Mozgóképalkotó verseny

Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett

 

MOZGÓKÉPALKOTÓ VERSENY

középfokú köznevelési intézmények 9-11. évfolyamos tanulói részére
2023/2024

A verseny pedagógia célja: A csoportban történő együttműködés, együttgondolkodás és problémamegoldásra való ösztönzés; a kreatív, kritikai látásmód és információs műveltség fejlesztése a digitális képalkotás eszközeivel.

A verseny korcsoportja: 9-11. évfolyam

A verseny fordulói: elődöntő,  döntő

A verseny nevezési feltételei:
A versenyen részt vehetnek a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területe alá tartozó fővárosi kerületek, valamint Pest vármegyei járások (Aszód, Budakeszi, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác), valamint a határon túli magyar tanítási nyelvű középfokú köznevelési intézmények 9-11. évfolyamos tanulói. (Az előkészítő évfolyamok esetén a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (2) szerint: 9/NY, 9/N évfolyamos tanulók is).

Nevezés ideje: 2023.11.15 – 2024.01.12. között online lehet nevezni.

Nevezés módja: a csapatokat a felkészítő tanár jelentkezteti a www.tehetsegkapu.hu honlapon a regisztrációs linken. A nevezéshez szükséges versenydokumentáció letölthető, megismerhető, elfogadható. Iskolánként 3 fős csapatok jelentkezését fogadjuk el.

A beérkező versenyműveket három főből álló zsűri értékeli a kiírás mellékletében közzétett értékelési szempontrendszer alapján. A legjobb versenyművet beküldő 15 csapat jut tovább a fővárosi döntőbe.

Elődöntő:

Az elődöntő témája: Az induló csapat tagjainak kreatív bemutatása egy 1 peres kisfilmben. A film címe: Mi, együtt!

A bemutatkozó film tartalmi követelményei: a csapat bemutatása úgy, hogy közben a csapat tagjait is meg kell jeleníteni a kisfilmben. Fontos, hogy kiderüljön, mi a közös a csoport tagjaiban (pl.: érdeklődés, hobbi, közös suli, az alkotó munka szeretete stb.), mindezt műfaji megkötés nélkül.

A bemutatkozó film formai követelményei: formátum: mp4; felbontás: 1080p, hossz: maximum 1 perc, méret: maximum 200mb.

A versenymunkák feltöltési útvonalát/ titkosítás jelszavát az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ küldi el a nevezés során megadott iskolai e-mail-címre a versenyre való jelentkezést követően. Az elkészült versenyművet jelszóval védett tömörített formátumban (ZIP) kérjük feltölteni a nevezés után megküldött linken. A feltöltött fájl nevében az alábbi példa szerint kérjük rögzíteni az  iskola OMFEH számát (OM+feladatellátási hely: pl:123456001) és csapatnevet. (OMFEH_meggymaghadnagy.zip). A megadott formai vagy tartalmi paraméterektől történő eltérések a nevezés visszautasítását/érvénytelenségét eredményezik.

Elődöntő értékelési szempontrendszere: a kiírás melléklete tartalmazza.

Döntő:

A zsűri által megadott kortárs művész alkotásának filmes feldolgozása maximum 3 perces kisfilmben.

Az alkotást szabadon fel lehet dolgozni azzal a megkötéssel, hogy a film nyitó- vagy záróképén a megadott műalkotásnak kell szerepelnie és a film címét is a zsűri határozza meg. A film címe minden pályamű esetén: Ez nem vandalizmus… . A versenyfilm műfaja szabadon választott. (Ajánlott filmműfajok: filmetűd, költői kisfilm, dokumentumfilm, imázsfilm, reklámfilm.) Fontos, hogy a film vége főcímében szerepelnie kell a műalkotást létrehozó művész nevének, a mű címének és az elérés pontos hivatkozásának. https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_with_Balloon

https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_with_Balloon#/media/File:Banksy_Girl_and_Heart_Balloon_(2840632113).jpg  CC BY-SA 2.0

Formai követelmények:

Formátum: mp4, felbontás: 1080p, hossz: maximum 3 perc, méret: maximum 500mb.

A versenymű elkészítését dokumentálni kell – ami lehet: narrációval ellátott: storyboard, forgatókönyv (rövid írásos cselekményleírás, szöveges technikai forgatókönyv, szerkesztési terv) – amelyet „MUNKANAPLÓ” címmel Power Point formátumban kérjük megküldeni. Kérjük a narrációbeágyazás során ne használjanak külső könyvtárra mutató hivatkozásokat, a narrációt kérjük a dokumentumba ágyazni. A versenymunkák feltöltése az elődöntőben már megismert feltételek szerint zajlik.

A döntőre és az elődöntőre a versenyműveket az alábbi ingyenesen elérhető programokkal javasoljuk elkészíteni, de természetesen az intézmények tulajdonában lévő licensszel rendelkező programok is használhatók.

Da Vinci Resolve https://www.videohelp.com/software/DaVinci-Resolve
Flexclip Video Maker https://www.flexclip.com/
Viedo Cutter https://online-video-cutter.com/
video konvertálása: HandBrake: https://handbrake.fr/

Döntő értékelési szempontrendszer: a kiírás melléklete tartalmazza.

Személyiségi és szerzői jogvédelemmel kapcsolatos rendelkezések:

A leadott versenyművek elkészítésekor fokozott figyelmet kell fordítani:
– az alkotáson megjelenő személyek személyes adatainak védelmére, az alkotáson megjelenő személyek képmásának védelmére vonatkozó szabályok betartására.
– a Ptk. 2:43.§ és 2:48.§ szakaszainak, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok rendelkezéseire.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A versenyműveken arcképükkel, vagy szereplőként megjelenő személyektől a megjelentetéshez személyes belegyezésüket kell kérni. Azonban nem kell a felvételen szereplő személy hozzájárulása, ha a kép nyilvános közszereplés alkamával készült vagy tömegfelvételt jelenít meg.

A verseny díjazása:

Az 1-3. helyezést elért csapatok tagjai az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ elismerő oklevelében és könyvutalványban részesülnek.

Ütemterv:

HatáridőFeladatFelelős
2024. január 12-ignevezés a Tehetségkapu felületénfelkészítő tanár
2024. január 19-igelődöntő feltöltési link és jelszó megküldéseBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2024. február 09.elődöntő versenyművek leadási határidejefelkészítő tanár
2024. február 23.elődöntő eredmények közzététele a TehetségkapunBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2024. február 23.döntő feladatok közzétételeBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2024. április 9-igdöntő versenyművének leadási határidejefelkészítő tanár
2024. április 19.döntő eredmények közzététele a TehetségkapunBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2024. április 26.versenyművek értékelése és jelenléti konzultációBudapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tervezett időpont: 2024. májusünnepélyes DíjátadóBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ

 

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége:

Kapcsolatfelvétel esetén, kérjük a levél tárgya a következő tételt is tartalmazza: MOKAV24

Szakmai felelős:
Medve Katalin
Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium
2045 Törökbálint, Óvoda utca 6.
E-mail: medve.katalin@balintsuli.hu

Kapcsolattartó:
Tóth Irén, Lovász Tamás versenyszervezők
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: lovasz.tamas@oh.gov.hu vagy versenyek.pokbudapest@oh.gov.hu
Tel: +36-1/374-2237

Budapest, 2023. október 5.

A felhíváshoz tartozó melléklet megtalálható a letölthető pdf végén.