Karácsonyi áhítat az Apáczai Diákotthonban

2021. december 21-én, kedd este sor került a hagyományos karácsonyi áhítatra az Apáczai Diákotthonban. 

Az ökumenikus áhítatot Kovács Csaba maradéki segdlelkész tartotta, majd Lukács Gabriella, a VMPE elnöke mondott ünnepi beszédet. Az egybegyűlt tanulókat Nagy Margit, a Diákotthon igazgatója is köszöntötte az ünnep alkalmából, beszédében a szeretetre, összetartozásra és a karácsony valódi lényegére hívta fel a figyelmet.

A Diákotthon alkalmi műsorát Džigurszki Igor, az Apáczai Diáktanács elnöke vezette, amelyben az egyetemisták és középiskolások közös irodalmi-zenés összeállítását hallhatta a közönség.  

Békés, szeretetteljes ünnepet és boldog új esztendőt kiván az Apáczai Diákotthon lakóközössége!

4. Vállalkozz okosan! diákverseny – beszámoló

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2021. december 18-án, negyedik alkalommal szervezte meg a Vállalkozz okosan! diákversenyt az általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben.
A verseny szervezésében együttműködött a Pro Scientia Naturae Alapítvány. A verseny célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető gazdasági, vállalkozói, pénzügyi ismereteket annak érdekében,
hogy felnőttként jobban eligazodjanak az üzleti világában, tudatos döntéseket hozzanak, és esetleg vállalkozóként érvényesüljenek. A verseny hozzájárul a tanulók tudásának bővítéséhez, a csapatszellem erősítéséhez,
a kreativitás és az innovációs készség fejlesztéséhez. 

A verseny általános iskolás diákoknak volt meghirdetve (5-8 osztály). A diákok csapatban dolgoznak mentor (tanár) segítségével. A csapatok 2-4 főből álltak. Minden csapatnak egy üzleti tervet kellett elkészíteni, melyben bemutatták ötletüket, képzeletbeli vállalkozásukat. Az idei versenyre egy sportfelszerelést gyártó vagy szolgáltató vállalat üzleti tervét kellett elkészíteni. A verseny helyszíne ezúttal a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda volt, Zentán.

Támogató a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. Az idei versenyre 15 csapat jelentkezett Vajdaság különböző iskoláiból. A zsűri tagjai, Dr. Kulcsár Sarolta, a Pro Scientia Naturae Alapítvány programkordinátora, vállalkozó, és Dr. Muhi. B. Béla, egyetemi tanár, a verseny főszervezője voltak. Az eredmények a következők lettek:

1. díj
Crocks Rox csapat
Bárány Petra
Kisutcai Ivett
Farkas Larissza
Petőfi Sándor Ált. Isk., Óbecse
Felkészítő tanár: Sándor Magdolna

2. díj
Gym Paradise csapat
Molnár Ákos
Halla Réka
Szabó Kevin
Samu Mihály általános iskola, Óbecse
Felkészítő tanár: Surányi Roland

3. díj
Némó csapat
Siles Jessica
Prošić Katarina
Samu Mihály általános iskola, Óbecse
Felkészítő tanár: Surányi Roland
és
Gold Ski csapat
Malčić Blanka
Repecki Réka
Urbán Viktória
Horvát Fanni
Petőfi Sándor Általános Iskola, Zenta
Felkészítő tanár: Kormányos Katona Gyöngyi

Különdíj
Gólyatalp csapat
Klima Babett
Terék Irisz
Ferenczi Orsolya
Petőfi Sándor Ált. Isk., Óbecse
Felkészítő tanár: Sándor Magdolna
és
Actív Tennis csapat
Borsi Balázs
Mihók Dániel
Beszédes Henrik
Móra Károly Átalános Iskola, Szaján
Felkészítő tanár: Tápai Róbert

Összetartozunk, Trianon 1918 – 2020

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Budapesti Magyarságkutató Intézettel együttműködésével egy igen figyelemreméltó vándorkiállítást szervez a vajdasági iskolákban.

A kiállítás 24 roll-up pannón, szemléletes képek, korabeli dokumentumok és újságcikkek segítségével  mutatja be  az I világháborút lezáró eseményeket 1918 tól 1920 ig. Teszi ezt tárgyilagosan, pontosan mindenféle politikai és ideológiai magyarázat nélkül. A kisérő szövegek kiegészítik a bemutatott eseményeket, így mindenki számára érthetővé vállnak az akkori történelmi események. Ám nem csak a sötét múltat látjuk itt. A bemutató két pannója már arról tudósít, hogy ezek a történelmi események, melyek egy évszázada meghatározták az itt élő nemzetek sorsát, nem a megsemmisülésről szólnak, hanem az újjáépítésről. Ezért aki csak teheti, szánjon időt arra, hogy megtekintse e kiállítást.

Temerin, Kókai Imre Általános Iskola, 2021. 12. 2-6.

Látogatók száma: 300 (diákok és tanáraik)

Óbecse, Samu Mihály Általános Iskola, 2021. 12. 7-13.

Surányi Roland történelemtanár nyilt órát tartott.  A Becsei TV felvette az előadást és egy későbbi időpontban kerül adásba.

Látogatók száma: 300

Sajtó: https://vojvodjanski.com/hu/tvbecej/kozelet/2021/12/10/tortenelmi-vandorkiallitas-nyilt-a-samu-mihaly-altalanos-iskolaban 

Óbecse, Petőfi Sándor Általános Iskola, 2021. 12. 13-16.

Látogatók száma: 230

Ada, Cseh Károly Általános Iskola, 2021. 12. 20-23.

A Magyarságkutató  Intézet a  békediktátum aláírásának 101. évfordulója alkalmából a magyarországi történéseket az I. világháborútól a Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséig ismertető tárlatát több rendhagyó történelemóra keretein belül sikerült megtekintenie az adai Cseh Károly Általános Iskola  felsős tanulóinak. A megnyitón a kiállítási anyagot Korenchy László a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület alelnöke  méltatta.

A történelmi roll-up sorozat 24 részből állt Trianon előzményeit, a trianoni döntést, annak százéves hatásait mutatta be. A tanulók  folyamatában követhették végig a Monarchia felbomlásához vezető eseményeket, a trianoni döntés hatásait, ezáltal átfogó képet kaphattak a magyar történelem ezen időszakáról. Az információkon korhűek és hitelesek voltak.

Iskolánk tanulói nevében köszönjük a lehetőséget, hogy a kiállítási anyagot megtekinthettük.

Látogatók száma:  200

Szenttamás, Jovan Jovanović Zmaj, 2022. 01. 19.

2022. január 19-én iskolánk berkeiben rendhagyó előadásra került sor. Az előadás témája a trianoni békediktátum volt. Vitéz Korenchy László nyugdíjazott pedagógus, 24 mind kinézetében, mind pedig tartalmában, kiváló minőségű panellel érkezett. Két előadást tartott a témára, előbb az öt-hatodikos diákjainknak, majd valamivel bővebben és részletesebben a hét-nyolcadikos diákjainknak.

Az előadást mind a diákok, mind az összes többi résztvevő figyelemmel és érdeklődéssel követte. Élvezetes volt. Köszönet László úrnak, a VMPE-nek és a Magyarságkutató intézetnek hogy részesei lehettünk ennek a csodának!

szerző: Kiss Csaba, történelemtanár

Törökbecse, Miloje Čiplić Általános Iskola, 2022. 03. 08.

Ürményháza, Helyi Közösség díszterme, 2022. 03. 13.

Nemesmilitics, 2022. 04. 01.

Szabadka, Svetozar Marković Gimnázium, 2022. 05. 09.

Muzslya, Szervó Mihály Általános Iskola, 2022.05.19.

Bajsa, 2022.05.21.

Temerin, 2022.06.04.

Kis Fürkész természetvédelmi és természetismereti verseny

Kis Fürkész természetvédelmi és természetismereti verseny

címen természetismereti – természetvédelmi versenyt hirdet
4-5-6. osztályos tanulók számára

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A feladatok a következő témakörökhöz kapcsolódnak: természetismeret, természetvédelem, madárismeret, gombaismeret, gyógynövények, néphagyományok, fenntartható életmód, terepi feladatok.

