Versenyfelhívás: Mit tudsz Torontál vármegyéről? 2023/2024

Felhívás: TANOM Fejlesztő Program

Az esemény központi témája: Jutalmazz a szavaiddal! Szemléletváltó kommunikációt fejlesztő program (katalógus szám: 1171, K4, P1)
Előadók: Török Tímea és Tóth Ildikó Katalin megoldásközpontú nevelők 
A programra 2023. október 28-én, szombaton 10:00 órától kerül sor Újvidéken, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének központjában (Bogdana Šuputa 16).
Időtartam: 4 óra
Részvételi díj: 500 dinár

Az útiköltséget fedezzük.

Jelentkezési határidő: 2023. október 24.
 
Ezt megelőzően 9 órától Monić Lídia koordinátor tart előadás az anyanyelvápolók számára.

Mozgóképalkotó verseny

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett

 

MOZGÓKÉPALKOTÓ VERSENY

középfokú köznevelési intézmények 9-11. évfolyamos tanulói részére
2023/2024

A verseny pedagógia célja: A csoportban történő együttműködés, együttgondolkodás és problémamegoldásra való ösztönzés; a kreatív, kritikai látásmód és információs műveltség fejlesztése a digitális képalkotás eszközeivel.

A verseny korcsoportja: 9-11. évfolyam

A verseny fordulói: elődöntő,  döntő

A verseny nevezési feltételei:
A versenyen részt vehetnek a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területe alá tartozó fővárosi kerületek, valamint Pest vármegyei járások (Aszód, Budakeszi, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác), valamint a határon túli magyar tanítási nyelvű középfokú köznevelési intézmények 9-11. évfolyamos tanulói. (Az előkészítő évfolyamok esetén a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (2) szerint: 9/NY, 9/N évfolyamos tanulók is).

Nevezés ideje: 2023.11.15 – 2024.01.12. között online lehet nevezni.

Nevezés módja: a csapatokat a felkészítő tanár jelentkezteti a www.tehetsegkapu.hu honlapon a regisztrációs linken. A nevezéshez szükséges versenydokumentáció letölthető, megismerhető, elfogadható. Iskolánként 3 fős csapatok jelentkezését fogadjuk el.

A beérkező versenyműveket három főből álló zsűri értékeli a kiírás mellékletében közzétett értékelési szempontrendszer alapján. A legjobb versenyművet beküldő 15 csapat jut tovább a fővárosi döntőbe.

Elődöntő:

Az elődöntő témája: Az induló csapat tagjainak kreatív bemutatása egy 1 peres kisfilmben. A film címe: Mi, együtt!

A bemutatkozó film tartalmi követelményei: a csapat bemutatása úgy, hogy közben a csapat tagjait is meg kell jeleníteni a kisfilmben. Fontos, hogy kiderüljön, mi a közös a csoport tagjaiban (pl.: érdeklődés, hobbi, közös suli, az alkotó munka szeretete stb.), mindezt műfaji megkötés nélkül.

A bemutatkozó film formai követelményei: formátum: mp4; felbontás: 1080p, hossz: maximum 1 perc, méret: maximum 200mb.

A versenymunkák feltöltési útvonalát/ titkosítás jelszavát az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ küldi el a nevezés során megadott iskolai e-mail-címre a versenyre való jelentkezést követően. Az elkészült versenyművet jelszóval védett tömörített formátumban (ZIP) kérjük feltölteni a nevezés után megküldött linken. A feltöltött fájl nevében az alábbi példa szerint kérjük rögzíteni az  iskola OMFEH számát (OM+feladatellátási hely: pl:123456001) és csapatnevet. (OMFEH_meggymaghadnagy.zip). A megadott formai vagy tartalmi paraméterektől történő eltérések a nevezés visszautasítását/érvénytelenségét eredményezik.

Elődöntő értékelési szempontrendszere: a kiírás melléklete tartalmazza.

Döntő:

A zsűri által megadott kortárs művész alkotásának filmes feldolgozása maximum 3 perces kisfilmben.

