Összefoglaló: Rendhagyó irodalomórák a határtalanul program keretében

2021 júliusában Lőrincz Lóránt, a Magyarság Háza programszervezője telefonon keresett meg azzal a kérdéssel, hogy vállalok-e rendhagyó irodalomórákat magyarországi iskolákban. A nevemet és az elérhetőségemet Lukács Gabriella elnök adta meg nekik. A felkérést elfogadtam, és ennek megfelelően még 2021. július folyamán e-mailen keresztül elkezdődött a program részleteinek az egyeztetése. Szeptember folyamán elküldtem a javasolt témaköröket, mindhárom helyszínre külön témát.

VárosElőadás címe
PécsHogyan születnek a fiktív világok?
KecskemétÁlarcos irodalom
KomlóA vers zeneisége és dallamossága

A témák mellé plakátot is kértek, amit szintén csatoltam határidőre.

Az első tervezet szerint három városban kellett tartanom 1-1 órát, amire árajánlatot kértek.

Kedd2021. október 19.Pécs
Kedd2021. december 07.Kecskemét
Kedd2022. március 22.Komló

Erre a felkérésre az árajánlatot október elején összeállítottam, és annak alapján készítette el a Magyarság Háza a szerződéstervezetet, majd szóbeli (telefonos) megegyezés alapján arra is kitértünk, hogy a megvalósítás során kialakult változásokat a továbbiakban annak megfelelően szerződésmódosításra kerül majd sor (a megtartott órák száma, az újabb helyszínek szerint).
A szerződés 2021. október 14-én kelt, az első utazásom előtt. Ennek eredetije a VMPE irodájában található.

A rendhagyó irodalomórák megvalósítása

Szigetvár

Az első előadás időpontjánál azért kértem egy napos módosítást, mert orvosi ellenőrzésre kellett mennem október 18-án és nem tudtam volna már hétfőn utazni. Ennek következtében nem tudott a szigetvári iskola kapcsolattartója (Bódis Zsófia) szerdán fogadni személyesen, de minden előkészületet leszervezett a megbeszélésünk szerint.

2021. október 20. szerda – Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola Szigetvár

Hogyan születnek a fiktív világok? címmel tartottam meg egy iskolai óra terjedelmű előadást a gimnázium két osztálya – 9a és 11a osztály, összesen 54 tanulója előtt.

Az előadást reggel a második órán tartottam az iskola aulájában, ahol minden diák elférhetett a kellő távolság betartásával. Az iskola biztosította a számítógépes kivetítést is és a kihangosítást is az előadás idejére.

A tanulók aktívan követték az előadást, amit a tervek ellenére a létszám miatt nem tettem interaktívvá, csupán a kérdésekkel nyitottam ki. Többnyire mindannyian ismerték az előadás példáira felhozott két művek történetét, legalább a filmek alapján, Rowling Harry Potterét és Tolkintól A gyűrűk urát, kettő diák jelezte azt is, hogy olvasta az egyiket. Így a fikció fogalmát kellő alappal járhattuk körül, és az előadás végéra hagyott néhány kvízkérdést gyorsan és jól meg is oldották. Az órával alapjában véve elégedett voltam. Sajnos a házigazdák fotót egyáltalán nem készítettek az előadásról, a kísérő tanárokkal együtt pedig igen gyorsan szétszéledtek a diákok, így én sem tudtam kitől akár csoportképet is kérni. Ezt a mulasztást a későbbiekben mindenképpen igyekeztem kiküszöbölni.

Az utazás és szállás: kedden 19-én dél körül indultam el Újvidékről saját személygépkocsimmal, és a bajmoki határátkelőn Baja, Bonyhád és Pécs felé vettem az irányt. Délután 17:00 órakor érkeztem meg a szigetvári szállásomra, ahol az éjszakát töltöttem. A hazautam másnap, 20-án, hasonlóképpen a déli órákban indult, és a már említett útvonalon délután 17:00 óra körül érkeztem vissza Újvidékre.

2021 novemberének második felében kórházba kerültem, így a további órák megvalósítása csak 2022 márciusától volt lehetséges. Ezeknek a szervezését február folyamán kezdtük újra egyeztetni Lőrincz Lóránttal.

A hátra maradt órákhoz ekkor, tavasszal, témaleírást is kértek még, amik a korábban elküldött plakátokat egészítették ki a Magyarság Háza programjainak a naptárában.

Álarcos irodalom

Leírás a rendhagyó órához

Álarc mögül mindig könnyebben nyílunk meg olyan témákban, amik kellemetlenek,
titokzatosak vagy tiltottak, esetleg életveszélyesek. Az előadás az álarc történetéből ad vázlatot az irodalomban, ahol számos formában jelentkezik: egyrészt az irodalmi alakok öltenek valamilyen céllal álarcot, mint pl. Odüsszeusz számára életmentő az álruha, vagy Rómeó és Júlia álarcban ismerkednek meg a bálon, ám ez csapdát jelent a számukra. Másrészt az írók és a költők álarc mögül szólalnak meg, mint Arany János Ágnes asszony hangján vagy Esterházy Péter Csokonai Lili álnéven.
„Amikor találtam egy szereplőt, akinek a szájába adhattam bizonyosfajta mondandóimat, amikor behatároltam ennek a szereplőnek az életkorát, nemét, társadalmi helyzetét, akkor egyszersmind adódott az a hang és szókincs is, amit ez a szereplő használ. ” (Rakovszky Zsuzsa)
Előadó: Kovács Smit Edit

 

A vers zeneisége és dallamossága

Leírás a rendhagyó órához

„Mi a vers? A vers az, amit mondani kell.” (Kányádi Sándor)
A vers együtt született a ritmussal és a dallammal.
Ősi társulás ez, hiszen a hangzó líra sajátossága az ismétlések alakzata rímekben, refrénben, visszatérő képekben. Mára számtalan magyar verset megzenésítettek, feldolgoztak. Talán a legismertebbek József Attila, Weöres Sándor, Nagy László versei. Máig egyre több irodalmilag igényes dalszöveg is született, amit érdemes a líra oldaláról megközelíteni. Bár sokan a zenei előadókat ismerik inkább, érdemes a dalszöveg-írók nevét is megjegyezni: mint pl. Bereményi Gézát vagy Horváth Attilát.
Hallgassunk és olvassunk sok-sok verset!
Előadó: Kovács Smit Edit

 

Szabadszállás

2022. március 1. kedd – Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola

Álarcos irodalom címmel tartottam meg egy iskolai óra terjedelmű előadást az két nyolcadikos
osztály előtt. Az előadást kora délután a hetedik órában valósítottam meg az iskola egyik jól felszerelt tantermében, ahol biztosították a kivetítést és a hangszórókat.
A tanulók aktívan követték az előadást, érdeklődve be is kapcsolódtak a témába annak ellenére, hogy nem ismerték a példaként felhozott műveket. Ugyanakkor az álarcnak jó aktualitása volt a farsangot záró időszakban. Az órával alapjában véve elégedett voltam. Ezt követően a szervező kollégával egy órát beszélgettünk, s felvázolta az iskolájuk helyzetét, a kis település előnyeit és hátrányait. Több fotót is készített Skriba Pál kolléga, amit utólag el is küldött nekem.

Az utazás és szállás: kedden, március 1-jén a reggeli órákban indultam el Újvidékről saját személygépkocsimmal, és a horgosi határátkelőn Kecskemét felé vettem az irányt az autóúton. A határforgalom miatt az utolsó pillanatban érkeztem csak meg az iskolába, 12:30 körül. A délutánt Kecskeméten töltöttem, ahol megszálltam éjjelre, és szerdán, 2-án a reggeli órákban indultam vissza a már említett útvonalon. Dél körül érkeztem vissza Újvidékre.

A szabadszállási óra után, március elején Lőrincz Lóránt egy újabb kéréssel keresett meg. Március 29-ére kérte, hogy vállaljam el Kiskunhalas két iskoláját, ahol összesen 297 tanuló jelentkezett a programra (9 osztályból). Azzal a feltétellel vállaltam el, hogy két napra szét tudjuk húzni a csoportokat, és egyben halasztjuk a március 22-ére Komlóra (szerződés szerint) tervezett órát. Bár az egészségi állapotom stabil volt, a közelebbi helyszínt szívesebben vállaltam még ekkor, mint az öt-hat órás utazással járó távolságot.

Kiskunhalas

2022. március 29-30. kedd és szerda – Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

A vers zenéje címmel tartottam meg itt minden órát. Mivel közelgett a költészet napja, némi aktualitást is adhattam a témának. A címet a plakát után módosítottam, de a tervezett tartalmon ez semmit sem változtatott.

Kérésemre Édes Anna, a Bibó István Gimnázium igazgatóhelyettes-asszonya a 6 érdeklődő osztályt 5 csoportba osztotta be, és ennek megfelelően kedden 10:00 órától kezdve tartottam meg négy órát egymás után egy ebédszünettel (10. 11. 7. és együtt a két 9-es osztályban), majd egyet másnap (9.), szerdán, újfent tíz órai kezdettel. Az iskola előkészített tantermet biztosított a munkához, és kényelmesen elfértek a tanulók is. Külön élmény volt az óra interaktív része, amivel sikerült egy kicsit a tanulókat is megszólaltatnom, bekapcsolnom a témába. Erre nagyon bevált a szöveg ritmusának közös ütemezése. Igen hangulatos órák alakultak így ki, éppen azok egymásutániságából adódóan maradt meg nekem kiváló tapasztalatként ez a délelőtt. Külön értékeltem azt, hogy a kísérő tanárok is érdeklődéssel hallgatták az órát, hozzá is szóltak, voltak észrevételeik utána. Szakmai szempontból talán a legértékesebb találkozás volt ez. Az ebédidőben az iskola történetéről és aktivitásairól tájékoztatott az igazgatóhelyettes-asszony, így komplex képet kaptam a munkájukról.
Ettől az iskolától komplett fényképes és naplós beszámolót kaptam én is, ahogyan a programba készítették. Ez az anyag az én beszámolóm mellékletét is képezi.

2022. március 30. szerda – Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium

A Szilády Áron Gimnázium kapcsolattartója Csapó Ágnes kolléganő volt, aki a náluk jelentkező három osztályt két csoportba szervezte be a szerda délelőtti órákra. Március 30-án délelőtt 11:00 órától kezdtem meg az órákat ebben a református gimnáziumban, ahol ennek az impozáns épületnek a díszteremben kaptam helyet az előadásommal. Kihangosítás és kivetítést is jól megoldották a színpad előtt, talán kissé nagyobbá, így távolságtartóbbá vált a tér közöttem és a hallgatóság között, ami számomra volt nagyon furcsa az előző napi nagyon közvetlen tantermi órák után, ahol a ritmizáláshoz adott volt az iskolai pad, itt viszont a lábbal dobogás nehézkesebben jött össze. Ezt a távolságot aztán némileg áthidaltam azzal, hogy lehetőség szerint sétálva adtam elő, és igyekeztem beszélgetést is kezdeményezni a tanulókkal, több-kevesebb sikerrel. Ám a kollégák itt is nagyon nyitottak voltak a témára és a szakmai tapasztalatcserére, így az érdemi része a tartalomnak a helyére is került. Ebben az iskolában a jól működő gépezet szervezését éreztem különlegesnek, hiszen négy-öt kolléga adott engem kézről kézre, amíg a vendégük voltam, a fogadástól kezdve a két órán át egészen a búcsúzásig. Mindenki közben tette a dolgát is, de a vendéget folyamatosan végig kísérték annak távozásáig. Ezt is profi szervezésnek tudom be, csak sajnálom, hogy így a kollégákat (akikkel néhány percet töltöttem csupán) lényegi beszélgetést nem kezdeményezhettünk.

Kiskunhalasi utazás és szállás: kedden, március 29-én a kora reggeli órákban indultam el Újvidékről saját személygépkocsimmal, és a kelebiai határátkelőn léptem át Magyarországra. A határforgalom miatt újfent az utolsó pillanatban érkeztem meg a Bibó István Gimnáziumba 9:30 körül, de még időben ahhoz, hogy előkészítsünk mindent az előadáshoz. A délutánt Kiskunhalason töltöttem, itt is szálltam meg éjjelre, és szerdán, 30-án délutáni az órák megtartása után indultam vissza a már említett útvonalon. 17:30 óra körül érkeztem vissza Újvidékre.

Pécs

2022. április 12. kedd – Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
A vers zenéje címmel tartottam meg egy iskolai óra terjedelmű előadást egy hetedikes osztályban délelőtt 11:00 órai kezdettel. Mátés György osztályfőnök fogadott az osztállyal, és kísért a jól felszerelt tanteremhez is. A tanulók, lévén fiatalabbak a korábbi osztályok nagy részénél, kevésbé voltak érdekeltek a téma iránt, így az interaktivitás sem különösebben villanyozta fel őket. Ugyanakkor türelmesen végig hallgatták az előadást, én pedig kellemes utat kívántam nekik augusztusra az újvidéki kirándulásukhoz.

2022. április 12. kedd – Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

A vers zenéje címmel tartottam meg egy iskolai óra terjedelmű előadást az két osztály előtt (9. és 11.) Az előadást a kora délelőtti órákban a harmadik órában valósítottam meg az iskola egyik jól felszerelt tantermében, ahol biztosították a kivetítést és a hangszórókat, és mindkét osztály kényelmesen befért.