A versenyre jelentkező csapatok egy feladatsor kitöltésével regisztrálnak (az első forduló online formában zajlik).
 A csapatok jelentkezését a következő elektronikus címre várjuk: nsvmpe@gmail.com jelentkezési határidő: 2022. február 15. (amikor a kitöltött feladatsort is csatolni kell). Elbírálást követően a döntőbe a legügyesebb csapatok kerülnek, maga a rendezvény pedig közvetlen verseny formájában 2022. április  8-án Újvidéken kerül megrendezésre. A kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalomban részesülnek. A versenyre iskolánkként több csapat is jelentkezhet.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá:

 • A felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát, elektronikus címét (amely elérhetőségeken tudjuk tartani a kapcsolatot);
 • Az iskola pontos nevét, címét;
 • A csapattagok nevét, osztályát;
 • A csapat nevét.
A verseny koordinátora: Bertalan Zsuzsanna bertalan.zsuzsa@gmail.com
 

A szakmai ellenőrzést végzi:

Molnár Zoltán (KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ). A feladatokat összeállítják: Bokodiné Kovács Katalin (Hagyományőrző Egyesület Baj); Molnár Zoltán (KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ); Molnárné Kiss Anikó (Somosi Környezetnevelési Központ); A VMPE versennyel megbízott munkatársai.

A felkészüléshez szükséges segédanyag, illetve az első forduló feladatsora letölthető: 

A verseny támogatója:

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny – lezajlott a vajdasági elődöntő

Sikeresen lezajlott a 2021/2022-es tanévre meghirdetett Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny vajdasági elődöntője. A tanulók 3 helyszínen, Szabadkán, Zentán és Újvidéken mérhették össze tudásukat. Szabadkán a Svetozar Marković Gimnázium adott otthon a rendezvénynek, Zentán a Thurzó Lajos  Művelődési-Oktatási Központ szervezésében a Bolyai TGK-ban zajlott a program, míg Újvidékének a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének központjában, az Apáczai Diákotthonban versenyeztek a résztvevők. Idén Vajdaságból összesen 27 középiskolás versenyző jelentkezett.  

 Az idei verseny rendhagyó módon a magyarországi, megyei elődöntőkkel összhangban zajlott, ugyanazon a napon. A tollbamondás szövegét hagyományosan, egy hangfelvétel segítségével dolgozták fel a versenyzők, míg a feladatlapok kitöltése az Erkel Ferenc Gimnázium Moodle oldalán történt. A feladatok és a tollbamondás ellenőrzését idén egységesen a gyulai szervezők végzik majd. Az országos dontőn, 2022 februárjában a tartomány legjobbjai képviselhetik majd Vajdaságot.   

A verseny helyi megbízott szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogatója pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

Felhívás: XVI. Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaverseny

XVI. Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében a
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2022. március 19-én immár 16. alkalommal rendezi meg a 
Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaversenyt.

Vendéglátó Horgoson a Kárász Karolina Általános Iskola lesz. A diákokat 2022. március 14-ig kell bejelenteni a következő elektronikus címen: genius.konferencia@gmail.com
A következő adatokat kell megadni: a versenyző neve, iskola, helység, osztály, mentor és annak elérhetőségei.

Ez a fizikaverseny emléket állít Ribár Béla vajdasági akadémikus professzornak, aki példamutató volt a tudományban és a fiatalok segítésében egyaránt. A verseny nemzetközi jellegű, a legjobb eredményt elért tanulók a magyarországi Eötvös Loránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny döntőjére jutnak el.

A verseny során négy forduló lesz: gondolkodtató, számításos, valamint kísérleti, kísérletelemező feladatokat oldanak meg a tanulók. A fizikatörténeti feladat témája
 Bay Zoltán világhírű tudós élete és munkássága. Végül háromtagú szakbizottság értékeli a diákok eredményét.

 

A verseny célja a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás serkentése, a természettudományos és műszaki ismeretek fontosságának a kiemelése. A Ribár Béláról elnevezett verseny hagyományosan a fizikatanárok szakmai találkozója is.

Mindegyik tanuló oklevelet és ajándékot kap. A felkészítő tanárok is oklevélben részesülnek. Ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik.

A vajdasági verseny helyi szervezője Balázs Piri Diana fizikatanárnő, főszervezője Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke. A rendezvény támogatója az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma. Médiatámogató a www.fokusz.info

A járványügyi helyzetet figyelni kell, és az előírásoknak megfelelően fokozott figyelmet kell majd fordítani a higiéniára. 