Az alkotást szabadon fel lehet dolgozni azzal a megkötéssel, hogy a film nyitó- vagy záróképén a megadott műalkotásnak kell szerepelnie és a film címét is a zsűri határozza meg. A film címe minden pályamű esetén: Ez nem vandalizmus… . A versenyfilm műfaja szabadon választott. (Ajánlott filmműfajok: filmetűd, költői kisfilm, dokumentumfilm, imázsfilm, reklámfilm.) Fontos, hogy a film vége főcímében szerepelnie kell a műalkotást létrehozó művész nevének, a mű címének és az elérés pontos hivatkozásának. https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_with_Balloon

https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_with_Balloon#/media/File:Banksy_Girl_and_Heart_Balloon_(2840632113).jpg  CC BY-SA 2.0

Formai követelmények:

Formátum: mp4, felbontás: 1080p, hossz: maximum 3 perc, méret: maximum 500mb.

A versenymű elkészítését dokumentálni kell – ami lehet: narrációval ellátott: storyboard, forgatókönyv (rövid írásos cselekményleírás, szöveges technikai forgatókönyv, szerkesztési terv) – amelyet „MUNKANAPLÓ” címmel Power Point formátumban kérjük megküldeni. Kérjük a narrációbeágyazás során ne használjanak külső könyvtárra mutató hivatkozásokat, a narrációt kérjük a dokumentumba ágyazni. A versenymunkák feltöltése az elődöntőben már megismert feltételek szerint zajlik.

A döntőre és az elődöntőre a versenyműveket az alábbi ingyenesen elérhető programokkal javasoljuk elkészíteni, de természetesen az intézmények tulajdonában lévő licensszel rendelkező programok is használhatók.

Da Vinci Resolve https://www.videohelp.com/software/DaVinci-Resolve
Flexclip Video Maker https://www.flexclip.com/
Viedo Cutter https://online-video-cutter.com/
video konvertálása: HandBrake: https://handbrake.fr/

Döntő értékelési szempontrendszer: a kiírás melléklete tartalmazza.

Személyiségi és szerzői jogvédelemmel kapcsolatos rendelkezések:

A leadott versenyművek elkészítésekor fokozott figyelmet kell fordítani:
– az alkotáson megjelenő személyek személyes adatainak védelmére, az alkotáson megjelenő személyek képmásának védelmére vonatkozó szabályok betartására.
– a Ptk. 2:43.§ és 2:48.§ szakaszainak, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok rendelkezéseire.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A versenyműveken arcképükkel, vagy szereplőként megjelenő személyektől a megjelentetéshez személyes belegyezésüket kell kérni. Azonban nem kell a felvételen szereplő személy hozzájárulása, ha a kép nyilvános közszereplés alkamával készült vagy tömegfelvételt jelenít meg.

A verseny díjazása:

Az 1-3. helyezést elért csapatok tagjai az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ elismerő oklevelében és könyvutalványban részesülnek.

Ütemterv:

HatáridőFeladatFelelős
2024. január 12-ignevezés a Tehetségkapu felületénfelkészítő tanár
2024. január 19-igelődöntő feltöltési link és jelszó megküldéseBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2024. február 09.elődöntő versenyművek leadási határidejefelkészítő tanár
2024. február 23.elődöntő eredmények közzététele a TehetségkapunBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2024. február 23.döntő feladatok közzétételeBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2024. április 9-igdöntő versenyművének leadási határidejefelkészítő tanár
2024. április 19.döntő eredmények közzététele a TehetségkapunBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2024. április 26.versenyművek értékelése és jelenléti konzultációBudapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tervezett időpont: 2024. májusünnepélyes DíjátadóBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ

 

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége:

Kapcsolatfelvétel esetén, kérjük a levél tárgya a következő tételt is tartalmazza: MOKAV24

Szakmai felelős:
Medve Katalin
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium
2045 Törökbálint, Óvoda utca 6.
E-mail: medve.katalin@balintsuli.hu

Kapcsolattartó:
Tóth Irén, Lovász Tamás versenyszervezők
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: lovasz.tamas@oh.gov.hu vagy versenyek.pokbudapest@oh.gov.hu
Tel: +36-1/374-2237

Budapest, 2023. október 5.

A felhíváshoz tartozó melléklet megtalálható a letölthető pdf végén.

„Magyarországi kalandok” – komplex levelezős verseny

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett

 

„Magyarországi kalandok” – komplex levelezős verseny

2-4. évfolyamosok osztályközösségeinek

2023/2024. tanév

 

A verseny pedagógiai célja: Játékos, szórakoztató feladatokon keresztül alap- és kulcskompetenciák fejlesztése, előkészítés és motiváció a későbbi tanulmányi versenyeken való részvételhez.A verseny korcsoportja: 2-4. évfolyam

A verseny jellege: online „levelezős” verseny osztályközösségeknek

A verseny fordulói: 10 forduló, eltérő tartalommal, hasonló nehézségi fokkal.

Az egyes fordulók feladatlapjainak kitöltése az ütemtervben jelzett naptól a következő feladatlap megnyitásáig bármely napon lehetséges. A fordulók feladatlapjait a tanulók a saját iskolájukban, vagy akár saját otthonukban tölthetik ki online, a www.tehetsegkapu.hu oldalon mindig új versenyazonosító kóddal, de ugyanazzal a saját tanulói azonosító kóddal.

A helyes megoldásokat az egyes fordulók lezárása után, az új feladatlap megnyitásával azonos időben elérhetővé tesszük a verseny publikációs oldalán a dokumentumoknál.

A versenyazonosító kódokat a verseny-közzétételnél, a Tehetségkapun publikáljuk az aktuális forduló nyitásának napján.
A tanulói azonosító kódokat megküldjük a jelentkezéskor megadott email címre a jelentkeztető pedagógusnak, aki átadja azokat a versenyzőknek. (Pót tanulói azonosítók felhasználására van lehetőség, ha szükséges. Ezt jelezni szükséges a verseny kapcsolattartójának a korábbi tanulói azonosító és az új tanulói azonosító megküldésével.)

A FELADATLAPHOZ A BELÉPÉS FELTÉTELE:

fordulónként mindig új versenyazonosító kód

(a Tehetségkapun a fordulóknál)

végig ugyanaz a saját tanulói azonosító kód

(a pedagógus adja át a gyereknek)

A feladatlap kitöltésére maximum 90 perc áll rendelkezésre. Egy tanulói azonosító kóddal egy feladatlap csak egyszer nyitható meg. A feladatlap 90 perc után lezár, ezt követően a válaszok nem javíthatók, nem módosíthatók.

A verseny nevezési feltételei:

A versenyen részt vehetnek a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén (fővárosi kerületek, Pest vármegyei járások: Aszód, Budakeszi, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác) működő alapfokú köznevelési intézmények, 2-4. évfolyamos tanulói, valamint a határon túli magyar tanítási nyelvű alapfokú köznevelési intézmények 2-4. évfolyamos tanulói.

Nevezés ideje: 2023. október 31-ig online lehet nevezni.

Nevezés módja: www.tehetsegkapu.hu honlapon a közzétételnél a regisztrációs linken. A nevezésnél az osztálylétszámot kell megadni, illetve azt, hogy az osztályból hány tanuló vesz részt a versenyen.

A nevezéshez szükséges versenydokumentáció a versenyközzétételnél letölthető, megismerhető, elfogadható.

A verseny témája, ismeretanyaga:
A versenyhez külön ismeretanyag nem szükséges.

Az értékelés szempontjai:
Az értékelés és eredményhirdetés a 10. forduló után történik. Kiemelt arany, arany, ezüst és bronz fokozatokat adunk ki az eredményes, kitartó osztályközösségeknek. Az osztályok végső sorrendjét a feladatlapokon elért egyedi pontszámokból és az osztályok részvételi arányából határozzuk meg:    *osztály átlag pontszáma.

A verseny ÜTEMTERVE:

FORDULÓ sorszáma és címeFORDULÓ megnyitása
1. Kaland 12023. november 13.
2. Kaland 22023. november 27.
3. Kaland 32023. december 04.
4. Kaland 42024. december 18.
5. Kaland 52024. január 08.
6. Kaland 62024. január 22.
7. Kaland 72024. február 05.
8. Kaland 82024. február 12.
9. Kaland 92023. február 24.
10. Kaland 102023. március 04.

 

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:
Csájiné Knézics Anikó vezető tanító
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Telefon: +36-1/210-1030

Kapcsolattartó:
Frey Cecília
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
E-mail: Versenyek.POKBudapest@oh.gov.hu
Telefon: +36-1/374-2334

Budapest, 2023. október 5.

Állásfoglalás a kárpátaljai anyanyelvű oktatás és a magyar iskolarendszer megtartása érdekében

Az elmúlt napokban, 2023. október 9-10-én ülésezett a Kárpát-medencei Oktatási Tanács. Ennek keretében a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek Állásfoglalást fogalmaztak meg és fogadtak el a kárpátaljai anyanyelvű oktatás és a magyar iskolarendszer megtartása érdekében.


Az anyanyelvű oktatás nem lehet alku tárgya!

 

Állásfoglalás
a kárpátaljai anyanyelvű oktatás és
a magyar iskolarendszer megtartása érdekében

 

Őshonos kisebbségként, mi magyarok otthont és jövőt kívánunk teremteni az utánunk következő nemzedékeknek, aktívan hozzájárulva a kisebbségi és többségi közösségek közötti bizalmatlanság felszámolásához. Ehhez pedig szilárd alapokon nyugvó anyanyelvű oktatási rendszerre van szükség Ukrajnában és az egész Kárpát-medencében.
 
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Ukrajnában 2014 óta folyamatosan születnek olyan jogszabályok, amelyek fokozatosan elveszik a magyar kisebbség jogait, és ellehetetlenítik az anyanyelv használatát az oktatásban.
 
Elítéljük azt a nyilvánvaló szándékot, amely Ukrajnában a magyar iskolarendszer elsorvasztására irányul.
 
Szeptemberben érvénybe lépett a 2017-ben elfogadott új ukrán oktatási törvény, amely csak elemi szinten engedélyezi a teljes mértékű anyanyelvű oktatást. Általános iskolától kezdve előírja az anyanyelven folyó tanórák számának fokozatos csökkentését, és az ukrán nyelvűek növelését.
 
A Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek ezt a jogfosztást határozottan elítélik és egyhangúlag támogatják a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2023-2024-es tanévnyitó ünnepségén kiadott Nyilatkozatát, melyben Ukrajna eurointegrációs törekvéseivel összhangban arra szólítja fel az illetékes állami szerveket, hogy tegyenek meg mindent az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés jogának valós biztosítása ügyében.
 
Teljes mértékben egyetértünk azokkal a lépésekkel, amelyeket a KMPSZ a jogfosztás orvoslásának ügyében nyilatkozatában javasol. Ezért szorgalmazzuk a kisebbségi oktatás kapcsán a minden szintű oktatás biztosítását, az ehhez szükséges megfelelő finanszírozást és önálló intézményrendszert, valamint az oktatással kapcsolatos döntéshozásban való részvételt.
 
Kérjük az anyanyelven való tanulás jogának szavatolását, és egyenlő esélyeket az oktatáshoz való hozzáférésben!
Pilisszentkereszt, 2023. október 9.

Külhoni Magyar Oktatási Tanács ülése

A 2023. október 9-10-én megrendezésre került a Külhoni Magyar Oktatási Tanács ülése, melyen részt vett a VMPE is. A Kárpát-medencéből érkező egyesületek elnökei és képviselői beszámoltak az aktuális oktatáspolitikai, köznevelési és felsőoktatási helyzetről és a tanulói létszámok változásairól. Kerekasztal beszélgetés folyt a külhoni magyar oktatás és nevelés fejlesztési lehetőségeiről is.

