26. Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor

FELHÍVÁS!

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hírdet
a 26. Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor programján való részvételre 2019-ben…

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mind ehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborra!

Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.
A Magyarságismereti Mozgótábor célja:
Határon túli magyar és kanadai fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kulturális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.
Helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)
Időpontja: 2019. június 27. – 2019. július 8.
Szervezői: II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest)
Rákóczi Alapítvány (Kanada)
Magyarországi Templomos Lovagrend

Pályázhatnak:
• azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;
• 15. életévüket 2019. június 27-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;
• elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;
• az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;
• korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
• vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell:

• önéletrajzi leírást: elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, telefonszám, családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; érdeklődési körök, szakkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi feladatok
• tanár (osztályfőnök esetleg igazgató), lelkész ill. közéleti személyiség ajánlását (összesen 2db ajánlás);
• nyilatkozatot arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
• saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot (adott országon belül);

A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be (alább közöljük).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 6. (postai bélyegző dátuma)

A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens minden esetben értesíti a pályázókat.

A pályatételek: kidolgozandó az egyik, min. 2 max. 3 oldal terjedelemben – géppel (times new roman betűtípus, 12-es betűméret) vagy kézzel írva:

1. II. Rákóczi Ferenc emlékév
A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2019-ben II. Rákóczi Ferenc emlékévet hirdetett annak alkalmából, hogy II. Rákóczi Ferencet 315 évvel ezelőtt Gyulafehérváron erdélyi fejedelemmé választották. 2020. szeptember 17.-ig tart majd az emlékév és az eseménysorozat, amikor Rákóczi egész Magyarország vezérlő fejedelmévé választásának lesz a 315. évfordulója.
• Hol találhatóak a te régiódban emlékhelyek? Mi a történelmi jelentősége? Hogyan viszik tovább II. Rákóczi Ferenc emlékét ott ahol élsz?
• Mit üzen ma számodra II. Rákóczi Ferenc? Meséld el életét, miért tartják óriási hősnek nem csak a magyarok, a ruszinok, a szlovákok és a románok is?
2. Te hogyan látod?
Készíts festményt, rajzot, videót, írj verset, novellát, szösszenetet, értekezést vagy akár dalt arról, hogy te hogyan éled meg a mindennapjaidat a kisebbségben.
Fektesd a hangsúlyt a pozitívumokra. Mi az, ami tetszik? Mik az előnyei annak, hogy kisebbségben élsz? Esetleg, hogyan tudsz fejlődni/kibontakozni ott ahol élsz? Hogyan tudod megmutatni magyarságod büszkeségét a környezetednek legyen az magyar vagy más nemzetiségű?
3. Magyar iskolák helyzete
Mutass be a régiódból egy magyar iskolának a történetét, jelenlegi állapotát, helyzetét. Mi a magyar nyelvű oktatás jövője az adott településen? Hogyan lehet biztosítani az intézmény fennmaradását?

4. A nemzettudat és a sport összefonódása
Hős magyarországi, vagy határon túli magyar olimpikonok, focisták, más sportágban kimagasló egyének hatásai a nemzet tudatunkra. Sokan vannak köztük akik magyarként valamelyik szomszédos országot képviselték egy-egy nemzetközi eseményen, ezáltal hidat képezve kisebbségünk es a velünk együtt élő többségi nemzetek között! (Ide kapcsolódhat Puskás kultusza is, lehet írni a mai magyar válogatottról, a csíki hokiról vagy pl. a román első osztályban egyetlen magyar foci-csapatként küzdő Sepsiszentgyörgyről és szurkolóiról, Dunaszerdahelyről stb.)
5. „Menni vagy maradni – elvándorlás kontra szülőföldön maradás” – videóanyag

Ez a téma mostanában nagyon aktuális az egész Kárpát-medencében. Készíthetsz interjút barátokkal, családtagokkal, tanárokkal, közéleti személyiségekkel, bemutathatod benne szülőfölded képekben is. Technikailag ez már telefonnal is kivitelezhető. Tartalmas filmeket várunk amelyet filmesek birálnak majd.

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban melynek a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.
A pályázati anyagot az alábbi referensekhez kérjük elküldeni:

Délvidék:
MeleghyNándor
GergelyBarnabás
Korom Mari

A pályázatokat elsősorban elektronikusan
várjuk a rakoczidelvidek@gmail.com e-mail címre.

A pályázat postai úton is beküldhető (ezesetben is kérjük az elektronikus verziót is)
az alábbi címre:

Gergely Barnabás
IvoLoleRibara 1/2, 21235 Temerin