A verseny támogatója:

XXIII. Fizika-kémia Diáktábor

XXII. Fizika-kémia általános iskolai tehetséggondozó diáktábor

Több, mint két évtizede kerül megrendezésre Vajdaságban az általános iskolai fizika és kémia diáktábor, ahová a tehetségesnek mutatkozó tanulók kapnak meghívást

A huszonharmadik hagyományos általános iskolai fizika-kémia tehetséggondozó diáktábornak 2022. január 21-től 24-ig a pacséri Moša Pijade Általános Iskola ad otthont.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom keretében hagyományosan a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete rendezi meg ezt a szaktábort. A szervezők a helyi és környező iskolákból mintegy húsz diákra számítanak. A csoport összeállításában kikérik a szaktanárok véleményét és javaslatát.  

A kiválasztott általános iskolás tehetséges diákok szakelőadásokat hallgatnak, kísérleteznek, fejtörő játékokban vesznek részt.

A pacséri XXIII. Fizika-kémia Általános Iskolai Tehetséggondozó Diáktábor helyi szervezője Kanyó Anikó kémia szakos tanárnő, főszervezője Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke.

A tehetséggondozó diáktábor elsődleges célja a tehetségnevelés. A tanulók a szokásos általános iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve új fogalmakkal ismerkednek meg, kísérleteznek, megfigyelnek és tanulmányoznak egyes természeti jelenségeket, így az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása terén is fejlődhetnek. Nevelési cél a közösségi programok és a csoportmunka gyakorlása, kísérletezéskor a megfelelő viselkedés elsajátítása, a megfigyelési szempontok betartása, a szükséges készségek fejlesztése. A tábor célja a barátkozás, a játszva tanulás is.

A foglalkozásvezetők tapasztalt szakemberek lesznek. Az elméleti és gyakorlati jellegű szakmai programok mellett játékos vetélkedők, kreatív feladatmegoldó foglalkozások, terepmunkák is lesznek.

A diákcsapat összeállítása után mindenki megkapja majd a részletes programtervet.

A XXIII. fizika-kémia tehetséggondozó diáktábor résztvevői oklevélben részesülnek, ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik. A diákokat kiválasztó és elkísérő tanárok is elismerésben részesülnek.

A rendezvény támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Médiatámogató a www.fokusz.info  

A tábor támogatója:

Gion Nándor Olvasási Verseny – képes beszámoló

Összefoglaló – Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben – a karácsonyi ünnepkör szemléletében

Írta: Martinek Imre

Ünnepre is hangolódtató szakmai továbbképzés helyszíne volt az újvidéki Apáczai Diákotthon telepi fiúkollégiuma november 20-án, enyészet havának negyedik szombatján.

A Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben című akkreditált szeminárium részecskéinek egybekapcsolásáról a somoskőújfalui Somosi Környezetnevelési Központ munkatársai (Lendvai Mária, Bokodiné Kovács Katalin és Molnárné Kiss Anikó) gondoskodtak, Molnár Zoltán szervezeti elnök vezetésével.

Az egész napos összejövetelen elhangzó, tudományos tényekre, illetve személyes tapasztalatokra egyaránt támaszkodó előadásokat műhelymunkák tették teljessé. Alkalmasint a küszöbön álló karácsonyi ünnepkör szemléletében.

A program a Tanítók és Más Oktatási Szakemberek Oktató-nevelő Munkája (TANOM) keretében, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) szervezésében, valamint az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma háttértámogatásával valósult meg.

Helyszíni beszámolónk teljes terjedelmét lapunk december 1-jei nyomtatott számában olvashatják.

A mellékelt fotókat Burnát Norbert és a szerző készítették. 

 

 

Letölthető tartalom:

XXI. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny

XXI. Kovács Sztrikó Zoltán
fizika-kémia diákverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2021. december 18-án Zentán kerül sor a diákversenyre

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2021. december 18-án,
9 órai kezdettel Zentán a Thurzó Lajos Általános Iskolában megrendezi a vajdasági szintű kétfordulós XXI. Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika-kémia Diákversenyt.

A tanulók felkészülésként önállóan vagy párban kísérleti jellegű vizsgálatokat végeznek. Bejelentkezésként a verseny első, írásbeli fordulójára 2021. december 15-ig szakdolgozatot küldenek be elektronikusan a következő címre:

genius.konferencia@gmail.com

 

A szóbeli döntőn december 18-án szakbizottság előtt mutatják be a kísérleteiket. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat.

Helyi szervező Kálmán Róbert, főszervező Muhi Béla,
 a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke.

 

A verseny célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása. Az összejövetel egyúttal a fizika és a kémia szakos tanárok hagyományos szakmai találkozója is.

Ezen a műszaki-természettudományos jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt. Három szakterület van: fizika, kémia és interdiszciplináris témakör. A diákok egyedül vagy párban jelentkezhetnek. Felkészítő tanáruk közreműködésével az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek. Minderről néhány oldalas szakdolgozatot írnak, és ezzel jelentkeznek a versenyre. A szervezők elvárják, hogy a szakmunka címoldalán szerepeljen a tudományterület (fizika, kémia vagy interdiszciplináris), a dolgozat címe, a diákok és a felkészítő tanárok neve és elérhetősége, az iskola adatai.

 A dolgozatban röviden ismertetni kell a témakört, a kapcsolódó tudományos/műszaki ismereteket, majd az eszközök képi vagy grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket, a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a forrásmunkákat is.

A verseny napján a csapatok és felkészítő tanáraik 9 órától érkeznek a vendéglátó iskolába. Magukkal hozzák az eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a szakmunkák bemutatásához. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat. Egy posztert is hoznak, melyen szemléletesen bemutatják a munkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek, nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. Ez megkönnyíti az előadást, továbbá a verseny után a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt kiállítható.

 

Az összejövetel egyúttal a fizika és a kémia szakos tanárok hagyományos szakmai találkozója is. A korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető oktatás témakörei, a tankönyvek és tantervek kerülhetnek megvitatásra. A találkozón megjutalmazzák a legjobb kísérleti felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű újítást bemutató szaktanárt.  

Mindegyik versenyző és a felkészítő tanárok is megfelelő oklevélben részesülnek. Ajándékkönyvekről hagyományosan a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik. Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Részletes információk és aktualitások folyamatosan a következő honlapon találhatók meg: www.fokusz.info

A verseny támogatója:

Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny

Felhívás

Tisztelt Intézményvezető, érdekelt Kollégák!

Örömmel tudatjuk, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Stiefel Eurocart KFT. és a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola ismét meghirdeti részvételi díj mentes online versenyét, amely tiszteletét rója le azon magyar kutatók emléke előtt, akik életük során maradandót alkottak az emberiség számára. Annak érdekében, hogy ez a speciális tudásanyag a benne rejlő pozitív személyiségformáló erővel közkincsé váljon, kerül meghirdetetésre a

Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny

Benevezési határidő: 2021. december 06.

Benevezni négyfős csapatokkal lehet 5-6. évfolyam, illetve 7-8. évfolyam kategóriában.

A verseny három fordulóban kerül megrendezésre.

Az első fordulóra 2022. február közepén kerül sor.

Ezen a benevezett iskolák egy közös februári időpontban, saját iskolai környezetükben, egy internetes tesztet töltenek ki. .

A honlapon található tájékoztató szerint legjobb eredményt elérő magyarországi és külhoni csapatok tavasszal a második fordulóban küzdenek meg egymással, majd az innen továbbjutók májusban, egy végső összecsapásban mérik össze erejüket.

Részletesebb tájékoztató megtalálható az alábbi honlapon:

http://tarnokiskola.hu/oktanyag/framsetokt.htm

A Magyar feltalálók, Magyar tudósok, Magyar felfedezőknél olvasható az ismeretanyag a kutatókról, az MFTF verseny linkre kattintva pedig bővebben olvashatunk a versenyről, illetve ugyanitt tehető meg az internetes regisztráció is.

A felmerült kérdésekkel, problémákkal pedig az egrif@index.hu e-mail címre írva Egri Ferenchez fordulhatnak.

Kérjük az intézményvezetőt, hogy tájékoztassa az iskola érdekeltjeit a verseny lehetőségéről.

Reméljük, hogy a tudomány nagyjainak munkásságát bemutató verseny méltó helyet foglal majd el a diákok oktatási-nevelési folyamatában.

Üdvözlettel:

A szervezők nevében:
Egri Ferenc

Magyar nyelvi tájkép a Kárpát-medencében – A Magyarságkutató Intézet pályázata

A Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja 2021-ben meghirdeti 

Magyar nyelvi tájkép a Kárpát-medencében

című pályázatát 11–19 éves diákok, valamint felkészítő tanáraik számára!


