Versenyfelhívás: Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 2022/2023

Versenyfelhívás: Gion Nándor olvasási verseny általános iskolások részére

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete olvasási versenyt hirdet általános iskolások felsős tagozatai számára. A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése. Mivel a versenyzők a csapat eredményéért küzdenek, a versenynek közösségépítő szerepe (is) van. Célja továbbá az olyan tanulókat is sikerélményhez juttatni, akik szeretik az irodalmat, és szívesen olvasnak, de pl. nyelvi versenyen vagy fogalmazási pályázaton, szavalóversenyeken nem vesznek részt.

A verseny résztvevői 3 fős csapatokat alakítanak. A csapat tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. Mindegyik csapat korosztályonként egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapon dolgozik, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldják meg a feladatokat.

Továbbra is számítunk a pedagógusok, magyartanárok, könyvtárosok, szülők segítségére az olvasás, a könyvek és egyben a Gion Nándor olvasási verseny népszerűsítésében. A legjobb csapatok értékes jutalomban részesülnek.

Mert az olvasás segít élni, életben maradni, növeli az empátiát, a másik ember és a világ megértését. (Vekerdy Tamás)

A tartományi döntő 2022 novemberében lesz Újvidéken.

Az olvasandó művek listája V-VI. osztályosok számára:
1. Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza
2. Annie M. G. Schmidt: Minna, a macskakisasszony
3. Roald Dahl: Matilda
4. Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka

Az olvasandó művek listája a VII-VIII. osztályosok számára:
1. Gion Nándor: Zongora a fehér kastélyból
2. Gimesi – Jeli – Tasnádi – Vészits: Időfutár 3. – A próbák palotája
3. Catherine Doyle: Viharok őrzője
4. Rick Riordan: Percy Jackson és az olimposziak 1. – A villámtolvaj

Érdeklődni, jelentkezni a következő e-mail címen lehet: olvasasiverseny@gmail.com

Versenyfelhívás – 5. Vállalkozz okosan! diákverseny általános iskolásoknak

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a hagyományos Diák Menedzsment Bajnokság és a Fogyasztóvédelmi Diákverseny mellett ötödik alkalommal hirdeti meg a Vállalkozz okosan! diákversenyt az általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben.

A verseny célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető gazdasági, vállalkozói, pénzügyi ismereteket annak érdekében, hogy felnőttként jobban eligazodjanak az üzleti világában, tudatos döntéseket hozzanak, és esetleg vállalkozóként érvényesüljenek. A verseny hozzájárul a tanulók tudásának bővítéséhez, a csapatszellem erősítéséhez, a kreativitás és az innovációs készség fejlesztéséhez.

A verseny általános iskolás diákoknak van meghirdetve (5-8 osztály). A diákok csapatban dolgoznak mentor (tanár) segítségével. A csapatok 2-4 főből állnak. Minden csapatnak egy üzleti tervet kell elkészíteni, melyben bemutatják ötletüket, vállalkozásukat.

Az idei versenyre egy közlekedési eszközöket gyártó vagy közlekedési szolgáltatásokat nyújtó vállalat üzleti tervét kell elkészíteni.

A versenyre november 10-ig lehet jelentkezni a következő e-mail címen: menedzsment.bajnoksag@gmail.com

Itt fel kell tüntetni a tanulók és a mentor nevét, az osztályt, illetve az iskolát.

A részletes útmutatót és a segédanyagokat a felkészüléshez e-mailben küldjük ki a jelentkezőknek.

A verseny döntője december 3-án, szombaton lesz megtartva Zentán, a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodában (Karađorđe u. 52).

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogató a Köznevelésért Felelős Államtitkárság, főszervező: Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

Beszámoló – Pedagógiai kihívások a 21. században – A tantermen kívüli oktatás lehetőségei – konferencia

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalommal és a Pro Scientia Naturae Alapítvánnyal együttműködve, hetedik alkalommal szervezte meg a Pedagógiai kihívások a XXI. században című akkreditált szakmai konferenciát, amelynek fő témája ezúttal a tantermen kívüli oktatás lehetőségei volt.

A tantermen kívül, főleg a természetben szerzett élményekkel könnyebben tanulnak a diákok. Több kutatás szerint a természetben töltött idő növeli a diákok iskolai eredményességét és segíti az egészséges fejlődésüket.

A tantermen kívüli oktatás nem csak a természetben, hanem minden más, tehát az iskola falain kívül történő tanulást, ismeretszerzést, információ-gyűjtést magában foglal. Ezeket a lehetőségeket mutatták be a meghívott előadók a konferencián. 

Az egynapos akkreditált konferencia augusztus 27-én, szombaton lett megtartva Zentán, a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodában. A konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, főszervezője Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

A konferencia programja a következő volt:

10.00-10.30 – regisztráció
10.30 – Dr. Muhi B. Béla főszervező köszöntője és előadása: A tantermen kívüli oktatás előnyei és lehetőségei
11.00 – Dr. Kulcsár Sarolta: „Ha egy ló nem szomjas, nem lehet megitatni”- a Freinet-módszer lehetőségei a tantermen kívüli oktatásban
11.30 – Dr. Lengyel László: Az óbecsei Than Emlékház tantermen kívüli oktatási lehetőségei
12.00-12.30 – kávészünet 
12.30 – Horváth Bábinszki Ildikó: Tehetségápolás a biológiában tantermen belül, és kívül is
13.00 – Csonka Róbert: A gyakorlati oktatás fontossága – a kert mint híd
13.30-14.30 – ebédszünet
14.30 – Korenchy László: Műhelymunka és a kreativitás – az elmélet és a gyakorlati munka összekapcsolása és azok hatásai a kreativitásra
15.00 – Szedlár Ágnes: Illusztrált kémia
15.30-16.00 – kávészünet 
16.00 – Muhi Béla: Ami az online előadásból kimaradt
16.30 – Miklós Csongor: Elmélet és gyakorlat – a nyári táborok által nyújtott lehetőségek az iskolán kívüli oktatásban és az ismeretterjesztésben
17.00 – A konferencia értékelése és zárása