Erzsébet-tábor – 1. turnus

A déli határon túli régió megannyi településéről érkező, ám ennek ellenére szinte rekordidő alatt hatékony csapattá formálódó vajdasági elemisták (plusz kísérőik) hatvanfős alakulata (a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete koordinálásával) június 26-a és július 1-je között kapcsolódhatott be a Zánkai Erzsébet-tábor éltető és lüktető „vérkeringésébe”.

A délvidéki különítmény többségét a VMPE versenyeiről kikerülő, legtehetségesebb alsós és felsős diákok alkották. A táborba érkezőket ezúttal is a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés, a digitális kompetenciafejlesztés, a tudomány és az ismeretterjesztés, a kultúra és a művészetek témájához kapcsolódó színes eseménykínálat várta/fogadta. Továbbá közösségfejlesztő programok gondoskodtak arról, hogy a gyermekek életre szóló élményeket szerezhessenek. Diákjainknak, illetve a kísérői/kisegítői éjjel-nappali teendőket bevállaló (ön)magunknak — heten voltunk ilyen szerepkörben — ezúttal a sötétkék színű egyenpóló jutott. Könnyed, fülbemászó dallammal kiegészítve, melyről csakhamar kiderült, vérbeli harci induló lesz az inkább mégis! Mondván: „Hull a szilva a fáról, sötétkék az altábor. / Minden versenyt megnyerünk, sehol sincsen ellenünk. / Sej, haj, ruca, ruca, kukorica derce!” S aztán, a napok múlásával, valóban jöttek a dobogós eredmények. Csak úgy sorjáztak az oklevelek a táborzárási kis és nagy buli plusz a tűzijáték előtt. Az előbbieket kevéssel szürkület után, az utóbbit meg közvetlenül az officinális takarodó előtt volt szerencsénk elkövetni. No, de azért mégse ugorjunk ekkorát az időben! Mert még adósak találnánk maradni az ünnepélyes megnyitóval; a tábortűzzel a „lilák” pavilonjában; az esti/éjszakai akadályversennyel az árokparton… A Fővárosi Nagycirkusz artistáinak előadásáról nem is beszélve.

A VMPE táborozóinak csoportképe
A VMPE táborozóinak csoportképe

Méltatlanul maradna le továbbá a napok egyhuszonnégy óráiban mindnyájunkra híven és rendületlenül gondot viselők sima felemlítése is. Holott nélkülük — Nélküle meg főleg! — aligha valósulhatott volna meg mindebből bármi is. „Itt a szívem, kemény föld, / pusztaság lett, törd most föl! / Itt a szívem, száraz kút, áss le mélyre, törjön út! / Elő víznek, mely tőled jön” — zúgott a felvezető refrén az ökumenikus tábori istentiszteleten. Történt mindez dr. Kiss-Rigó László, a Szeged—csanádi egyházmegye püspöke, ft. Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Szamosi Szabolcs orgonaművész, valamint a táborban szolgáló TESTVÉREK (hitoktatók, keresztény szakkollégisták, szerzetesek, lelkészek) közös szolgálatában.

„A jó nem más, mint a dolgok ősi és természetes rendje. Egyszerűen csak az egyenes út. Jutalma önmagában van. Tisztává tesz és könnyűvé. Érzéseket ad, amiket nem vásárolhatnál meg Dárius kincsén sem, s amiktől nem foszthat meg semmiféle hatalom” (Wass Albert).

A Máté szerinti evangéliumban (Mt 8,23—27) olvashatjuk, miként csendesíté le Jézus a háborgó tengert. Ámbár mielőttünk is ott fodrozódott a víztükör, mi több, egy kisebbfajta zivatar is megkörnyékezte a tábort, mégsem volt okunk aggódni. Mindvégig megsegített bennünket az Úr. Mi meg cserébe, úgyszólván viszonzásul, igyekeztünk személyesen is átölelni az önmagunkban és felebarátunkban pislákoló szeretetet, mely művelethez azért inkább a szívre volt szükség. A tisztánlátáshoz.

„Képzelj el egy várost, ahol nem létezik a szeretet. Milyenek az emberek, a házak és terek? Hogyan tudnád megismertetni velük a szeretetet?” — köszönt ránk a feladat. A bibliodráma-foglalkozások során a gyerekek önmaguk fogalmazhattak meg erkölcsi, morális igazságokat, illetve kifejezhették egymás iránti elfogadásukat, megbecsülésüket. Őszintén? A lehető legjobb pillanatban kínálkozott fel sokunk számára eme elcsendesedési és lelki kitárulkozási lehetőség. Pedig akkor és ott hirtelenében teljesen más zsánerben gondolkodtunk. Valami, talán még a csocsózásnál is pörgősebb dologban.

„Mert tudod, valahogy így van ez: az ember jár-kel a világban, mint valami nyugtalan vadállat, és valamit keres. De alighogy megtalálja, már hasznot akar belőle, és ezzel el is rontja a dolgokat. Mert a világ nem arra való, hogy hasznot hozzon valakinek. A világ arra való, hogy szép legyen, békés legyen, jó legyen. És a haszon a leghaszontalanabb szó, amit az ember valaha is kitalált. Pedig ma már annyira van vele, hogy ha valami szépet meglát, nyomban arra gondol: mi hasznom lehetne belőle? S ezért van az, hogy amit ilyen céllal felépít, az hamarosan le is dől. Legtöbbször egy másik ember dönti le, aki irigyli a hasznot, és a helyén nem marad más, csak egy folt csalán: az ember örök nyoma” (Wass Albert).

A szerző és Kovács Hargita felvételei
A szerző és Kovács Hargita felvételei

A programok megvalósításában nagy szerepük volt a TESO-knak, vagyis azoknak a fiatal tábori munkatársaknak, akik előzőleg alapos képzésen vettek részt, hogy turnusonként csaknem háromezer táborozó jól érezhesse magát itt Zánkán, a Tihany és Badacsony közötti balatoni partszakaszon. És persze, az idén is volt/lesz Hősök Napja, az a szerda délelőtt(ök)re időzített tábori programsorozat, amelyen a gyermekek és kísérőik játékos formában ismerkedhetnek meg például a rendőrök, tűzoltók, terrorelhárítók hivatásával.

Végezetül meséljenek újra a fotók, melyekhez csupán egyetlen kölcsönvett intelmet társítanék. Azt a bizonyos elméleti útmutatót*, amelynek gyakorlati implementációja — Istennek hála! — ezúttal is eredményes vala. Magyarán: az alapozás az újoncoknál is sikeresen megtörtént! Mehetünk tovább.

*„Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak” (Csíkszentmihályi Mihály).

Írta Martinek Imre
a Hét Nap „Tábori napló – a részleteken túlmenően” c. cikkjében

XXII. Apáczai Nyári Akadémia – Természettudományi képzés

A vendégeket vasárnap, 2022. július 10-én 17 órától vártuk Újvidéken az Apáczi Diákotthon Leánykollégiumában (Ćirpanov utca 54.)

Dr. Róka András és felesége, Anikó, valamint a Százak Tanácsa meghívottjai, Dr. Szijártó István és Foltán László érkeztek meg Budapestről. A szálláshelyek elfoglalása után városnéző körútra indultunk, többek között a Katolikus Portán fagylaltoztunk, miközben elmeséltem nekik az Ifjúsági Tribün szerepét és az itt töltött szerkesztői éveimet.

Hétfőn, 2022. július 11-én reggel busszal csoportosan indultuk az RTV új épületéhez, (Újvidék-Pétervárad, Kamanci út 45). Megtörtént a regisztráció az Újvidéki Rádió és Televízió előcsarnokában. Kb. 10 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitó. Kulturális műsor, köszöntők hangzottak el.

Lukács Gabriella VMPE elnök mondott köszöntőt az egyesület nevében, Muhi Béla pedig ismertette a természettudományi csoport idei programját. Tőle tudtuk meg, hogy Ribár Béla akadémikussal évekkel korábban már tartottak nyári továbbképzéseket magyar nyelven az egyetemeken. Amikor a VMPE birtokba vehette az Apáczai Diákotthont, 22 évvel ezelőtt létrejöhetett az Apáczai Nyári Akadémia (az ANyA). Sokáig a természettudományi képzés volt az egyetlen témakör, az akkreditáció is ezzel indult. Egy évtized után indult meg a magyarság és az osztályfőnöki továbbképzés Muhi Horváth Gabriella és Kovács Zsuzsanna magyartanárok vezetésével. Idővel a történelmi és a Tapasztald, hogy továbbadhasd témakör is beindulhatott. Hosszú évek óta, így az idei ANyA természettudományi szekciója is Muhi Béla fizikatanár szervezésében és akkreditációjával zajlik, a tavalyi év kivételével. Bertalan Zsuzsanna szervező elmondta a Tapasztald, hogy továbbadhasd című idei továbbképzéssel kapcsolatos tudnivalókat. Szili Katalin anyaországi politikus, humánökológus nagy hatású szakmai beszéde hangzott el. A Százak Tanácsának elnöke, Dr. Szijártó István beszélt arról, hogy Nemzetünk igazi alkotmánya anyanyelvünk és kultúránk. Megköszönte Muhi Béla meghívását, aki már régóta tagja a Százak Tanácsának, neki köszönhető, hogy negyedszer vannak jelen a különböző programokban. Társa, Foltán László világbajnok és olimpiai aranyérmes sportoló, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke az emberi kitartásról, a becsületről mondott nagyon hatásos beszédet. Molnár Zoltán, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tagja szólt a Fenntarthatósági célokról és dilemmákról. A vendégek a közös ebédet a helyszínen fogyasztották el. A Százak Tanácsának tagja Dr. habil Németh Mária is, aki A tudomány felelőssége a környezettudatosságért című programmal volt bejelentve, de nem tudott jelen lenni, ám on-line mégis megtarthatta az előadását, meg szólt az általa vezetett doktori iskolában folyó kutatási munkákról is. Ezek után a természettudományi és a Tapasztald, hogy továbbadhasd csoportok hazamentek a szálláshelyekre. Hétfő délután 18.00 órakor Muhi Béla szekcióvezető érdekes előadást tartott a pedagógusoknak: A Bose-Einstein-kondenzációról diákoknak másként (bemutatásra kerültek a gázcsövekben jelentkező színképek, a Tesla-transzformátor, plazmafonalak, a Tesla-gömb, továbbá tudománytörténeti események is szóba kerültek). A kvantumfizika elvont világába igyekezett az előadó bevonni a közönséget.

Általában 19.00 órakor volt a szálláshelyen a közös vacsora.

Utána: Zenés társas est, városnézés, Újvidék – Európa kulturális fővárosa c. rendezvénysorozat egyes részei következtek. Többek között a belvárosi Mária Neve nagy templomban orgonahangversenyt néztünk meg, kiállításokat látogattunk, utcai zenészeket hallgattunk stb.

Kedd, 2022. július 12. Reggeli után a szálláshelyen Dr. Róka András, az ELTE tanárának előadása: A mitokondrium funkcionális elektro-biokémiája (Miért és hogyan élhetünk testünk alacsony hőmérsékletén?) I. rész. Rövid szünet után jött a folytatás: 10.00 órakor Dr. Róka András, ELTE: A mitokondrium funkcionális elektro-biokémiája – az előadás II. része. Közben megérkeztek a szegedi vendégek. 11.00 órakor Dr. Kopasz Katalin (SzTE) fizikus előadása: A természettudományos és a művészeti oktatás egyesítésének lehetőségei. Dr. Szalai Tamás (SzTE): A James Webb űrtávcső – A tapasztalt és évek óta visszajáró csillagász-fizikus házaspár rengeteg kísérletet mutatott be, a csillagász bemutatta az emberiség legnagyszerűbb űrtávcsövét, láthattuk a frissen készült legújabb felvételeket is. Délután, 18.00 órakor Härtlein Károly (Műegyetem, Bp) tartott látványos előadást Miért nem lehet kísérletek nélkül tanítani fizikát? címmel. Cseppfolyós nitrogént hozott, meg sok kísérleti eszközt.