A pályázat célja, hogy a tanulók…

 • ismerjék meg közelebbről az anyanyelvünket érő idegen nyelvi hatásokat;
 • gondolkodjanak el a magyar nyelvet formáló külső hatások okain és következményein;
 • lehetőséget kapjanak arra, hogy közelebbről vegyék szemügyre az anyanyelv identitáskifejező és -formáló szerepét.

A pályázat két fő témája:

 1. Angol szavak, kifejezések magyar táblákon, feliratokon
 2. Két- és többnyelvű táblák, feliratok

 

 1. Angol szavak, kifejezések magyar táblákon, feliratokon

 

 1. Felkészülés

 

Felkészítő tanárod segítségével ismerkedj meg az idegen szó és a jövevényszó fogalmával, a kettő közti különbséggel, valamint az esszé műfajával! Ezeknek írott forrásokban (tankönyvek, szótárak) is utánanézhetsz, de mindenképp kérd tanárod segítségét, magyarázatát is!

 

 1. Gyűjtés

 

Készíts fotókat bármilyen, Magyarországon megjelenő, angol szavakat, kifejezéseket tartalmazó feliratokról, táblákról!

A gyűjtéshez segítségként néhány ötlet:

 • (cég)névtáblák
 • reklámtáblák
 • feliratok
 • plakátok
 • hirdetések

Csak saját fotókat fogadunk el.
Figyelj(ünk) arra, hogy csak szabadon fényképezhető feliratot, táblát rögzíts!

 

 

 

 1. Esszé

 

Készíts egy esszét a gyűjtött anyagról és az angol kifejezések térhódításáról legalább 2, legfeljebb 4 oldal (6000-12000 leütés) terjedelemben! A következőkre mindenképp figyelj:

 1. Fogalmazásodnak adj címet!
 2. Fogalmazásodban fejtsd ki, hogy melyik gyűjtött kifejezés, mondat helyett használnál más, magyar vagy a magyar nyelv szabályainak jobban megfelelő kifejezéseket, mondatokat! Tegyél javaslatokat, ajánlj példaszerű megoldásokat is!
 3. Írd le röviden azt is, hogy szerinted mit lehetne tenni, hogy a magyar megfelelő terjedjen el az említett esetekben!

Gondolatébresztő kérdések az esszé további részéhez:

 • Mi az oka annak, hogy a magyarban egyre több angol (eredetű vagy szerkezetű) kifejezés jelenik meg?
 • Veszélyezteti-e nyelvünket az angol nyelv térhódítása?
 • Vannak-e előnyei és hátrányai az angol kifejezések megjelenésének? Melyek ezek?
 • Milyen személyes tapasztalataid vannak? Hol találkozol a mindennapjaid során angol kifejezésekkel? Te milyen gyakran használod őket?

 1. Két- és többnyelvű táblák, feliratok

 

 1. Felkészülés

 

Felkészítő tanárod segítségével ismerkedj meg a kétnyelvűség és többnyelvűség fogalmával, az ezekhez szorosan kapcsolódó fogalmakkal, valamint az interjú műfajával! Ezeknek írott forrásokban (tankönyvek, szótárak) is utánanézhetsz, de mindenképp kérd tanárod segítségét, magyarázatát is!

 1. Gyűjtés

Készíts fotókat olyan többnyelvű feliratokról, táblákról, amelyeken magyarul is olvasható az adott felirat! A gyűjtést kétnyelvű környezetben valósítsd meg, tehát ott, ahol a magyar nyelv kisebbségi helyzetben van (pl.: Felvidék, Kárpátalja, Erdély stb.)!

A gyűjtéshez segítségként néhány ötlet:

 • táblák (hivatalos útjelző táblák, utca-, helységnévtáblák, névtáblák, reklámtáblák, épületek hivatalos táblái)
 • feliratok (hirdetések, plakátok, kereskedelmi egységek feliratai)

Csak saját fotókat fogadunk el.
Figyelj(ünk) arra, hogy csak szabadon fényképezhető feliratot, táblát rögzíts!

