Fókuszban a digitális oktatási megoldások elterjesztése a köznevelésben – indul a több országon átívelő Erasmus+ projekt

2024. április elsején startol a „Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban” című projekt megvalósítása, európai uniós támogatással, az Erasmus+ program keretében. Egyszerre hét országban látnak munkához pedagógusok, intézményvezetők, oktatási-köznevelési szakemberek, oktatásszervezők: Magyarországon. Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ukrajnában. A cél, hogy olyan digitális megoldásokat fejlesszenek és osszanak meg egymással, amelyek hozzájárulnak a korszerűbb és hatékonyabb oktató-nevelő munkához az adott országok köznevelési intézményeiben.

A szakmai megvalósítás több pilléren nyugszik. A projekt vállalásai között szerepel  
– a tudásbővítés, vagyis a pedagógusok digitális kompetenciáinak gyarapítása tréningekkkel, workshopokkal, konferenciákkal, előzetes igényfelmérést követően; 
– a tudásmegosztás, vagyis a már alkalmazott jó gyakorlatok, továbbá a projektben kifejlesztett megoldások, tartalmak terjesztése, az ehhez szükséges platformok kialakításával, folyamatos működtetésével. A szakmai eredménykommunikáció meghatározó felülete a nagy ismertségű és látogatottságú Nemzeti Köznevelési Portál (nkp.hu) lesz; 
– a közvetlen tapasztalatcsere biztosítása tanulmányutakkal, annak érdekében, hogy a közreműködők részletesebben és helyben nyerjenek betekintést a lokális oktatásszervezési eljárásokba, a digitális eszközök, módszerek, tartalmak és rendszerek helyi tárába, alkalmazási területeibe, jógyakorlataiba. 

A projekt előrehaladását a partnerszervezetek honlapjain követhetik az érdeklődők, a legfontosabb eredményeket pedig egy elektronikus, valamint nyomtatott formában is megjelenő kiadvány foglalja össze. Emellett a széles nyilvánosság hagyományos és legújabb csatornáit is felhasználjuk, hogy hírt adjunk a program eseményeiről, fejlesztéseiről. 

A projektről:

Projekt címe: Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban 

Projekt azonosító száma: 2023-2-HU01-KA220-SCH-000170055 

A projekt megvalósítási ideje: 2024. április 1. – 2027. március 31. 

Koordinátor: Oktatási Hivatal 

Partnerek:  
– Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
– Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
– Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
– Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 

Társult partnerek:  
– Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 
– Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség  
– Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 

A támogatás összege: 400 000 euró