Szerda, 2022. július 13. Reggeli a szálláshelyen, majd a látogatók elvonultak a megbeszélt találkozóhelyre, ahol felvette őket a busz, mely a Tapasztald, hogy továbbadhasd elnevezésű csoporttal közösen Bertalan Zsuzsanna vezetésével kirándulásra indultak. A program: Titel, Tisza, Béga. Utazás autóbusszal, hajókirándulás, természetismereti programok. Az itthon maradottaknak alternatív program: Újvidék, mint Európa Kulturális Fővárosa. Délután hosszú pihenő volt, majd 18.00 órakor Horák Kornél (biológus, Becse) előadását lehetett élvezni: Fertőző betegségek kezelése gyógynövényekkel. Sajnos mindennek nem lett foganatja, Kornél Becsén egy általános iskolai tanár maradt. Meg kell említeni, hogy annak idején Kornél nagyon szorgalmas, tehetséges egyetemista volt, megpályázta az egyetemi segédtanári állást, de nem őt vették fel. Ribár Béla akadémikussal tiltakoztunk, a Magyar Szó napilapban nyilvánosságra is hoztuk az igazságtalanságot. Sajnos mindennek nem lett foganatja, Kornél Becsén egy általános iskolai tanár maradt. Ám egy szerencsés fordulat történt. A magyarországi Kertészeti Egyetem (akkor még a Villányi úton volt a fővárosban) kihelyezett tagozatot nyitott Zentán, és Muhi Béla ide beajánlotta Horák Kornélt konzulens tanárnak. Ennek köszönhetően immár 18 éve egyetemistákat oktat ez a nagytekintélyű, tehetséges szakember. A szokásos vacsora után a társaság a városban kulturális programot találhatott magának.

Csütörtök, 2022. július 14. Reggeli után Dr. Ács Ferenc (ELTE, Bp) előadása következett: A szőlő és az ember koevolúciója és a kapcsolódó mikrometeorológiai szempont. Szünet után Kormányos Róbert (Bolyai Gimnázium, Zenta) előadása volt soron: Gyógygombák, gombakémia, környezetvédelem. Az előadó doktorandusz, egyébként a neves Bolyai Gimnázium igazgatója volt egy mandátumban. Délelőtt 12.00 órától Dr. Ács Ferenc második előadása volt még soron: Napsugárzás, zivatarok és a földi élet – globális és nanoléptékű kapcsolatok. Kihangsúlyozzuk, hogy ez az előadó Újvidéken végezte el a fizika szakot, majd a Mezőgazdasági Egyetemen lett meteorológus. Egyetemistaként rendszeresen látogatta a Muhi Béla által szervezett ifjúsági ismeretterjesztő műsorokat az Ifjúsági Tribünön. Visszajáró vendégünk az Apáczai Nyári Akadémiára mindig hív külön látogatókat is az előadásaira. Előadói stílusa nagyon látványos, egyedi, érthető.  

A délutáni program is igen látványos volt. 17.00 órakor Dr. Muhi B. Béla (egyetemi tanár, Újvidék) A jelenség- és a projekt alapú oktatás címmel mutatott be számtalan jó példát a finn és más korszerű oktatási gyakorlatból, miközben felhívta a figyelmet az idei augusztusi programjára is: A tantermen kívüli oktatás lehetőségei. A tantermen kívül, főleg a természetben szerzett élményekkel könnyebben tanulnak a diákok. Több kutatás szerint a természetben töltött idő növeli a diákok iskolai eredményességét és segíti az egészséges fejlődésüket. A tantermen kívüli oktatás nem csak a természetben, hanem minden más, tehát az iskola falain kívül történő tanulást, ismeretszerzést, információ-gyűjtést is magában foglalja. Ezeket a lehetőségeket mutatják be a meghívott előadók a konferencián. Az egynapos akkreditált konferenciára augusztus 27-én, szombaton kerül sor Zentán, a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodában. A konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, főszervezője Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

A csütörtöki nap utolsó előadója 18.00 órakor állt ki a közönség elé. Dr. Holló Barta Berta (egyetemi tanár, Újvidék): A kémia szerepe az oktatásban címmel tartott előadást, rengeteg gyakorlati megoldást mutatott be, többek között a kémiai képletek szerkesztése, látványos prezentációk készítése szempontjából adott értékes tanácsokat.

Nem mindennapi esemény volt az is, amikor Dr. Róka András professzor meghívást kapott Bertalan Zsuzsannától, hogy látogasson el a Tapasztald, hogy továbbadhasd című képzésre és tartsa meg előadását  a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ugyanezt az előadást a természettudományi csoportnak is leadta egy alkalmas időpontban.

Péntek, 2022. július 15.

Reggeli után 9.00 órakor Härtlein Károly (Műszaki Egyetem, Bp) előadása következett: Fizika tudással az áltudományok ellen. Muhi Béla szervező a bevezetőben elmondta, hogy Károllyal rengeteget harcoltak a kontár, tudománytalan, minden szakmai alapot nélkülöző okoskodók ellen. Beszélt még az Ig-Nobel díjról is, amit évente olyan tudósoknak osztanak ki, akik nagy lendülettel, jelentős anyagiak és szellemi munka árán haszontalan eredményeket produkálnak. Az előadó, Härtlein Károly számos valódi fizikával kapcsolatos kísérlettel szórakoztatta és közben tanította a jelenlévőket. Vendégelőadónk, Härtlein Károly igazi sztárnak, divatos szóhasználatban celebnek számít a Kárpát-medencében. A tévében, a világhálón, a sajtóban szinte állandóan ott van és gyakran sikerül látványos kísérleteivel világcsúcsot javítania, Guinness-rekordot döntenie, miegymás.

10.15   órakor Dr. Kulcsár Sarolta témája került sorra: Hány generációnak van jövője még ezen a bolygón? – A klímaszorongás jelensége a diákok körében. A jelenlévő pedagógusok nagyon sokat tanulhattak ebből az előadásból. Ugyancsak telitalálat volt Dr. Lengyel László műsora is: Gazdasági állataink tenyésztése a környezet- és természetvédelem tükrében. A témakör hatalmas érdeklődést váltott ki.

Az ötnapos program végére maradt az összegzés, a kitüntetések, tanúsítványok, elismervények kiosztása.
A XXII. ANyA 2022. résztevőinek száma: kb. 30. Nemzetközi jellegű csapat állt össze.
A meghívott előadók egy része is részt vett más előadók meghallgatásán.
Sokan eljöttek látogatóba (pl. Ács Ferenc barátja, Popović matematikus), vagy meghallgattak egy-két előadást, de nem kértek tanúsítványt. Többen átjöttek a párhuzamosan futó képzésről (Tapasztald, hogy továbbadd).

A régi legendás előadók, GENIUS versenyeink mentorai, egyes külföldi előadóink kitüntetésben részesültek. Ezek átadására a későbbiek során kerül majd sor. Néhány név: Vass Ferenc (Kisorosz, idős fizikatanár), Barsi (Kleman) Márta (Zenta, idős fizika-kémia tanár), Dr. Papp Katalin (Szeged, idős fizikatanárnő), Dr. Monár Miklós (Szeged, idős fizikatanár), Hartlein Hároly (Budapest, fizikatanár), Dr. Róka András (Budapest, nyugalmazott kémiatanár) stb.

Támogatónk hosszú évek óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Budapest).

Köszönjük a támogatást!

 

Írta Muhi Béla, a Természettudományi szekció főszervezője