 1. Interjú

A gyűjtött fotóid segítségével készíts egy 5-10 perces interjút a kétnyelvű táblák megítéléséről! Az interjú alanya legyen a kétnyelvű környezet lakója, és járuljon hozzá nevének közléséhez (l. a kitöltendő adatlapot)! Majd készíts ebből a beszélgetésből egy legalább 2, legfeljebb 4 oldalas (6000-12000 leütés) elemzést a következők szerint:

 1. Írj rövid bevezetőt a gyűjtés, az interjú előkészítéséről, megvalósulásáról!
 2. Jegyezd le az interjú fő kérdéseit, az azokra adott válaszokat idézd szó szerint, végül pedig mindegyik választ értékeld is, egészítsd ki saját gondolataiddal!
 3. Írásodat a tanulságok levonásával, összefoglalással zárd, és saját véleményedet is fejtsd ki a kétnyelvű feliratokról!

Néhány (minta)kérdés az interjúhoz:

 • Mit gondol, szükség van itt (az adott településen, tájegységen) kétnyelvű feliratokra?
 • Ha igen, miért fontos, hogy magyarul is megjelenjenek a feliratok?
 • Elegendő kétnyelvű felirat van? A feliratok száma változott-e az idők során? Milyen irányú a változás: csökkent vagy nőtt az ilyen feliratok száma?
 • Ha Önnek kellene készítenie táblát, feliratot (például bolthoz, hirdetéshez), minek alapján választaná ki annak nyelvét?

FIGYELEM!

Csak eredeti, saját gyűjtést és szellemi munkát fogadunk el!

 

Formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, egyszeres („szimpla”) sorköz, margóbeállítások: bal 2,5 cm, jobb 2,5 cm, fent 2,5 cm, lent 2,5 cm; doc vagy docx formátum

A bírálóbizottság tagjai: a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontjának munkatársai

Értékelés: A tartalmi és formai szempontból legjobbnak minősített, legeredetibb pályázatok díjazásban részesülnek. Így például a képek felbontását és lényegmegragadó voltát, a fogalmazások címét, a gyűjtés eredetiségét is figyelembe vesszük a bírálatkor. A pályázó személyes állásfoglalásának, véleményének értékelésekor nagy súllyal esik latba a forma és a stílus is. A formailag nem megfelelő, hiányos munkákat a bizottság nem tudja értékelni.

A nyertesek jutalmazása (kategóriánként):

 1. helyezett: 50.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
 2. helyezett: 30.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
 3. helyezett: 20.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék

Különdíj: A bírálók különdíjat oszthatnak ki könyv- és tárgyajándék formájában.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. március 6. vasárnap

Az eredményhirdetés napja: 2022. április 11. hétfő, A magyar költészet napja

A pályázat benyújtása, kötelező mellékletei:

 • a pályázat saját gyűjtésű képei
 • pályázati esszé, illetve interjú
 • pályázati adatlap
 • pályázati nyilatkozat
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata (18 év alatti pályázó esetében a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata)
 • az interjúalany hozzájáruló nyilatkozata
 • a felkészítő tanár hozzájáruló nyilatkozata.

A pályázati anyagot és a kitöltött tartozékokat postán és elektronikusan is be kell küldeni a következő címre:

Magyarságkutató Intézet, 1051 Budapest, Nádor utca 36.

nyelvipalyazat@mki.gov.hu

Jelige (az elektronikus levél tárgya): Magyar nyelvi tájkép

Csak a formailag megfelelő, hiánytalanul kitöltött (aláírással és dátummal ellátott) pályázati tartozékokat tudjuk elfogadni!

 

További információért a fent megadott e-mail-címre írjanak.

Szeretettel várjuk a pályázati anyagokat!

A felhívás részletes szövege és a szükséges űrlapok:

Mintaprojekt- és óravázlat-készítő pályázat pedagógusoknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2022. április 25. és 29. között hirdeti meg a jövő évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. A Témahét küldetése, hogy a fenntarthatósági életszemléletet az iskolákból kiindulva eljuttassa a diákokhoz, és a diákokon keresztül közvetítse a családok és az egész társadalom felé, ezért 2022-ben kiemelten kezeljük az egyéni, a kisközösségi és a társadalmi felelősségvállalás lehetőségeit.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Fenntarthatósági Témahét során, a környezeti-gazdasági-társadalmi fenntarthatóság kérdéskörét 3 kiemelt témával járjuk körbe, amelyek a 2021/2022-es tanévben a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás. Ezek mellett a hulladék, mint állandó téma is megjelenik.

