Versenyfelhívás: TUDOK 2023

A Kutató Diákok Mozgalma a 2022/23-as tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciáját (TUDOK 2023), melynek célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A konferencián kétféle módon lehet indulni:

a., Saját, önálló tudományos kutatásról szóló munkával, mely az elért eredményeket tartalmazza (Elvégzett kutatási tömb)

b., Lehetőség nyílik olyan tudományos kutatásról szóló munkával is indulni, amely a hipotézisre épít, kidolgozott módszertannal rendelkezik, de még nem rendelkezik eredményekkel (Kutatási terv tömb)

A TUDOK 2023 konferencián való indulás feltétele egy online nevezési lap kitöltése a www. kutdiak.hu oldalon keresztül. A nevezési lapon meg kell jelölni, hogy az Elvégzett kutatási tömbben vagy a Kutatási terv tömbben szeretne indulni a nevező. Egy munkával csak egy tömbben lehet indulni.

A TUDOK 2023 három fordulóból áll:

1., Írásbeli forduló

(absztrakt/kutatási terv beküldése) az online nevezéssel egy időben. A nevezés során a nevező által javasolt regionális/tudományterület szerinti konferenciára kell beadni a nevezési lapot.
Nevezési határidő: 2022. november 30. (szerda éjfél)

2., Szóbeli előválogató forduló

A szóbeli előválogatók 2023 januárjában és februárjában kerülnek megrendezésre regionális alapon (határon túli helyszíneken) és tematikus alapon (magyarországi helyszíneken), Élet- és környezettudományi, Műszaki- és reáltudományi, Humán- és társadalomtudományi területekre való besorolás szerint.

A regionális konferenciák tervezett helyszíne és időpontja:

Felvidéki Regionális Konferencia, Dunaszerdahely, Vámbéry Ármin Alapiskola, Tervezett időpont: 2023. január 27.
Vajdasági Regionális Konferencia, Zenta, Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, Tervezett időpont: 2023. január 21.
Erdélyi Regionális Konferencia (TUDEK), Szamosújvár, Kemény Zsigmond Elméleti Líceum, Tervezett időpont: 2023. március 3-4.

A határon túli diákok jelentkezésével kapcsolatos információk lentebb olvashatók.

A tematikus konferenciák tervezett helyszíne és időpontja:

Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia, Szeged, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Tervezett időpont: 2023. február 3-4.
Műszaki- és reáltudományi Tematikus Konferencia, Tokaj, Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium, Tervezett időpont: 2023. február 17-18.
Humán- és társadalomtudományi Tematikus Konferencia, Szekszárd, Garay János Gimnázium, Tervezett időpont: 2023. február 24-25.

3., TUDOK 2022 Kárpát-medencei döntő

A Kárpát-medencei döntő minden esetben magyarországi helyszínen kerül megrendezésre.

A Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciájának döntőjének tervezett helyszíne: Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő.

A döntő 2023. március 31-április 1-én kerül megrendezésre.

A verseny menete

Minden magyarországi diák a kutatási szakterületének megfelelő tematikus konferencián vesz részt, amelyről a Mozgalom vezetősége dönt a jelentkezési határidő lejáratát követő 10 munkanapon  belül. A határon túli indulók a megfelelő határon túli regionális konferenciákon indulnak. A határon túli diákok jelentkezésének elfogadásáról a helyi szervezők döntenek a Kutató Diákok Országos Szövetségével egyeztetve; döntésükről a jelentkezési határidő lejáratát követő 10 munkanapon belül értesítést kapnak a jelentkezők.

Mindezen rendelkezésektől eltérni csak a Kutató Diákok Országos Szövetségéhez írt külön kérvénnyel, az elnökség engedélyével lehet.

A versenyzők a saját kutatásukat a konferencia helyszínén személyesen, egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A tematikus és határon túli konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre.

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjén az Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia, a Műszaki- és reáltudományi Tematikus Konferencia és a Humán- és társadalomtudományi Tematikus Konferencia, valamint a megrendezett Regionális Konferenciák zsűrijének döntése alapján lehet indulni.

A HATÁRON TÚLI DIÁKOK JELENTKEZÉSE

A határon túli konferenciák megszervezésének feltétele, hogy

– A Vajdasági Regionális Konferenciára leadott nevezések száma meghaladja a 20-at
– A Felvidéki Regionális Konferenciára leadott nevezések száma meghaladja a 20-at
– Az Erdélyi Regionális Konferenciára (TUDEK) leadott nevezések száma meghaladja a 30-at

Abban az esetben, ha a nevezések száma nem éri el a minimális nevezési számot, a nevező diákokat a szakterületüknek megfelelő tematikus konferenciára soroljuk be.

Ha a hátáron túli konferenciákra való nevezések között a kutatási terv tömbbe leadott nevezések száma nem éri el az 5 nevezést, őket automatikusan a területüknek megfelelő tematikus konferenciára soroljuk.

JELENTKEZÉS

A 2022/23-as TUDOK-ra kizárólag a www.kutdiak.hu oldalon lehet jelentkezni!

A honlap jobb felső sarkában a „bejelentkezés” gombra kell kattintani. Bejelentkezés után lehet a versenyekre jelentkezni a versenyjelentkezés menüpont alatt 2022. október 15-től!

Nevezési határidő: 2022. november 30. (szerda éjfél)

Programjainkon, beleértve minden rendezvényünket csak KutDiák tagok vehetnek részt. A tagság feltételéről honlapunk ad tájékoztatást! (http://www.kutdiak.hu/hu/)

A VERSENY MENETE

A., Az Elvégzett kutatási tömbbe való jelentkezés esetén:

Általános információk:

A TUDOK 2023 Elvégzett kutatási tömbjébe való jelentkezés esetén a korábbi évekhez hasonlóan saját, kizárólag tudományos munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül. Művészeti vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2022-ben szerezte, vagy 2022 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

Az első forduló (írásbeli forduló) során a nevezési lap kitöltésével egy időben beküldött absztraktokat szakértő zsűri bírálja el, és a jelentkezési határidő lejártát követő 10 napon belül értesítést küld arról, hogy a diák a kutatási szakterületének megfelelően melyik tematikus konferencián vehet részt. Az előválogató konferenciákon egy szekcióban (kategóriában) szekcióösszevonás nélkül max. 9 nevezés szerepelhet, ha összevonásra kerül sor, akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

második forduló során a versenyzők a saját kutatásukat a konferencia időpontjában, egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A válogató konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a harmadik fordulóra, a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre. A döntőn egy szekcióban (kategóriában) összevonás nélkül max. 9 nevezés vehet részt, ha összevonás szükséges akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

Az absztrakt (első forduló) formai követelményei

Az első forduló során az előadás összefoglaló absztraktját kell feltölteni az online rendszerbe, ez alapján történik a kutatás értékelése. A szakértő bizottság az absztrakt szakmai szempontok alapján történő elfogadását követően, szekciókba sorolja a pályamunkákat. Az absztrakt terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyeit, az előadás címét. Emellett csatolni kell az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásról szóló nyilatkozatot, mellyel a felkészítő tanár/mentor/iskola javaslatot tesz a pályamunka nevezésére.

Az absztraktnak tartalmaznia kell egy bevezető részt, a célkitűzéseket, a felhasznált anyag és módszertani eszközöket, valamint az elért eredményeket, következtetéseket.

Amennyiben a téma kezdetlegessége miatt a nevezési határidő végéig absztrakt benyújtására nincs lehetőség, kutatási tervet kell benyújtani a nevezőnek. A kutatási terv csak a nevezési szándékot jelöli, de nem minősül jelentkezésnek. Terjedelme: min. 500 karakter. Ilyen esetben a végleges absztrakt feltöltésének határideje 2023. január 10. (kedd éjfél)

Abban az esetben, ha a kutatási terv címe eltér az absztrakt címétől, kérelmet kell benyújtani email-ben a kutdiak@kutdiak.hu címen, melyet a Kutató Diákok Mozgalma 3 napon belül elbírál.

Az előadás (előválogató és a döntő) formai követelményei

Az önálló kutatási munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

Az előadás értékelésének a szempontjai az Elvégzett kutatási tömbben:

Az előadásokat mind az előválogatókon, mind a Kárpát-medencei Döntő konferencián szakértő, szakmai zsűri értékeli. Az előadások értékelése az elvégzett tudományos munka ténye és színvonala alapján történik. A továbbjutott versenyzők a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhetnek. Az előadásban elhangzottak bővíthetőek az időközben elkészített, új kutatási eredményekkel.

A TUDOK döntőn összesen 40 pont érhető el:

– A kutatás eredetisége                                                 5 pont
– A kutatási munka minősége                                     5 pont
– Szakmai kompetencia és háttérismeret                5 pont
– A kutatás felépítettsége és logikai kapcsolatai    5 pont
– Helytállás a vitában                                                      5 pont
– Előadásmód                                                                   5 pont
– Prezentáció formai követelményei                          5 pont
– Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság   5 pont

Az Elvégzett kutatási tömbbe nevezők díjazása

 Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára való továbbjutáson túl egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjén az Elvégzett kutatási tömbben a következő díjak kerülnek kiosztásra:

