés

Csütörtökön délelőtt négy előadást hallgattunk meg. Trianon és a korabeli magyar történetírás kérdéskörét fejtegette dr. Ujváry Gábor, a VERITAS Történelemkutató Intézet és Levéltár intézetvezetője (Az ország feldarabolása a magyar történetírásban, 1918 – 1920), majd dr. Császtvay Tünde, a budapesti ELTE BTK Irodalomtudományi Intézet főosztályvezetője  A 19. századi szalon-garnitúra címmel tartott érdekes előadást a 19. század utolsó harmadának írói-művészi szalon- és társasági életéről.

Mgr. Viola Lujza, nyugalmazott magyartanár Egy kis nyelvművelés című előadásában rámutatott napjaink közbeszédében előforduló nyelvhelyességi hibákra, és a tanügyben dolgozók gyakori és jellemző helyesírási hibáira. Az előadást követő vitából kiszűrhető volt, hogy a jelenlévő gyakorló pedagógusoknak is hasonló tapasztalataik vannak.

Wilhelm József, a zombori Veljko Petrović Gimnázium történelem szakos tanára A mítoszok szerepe az emberré nevelésben és a rablógazdálkodás története című előadását is nagy érdeklődés övezte, lebilincselő, valódi „tanári” előadásmódja is hozzájárult ehhez.

A délután folyamán egy Erdélyről szóló és egy korszakolással foglalkozó előadás hangzott el. Szakolczai Laura, a Szegedi Tudományegyetem történelem szakos doktorandusza: Egy 17. századi erdélyi fejedelemasszony, Lónyay Anna, és Guitman Barnabás, PhD, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszékének adjunktusa: A hagyományos történeti korszakolás korszerűtlensége címűek.

Mindkettő a szűkebb szakmának szerzett új tudást.

A népzenei est vendége a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület tamburazenekara és a dalárda férfikórusa volt Szabó Gabriella és Bolyos Miklós szakmai vezetésével. A jó hangulatú műsor után „kívánságokat” is teljesítettek a vendégek.

4. Nap: Természettudományi képzés

A természettudományi képzés harmadik napján a földrajz és a meteorológia világába kalauzolta a résztvevő pedagógusokat Dr. Ács Ferenc, az ELTE meteorológia tanszékének tanára. Előadásával először a foton, elektron és proton és a Föld élővilágának kapcsolatára hívta fel a figyelmet, majd az emberi termikus éghajlat időjárási elemektől való függéséről beszélt. 

A matematika tanításának fontosságára a Vajdasági Magyar Tankönyvtanács 2020-as kiadványa is nagy hangsúlyt fektetett. Mezei-Belovai Irén, az ÁBRAkadÁBRA szerzője előadásában nem csak a tantárgy színes-interaktív reprezentációjára tért ki, de a tantárgyakat összekötő tananyagokról és az aktuális oktatási trendekről is beszélt.

Szintén a Vajdasági Magyar Tankönyvtanács 2020-as kiadványa volt Máriás Ildikó és Szórád Endre Egy kis kémia mindenkinek kell című tanári kézikönyve. A szerzők egy interaktív bemutató keretén belül hívták fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy a könyvben szereplő kísérletek és tananyagkiegészítő javaslatok nem csak a kémiatanárok számára nyújtanak hasznos tartalmat, de nagyban hozzájárulnak a tantárgyak közötti kompetenciák fejlesztéséhez is, főleg a természettudományos ismeretek terén. 

A nap utolsó előadója Dr. Barta Holló Berta egyetemi tanár volt az újvidéki Természettudományi-matematikai Karról, aki interaktív, játékos kémiai kísérletekkel tette színesebbé az idei természettudományi képzés programját. Előadása kiváló példaként szolgált arra, hogy a pedagógusok akár az egyszerű, konyhai eszközök és a háztartásban megtalálható szubsztanciák segítségével is tudjanak kísérletezni, motiválva ezzel a tanulókat a természettudományos ismeretek bővítésére és a tudomány szeretetére. 

5. Nap: Történelem és magyarság képzés

A továbbképzés utolsó napján dr. Szabó József János hadtörténész, nyugalmazott alezredes lendületes előadása az Árpád-vonalról a történészek (és más szakosok között is!) nagy sikert aratott. Címe: A Magyar Királyi Honvédség erődítései a Kárpátokban 1940-44 között.

A második előadás egyháztörténeti témával foglalkozott. Prof. dr. Zakar Péter történész, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese, a Tanárképző Központ igazgatója A Csanádi egyházmegye az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában címmel áttekintette a papok viszonyulását a szabadságharchoz.

Dr. habil Szakály Sándor DSc, a budapesti VERITAS Történelemkutató Intézet és Levéltár főigazgatója előadását A magyar királyi csendőrség története 1881 – 1945 címmel kísérhettük figyelemmel. A tartalmas előadás mindannyiunk épülésére szolgált, mert segített eloszlatni néhány tévhitet, hibás megítélést a csendőrségről.

A szakmai előadások után Dulka Andor szervező értékelte a továbbképzést. A Történelem és magyarság öt munkanapja alatt elhangzott 20 előadás. Ezek közül 11 történelmi, 5 irodalmi és nyelvhelyességi témájú volt, 2 pedig köztes, művelődéstörténeti témákat dolgozott föl. Volt 2 történelmi témájú filmvetítés és egy népzenei est. Továbbá 2 könyvbemutató is.

Dulka Andor sikeresnek és magas színvonalúnak ítélte a képzést. Kiemelte és reménykeltőnek ítélte azt, hogy a szakma nagyjai mellett az előadók között megjelentek olyan fiatalok is, akik új színt vittek témaválasztásukkal és előadásmódjukkal az ANyA programjába.

5. Nap: Természettudományi képzés

A természettudomániy kézpés zárónapja, akárcsak a nyitónap, rendhagyó módon zajlott. A pedagógusoknak lehetősége nyílt egy kerekasztalbeszélgetésre, amelynek meghívott vendége a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai-fejlesztési Minisztériumának államtitkára, Vicsek Annamária volt. A beszélgetés során  a résztvevők elmondhatták, milyen tapasztalatokkal gyarapodtak pedagógiai pályafutásuk során, ki és hogyan motiválta őket arra, hogy ezt a pályát válasszák. Szó volt a fiatal tanárok buzdításáról is, valamint a távoktatásban szerzett tapasztalatokról is beszálmoltak a résztvevők.