Mintaprojekt- és óravázlat-készítő pályázat pedagógusoknak

A pályázat a 2022. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét keretén belül kerül meghirdetésre, kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. A pályázaton a fenntarthatóság pedagógiájában jártas pedagógusok mintaprojektek és óravázlatok kidolgozásával vehetnek részt, amelyek témája illeszkedik a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét témáinak valamelyikéhez:

 • VÍZ (pl. természetes élővizek védelme, ivóvíz, vízgazdálkodás, vízlábnyom)
 • EGÉSZSÉGVÉDELEM (pl. fenntartható táplálkozás, iskolakert-program)
 • FELELŐS FOGYASZTÁS (pl. körforgásos gazdálkodás, tudatos vásárlás, fenntartható divat, fogyasztóvédelem)

A szakmai zsűri által a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre kiválasztott mintaprojektek és óravázlatok publikálásra kerülnek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon és a pályaművek szerzői egyenként bruttó 70 000 forintos díjazásban részesülnek.

A pályázat beküldési határideje: 2021. december 15. szerda, 15.00 óra

Kérjük, vegyen részt pályázatunkon, illetve buzdítsa erre kollégáit is!

 https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek 

 

Pedagógus-kérdőív a 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórájáról

Kérjük, hogy 2021. november 30-ig szánjon néhány percet az alábbi kérdőív kitöltésére, amelyben kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére a 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórája programsorozattal kapcsolatban. Válaszait előre is köszönjük!

https://www.survio.com/survey/d/J9H7J5F6X1I6K7Z7S

 

Kérjük, továbbra is kísérje figyelemmel honlapunkat és Facebook-oldalunkat, hogy a friss hírekről folyamatosan értesüljön!
Bármilyen felmerülő kérdésben a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen kereshet bennünket.

 Üdvözlettel:

 

PontVelem Nonprofit Kft.
a Fenntarthatósági Témahét, a ZöldOkos Kupa
és a Világ Legnagyobb Tanórája szervezője

 

Mit tudsz Torontál vármegyéről – beszámoló

Helytörténeti és honismereti múltvallatás enyészet havának 13. napján

Írta: MARTINEK Imre

A régmúltnak iskolás korú vallatói legutóbb enyészet havának (november) 13. napján találkoztak újfent egymással Ürményházán. A Mit tudsz Torontál vármegyéről? elnevezésű helytörténeti és honismereti vetélkedő keretében, mely immár huszonegyedik éve van jelen közösségünkben.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) és az Ürményházi Ifjúsági Klub (ÜIK) közös szervezésében megvalósuló vetélkedő legutóbbi etapjában egy-egy helyi (Ürményháza védelmezői, felkészítő: Huszka Endre), szajáni (Szajáni betyárok, felkészítő: dr. Zsoldos Ferenc) és torontálvásárhelyi (Torontáli betyárok, felkészítő: Onjin Hartig Viktória) csapat, valamint két temerini (Töri-törők és Töri-szakik, felkészítő: Zséli Kornélia) és négy óbecsei (Bácskai Vadlányok; Furfangos ördögök; Töri-molyok és Bácskai hősök, felkészítő: Surányi Roland) formáció mérte össze lexikális tudását. S persze a szerencséjét is…dobókockájuk minden egyes fordulásánál.

Az eseményről lapunk november 20-i nyomtatott számában tervezünk bővebben beszámolni. Addig is meséljenek a szerző fotói.

A verseny támogatója:

A VMPE évi közgyűlése

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2021. december 4-én, szombaton, 10:00 órai kezdettel évi közgyűlést tart az újvidéki Apáczai Diákotthon fiúkollégiumában (Bogdan Šuput u. 16, Újvidék)

A közgyűlésen Pályaválasztás címmel előadást tart Mengyán Pletikosić Ildikó pszichológus

A közgyűlés keretén belül a résztvevőknek lehetősége nyílik az oktatással kapcsolatos észrevételeik, tapasztalataik megosztására, illetve bemutatásra kerül a VMPE évi tevékenysége is

Tisztelettel kérünk minden jelenlegi és csatlakozni kívánó VMPE tagot, hogy jöveteli szándékát legkésőbb 2021. december 2-ig jelezze munkatársaink felé, az alábbi űrlap kitöltésével:

https://forms.gle/oSrkB4XYj8w883sc7

A járványhelyzetre való tekintettel kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi előírásokra

Minden érdeklődő tanügyi dolgozót szeretettel várunk!