Versenyfelhívás: XXIII. Kovács Sztrikó Zoltán Fizika-kémia Diákverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2023. november 28-án Szenttamáson kerül sor a diákversenyre.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2023. november 28-án 14 órai kezdettel Szenttamáson a  Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában megrendezi a vajdasági szintű kétfordulós XXIII. Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika-kémia Diákversenyt.

Az idei évtől a versenyre a tanulók három korosztályban nevezhetnek be. Az első korosztály a 4. osztályba járó alsós diákok, másik kategóriába az 5-6. és a 7-8. osztályos diákok tartoznak.  A tanulók tudásszintjüknek megfelelő kísérleti jellegű vizsgálatokat végeznek, a felkészülést önállóan vagy párban végezhetik.

Bejelentkezésként a verseny első, írásbeli fordulójára 2023. november 24-ig szakdolgozatot küldenek be elektronikusan a következő címre:

aniko.kanyo92@gmail.com

A szóbeli döntőre november 28-án kerül sor, ahol a diákok szakbizottság előtt mutatják be a kísérleteiket, valamint egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat.

Helyi szervező Ádám Renáta, főszervező Ortó Kanyó Anikó tanárnő.

A verseny célja a diákok megismertetése és érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt. Ez okból már az alsós diákok is csatlakozhatnak a versenyzőkhöz. A verseny másik célja tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása.

Az összejövetel egyúttal a természettudományi szaktanárok szakmai találkozója is.

Ezen a természettudományos jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt, mely nem csak a kémiához és fizikához kapcsolódhat, hanem a földrajhoz és biológiához is. A diákok egyedül vagy párban jelentkezhetnek. Felkészítő tanáruk közreműködésével az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek.

A szakdolgozat követelménye az alsós diákok részéről 2-5 kézzel írott A4 oldal, mely tartalmaz rajzokat is. A tanító nénik, lefényképezve küldhetik el a megadott címre. A felsős osztályok részére a szakdolgozat gépelt 7-15 A4 oldal, minek az első oldalán fel van tüntetve a munka címe, a diákok, a felkészítő tanár, az iskola és a verseny neve. A munka tartalmazhat, táblázatokat, grafikonokat, képeket valamint bevezető, gyakorlati részt, ami 12 –es betű méretű Times New Roman betű stílusban íródik. A dolgozatban röviden ismertetni kell a témakört, a kapcsolódó tudományos/műszaki ismereteket, majd az eszközök képi vagy grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket, a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a forrásmunkákat is!

Témaötletek:
– Kémia a konyhában
– Oldatok
– Fény
– Keverékek
– Indikátorok
– Gyógynövényt tartalmazó házi készítmények
– Egyéb, szabadon választott téma 

A verseny napján a csapatok és felkészítő tanáraik 14 órára érkeznek a vendéglátó iskolába. Magukkal hozzák az eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a szakmunkák bemutatásához. Egy nyomtatott példányban átadják a szakmunkájukat. Egy posztert hoznak, melyen szemléletesen bemutatják a munkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek, nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. Ez megkönnyíti az előadást, továbbá a verseny után a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt kiállítható.

Az összejövetel egyúttal a természettudományokat oktató tanárok  szakmai találkozója is. A korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető oktatás témakörei, a tankönyvek és tantervek kerülhetnek megvitatásra. A találkozón megjutalmazzák a legjobb kísérleti felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű újítást bemutató szaktanárt. 

Minden versenyző és felkészítő tanár is megfelelő oklevélben részesül. A legjobban teljesítő diákok szakmai kiránduláson vehetnek részt. Ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik. Támogató a Belügyminisztérium.

Bővebb információ Ortó Kanyó Anikótól kapható, a 0649700167 telefonszámon.

Részletes információk és aktualitások folyamatosan a következő honlapon találhatók meg: www.fokusz.info