Felhívás: Tehetségakadémia előadássorozat

Az Oktatási Hivatal TehetségKapu9 projektje keretében Tehetségakadémia címmel online előadássorozatot szervez gyakorló pedagógusok számára.

Az előadások felölelik a tehetségnevelés elméleti hátterét és gyakorlati megvalósítását. Az előadók a témakör neves és elismert kutatói, szakemberei.

Az előadások Teams platformon kerülnek megtartásra, a részvételi szándékot jelezni a megadott Regisztráció linkeken keresztül lehet.

A rendezvénysorozatra várunk minden a tehetségnevelésben részt vevő, vagy a téma iránt érdeklődő pedagógust, határokon innen és túl.

2024.április 4. 15:00-16:00

Tehetség újragondolva: A tehetséggondozás kihívásai és lehetőségei a 21. században

A 21. században bekövetkező változások az oktatás egészére és a tehetséggondozás gyakorlatára is jelentős hatást gyakoroltak, ezeknek a változásoknak az eredményeképp pedig új megvilágításba kerülnek a tehetségtámogatás elméleti és gyakorlati alapjai. Az előadás ezeknek a változásoknak és kihívásoknak a figyelembevételével mutatja be a tehetséggondozás aktuális kérdéseit 6 téma mentén. Szó esik majd a fejlődés és a pszichoszociális tényezők fontosságáról, a környezeti tényezők szerepéről, a tehetséggondozás átfogó céljairól, a mentális jóllét területéről és a digitális világ kihívásairól, ezzel pedig a tehetséggondozás újszerű személetmódját és eszköztárát kívánjuk bemutatni.

Előadó:

Dr. habil. Fodor Szilvia az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszékének docense, a European Talent Centre, Budapest állandó munkatársa, a European Council for High Ability (ECHA) alelnöke, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis vezetője. Számos szakdolgozat és több OTDK dolgozat témavezetője, doktori témavezető, az ELTE Kognitív Képességek Kutatócsoport tagja, publikációk és konferenciaelőadások szerzője, előadója, a Rendszerszemléletű Pozitív Oktatás facebook csoport alapítója. Az egyetemi oktatás mellett több projekt aktív munkatársa, melyek elsősorban a tehetséggondozást, valamint a teljesítmény és jóllét támogatását célozzák. Érdeklődési és kutatási területei az optimális teljesítmény, a tehetség, a jóllét és a rendszerszemléletű pozitív oktatás témaköreihez kapcsolódnak.

2024.április 18. 15:00-16:00

Tehetséggondozás az érzelmi nevelés tükrében

A tehetséges diákok legjobb képességeinek kibontakoztatására komplex személyiségfejlesztésként tekinthetünk: pedagógusaik elkötelezett, szakmai ismereteket átadó értékes tevékenységeit kiteljesíti a gyermekekre hangolt személyes figyelmük, s az a bizalmi kapcsolat, amely a tehetségek sajátos világa számára ugyancsak támaszul szolgál. Az előadás során összegezzük a tehetséges személyiség erőforrásait és nehézségeit, s mindezekre építve a lelki egyensúlyuk megsegítésének lehetőségeit. Kiemelten tekintünk az érzelmi készségekre, az érzelmi nevelés szerepére és jó gyakorlataira a tehetséggondozás folyamatában, különböző tehetségtípusok, különösen a kétszeresen kivételes tanulók sajátos helyzetében.

Előadó:

Fehér Ágota Judit a tehetséggondozás szakmai területéhez kapcsolódóan klinikai gyermekpszichológusként kísérte a köznevelési rendszerben gyermekek személyiségfejlődésének útját, segítette családjukat és pedagógusaikat. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának oktatójaként vesz részt pedagógushallgatók képzésében, nyújt segítséget szakmai fejlődésükben, egyéni készségeik kibontakoztatásában, valamint többek között köznevelési intézmények tehetséggondozás területén betöltött sokrétű szerepét támogatja szakértőként.

2024.április 25. 15:00-16:00

LÉPTÉK AZ ÉRTÉK! – Művészeti tehetségek azonosítása és gondozása, a többszörös különlegességű tehetségek fejlesztésének módszerei, az integráció támogatása.

Az előadásban a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósult értékorientált és értékközvetítő tehetséggondozó programokat, bevált jó gyakorlatokat, adaptálható módszereinket mutatjuk be. Ismertetjük a táncos tehetségek azonosításának koncepcióját, amelyet a Magyar Táncművészeti Egyetem partnerintézményeiben megvalósult kutatás eredményeként fogalmaztunk meg.  A többszörös különlegességű tehetségek fejlesztő programjának bemutatásával arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy a hátrányból jelentős előny kovácsolható. Kitérünk arra is, hogy melyek a sikeres tehetségfejlesztő programok ismérvei.

Előadó:

Demarcsek Zsuzsa A Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet elnöke, Okleveles néptánc- és okleveles drámatanár, innovatív mesterpedagógus, szakértő, A Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos, Apáczai Csere János-díjas, Bonis Bona-díjas, Solténszky Tibor-díjas, Tehetségekért-díjas pedagógus.

oktatási hivatal logo
Nemzeti tehetségprogram logo