Állásfoglalás a kárpátaljai anyanyelvű oktatás és a magyar iskolarendszer megtartása érdekében

Az elmúlt napokban, 2023. október 9-10-én ülésezett a Kárpát-medencei Oktatási Tanács. Ennek keretében a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek Állásfoglalást fogalmaztak meg és fogadtak el a kárpátaljai anyanyelvű oktatás és a magyar iskolarendszer megtartása érdekében.


Az anyanyelvű oktatás nem lehet alku tárgya!

 

Állásfoglalás
a kárpátaljai anyanyelvű oktatás és
a magyar iskolarendszer megtartása érdekében

 

Őshonos kisebbségként, mi magyarok otthont és jövőt kívánunk teremteni az utánunk következő nemzedékeknek, aktívan hozzájárulva a kisebbségi és többségi közösségek közötti bizalmatlanság felszámolásához. Ehhez pedig szilárd alapokon nyugvó anyanyelvű oktatási rendszerre van szükség Ukrajnában és az egész Kárpát-medencében.
 
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Ukrajnában 2014 óta folyamatosan születnek olyan jogszabályok, amelyek fokozatosan elveszik a magyar kisebbség jogait, és ellehetetlenítik az anyanyelv használatát az oktatásban.
 
Elítéljük azt a nyilvánvaló szándékot, amely Ukrajnában a magyar iskolarendszer elsorvasztására irányul.
 
Szeptemberben érvénybe lépett a 2017-ben elfogadott új ukrán oktatási törvény, amely csak elemi szinten engedélyezi a teljes mértékű anyanyelvű oktatást. Általános iskolától kezdve előírja az anyanyelven folyó tanórák számának fokozatos csökkentését, és az ukrán nyelvűek növelését.
 
A Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek ezt a jogfosztást határozottan elítélik és egyhangúlag támogatják a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2023-2024-es tanévnyitó ünnepségén kiadott Nyilatkozatát, melyben Ukrajna eurointegrációs törekvéseivel összhangban arra szólítja fel az illetékes állami szerveket, hogy tegyenek meg mindent az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés jogának valós biztosítása ügyében.
 
Teljes mértékben egyetértünk azokkal a lépésekkel, amelyeket a KMPSZ a jogfosztás orvoslásának ügyében nyilatkozatában javasol. Ezért szorgalmazzuk a kisebbségi oktatás kapcsán a minden szintű oktatás biztosítását, az ehhez szükséges megfelelő finanszírozást és önálló intézményrendszert, valamint az oktatással kapcsolatos döntéshozásban való részvételt.
 
Kérjük az anyanyelven való tanulás jogának szavatolását, és egyenlő esélyeket az oktatáshoz való hozzáférésben!
Pilisszentkereszt, 2023. október 9.