– Nagydíj (a konferencia legjobb előadásai, szekciónkként maximum 1)
– Első díj (a szekció legjobb előadása)
– Második díj, illetve Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjének Elvégzett kutatási tömbjében megrendezett szekciók helyezettjeinek jutalmazása:

– A Nagydíjas előadások szerzői 30 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.
– Az Első díjas előadások szerzői 20 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.
– A díjazottak meghívást kapnak a hatnapos Országos Diákkonferenciára, amely tervezetten a Balaton mellett, Káptalanfüreden kerül megrendezésre 2023 nyarán.
– A díjazottakat különböző publikációs lehetőségek várják, illetve lehetőségük van, hogy kijussanak a stockholmi Nobel-díj átadóra, valamint induljanak a kétévente a felsőoktatásban kutatást végző hallgatók számára megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).

B., A Kutatási terv tömbbe való jelentkezés esetén:

Általános információk

A TUDOK 2023 Kutatási terv tömbjébe való jelentkezés esetén kizárólag tudományos munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül, mely elért eredményeket nem kötelező, hogy tartalmazzon, de kidolgozott módszertannal kell rendelkeznie. Művészeti vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2022-ben szerezte, vagy 2022 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

Amennyiben a Kutatási terv tömbbe beérkezett nevezések száma alapján tudományterületi besorolás szerinti szekciók szervezhetők, abban az esetben a szakterületeknek megfelelő tematikus konferencián tarjuk meg a Kutatási terv tömb előválogató fordulóit. Amennyiben a nevezések száma nem éri el egy-egy konferencián az önálló szekciószervezéshez szükséges számot, úgy a Kutatási terv tömbbe érkezett nevezések bemutatására egy különálló alkalmat szervezünk szintén 2023 februárjában.

Ha a határon túli konferenciákra való nevezések között a Kutatási terv tömbbe leadott nevezések száma nem éri el az 5 nevezést, őket automatikusan a területnek megfelelő tematikus konferenciára soroljuk.

A döntőn a Kutatási terv tömb előválogatóiról/előválogatójáról továbbjutott nevezések mérik össze magukat.

Az első forduló (írásbeli forduló) során a nevezési lap kitöltésével egy időben beküldött kutatási terv összefoglalókat szakértő zsűri bírálja el, és a jelentkezési határidő lejártát követő 10 napon belül értesítést küld arról, hogy a diák a kutatási szakterületének megfelelően melyik tematikus konferencián vehet részt. Az előválogató konferenciákon egy szekcióban (kategóriában) szekcióösszevonás nélkül max. 9 nevezés szerepelhet, ha összevonásra kerül sor, akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

második forduló során a versenyzők a saját kutatási tervüket a konferencia időpontjában egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A válogató konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a harmadik fordulóra, a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre. A döntőn egy szekcióban (kategóriában) összevonás nélkül max. 9 nevezés vehet részt, ha összevonás szükséges akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

A kutatási terv (első forduló) formai követelményei

Az első forduló során az előadás kutatási tervét fel kell tölteni az online rendszerbe, ez alapján történik a kutatás értékelése. A kutatási terv terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyeit, az előadás címét. Emellett csatolni kell az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásról szóló nyilatkozatot, mellyel a felkészítő tanár/mentor/iskola javaslatot tesz a pályamunka nevezésére.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell egy bevezető részt, a célkitűzéseket, a hipotézist, a felhasznált vagy felhasználni tervezett anyag és módszertant, valamint a várható következtetéseket és/vagy felhasználási lehetőségeket.

A tematikus konferenciákra jelentkezőknél, amennyiben jelentkezéskor a téma kezdetlegessége miatt végleges kutatási terv benyújtására nincs lehetőség, egy kezdetleges kutatási tervet kell benyújtani a nevezőnek. Ez azonban csak a nevezési szándékot jelöli, de nem minősül jelentkezésnek. Terjedelme: min. 500 karakter. Ilyen esetben a végleges kutatási terv feltöltésének határideje 2023. január 10. (kedd éjfél).

Abban az esetben, ha a kutatási terv címében változás lenne, kérelmet kell benyújtani email-ben a kutdiak@kutdiak.hu címen, melyet a Kutató Diákok Mozgalma 3 napon belül elbírál.

Az előadás (előválogató és a döntő) formai követelményei

 A Kutatási terv tömbben az elkészült munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

Az előadás értékelésének a szempontjai

 Az előadásokat mind az előválogató, mind a Kárpát-medencei Döntő konferencián szakértő, szakmai zsűri értékeli. A tematikus és regionális előválogató konferenciákon az előadások értékelése a tervezett tudományos munka kidolgozottsága és színvonala alapján történik. A továbbjutott versenyzők a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhetnek.

