Magyar nyelvi tájkép a Kárpát-medencében – A Magyarságkutató Intézet pályázata

A Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja 2021-ben meghirdeti 

Magyar nyelvi tájkép a Kárpát-medencében

című pályázatát 11–19 éves diákok, valamint felkészítő tanáraik számára!


A pályázat célja, hogy a tanulók…

 • ismerjék meg közelebbről az anyanyelvünket érő idegen nyelvi hatásokat;
 • gondolkodjanak el a magyar nyelvet formáló külső hatások okain és következményein;
 • lehetőséget kapjanak arra, hogy közelebbről vegyék szemügyre az anyanyelv identitáskifejező és -formáló szerepét.

A pályázat két fő témája:

 1. Angol szavak, kifejezések magyar táblákon, feliratokon
 2. Két- és többnyelvű táblák, feliratok

 

 1. Angol szavak, kifejezések magyar táblákon, feliratokon

 

 1. Felkészülés

 

Felkészítő tanárod segítségével ismerkedj meg az idegen szó és a jövevényszó fogalmával, a kettő közti különbséggel, valamint az esszé műfajával! Ezeknek írott forrásokban (tankönyvek, szótárak) is utánanézhetsz, de mindenképp kérd tanárod segítségét, magyarázatát is!

 

 1. Gyűjtés

 

Készíts fotókat bármilyen, Magyarországon megjelenő, angol szavakat, kifejezéseket tartalmazó feliratokról, táblákról!

A gyűjtéshez segítségként néhány ötlet:

 • (cég)névtáblák
 • reklámtáblák
 • feliratok
 • plakátok
 • hirdetések

Csak saját fotókat fogadunk el.
Figyelj(ünk) arra, hogy csak szabadon fényképezhető feliratot, táblát rögzíts!

 

 

 

 1. Esszé

 

Készíts egy esszét a gyűjtött anyagról és az angol kifejezések térhódításáról legalább 2, legfeljebb 4 oldal (6000-12000 leütés) terjedelemben! A következőkre mindenképp figyelj:

 1. Fogalmazásodnak adj címet!
 2. Fogalmazásodban fejtsd ki, hogy melyik gyűjtött kifejezés, mondat helyett használnál más, magyar vagy a magyar nyelv szabályainak jobban megfelelő kifejezéseket, mondatokat! Tegyél javaslatokat, ajánlj példaszerű megoldásokat is!
 3. Írd le röviden azt is, hogy szerinted mit lehetne tenni, hogy a magyar megfelelő terjedjen el az említett esetekben!

Gondolatébresztő kérdések az esszé további részéhez:

 • Mi az oka annak, hogy a magyarban egyre több angol (eredetű vagy szerkezetű) kifejezés jelenik meg?
 • Veszélyezteti-e nyelvünket az angol nyelv térhódítása?
 • Vannak-e előnyei és hátrányai az angol kifejezések megjelenésének? Melyek ezek?
 • Milyen személyes tapasztalataid vannak? Hol találkozol a mindennapjaid során angol kifejezésekkel? Te milyen gyakran használod őket?

 1. Két- és többnyelvű táblák, feliratok

 

 1. Felkészülés

 

Felkészítő tanárod segítségével ismerkedj meg a kétnyelvűség és többnyelvűség fogalmával, az ezekhez szorosan kapcsolódó fogalmakkal, valamint az interjú műfajával! Ezeknek írott forrásokban (tankönyvek, szótárak) is utánanézhetsz, de mindenképp kérd tanárod segítségét, magyarázatát is!

 1. Gyűjtés

Készíts fotókat olyan többnyelvű feliratokról, táblákról, amelyeken magyarul is olvasható az adott felirat! A gyűjtést kétnyelvű környezetben valósítsd meg, tehát ott, ahol a magyar nyelv kisebbségi helyzetben van (pl.: Felvidék, Kárpátalja, Erdély stb.)!

A gyűjtéshez segítségként néhány ötlet:

 • táblák (hivatalos útjelző táblák, utca-, helységnévtáblák, névtáblák, reklámtáblák, épületek hivatalos táblái)
 • feliratok (hirdetések, plakátok, kereskedelmi egységek feliratai)

Csak saját fotókat fogadunk el.
Figyelj(ünk) arra, hogy csak szabadon fényképezhető feliratot, táblát rögzíts!

 1. Interjú

A gyűjtött fotóid segítségével készíts egy 5-10 perces interjút a kétnyelvű táblák megítéléséről! Az interjú alanya legyen a kétnyelvű környezet lakója, és járuljon hozzá nevének közléséhez (l. a kitöltendő adatlapot)! Majd készíts ebből a beszélgetésből egy legalább 2, legfeljebb 4 oldalas (6000-12000 leütés) elemzést a következők szerint:

 1. Írj rövid bevezetőt a gyűjtés, az interjú előkészítéséről, megvalósulásáról!
 2. Jegyezd le az interjú fő kérdéseit, az azokra adott válaszokat idézd szó szerint, végül pedig mindegyik választ értékeld is, egészítsd ki saját gondolataiddal!
 3. Írásodat a tanulságok levonásával, összefoglalással zárd, és saját véleményedet is fejtsd ki a kétnyelvű feliratokról!

Néhány (minta)kérdés az interjúhoz:

 • Mit gondol, szükség van itt (az adott településen, tájegységen) kétnyelvű feliratokra?
 • Ha igen, miért fontos, hogy magyarul is megjelenjenek a feliratok?
 • Elegendő kétnyelvű felirat van? A feliratok száma változott-e az idők során? Milyen irányú a változás: csökkent vagy nőtt az ilyen feliratok száma?
 • Ha Önnek kellene készítenie táblát, feliratot (például bolthoz, hirdetéshez), minek alapján választaná ki annak nyelvét?

FIGYELEM!

Csak eredeti, saját gyűjtést és szellemi munkát fogadunk el!

 

Formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, egyszeres („szimpla”) sorköz, margóbeállítások: bal 2,5 cm, jobb 2,5 cm, fent 2,5 cm, lent 2,5 cm; doc vagy docx formátum

A bírálóbizottság tagjai: a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontjának munkatársai

Értékelés: A tartalmi és formai szempontból legjobbnak minősített, legeredetibb pályázatok díjazásban részesülnek. Így például a képek felbontását és lényegmegragadó voltát, a fogalmazások címét, a gyűjtés eredetiségét is figyelembe vesszük a bírálatkor. A pályázó személyes állásfoglalásának, véleményének értékelésekor nagy súllyal esik latba a forma és a stílus is. A formailag nem megfelelő, hiányos munkákat a bizottság nem tudja értékelni.

A nyertesek jutalmazása (kategóriánként):

 1. helyezett: 50.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
 2. helyezett: 30.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék
 3. helyezett: 20.000 forint értékű utalvány, könyv- és tárgyajándék

Különdíj: A bírálók különdíjat oszthatnak ki könyv- és tárgyajándék formájában.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. március 6. vasárnap

Az eredményhirdetés napja: 2022. április 11. hétfő, A magyar költészet napja

A pályázat benyújtása, kötelező mellékletei:

 • a pályázat saját gyűjtésű képei
 • pályázati esszé, illetve interjú
 • pályázati adatlap
 • pályázati nyilatkozat
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata (18 év alatti pályázó esetében a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata)
 • az interjúalany hozzájáruló nyilatkozata
 • a felkészítő tanár hozzájáruló nyilatkozata.

A pályázati anyagot és a kitöltött tartozékokat postán és elektronikusan is be kell küldeni a következő címre:

Magyarságkutató Intézet, 1051 Budapest, Nádor utca 36.

nyelvipalyazat@mki.gov.hu

Jelige (az elektronikus levél tárgya): Magyar nyelvi tájkép

Csak a formailag megfelelő, hiánytalanul kitöltött (aláírással és dátummal ellátott) pályázati tartozékokat tudjuk elfogadni!

 

További információért a fent megadott e-mail-címre írjanak.

Szeretettel várjuk a pályázati anyagokat!

A felhívás részletes szövege és a szükséges űrlapok: