XVI. Ribár Béla fizikaversenyt – összefoglaló

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2022. március 17-én immár 16. alkalommal rendezte meg a Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaversenyt. Vendéglátó Horgoson a Kárász Karolina Általános Iskola volt. A vajdasági verseny helyi szervezője Balázs Piri Diana fizikatanárnő, főszervezője Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke volt.

MUHI Béla beszámolója

Ez a fizikaverseny emléket állít Ribár Béla vajdasági akadémikus professzornak, aki példamutató volt a tudományban és a fiatalok segítésében egyaránt.

Az idén összesen 18 diákot jelentettek be a szaktanárok. Először a fizikatörténeti rész kérdéseire kellet válaszolni. Bay Zoltán híres tudós életrajzát és munkásságát a Fókusz honlapon lehetett megtalálni, de egyéb forrásmunkákat is tanulmányozni lehetett. Ezután válaszolni kellett egy természettudományos, elsősorban a fizikával kapcsolatos kérdéssorra. A fizikai számításos feladatok megoldására valamivel több időt hagytak a szervezők. Végül Muhi Béla főszervező bemutatott a diákok egy érdekes kísérletet. A Bernoulli-törvénnyel kapcsolatos kísérlet nagyon érdekes és tanulságos volt. Le kellett rajzolni a látottakat és meg kellett adni a fizikai magyarázatot is. Rengeteg gyakorlati alkalmazása van a jelenségnek, ezekből is fel lehetett sorolni néhányat.

Amíg a diákok uzsonnáztak és pihentek, addig a szaktanárokból álló bizottság Balázs Piri Diana fizikatanárnő vezetésével kijavította a teszteket, értékelte a diákok munkáit és meghozta az eredményt. Az elért pontszámok alapján első díjban részesültek:

Berényi Martin, Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos, 7. osztály, mentor Dobó László, Takács Márton, Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta, 8. osztály, mentor Csizofszki László

Berec Anett, Thurzó Lajos Általános Iskola, Zenta, 8. osztály, mentor Kálmán Róbert

Mivel a verseny nemzetközi jellegű, a legjobb eredményt elért tanulók a magyarországi Eötvös Loránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny döntőjére jutnak el. A győztesek közül a nyolcadik osztályosok, tehát Berec Anett és Takács Márton, valamint a mentoraik lesznek beajánlva a Kárpát-medencei döntőre, melyet hagyományosan Győrben rendeznek meg az év májusában. Külön dicséret illeti a szaktanárokat, akik felkészítették és elhozták a tanulóikat: Raffai Valéria, Balázs Piri Diana, Kálmán Róbert, Dobó László és Csizofszki László. A verseny célja a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás serkentése, a természettudományos és műszaki ismeretek fontosságának a kiemelése. A Ribár Béláról elnevezett verseny hagyományosan a fizikatanárok szakmai találkozója is.

Mindegyik tanuló oklevelet és ajándékot kapott. A felkészítő tanárok is oklevélben részesültek. Ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodott. A rendezvény támogatója ezúttal is az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. Médiatámogató a www.fokusz.info

A verseny támogatója: