• Rólunk
 • Kapcsolataink
 • Társszervezeteink
 • Támogatóink

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE)

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) 1993 óta foglalkozik a vajdasági magyar közösség kultúrájának megőrzésére irányuló programok szervezésével és lebonyolításával az oktatás és a népművészet terén. Tartományi jellegű szakmai szervezet, célja a magyar nyelvű oktatás szorgalmazása, fejlesztése. Több programunk is évtizedes hagyománnyal rendelkezik, népművészeti rendezvényeink erős megtartó hatással bírnak a vajdasági magyarság körében. Diákversenyeink kivételesen fontosak, hiszen a magyar diákok anyanyelvükön mérhetik össze tudásukat. A VMPE programjainak palettája rendkívül szerteágazó, eseménydús. Az utóbbi években a hagyományossá vált versenyeink mellett több magyarországi szervezésű Kárpát-medencei verseny regionális elődöntőjét is megrendezzük. Az évközi és nyári továbbképzéseink határokon átívelő kapcsolatokat tesznek lehetővé a pedagógiai munkában, ahol a tapasztalatcserére és az oktatás minőségének a javítására fektetünk hangsúlyt. Akkreditált programjaink között számos általános pedagógiai és szaktanári képzés is megtalálható. A VMPE 16 települést felölelő szórványoktatási programmal rendelkezik, amely által az anyanyelvápoláson résztvevő tanulók is aktívan bekapcsolódnak a versenyek és programok hálózatába. Az újvidéki Apáczai Diákotthon vezetése és fenntartása szintén nemes, ugyanakkor hatalmas feladat, melyet a VMPE lát el, úgy szakmai, mint pedig adminisztratív szempontból.

A VMPE fő tevékenységi területei:

 • Pedagógus továbbképzések szervezése – tanév közben és szünidőben (az Apáczai Nyári Akadémián) szervezünk továbbképzéseket Vajdaságban, továbbá összeállítjuk a magyarországi és erdélyi továbbképzéseken részvevők névsorát.
 • Szórakoztató szóra késztető anyanyelv-ápolási program a szórványban – anyanyelv-ápolási órák tartása, hétvégi óvodák működésének támogatása.
 • Az Apáczai Diákotthon működtetése – 80 szálláshely biztosítása magyar ajkú középiskolásoknak és egyetemistáknak.
 • Beiratkozási program – a magyar első osztályos tagozatok megmaradása érdekében.
 • Diákvetélkedők szervezése – Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedő; Kőketánc néptánc és népi gyermekjáték vetélkedő; Mit tudsz Torontál vármegyéről? történelem vetélkedő; Suliszínház Fesztivál; Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémiaverseny; Dr. Ribár László általános iskolai fizikaverseny (Öveges József Országos Fizikaverseny regionális válogató); GENIUS konferencia; TUDOK konferencia regionális döntő; TIT Kalmár László Matematikaverseny regionális döntő;
 • Diáktáborok szervezése: Szórakoztató szóra késztető anyanyelvi tábor; Kincses Tarisznya tábor; Maradéki tábor; Fizika-kémia tábor általános iskolásoknak; GENIUS tábor középiskolásoknak; Gion Nándor Élménytábor általános és középiskolásoknak.
 • Oktatási Központ működtetése Nagybecskereken – számítógépes tanfolyamok, angol nyelv tanítása, kábítószer ellenes program, pszichológus nevelő munkája a gyerekekkel, foglalkozás értelmi fogyatékos gyermekekkel, természetvédelem.
 • Tankönyvpótló kiadványok megjelentetése a Vajdasági Magyar Tankönyvtanács szerkesztésében.

Kapcsolataink

VAJDASÁGI ISMERETTERJESZTŐ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ - PORTÁL FÓKUSZ

http://www.fokusz.info

EGRETTA FOTÓCSOPORT

http://www.egretta.org

Árgus - Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Egyesület

http://www.argus.org.rs

Társszervezeteink

 

Támogatóink