A TUDOK döntőn a Kutatási terv tömbben összesen 40 pont érhető el:

– A kutatási ötlet eredetisége és realitása                                    5 pont
– A kutatási terv minősége és kidolgozottsága                          5 pont
– Szakmai kompetencia és háttérismeret                                    5 pont
– A kutatási terv felépítettsége és logikai kapcsolatai              5 pont
– Helytállás a vitában                                                                         5 pont
– Előadásmód                                                                                       5 pont
– Prezentáció formai követelményei                                              5 pont
– Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság                       5 pont

A Kutatási terv tömbbe nevezők díjazása

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára (TUDOK 2023) való továbbjutáson túl egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjén a Kutatási terv tömbben a következő díjak kerülnek kiosztásra:

– Első helyezett (a konferencia legjobb előadásai, szekciónként maximum 1)
– Második helyezett (a szekció legjobb előadása)
– Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjének Kutatási terv tömbjében megrendezett szekciók helyezettjeinek jutalmazása:

– A Kutatási terv tömb díjazottjai tárgyjutalomban részesülnek
– A díjazottak meghívást kapnak a hatnapos Országos Diákkonferenciára, amely tervezetten a Balaton mellett Káptalanfüreden kerül megrendezésre 2023 nyarán.
– A díjazottak közvetlen segítséget kapnak a KutDiáktól, többek közt az Alumnitól, megfelelő mentor, kutatási hely és egyéb szükséges támogatás megszerzéséhez, hogy a kutatási tervben bemutatott munka a lehető leghatékonyabb módon kerülhessen elvégzésre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK 2023) szervezője a Kutató Diákokért Alapítvány.

Elérhetőség: kutdiak@kutdiak.hu, +36-30-219-9951

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete fennállásának 15. évfordulója

2022. október 15-16. , Lendva

Nehéz és emberpróbáló időket élünk. Elgondolkodtató, szabad-e, lehet-e ünnepelni a háború, a világjárvány árnyékában, az egész Európát sújtó energiaválság közepette, mikor az infláció államok, intézmények, családok létét fenyegeti, és a bizonytalanság uralkodik a mindennapjainkon.
A válasz egyértelmű: Igen. Kellenek az ünnepek, mert a különlegeset, a szépet, a meghittséget, a békét és nyugalmat, a találkozás örömét sugározzák.
Többszörösen igaz ez egy nemzetiségi szervezet fennállásának évfordulóján. Az összetartozás érzése megerősít abban, hogy nem vagyunk egyedül, vannak társaink az örömteli munkában, a sikerekben, de a nehéz pillanatokban is.
Fekete Irén a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökasszonya mondott köszöntõt a Kárpát-medencei szövetségek, egyesületek nevében. Köszönöm, hogy a kerekasztal- beszélgetésen a vajdasági magyar oktatásról számolhattam be,és arról, hogy büszkék vagyunk a magyar oktatási intézményeinkre, pedagógusainkra,
szórványában helytálló anyanyelvápolóinkra.

Írta: Lukács Gabriella,
a VMPE elnökasszonya

SZTE GYTK: Herba Medica Tanulmányi Verseny

Versenyfelhívás: Mit tudsz Torontál vármegyéről?

Versenyfelhívás: Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Millenáris, a Stiefel Eurocart KFT. és a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola ismét meghirdeti részvételi díj mentes online versenyét, amely tiszteletét rója le azon magyar kutatók emléke előtt, akik életük során maradandót alkottak az emberiség számára. Annak érdekében, hogy ez a speciális tudásanyag a benne rejlő pozitív személyiségformáló erővel közkincsé váljon, kerül meghirdettetésre a

Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny.

Benevezési határidő: 2022. október 20.
Benevezni négyfős csapatokkal lehet 5-6. évfolyam, illetve 7-8. évfolyam kategóriában.

A verseny három fordulóban kerül megrendezésre.

Az első fordulóra 2022. december közepén kerül sor.

Versenyfelhívás: MTA Alumni Program Tanulmányi Verseny

Freund Tamás, az MTA elnökének videóüzenete a verseny indulásáról

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2020 végén hirdette meg a Középiskolai MTA Alumni Programot, amelynek keretében kutatók látogatnak el egykori középiskolájukba és más iskolákba, hogy munkájukról, kutatási témájukról, a tudományos módszerről beszélgessenek diákokkal. A program célja egy tudománybarát társadalom építése, a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az Alumni Program részeként az Akadémia most tanulmányi csapatversenyt hirdet klímaváltozás és fenntartható fejlődés témakörben 9–12. osztályos magyarországi és magyar nyelvű képzésben részt vevő határon túli középiskolás diákok részére. 

A háromfordulós verseny célja, hogy erősítse a középiskolás korosztály tájékozottságát és vitakészségét, valamint bővítse a diákok ismereteit ezen az igen összetett területen. A felkészülést az Akadémia szakértők által kidolgozott, online elérhető tartalmakkal támogatja.

A versenyre 2022. október 19-én, szerdán 16 óráig nevezhetnek 3 fős csapatok.

A verseny két online fordulóból és a 2023. január 14-én élőben megtartott és élőben közvetített döntőből áll.

A döntőbe jutott csapatok, felkészítő tanáraik és a legtöbb csapatot felkészítő tanár értékes tárgynyereményekben részesülnek, továbbá az első online fordulóban a legalább 40%-os, míg a második online fordulóban a legalább 50%-os tesztpontszámot elérők között is tárgynyereményeket sorsolunk ki.

A győztes csapat és felkészítő tanára többnapos szakmai utazást nyer a dél-franciaországi kísérleti fúziós erőműbe, a magyar részvétellel is épülő ITER-hez.

A részvétel pontos feltételeiről és minden, a versennyel kapcsolatos tudnivalóról a verseny.mta.hu
oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Ha bármilyen kérdése van a versennyel kapcsolatban, szívesen fogadjuk a verseny@titkarsag.mta.hu e-mail-címen. A verseny logója és kreatívja szabad felhasználásra ide kattintva érhető el.

Döbrösi Laura videóajánlója a diákoknak a versenyről

Pályázati felhívás: Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíj

Az 1082/2010. (III. 31.) Korm. határozat 2010-ben létrehozta az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjat, amelynek segítségével évente 300, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató, kiemelkedő tehetségű és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló részesül tanévenként 100 000 forint összegű ösztöndíjban. Az ösztöndíjat a tanulók szabadon használhatják fel.

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.

Az ösztöndíjpályázat keretében kiemelkedően tehetséges az a tanuló, aki

–  jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a pályázatot megelőző tanévben; vagy
–  megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy Kárpát-medencei 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el, vagy a TUDOK Kárpát-medencei döntőjébe jutott a pályázatot megelőző tanévben; vagy
–  a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki.

Az ösztöndíjpályázat keretében szociálisan hátrányos helyzetű az a tanuló, aki

– árva vagy félárva, a szülő egyedülálló, nagycsaládban él, nevelő- vagy lakó otthonban él; vagy
– a pályázó tanuló tartós beteg vagy fogyatékossággal élő; vagy
– valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos; vagy
– olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázatról bővebb információ kérhető az alábbi szervezetektől:

Szerbia:
Vajdasági Tehetségsegítő Tanács
24000 Szabadka, Sonja Marinkovic 24.
+381 24 524 678

Románia:
Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
407280 Szászfenes, Eroilor 246. 4D/2.
+40 745 561 201

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
520019 Sepsiszentgyörgy, Csíki 47.
+40 267 351 959

Szlovákia:
Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács
92401 Galánta, Z. Kodálya 2367/49
+421 904 397 322

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
94501 Komárom, Elektrárenská 2.
+421 908 335 804

Ukrajna:
„Genius” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, O. Kobiljanszka 17.
+380 314 124 343

Képek: Felsőpulya XVI. „Kufstein” tanácskozás

Önazonosság

Előadások, gálaműsor, kiállítás, magyar mise, pódiumbeszélgetés… a világon szétszórva élő magyarok találkozása

Galéria Lukács Gabriella, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének képviseletében a felsőpulyai XVI. „Kufstein” tanácskozáson (2022. szeptember 24.-25.):

Beszámoló: Az anyanyelvápolás megkezdése

2022. október 1.

A 2022/2023-as tanévben is megindult a munka az anyanyelvápolás terén. Egyes  csoportok  már  szeptember  elejétől  folyamatosan dolgoznak, mások októbertől  kezdik  a  munkát.

 Az  anyanyelvápolásnak  nagy  hagyománya  van  a  Vajdasági  Magyar  Pedagógusok Egyesületében. A  csoportvezetők  havonta  egyszer  találkoznak a  szakmai megbeszélésen,  valamint az  anyanyelvápolás keretein  belüli előadást  hallgatnak  meg. Pedagógusaink tizenöt helyszínen végzik tevékenységüket.

Az októberi  előadás  témája: Az  időjárással kapcsolatos népi  megfigyelések.

Ezek az időjóslások a régmúlt időkből maradtak ránk, amikor a várható időjárást illetően csak saját megfigyeléseikre, tapasztalataikra hagyatkozhattak az emberek. Sajnos a klímaváltozás napjainkra annyira átformálta az időjárást, hogy a hajdanán nagyobb valószínűséggel beváló jóslatokra, megfigyelésekre, ma  már nem nagyon hagyatkozhatunk.

A naptárhoz  kapcsolódó,  de számos, a naptárhoz nem kapcsolódó, általában a közeljövő időjárását megjövendölő, megfigyelésekről,  népi  hagyományokról volt  szó az október  elsejei  továbbképzésen, megbeszélésen.   

A VMPE keretében működő anyanyelvápoló csoportok és vezetői a 2022/2023-as  iskolaévben:

Beodrán, Törökbecsén és Homokréven  Szirák Katalina,
Bókán,  Nezsényben,   Módoson  és  Surjánban  Molnár  Urbán Éva,
Csonoplyán Krizsán  Valéria,
Erzsébetlakon  és  Titelen  Urbán Mária,
Maradékon és Nyékincán Kovács Csaba és Kovács Hargita,
Muzslyán Tóth-Lendvai  Heléna és  Győri  Csilla,
Nemesmiliticsen Szabó Márta,
Üményházán Móricz  Elvira,

Remélhetőleg,  a  közeljövőben, Magyarittabén  is  megindul  az  anyanyelvápolás.

A  folytatásban Lukács Fodor Valéria óvónő, a  Kreativitás fejlesztése nemez készítéssel az óvodában és az iskolában címmel  tartott  továbbképzést  az  anyanyelvápolók, és  más  érdeklődő  pedagógusok számára. Előzőleg  ismertette  a nemez, és  a  nemezelés  fogalmát. Az  elméleti  részben egy  rövidebb  történelmi  áttekintést  is  kaphattak az érdeklődők,  megismerkedhettek  a  nemezelés  alapjaival, az ehhez  kapcsolódó  irodalommal, valamint tárgy- és fényképbemutató  is  volt.  Egy  nagyon  érdekes  gyakorlati  résszel  lepte  meg az  előadó a   jelenlevőket. A pedagógusok labdát készíthettek  nemezből,  kipróbálhatták a gyapjú,  a  szappan  és  a  langyos  víz  által a   nemezelést.

Írta:
Monić  Lídia,
az anyanyelvápolás  koordinátora

Beszámoló: Gion Nándor Középiskolások Művészeti és Élménytábora

2022. július 4-8. között vezettem le Újvidéken az Apáczai leánykollégiumban a VIII. Gion Nándor Középiskolás Művészeti- és Élménytábort a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület szervezésében. Az idei tábor témája az utazás volt, ami köré szerveződtek a foglalkozások is.

Ez a közismert irodalmi és művészeti toposz nagyon hálás témának bizonyult az idei táborban, hiszen a kamaszok a világot akarják felfedezni, és az utazás lehet fizikai, de lehet metaforikus irodalmi kaland is. Így valóban azonosulni tudtak minden foglalkozással és kísérőrendezvénnyel. A foglalkozásoknak nem volt céljuk irodalmi művek mély értelmezése. A gondolatindítást szolgálták, hogy azután a táborlakók kreatív és ötletes tevékenységként, különböző technikák segítségével ismerjék meg az irodalmat egy kicsit másként. A foglalkozások elsődleges célja volt az olvasás népszerűsítése és az önismeret fejlesztése.

A résztvevők valamennyien nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel vettek részt a foglalkozásokon, amelyek nagy beszélgetéseket generáltak. A kreatív alkotások csoportmunkában, választható feladatokon keresztül születtek meg, önálló munkára serkentve a fiatalokat, sőt ők maguk is kezdeményezhettek változtatásokat, újításokat az adott témakörben. A napi 2×3 órás technikák mellett szórakozási és kulturális programokban is részük volt.

Program

A foglalkozásokról:

Ismerkedési játékok: az első nap ismerkedési játékokkal indítottuk a napot, amelyet ugyancsak a tábor részvevői, mint a diákok, illetve a tábor vezetői is élveztek. Egy jégtörő játékkal kezdtük a programot, melyben a neve „Helló! Béla vagyok!…” egy kis éneklés és mozdulatok kellettek hozzá, amelyet kacaj ötvözött. Majd véletlenszerű labdadobálással mindenki bemutatkozott egymásnak, és néhány információt elmondott magáról. Folytatva az ismerkedést, minden diák a keresztneve kezdőbetűjével kellett, hogy mondjon egy állatnevet, majd pedig körbeülve és a középen lévő fogónak ki kellett találnia ki is lehet az adott állat. Több hasonló ismerkedős játékot folytattunk, mint például a pantomímezés, illetve activity keretein belül elmutogatni, hogy kinek mi a hobbija, és mit szeret csinálni szabadidejében. (Guzsvány Anna)

Hétfő esti vendég: Krizsán Szilvia, színművésznő. Vendégünkkel az alkotásról beszélgettünk. Az est során végig pásztáztunk minden alkotói fázison, amit Szilvia kipróbált eddig, így faggattuk őt ifjúsági regény írásáról, hangjáték írásról és rendezésről, színházi rendezésről, színészi alakításról és mint a legfrissebb alkotói területéről, a filmszínészi nehézségekről. A lányok nagyon élvezték a majd kétórás beszélgetést, és számos kérdéssel is ostromolták végül a vendéget.

Média-műhely: az újvidéki Ótos Annabella okleveles audiovizuális média szakember, fotóművész, operatőr és magánvállalkozó, a Művészeti Akadémia friss diplomása vezette a délutáni foglalkozást. Miután mesélt az életéről, a munkásságáról, részletezte a fotózás alapszabályait, majd igyekezett motiválni és támogatni a fiatalokat, hogy próbálják meg képi formában megragadni a vágyaikat. Mottója volt: hogy merjenek „más lenni és álmodni”, ennek érdekében lépéseket tenni! Ennek jegyében a közeli utcákat és a Futaki parkot járták körbe fotótémákat keresve, amiket minden résztvevő először a saját mobiltelefonján kapott lencsevégre, később viszont kipróbálhatták az analóg fényképezőgéppel is a munkát. A legszebb része ennek a munkának az volt, amikor este Annabella elhozta a kidolgozott képeket, és az asztalokon kiterítette a mintegy 36 munkát, amiket élvezettel elemeztünk immár közösen.

Könyvajánló: A keddi nap végén, utolsó foglalkozásként könyvajánló volt előrelátva. A lányok véleményem szerint ezt a részét várták a legjobban. Volt, aki több könyvet is elhozott otthonról, hogy a valóságban is megtekinthesse mindenki. Minden lány élvezettel mesélt a saját könyvéről, amelyet ők is izgalmakkal telten olvastak végig. Majd a végén egy lapra mindenki felírta a saját ajánlóját, amelyet mindenki megtekinthetett. (Guzsvány Anna)

Irodalomterápia: Berényi Emőke irodalomterapeuta vezetésével két másfélórás foglalkozáson vettek részt a gyerekek. Az első részében kis képekkel indították az utazás témájára a beszélgetést, majd ehhez rövid verseket olvastak, amikről mindenki a saját élményét mondta el. A továbbiakban versek átírását, majd befejezését kapták feladatul, de volt saját olvasat megfogalmazása is. A második kör végére egészen komoly problémákat vitattak meg a fiatalok Emőkével, olyan jellegűeket, amiket a kapott szövegek nyomán önmagukban fedeztek fel. Igen érdekes és nagyon tanulságos foglalkozás volt ez.  

Gasztroirodalom: Csabai Ferenc biológiatanárral a gasztrológia jegyeit vizsgálták irodalmi művekben. Az előadás során kitért a az előadó számos étek leírására a világ- és a magyar irodalomból, majd közösen olvastak a hagyományos nápolyi pizza készítéséről egy igen tartalmas és fordulatos konyhaművészeti receptleírást. Ennek nyomán egyéni gasztroélményekre is kitértek a záró beszélgetés során.

Drámapedagógia: szerda délután egy drámapedagógiai játékkal kedveskedtünk a diákoknak. Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művének a tizennyolcadik fejezetét dolgoztuk fel, amelynek címe ugyancsak az utazással kapcsolatos, és így hangzik: „melyben egy közönséges villamosútról ad megrázó leírást, s elbúcsúzkodik az olvasótól.” A játék arról szólt, hogy színjátszás által ismerkedjenek meg a diákok a novellával. Volt egy narrátor, aki mesélte a történetet, a diákok pedig a szerepek kiosztása után követték a cselekményeket. Izgalmas volt, mivel nem tudták, hogy mi fog következni, mégis megismerkedtek a történettel, és valószínűleg mélyebb benyomást is tett rájuk a novella. Vidáman zajlott a foglalkozás.

Az utazás motívuma: Az első nap délutáni programjait folytatva, az utazás motívumára épült a játék. Elsősorban a táborlakókkal együtt, közösen leszögeztük a tábor házirendjét, amit többnyire a diákok találtak ki. Majd készítettünk egy napi teendő listát is, amelyet a tábor keretei alatt, minden nap el kell végezniük az adott feladatokat, ilyenek voltak például, hogy minden nap egy adott kritérium szerint idézeteket kell keresniük és felírni meghatározott színnel egy az erre a célra kitűzött lapra, amely színesebbé teszi a tábor hetét. Minden nap egy adott helyen kellett csoportképet készíteniük, minden nap kellett olvasniuk legalább 10 percet. Csütörtökön kavicsot kellett keresniük, amelyet névhúzással oda kellett adniuk egymásnak, és egy kedves emléket vagy szót kellett rárajzolniuk. Mivel az utazás volt a téma, ezért beszélgettünk a kedvenc helyeikről az utazások kapcsán, illetve mindenki elmesélte a legjobb utazás élményét. A játék pedig, amelyet játszottunk egy alliteráció és ismétlés játék volt. Mindenkinek a saját keresztneve kezdőbetűjére ki kellett találni egy irodalmi alak nevét, majd ugyanarra a kezdőbetűre egy helységet ahová utazik, és, hogy milyen könyvet visz magával. Az első körben csak az irodalmi alak nevét és a helyet, majd a második körben már a könyvet is mondaniuk kellett. A játék célja a kreativitás és az emlékezőkészség fejlesztése volt. Mivel körben egy kis mese alakult ki ezáltal, és a következő személynek már az előtte elhangzott mondatot is el kellett mondani. A diákok élvezték az adott játékokat és mosollyal, kacajjal ötvözve zajlott a történet. Majd végezetül könyvjelzőt kellett készíteniük saját kreativitásuk által. (Guzsvány Anna)

Interaktív irodalomóra: Vincellér Katalin média és magyar szakos tanárral először a szabadtéri kiránduláson olvasták Esti Kornél utazásait, amiről az utazás élményhálóit vázolták fel, elmélyedve az egyéni úti élményekben is. A termi foglalkozásban aztán már kortárs költők verseivel foglalkoztak a búcsú, az úton levés és a csomagolás témájára. Ez volt a záró foglalkozás is egyben az értékelés előtt.

A tábor kulturális kísérőprogramjai, és kirándulások:

Különös atmoszférát kölcsönzött a tábor résztvevőinek maga Újvidék városa a Dunával, amit a hétfő esti séta és a kedd délelőtti várlátogatás alkalmával megtapasztalhattak, hiszen a diákok nagy része vidékről érkezett. Egy kis szabadidőt is kaptak mindkét alkalommal a központban, miután a legfontosabb nevezetességeket közösen végig jártuk.

Csütörtökön egésznapos kirándulással kötöttük egybe az aznapi interaktív magyarórát, melyeknek a sztrazsilovói kirándulóhely kiváló környezetnek bizonyult egy kétórás túrázást követően. A résztvevők és a csoportvezetők véleménye megegyezett abban, hogy a közös kirándulás és grillezés igen jó hangulatban telt, és érdemes a jövőben is alkalmazni a szabadtéri foglalkozásokat hasonló módon.

A péntek délelőttre értékelés tartalmasan alakult, és sikerült azt lekerekíteni önértékeléssel is egybekötve.

Értékelés:

A táborban 8 lány vett részt. Felemelő érzés volt látni, hogy az összes résztvevő szenvedélye az olvasás, és szinte a tábor alatt többségében a könyvekről beszélgettek, ajánlottak egymásnak izgalmas olvasnivalókat. Nyitottak voltak egymás iránt, és befogadóak. Otthon érezhették magukat az 5 nap alatt, mivel olyan társaságban voltak, akik hasonlóak hozzájuk. Pozitív élményekkel távozott minden diák, és a szervezők is. (Guzsvány Anna)

Második alkalommal tartottunk olyan tábort, amikor az utolsó pillanatig nyitott maradt a jelentkezési lehetőség, és nyilvánosan is meghirdettük azt. Végül 8 résztvevője lett a tábornak, ugyanakkor mind a nyolcan résztvevői voltka a Gion Nándor Középiskolások Olvasási versenyének. Ugyanakkor ilyen csapat még nem volt, ugyanis mindannyian lányok voltak és mindannyian olvasni szeretők, akik a szabadidőben is könyvekről beszélgettek, és nagyon élvezték a tábor tematikáját.

Szerencsés döntésnek tartom azt, hogy az idei tábort már a nyár elején megtartottuk, és hogy változatosabb foglalkozások voltak, sokszínű előadókkal. Így kamatoztattuk a tavalyi évben megfogalmazódott igényt, hogy fiatal előadókat is be kell kapcsoljunk, hogy frissítsük és a diákok igényeihez közelítsük a tábor hangulatát. Ezt csak erősítette újfent a szabadtéri kirándulás, ami, szerintem, kötelező programeleme kell legyen minden városi táboroztatásnak is.

Itt térek ki Guzsvány Anna csoportvezetői munkájára is, aki végig követte a résztvevőket mind az öt napon át mellettem, és kisebb foglalkozásokat, játékokat készített elő. Tanulságos „hospitálás” volt ez a számára is.

Írta:
Kovács Smit Edit,
a tábor koordinátora