Összefoglaló – A távoktatás tapasztalatai

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2021. április 26-án megújult formában szervezte meg TANOM Fejlesztő Programját. A korábbiaktól eltérően már nem csak tanári továbbképzésnek tekinthető a rendezvény, hiszen tapasztalatcserék, konferenciák és szakmai tanácskozások is helyet kapnak a program keretén belül. Ennek első állomása egy interaktív élménybeszámoló és beszélgetés volt a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériumának államtitkárával, Vicsek Annamáriával.

Az előadó megosztotta gondolatait arról, hogyan élte meg az elmúlt év során a távoktatást a Minisztérium szemszögéből, hangsúlyozva a vajdasági magyar oktatás erre vonatkozó aspektusait. A résztvevők néhány kulcsfogalom mentén kapcsolódhattak be az interaktív beszélgetésbe, elmondva saját élményeiket. Annamária felvetette egy adott probléma észlelésének, kezelésének és megoldásának útját, konkretizálva azt a távoktatás során felmerülő nehézségekre. Elhangzott számtalan kisegítő lehetőség, stratégia, amelyek sikerrel alkalmazhatók az interneten történő kommunikációban, illetve az azon keresztül megvalósuló tanulási-tanítási folyamatokra. Szóba került a pedagógusok motivációjának és karakterének a kérdése, ami meghatározó szerepet játszik, nem csak a távoktatásban, de a hagyományos tantermi interakciókban is.

A jelen lévő pedagógusok általános véleménye szerint ideje lenne visszatérni a hagyományos, iskolai oktatásba, de az elmúlt időszak megtanította őket arra, hogy hogyan alkalmazzák a távoktatást egyes szükségállapotokban. Az előadás során elhangzott egy rövid beszámoló a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett, online térbe került versenyek sikereiről is. Ez arról tanúskodik, hogy a körülmények ellenére is vannak tanulók és pedagógusok, akik nem veszítették el motivációjukat, hiszen a kreativitásnak és a tudásnak nem az szab határt, hogy el vannak-e választva egymástól a térben, vagy sem.  

Érdemes kiemelni, hogy a program rendkívül építő jellegű volt, amelyet a jelenlévők és az előadó közötti őszinte beszélgetés alapozott meg. Első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a közösségi médián keresztül csatlakozzanak a programhoz azok is, akik valamilyen okból kifolyólag nem jöhettek el személyesen.  A TANOM Fejlesztő Program a jövőben is nyitott lesz ilyen jellegű rendezvényekre, hiszen fontosnak érezzük a vajdasági magyar pedagógusok, általuk pedig a tanulók támogatását és segítését az oktatási célok elérésében. Feladatunk a vajdasági magyar oktatás minőségének és színvonatlának emelése, valamint azon lehetőségek biztosítása, amelyekkel hozzájárulhatunk annak fenntartható fejlődéséhez is.   

Szerző: Szedlár Ágnes