A tanulók aktívan követték az előadást, érdeklődve be is kapcsolódtak a témába, mivel a költészet napja erős aktualitást adott ennek a témának, főként, hogy délutánra Erdős Virág költőnőt várták vendégül. Az órával alapjában véve elégedett voltam, hiszen a tanulók aktivitása igazi hangulatot teremtett. Ezt követően a szervező kolléganővel elbeszélgettünk az iskolájukról és az aktuális kulturális programjaikról a húsvéti szünet előtt. Több fotót is készített Gilincsek Tímea kolléganő, amit utólag el is küldött nekem.

Pécsi utazás és szállás: hétfőn, április 11-én a délelőtti órákban indultam el Újvidékről saját személygépkocsimmal, és a bajmoki határátkelőn Baja, Bonyhád és Pécs felé vettem az irányt. Délután 15:00 óra körül érkeztem meg a pécsi szálláshelyemre. Másnap, április 12-én, kedden, az órák megtartása után azonnal visszaindultam a már említett útvonalon, út közben több pihenőt is tartva. Este 18:30 óra körül érkeztem meg Újvidékre.

Kisszállás és Tompa

2022. április 20. szerda – Kisszállási Sallai István Általános Iskola

Álarcos irodalom címmel tartottam meg egy iskolai órát Kisszálláson két kis iskola összevont csoportjának. A Sallai István Általános Iskola és a kunfehértói általános iskola hetedikeseit vonták össze egy csoportba. Az előadáshoz szükséges feltételeket biztosították, és a diákok is mutattak némi kíváncsiságot a téma iránt annak ellenére, hogy lélekben még a tavaszi szüneten maradtak.

Az előadást követően Zsoldos Ildikó igazgatónővel volt alkalmam szót váltani az iskola és a település helyzetéről, alapvető problémáiról, amik közül külön kiemelte a szaktanárok hiányát, és az ennek megoldására tett erőfeszítéseiket.

2022. április 20. szerda – Tompai Szabó Dénes Általános Iskola

A vers zenéje címmel tartottam meg két órát egy hetedikes és egy nyolcadikos osztálynak. Az elsőt 11:00 órától, a másikat 12:00-től kezdtem. Mindkét esetben érdekes beszélgetések alakultak ki a diákok nyitottságának és a felügyelő tanárok bekapcsolódásának is köszönhetően. Jól működött az előadásnak előkészített tanterem felszerelése is, és a tanulók önálló munkái is jól sikerültek.
Hangulatos órák voltak.

Az előadást megelőzően Weisné Puskás Ágnessel, az intézményvezető-helyettessel volt alkalmam beszélgetni az iskola aktuális eseményeiről, arról a szoros együttműködésről a faluházával, aminek köszönhetően az iskola igen jelentősen kiveszi a részét a település életéből. A látogatásomkor is helyi ünnepségre készültek a diákokkal.

Utazás és szállás: a két települést (Tompa és Kisszállás) egy napon látogattam meg, és bár közel vannak egymáshoz, igyekeztem az időbeosztást rugalmassá és biztosan megvalósíthatóvá tenni. A határforgalom kiszámíthatatlansága miatt döntöttem úgy, hogy az előadásokat megelőző napon felutazom és megszállok Kiskunhalason, ahol már ismert szállásom volt, és onnan biztonságosan tervezhető az érkezésem a megbeszélt órákra. Ennek megfelelően április 19-én délután utaztam fel Kiskunhalasra (autóúton, majd kelebiai határlépéssel), ahol megszálltam, és másnap délelőtt a már leírt órák után, 14:30 óra magasságában indultam vissza Újvidékre ugyanazon az útvonalon. Késő délután 17:30 óra körül érkeztem haza.

A program értékelése: szakmai tapasztalatnak egy különös érték volt ez a program, ugyanakkor a rendes munkaviszony mellett óriási áldozat, mert minden utazást egyénileg és külön kellett leszervezni, egyeztetni a részleteket, sokszor még a Magyarság Háza rendezvényszervezője mellett is koordinálni az egyes kérdéseket. Túlságosan sok felesleges energiát vett el csak a kommunikáció,
mert útközben számos dologra kellett figyelnem és egyszerre három felé egyeztetnem – Magyarság Háza, VMPE és az éppen aktuális iskola. Ez a része ennek a munkának, szerintem, megfizethetetlen.

A program lezárása: az utolsó órák után hosszadalmas egyeztetések kezdődtek az októberi szerződés módosítása kapcsán, mivel lényegesen eltért a megvalósítás a tervezettektől. Április 26-án küldtem el a végleges teljesítési árat, ennek megfelelően a szerződés módosítására júniusban került sor.

Újvidék, 2022. június 17.

Kovács Smit Edit, előadó
az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium
magyar nyelv és irodalom tanára