A VMPE tisztújító közgyűlésének eredményei

A 2022. december 3-án megtartott tisztújító közgyűlésünket Szabó Gabriella vezette. A napirendi pontok elfogadása után tisztújításra került sor. Először az új elnökségi tagok szavazása történt meg a jelenlévő tagság által, majd az újonnan választott elnökség Lukács Gabriellát terjesztette elő a következő négy év elnöki posztjára. Az alelnöki pozíción újra Korenchy Lászlónak szavaztak bizalmat. Nagy Margit eddigi áldozatos munkásságát megköszönve nevén viselheti az örökös tiszteletbeli elnök címét.

 

Új elnökségi tagjaink:
– Lukács Gabriella
– Korenchy László
– Nagy Margit
– Szabó Gabriella
– Dr. Muhi B. Béla
– Kávai Bózsó Ildikó
– Losonc Tibor
– Volas Cibula Eleonóra
– Krizsán Valéria
– Csernyák Szilvia
– Kálmán Róbert

Szavazás

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének évi közgyűlését „Az identitás határán” című TANOM Fejlesztő Programunk előzte meg. 

Képzésünket Monić Lídia a „Beszámoló a VIII. Módszertani Konferencia a Hétvégi Magyar Iskolák számára című eseményről” elnevezésű prezentációjával nyitotta meg. Előadásában pedagógusaink temérdek mennyiségű hasznos pályázati lehetőségről értesültek. 

A második előadó dr. Szőke Anna óvodapedagógus és néprajzkutató volt, aki A szórványosodás és szórvánnyá válás vitathatatlan tényezői a múltban és a jelenben címmel tartott előadást a képzés résztvevői számára. Előadásában nagy hangsúlyt fektetett az identitás önmagunkban való tudatosítására, megőrzésére és továbbadásának fontosságára az utánunk jövő generációk számára. Elmondta, hogy Vajdaságban révén a vegyes közegnek és a vegyes házasságoknak többeknek kettős identitásuk van, míg megint mások választanak és csak egyikhez sorolják magukat.

Képzésünket Korenchy László, alelnök úr előadása zárta, aki nemzeti értékeinkről tartott bemutatót. Előadásában elsősorban Vajdaság máig fennmaradt természeti és építészeti értékeit mutatta be, röviden kitért történetükre és kihangsúlyozta, mennyire fontos ezeknek az őseinktől ránk ruházott örökségeknek a megőrzése és ápolása.

– Fényképezte: Lukács Attila