Összefoglaló: A beszéd- és a nyelvi fejlesztés lehetőségei

Szombaton a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében sor került a 2022-es év első szakmai továbbképzésére.  A központi témát a beszéd és nyelvi fejlesztés lehetőségei képezték.

A szakmai napot Korenchy László a VMPE alelnöke nyitotta meg

 Első elsőként Monić Lídiát hallhatták a résztvevők, aki egy aktuális témát választott előadásának, a koronavírus megjelenése óta egyre inkább bővülő karanténnyelvet.  Előadásban kifejtette a karanténnyelv kialakulásának a világjárvány okozta új helyzet az oka, ugyanis olyan helyzetbe kerültünk, amire nem voltak megfelelő kifejezéseink.  Monić Lídia szót ejtett a 2020-ban Veszelszki Ágnes szerkesztésében megjelent Karanténszótárról is, több példát is ismertetett, és azok keletkezését is elmagyarázta.

Monić Lídia előadását egy tankönyvbemutató követte. Kovács Jolánka, a tankönyvek szerzője ismertette az általa összeállított anyanyelvápoló tankönyvek tartalmait. A szerző az általános iskolák 6. 7. és 8. osztálya számára készített tankönyveket, melyek a tantervben szereplő szükséges tananyagok mellett, játékos feladatokat tartalmaznak, amik segítenek élményszerűbbé tenni a tanulást.

Kozma Szabolcs Úton az olvasás és írás elsajátítása felé című előadásában a gyermeki fejlődés különböző szakaszaiban elsajátítani szükséges képességekről beszélt, valamint arról, hogy milyen környezetre, hatásokra van szüksége a gyermeknek ahhoz, hogy már egészen kis korától, hogy beszéd, majd később íráskészsége megfelelően fejlődni tudjon. Elmondta, hogy a többek között általa is végzett felmérések során a gyermekek jelentős részének beszédfejlődése már későbbi életkorra tehető, mint korábban. A gyermek legkönnyebben utánzással, hallás és látás útján tudja elsajátítani a beszédet, a megfelelő artikulációt. Így ez kitolódás feltehetően annak az eredménye, hogy világunk felgyorsult, többnyire internetes platformokon, írásban kommunikálunk, így a gyermek nem hall, annyi élőbeszédet, mint amennyire a megfelelő beszédelsajátításhoz szüksége van, emiatt több időt vesz igénybe, amíg megtanul beszélni. Az előadó kitért arra is, milyen beszédhibák a leggyakoribbak, és mikor szükséges logopédus segítségét kérni. Emellett különböző feladatokat mutatott be közönségének, melyek segítségével fel tudják mérni, és fejleszteni tudják gyermekeik beszédkészségét.

A záróelőadást Lukács Sára, logopédus tartotta, aki az 5 évnél fiatalabb gyermekek beszédének fejlődését választotta központi témaként.

A beszámolót Juhász Judit készítette.

Letölthető tartalom: