Kovács Jolánka- Anyanyelvápolás (Tankönyvbemutató) beszámoló

Anyanyelvápolás (Tankönyvbemutató)

2018.12.01.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által december 1-én szervezett pedagógus-továbbképzés keretében bemutatásra került Kovács Jolánka Anyanyelvápolás című tankönyve, mely az általános iskolák hatodik osztályos diákjainak íródott.

A bemutató kezdetén a szerzőhölgy ismertette a tankönyv elkészítésének folyamatát, a munka közben felmerülő szakmai nehézségeket, kihívásokat. Figyelembe kellett vennie, hogy leginkább vegyes csoportokkal dolgoznak az anyanyelvápolók, így a feladatok összeállításakor a példáknak különböző nehézségi szinteknek kell megfelelniük. A tanterv előírásait is követnie kellett, ugyanis az abban szereplő témaköröknek szerepelniük kellett a könyvben is.

Maga a tankönyv hét fejezetből áll: Irodalom- mesét, regényrészletet, és az ehhez tarozó feladatokat foglalja magába; Nemzeti kultúránk- itt a népszokásokat és a hagyományokat ismerteti; Kommunikáció és beszédművelés- illusztrációkon és játékos feladatokon keresztül mutatja be a témakört; Nyelvi hagyományok és találós kérdések; Általános nyelvismeret- a nyelv rétegződéseit foglalja magába; Nyelvtanozzunk!- itt inkább induktív módszert alkalmaz; Helyesírás fejezet.

A tankönyv egy átfogó, a magyar nyelv minden szegmensébe betekintést engedő összeállítás, amelyet bizonyára könnyedén felhasználhatnak az anyanyelvápolással foglalkozó tanárok. A remek illusztrációk pedig bizonyára elnyerik a diákok tetszését.